Рішення № 35925150, 06.11.2013, Апеляційний суд Автономної Республіки Крим (м. Сімферополь)

Дата ухвалення
06.11.2013
Номер справи
122/12560/13-ц
Номер документу
35925150
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

______________

Справа №: 122/12560/13-цГоловуючий суду першої інстанції:Масалигіна Н.С. Головуючий суду апеляційної інстанції:Шестакова Н. В.

РІШЕННЯ

"06" листопада 2013 р. колегія суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду Автономної Республіки Крим у складі:

Головуючого суддіШестакової Н.В. СуддівАдаменко О.Г., Павловської І.Г. При секретаріТаранець О.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Сімферополі цивільну справу за позовом Орендного підприємства «Кримтеплокомуненерго» до ОСОБА_6 про стягнення заборгованості за послуги теплопостачання

за апеляційною скаргою ОСОБА_6 на рішення Залізничного районного суду м. Сімферополя Автономної Республіки Крим від 14 червня 2013 року,

В С Т А Н О В И Л А:

У листопаді 2012 року ОП "Кримтеплокомуненерго" звернулося з позовом до ОСОБА_6 про стягнення суми заборгованості за послуги теплопостачання, посилаючись на те, що у листопаді 2010 року ОП «Кримтеплокомуненерго» зверталося із заявою до суду про видачу судового наказу про стягнення з ОСОБА_6 заборгованості за теплову енергію у розмірі 6147грн. 46коп.; ухвалою суду від 08.12.2010 року заяву було повернено для звернення до суду в порядку позовного провадження; ОСОБА_6 є споживачем теплової енергії, однак з березня 1997 року до жовтня 2010 року не оплачував надані послуги.

Рішенням суду першої інстанції позов задоволено частково. Постановлено: стягнути з ОСОБА_6 на користь ОП «Кримтеплокомуненерго заборгованість за спожиту теплову енергію в сумі 2 793грн. 16коп.

В апеляційній скарзі ОСОБА_6 ставить питання про скасування рішення суду першої інстанції, зазначивши, що в особовому рахунку вказана неправильна площа квартири, яка опалюється; позивачем надані незавірені ксерокопії документів, які не підлягали приєднанню до справи; позивачем не надано копії договору щодо надання певних послуг; розрахунки позивача є суперечливими.

Представник позивача в засідання суду апеляційної інстанції не з'явився, про час і місце судового засідання повідомлений належним чином.

Розглянувши справу в межах доводів апеляційної скарги відповідно до ст.303 ЦПК України, заслухавши апелянта, перевіривши матеріали справи, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню.

Ухвалюючи рішення, суд першої інстанції виходив з того, що між сторонами виникли правовідносини з приводу надання послуг з теплопостачання, які врегульовані Законом України «Про житлово-комунальні послуги», Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затвердженими КМУ від 21.07.2005 року № 630; обов'язком споживача є оплата житлово-комунальних послуг у строки, встановлені договором або законом; хоча договір про надання послуг з теплопостачання між сторонами не був укладений, виходячи із загальних начал та змісту цивільного законодавства України, підлягають застосуванню правові норми, які регламентують загальні умови виконання зобов'язання, правові наслідки і відповідальність за порушення зобов'язання.

Колегія суддів вважає, що висновки суду першої інстанції щодо періоду та розміру заборгованості зроблені з порушенням норм матеріального права.

За матеріалами справи вбачається, що відповідач проживає у квартирі АДРЕСА_1 є споживачем житлово-комунальних послуг, у тому числі теплопостачання. 01.11.2007 року між ОП «Кримтеплокомуненерго» та КП ЖЕО Київського району м. Сімферополя було укладено договір щодо надання покупцеві теплової енергії у вигляді гарячої води для опалювання, цей договір є пролонгованим за згодою сторін відповідно до п.10 договору.

За актами ОП «Кримтеплокомуненерго» житловий будинок АДРЕСА_2 був готовий до опалювального періоду у 2007 році, а також на протязі 2009-2012 рр.

За даними позивача відповідач не оплачує надані послуги з березня 1997 року; за розрахунками позивача заборгованість відповідача за теплову енергію з березня 1997 року до жовтня 2010 року складає суму 6147грн. 46коп..

В засіданні суду апеляційної інстанції відповідач пояснив, що він користується послугами теплопостачання за умовами договору з ЖЕО, тому у зв'язку із відсутністю

2

договору з позивачем не повинен оплачувати йому вартість наданих послуг; відповідач також пояснив, що послуги з опалювання надавалися нерегулярно.

Відповідно до ст.ст.20,21 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" визначені обов'язки споживача і виконавця житлово-комунальних послуг, зокрема, обов'язком споживача є оплата житлово-комунальних послуг у строки, встановлені договором або законом, а обов'язком виконавця надання послуг вчасно та відповідної якості згідно із законодавством та умовами договору.

Положеннями ст.ст.68, 162 Житлового Кодексу України також встановлено обов'язок споживача вносити плату за комунальні послуги.

За положеннями ч.1 ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

(

За п.п.18-21 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою КМУ від 21 липня 2005 року №630 плата за вказані послуги вноситься споживачем не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, якщо договором не встановлено інший строк, відповідно до показань засобів обліку води і теплової енергії або затверджених нормативів споживання на підставі платіжного договору на встановлення засобів обліку.

Приймаючи до уваги те, що відповідач не оспорює обставин надання йому послуг теплопостачання при відсутності відповідного договору з позивачем і по суті оспорює тільки якість наданих послуг без надання відповідних належних і допустимих доказів, суд першої інстанції прийшов до правильних висновків про те, що позов підлягає задоволенню в межах строку позовної давності.

Разом з тим, сума заборгованості була визначена неправильно, оскільки судом першої інстанції неправильно застосовані правові норми щодо позовної давності.

Відповідно до ст. 257 ЦК України загальний строк позовної давності встановлюється тривалістю у три роки.

За ст.261 ЦК України перебіг позовної давності починається від дня. коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила. Позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення

Як свідчать матеріали справи, позивач звернувся із зазначеним позовом 27.11.2012 року, тому обговоренню підлягає період з 27.11.2009 року до 01.10.2010 року.

Колегія суддів звертає увагу на те, що позов заявлено з березня 1997 року до жовтня 2010 року, і відповідач заявляв про сплив строку позовної давності.

Враховуючи те, що строк позовної давності до 2004 року підлягає застосуванню незалежно від заяви відповідача, позивач пропустив строк позовної давності за вимогами, які стосуються період з березня 1997 року до 01.01.2004 року.

У подальшому строк позовної давності підлягає застосуванню за заявою відповідача, зробленою в суді першої інстанції.

Позивач не просив поновити строк позовної давності і не зазначав ніяких поважних причин пропуску цього строку.

Є помилковим висновок суду першої інстанції про те, що строк позовної давності необхідно відраховувати з моменту звернення позивача до Київського районного суду м. Сімферополя АР Крим із заявою про видачу судового наказу, тобто з 01.12.2007 року по 01.10.2010 року.

У сенсі п.2 ч.8 ст.105-1 ЦПК України наказне та позовне провадження є різними видами судочинства, тому звернення з заявою про видачу судового наказу не може розцінюватися як обставина, яка впливає на початок перебігу позовної давності відповідно до ст.261 ЦПК України.

За правилами ст.10,11,60 ЦПК України, які встановлюють принципи змагальності і диспозитивності у цивільному судочинстві, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень, шляхом надання належних і допустимих доказів, як встановлено у ст.ст.58,59 ЦПК України; доказування не може грунтуватися на припущеннях.

Доводи апелянта щодо відсутності укладення між нею і позивачем договору як підставу звільнення її від цивільної відповідальності є необґрунтованими, оскільки відповідно до ст.ст.20,21 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" укладення договору на надання житлово-комунальних послуг визначено як обов'язок споживача, а не право сторін. Доводи апелянта щодо зазначення в особовому рахунку неправильної площі квартири, яка опалюється, а також щодо суперечливості розрахунків заборгованості апелянтом взагалі не доведені. Інші доводи апелянта не спростовують доводів позивача щодо наявності заборгованості по оплаті послуг з теплопостачання

На підставі наведеного колегія суддів дійшла висновку, що рішення суду першої інстанції підлягає зміні в частині визначення періоду та розміру заборгованості.

Приймаючи до уваги зазначене, а також те, що за грудень 2009 року у розрахунках зазначено мінусовий показник, на користь позивача підлягає стягненню заборгованість по оплаті послуг з теплопостачання за період з 01.01.2010 року до 01.10.2010 року, тобто за 9 місяців, що складає суму 827грн. 90коп.

Керуючись ст.ст.303,307,309 ЦПК України, колегія суддів

В И Р І Ш И Л А :

3

Апеляційну скаргу ОСОБА_6 задовольнити частково.

Рішення Залізничного районного суду м. Сімферополя Автономної Республіки Крим від 14 червня 2013 року змінити в частині визначення розміру заборгованості, стягнувши з ОСОБА_6 на користь Орендного підприємства «Кримтеплокомуненерго» заборгованість за послуги теплопостачання за період з 01.01.2010 року до 01.10.2010 року 827 (Вісімсот двадцять сем) грн. 90коп. В іншій частині позову відмовити.

Рішення набирає законної сили з моменту проголошення і може бути оскаржене безпосередньо до суду касаційної інстанції на протязі двадцяти днів.

Судді:

Шестакова Н.В. Адаменко О.Г. Павловська І.Г.

Часті запитання

Який тип судового документу № 35925150 ?

Документ № 35925150 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 35925150 ?

Дата ухвалення - 06.11.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 35925150 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 35925150 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 35925150, Апеляційний суд Автономної Республіки Крим (м. Сімферополь)

Судове рішення № 35925150, Апеляційний суд Автономної Республіки Крим (м. Сімферополь) було прийнято 06.11.2013. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 35925150 відноситься до справи № 122/12560/13-ц

Це рішення відноситься до справи № 122/12560/13-ц. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 35925121
Наступний документ : 35925211