Рішення № 35861261, 03.12.2013, Господарський суд Закарпатської області

Дата ухвалення
03.12.2013
Номер справи
907/1116/13
Номер документу
35861261
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

03.12.2013 Справа № 907/1116/13

За позовом державного публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Украгролізинг", м. Київ

до відповідача 1 товариства з обмеженою відповідальністю "Агропромисловий комплекс "Тиса-Захід", с. Вилок Виноградівського району

до відповідача 2 фермерського господарства "Новий рівень 2006", с. Тячівка Тячівського району

про стягнення 166 596,93 грн., з них 158 000 грн. основний борг, 7 025,59 грн. пеня, 1 571,34 грн. 3% річних

Головуючий суддя Івашкович І.В.

представники:

від позивача - Лучков О. С., директор Закарпатської філії, довіреність №14/20-52-13 від 14.01.2013 р.

від відповідача 1 - Козьма І.І., директор

від відповідача 2 - не з'явився

СУТЬ СПОРУ: державне публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Украгролізинг", м. Київ звернулося з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "Агропромисловий комплекс "Тиса-Захід", с. Вилок Виноградівського району та фермерського господарства "Новий рівень 2006", с. Тячівка Тячівського району про солідарне стягнення 166 596,93 грн., в т.ч. 158 000 грн. основний борг, 7 025,59 грн. пеня, 1 571,34 грн. річні.

Позов мотивовано з посиланням на невиконання відповідачем 1 зобов'язань за укладеним договором фінансового лізингу № 7-11-106 стс-фл/343 від 14.07.2011 р. з додатками, зі змінами, внесеними додатковим договором до нього №1/709 від 23.12.2011 р. щодо своєчасної сплати лізингових платежів, внаслідок чого за відповідачем 1 станом на день звернення з даним позовом утворився борг в розмірі 158 000,00 грн.

За несвоєчасну сплату позивачем на підставі п. 7.1 договору за період з 24.06.2013 р. по 22.10.2013 р. нараховано пеню в розмірі 7 025,59 грн. На підставі ст.625 Цивільного кодексу України за період прострочення з 24.06.2013 р. по 22.10.2013 р. позивач нарахував 1 571,34 грн. 3% річних.

В забезпечення виконання зобов'язань за договором фінансового лізингу № 7-11-106 стс-фл/343 від 14.07.2011 р. з відповідачем 2 укладено договір поруки №334 від 14.07.2011р., за умовами якого відповідачем 2 взято на себе зобов'язання відповідати перед позивачем солідарно в повному обсязі за невиконання відповідачем 1 усіх його зобов'язань за договором фінансового лізингу № 7-11-106 стс-фл/343 від 14.07.2011 р.

В даному судовому засіданні розгляд справи розпочато по суті.

Представником позивача викладено суть позовних вимог відповідно до змісту позову. Посилається на обгрунтування та підтвердження підстав позовних вимог доданими документальними доказами.

Присутній у судовому засіданні уповноважений представник відповідача 1 повідомив про те, що у період після звернення позивача з даним позовом відповідачем 1 було повністю сплачено позивачу суму 158 000,00 грн. основного боргу. На підтвердження наведеного подано копії платіжних доручень № 187 від 08.11.2013 р., №188 від 11.11.2013 р., №190 від 12.11.2013 р., №197 від 15.11.2013 р., №198 від 18.11.2013 р.

Уповноважений представник позивача підтвердив про сплату відповідачем 1 суми 158 000,00 грн. основного боргу, на підтвердження чого подав копії банківських виписок.

В зв'язку з наведеним, представник позивача просить припинити провадження в частині стягнення суми 158 000,00 грн. основного боргу. Позовні вимоги про стягнення солідарно з відповідачів сум 7 025,59 грн. пені та 1 571,34 грн. 3% річних підтримав в повному обсязі.

Відповідач 2, який належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, письмового відзивів на позов не надіслав, участь у судових засіданнях свого уповноваженого представника не забезпечив.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення представників позивача та відповідача 1, суд

ВСТАНОВИВ:

Між відкритим акціонерним товариством „Національна акціонерна компанія „Украгролізинг" (відповідно до постанови КМУ від 31.08.2011 р. №951 змінено назву на державне публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Украгролізинг") (позивач) та товариством з обмеженою відповідальністю "Агропромисловий комплекс "Тиса-Захід", с.Вилок Виноградівського району (відповідач 1) укладено договір фінансового лізингу №7-11-106 стс-фл/343 від 14.07.2011 р. зі змінами, внесеними додатковим договором до нього №1/709 від 23.12.2011 р.

Згідно з умовами п. 1.1 даного договору Лізингодавець (позивач) передає Лізингоодержувачеві (відповідачу 1) у користування на визначений Договором строк Предмет лізингу (комплект обладнання для дорощування свиней типу СТО (3000х575,12), комплект обладнання для відгодівлі свиней типу СТО (3602х1028,15), комплект обладнання для відгодівлі свиней типу СТО (1х762,66)), а останній сплачує за це лізингові платежі на умовах договору.

У відповідності до п. 2.2 договору строк лізингу відраховується з дати підписання акту приймання-передачі між сторонами.

Пунктом 4.1 Договору передбачено, що за користування предметом лізингу Лізингоодержувач сплачує Лізингодавцю лізингові платежі, що включають попередній лізинговий платіж в частині відшкодування вартості предмету лізингу в розмірі 10 % від його вартості (включаючи ПДВ), на який не нараховується лізинговий платіж в частині комісії за організацію поставки предмета лізингу; комісію за організацію поставки предмета лізингу в розмірі 7% (без ПДВ) від невідшкодованої попереднім лізинговим платежем вартості предмету лізингу; відшкодування вартості предмета лізингу рівними частинами за весь термін лізингу від суми невідшкодованої попереднім лізинговим платежем та черговими платежами вартості предмета лізингу; комісію за супроводження договору в розмірі 7 відсотків річних (без ПДВ) від невідшкодованої попереднім лізинговим платежем та черговими платежами вартості Предмета лізингу, відповідно до законодавства України щодо оподаткування податком на додатну вартість.

У відповідності до п. 4.3 договору встановлено, що з моменту підписання акту приймання - передачі Лізингоодержувач за користування предметом лізингу сплачує Лізингодавцю чергові лізингові платежі, що включають: відшкодування вартості предмета лізингу рівними частинами за весь термін лізингу від суми невідшкодованої попереднім платежем вартості предмета лізингу; комісію за супроводження договору в розмірі, визначеному п. 4.1 договору.

Черговість сплати лізингових платежів в частині відшкодування вартості предмета лізингу та сплати комісії за супроводження договору кратна 6 місяцям. Термін сплати кожного лізингового платежу встановлюється числом дати підписання акту приймання - передачі. Перший лізинговий платіж сплачується через 6 місяців з дати підписання акту, подальші платежі - через кожні 6 місяців.

Розмір лізингових платежів, їх склад та строк оплати встановлюється додатком до Договору „Графік сплати лізингових платежів" (п. 4.4 договору).

В забезпечення виконання зобов'язань відповідачем 1 за договором фінансового лізингу №7-11-106 стс-фл/343 від 14.07.2011 р. між відкритим акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Украгролізинг", м. Київ (кредитор) та фермерським господарством "Новий рівень 2006", с. Тячівка Тячівського району (поручитель) укладено договір поруки №334 від 14.07.2011 р., за умовами п. 1.1 якого останній взяв на себе зобов'язання перед кредитором виконати в повному обсязі зобов'язання товариства з обмеженою відповідальністю "Агропромисловий комплекс "Тиса-Захід" за договором фінансового лізингу № 7-11-106 стс-фл/343 від 14.07.2011 р.

Згідно п. 2.2. договору поруки у випадку несплати боржником лізингових платежів у строки, передбачені основним договором і на його умовах, у поручителя виникають всі обов'язки боржника і поручитель відповідає солідарно з боржником перед кредитором в обсязі невиконаних боржником зобов'язань своїм майном та грошовими коштами, на які може бути накладено стягнення згідно з законом.

На виконання умов договору фінансового лізингу позивачем по Акту приймання - передачі сільськогосподарської техніки від 23.12.2011 р. №7 було передано відповідачеві предмет фінансового лізингу вартістю 5 429 518,96 грн. з ПДВ.

Відповідно до п.п. 4.3, 4.4 договору та додатків №2.1, 4.1 та 6.1 до договору, якими встановлено графік сплати лізингових платежів, дата сплати першого лізингового платежу відповідачем 1 - 23.06.2012 р., наступні - через кожні 6 місяців.

За період користування технікою з 23.06.2012 р. по 23.06.2013 р. відповідач 1 був зобов'язаний сплатити позивачеві згідно встановленого графіку суму 1 220 420,11 грн. лізингових платежів.

Відповідач 1 зобов'язання по оплаті лізингових платежів виконав частково перерахувавши на розрахунковий рахунок позивача суму 1 062 420,00 грн., що підтверджено долученими до матеріалів справи копіями банківських виписок.

Зобов'язання щодо сплати суми 158 000,00 грн. лізингових платежів залишилося невиконаним.

Позивач звертався до відповідача 1 з вимогою №14/2109 від 30.09.2013 р. про сплату боргу, однак дана вимога відповідачем 1 належним чином задоволена не була.

Як вбачається з пояснень представників позивача та відповідача 1, а також з долучених ними до матеріалів справи письмових доказів, у період після пред'явлення позову до суду відповідачем 1 було сплачено позивачеві суму 158 000,00 грн. основного боргу. На підтвердження наведеного позивачем подано копії банківських виписок, а відповідачем подано копії платіжних доручень №187 від 08.11.2013 р., №188 від 11.11.2013 р., №190 від 12.11.2013 р., №197 від 15.11.2013 р., №198 від 18.11.2013 р.

Таким чином, провадження в справі в частині стягнення 158 000,00 грн. основного боргу підлягає припиненню на підставі п.1-1 ст. 80 ГПК України.

За несвоєчасну сплату позивачем на підставі п. 7.1 договору за період з 24.06.2013 р. по 22.10.2013 р. нараховано пеню в розмірі 7 025,59 грн.

На підставі ст. 625 Цивільного кодексу України за період прострочення з 24.06.2013 р. по 22.10.2013 р. позивачем нараховано суму 1 571,34 грн. 3% річних.

До позовної заяви долучено обгрунтовані розрахунки нарахувань пені та річних.

Вимоги в частині нарахування пені та 3% річних суд визнає заявленими в обґрунтованому розмірі, з правомірних підстав, а отже такими, що підлягають до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 553 Цивільного кодексу України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником. Порукою може забезпечуватися виконання зобов'язання частково або у повному обсязі.

Статтею 554 Цивільного кодексу України передбачено, що у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Як зазначено судом вище, за умовами договору поруки №334 від 14.07.2011 р. поручитель зобов'язався відповідати перед Кредитором солідарно в повному обсязі за своєчасне виконання Боржником усіх його зобов'язань за договором фінансового лізингу №7-11-106 стс-фл/343 від 14.07.2011 р.

Таким чином, відповідач 2, як поручитель за договором поруки №334 від 14.07.2011 р., відповідає перед позивачем солідарно з відповідачем 1 (боржник за договором фінансового лізингу №7-11-106 стс-фл/343 від 14.07.2011 р.) за невиконані ним зобов'язання, в т.ч. по сплаті пені та 3% річних.

Згідно ч. 1 ст. 543 Цивільного кодексу України у разі солідарного обов'язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов'язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо.

З огляду на викладене, позовні вимоги про стягнення солідарно з відповідачів сум 7 025,59 грн. пені, 1 571,34 грн. 3% річних, є документально доведеними позивачем та обґрунтованими згідно з вимогами закону та умовами договору, не спростованими відповідачами, а отже підлягають задоволенню.

Таким чином, позов підлягає задоволенню частково.

Стягується з відповідачів солідарно сума 7 025,59 грн. пені, 1 571,34 грн. 3% річних.

Провадження у справі в частині вимог про стягнення солідарно 158000,00 грн. основного боргу належить припинити.

За правилами ст.49 ГПК України суд покладає на відповідачів солідарно відшкодування витрат позивача по оплаті судового збору в розмірі 3331,94 грн.

Керуючись ст. ст. 33, 43, 49, п.1-1 ст. 80, ст. ст. 82, 82-1, 84, 85 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задоволити частково.

2. Стягнути солідарно з товариства з обмеженою відповідальністю "Агропромисловий комплекс "Тиса-Захід" (Закарпатська область, Виноградівський район, с. Вилок, вул. Радгоспна, 1, і.к. 13591296) та фермерського господарства "Новий рівень 2006" (Закарпатська область, Тячівський район, с. Тячівка, вул. Калініна,1е, і.к. 34687842) на користь державного публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" (м. Київ, вул. Мечникова,16-а, і.к. 30401456) 1571,34 грн. (одна тисяча п"ятсот сімдесят одна грн. 34 коп.) 3%річних, 7025,59 грн. (сім тисяч двадцять п"ять грн. 59 коп.) пені та 3331,94 грн. (три тисячі триста тридцять одна грн. 94 коп.) відшкодування витрат по сплаті судового збору. Видати наказ.

3. Провадження у справі в частині вимог про стягнення 158000,00 грн. основного боргу припинити.

Рішення може бути оскаржено в порядку, передбаченому Господарським процесуальним кодексом України.

Повний текст рішення виготовлено 09.12.13

Суддя І.В.Івашкович

Попередній документ : 35861252
Наступний документ : 35861310