Постанова № 35860583, 05.12.2013, Одеський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
05.12.2013
Номер справи
815/7930/13-а
Номер документу
35860583
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

>

Справа № 815/7930/13-а

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2013 року м. Одеса

Суддя Одеського окружного адміністративного суду Колесниченко О.В., розглянувши у порядку скороченого провадження справу за адміністративним позовом Управління Пенсійного фонду України в Приморському районі м. Одеси до Торгово-промислової фірми «Німфа» про стягнення заборгованості у розмірі 388, 44 грн., -

ВСТАНОВИВ:

18 листопада 2013 р. до суду з адміністративним позовом звернулось Управління Пенсійного фонду України в Приморському районі м. Одеси до Торгово-промислової фірми «Німфа» про стягнення заборгованості у розмірі 388, 44 грн. Свої вимоги позивач обґрунтовує порушенням з боку відповідача вимог Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003р. N 1058-IV.

Ухвалою від 19 листопада 2013 року відкрито скорочене провадження у зазначеній адміністративній справі, відповідачеві запропоновано подати письмові заперечення проти позову з посиланням на докази, якими вони обґрунтовуються, або заяву про визнання позову.

Відповідачу копію ухвали про відкриття скороченого провадження було направлено, в установлений судом строк заперечення на позов до суду подано не було.

Відтак, суддя прийшов до висновку, що спір підлягає вирішенню на підставі наявних у матеріалах справи доказів, оскільки вони повно та всебічно висвітлюють обставини спірних правовідносин.

Розглянувши подані позивачем документи, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суддя вважає, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Торгово-промислова фірма «Німфа» перебуває на обліку в управлінні Пенсійного фонду України в Приморському районі м. Одеси в як платник внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за реєстраційним номером № П2795.

У відповідності до ч. 1 ст. 11 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” N 1058-IV від 09.07.2003р. (в редакції, що діяла на момент виникнення правовідносин) загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню підлягають, зокрема, громадяни України, іноземці (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України) та особи без громадянства, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, створених відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах цих підприємств та організацій, в об'єднаннях громадян, у фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності та інших осіб (включаючи юридичних та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок, придбали спеціальний торговий патент) на умовах трудового договору (контракту) або працюють на інших умовах, передбачених законодавством, або виконують роботи на зазначених підприємствах, в установах, організаціях чи у фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру.

Згідно із положеннями ст. 15 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” N 1058-IV від 09.07.2003р. платниками страхових внесків до солідарної системи є страхувальники (роботодавці та інші особи, які відповідно до цього Закону сплачують страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування), зазначені в статті 14 цього Закону, а саме: підприємства, установи і організації, створені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, об'єднання громадян, профспілки, політичні партії (у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, профспілок, політичних партій, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами), фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності та інші особи (включаючи юридичних та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок, придбали спеціальний торговий патент), які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, або за договорами цивільно-правового характеру, - для осіб, зазначених у пунктах 1, 10, 15 статті 11 цього Закону.

Пунктами 4 та 6 частини 2 ст. 17 Закону передбачено, що страхувальники зобов’язані, зокрема, подавати звітність територіальним органам Пенсійного фонду у строки, в порядку та за формою, встановленими Пенсійним фондом, та нараховувати, обчислювати і сплачувати в установлені строки та в повному обсязі страхові внески.

Порядок звітування платників страхових внесків визначено Інструкцією про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, яка затверджена постановою правління Пенсійного фонду України 19 грудня 2003 року N 21-1 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 16 січня 2004 року за N 64/8663 (зі змінами) (далі - Інструкція).

Пунктом 11.11 Інструкції встановлено, що Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, в якому платник зазначає самостійно обчислені суми страхових внесків, подається до органу Пенсійного фонду для реєстрації за базовий звітний період, що дорівнює календарному місяцю, - не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення цього періоду.

Відповідно до ч. 6 ст. 20 Закону страхувальники зобов'язані сплачувати страхові внески, нараховані за відповідний базовий звітний період, не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення цього періоду.

Згідно з п.п. 5.1.1 та 5.1.4 Інструкції обчислення страхових внесків зазначеною категорією платників здійснюється щомісячно за ставками, визначеними пунктами 4.1, 4.2 цієї Інструкції, на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), виходячи з розміру страхового внеску, що діє на день нарахування виплат (доходу). Нараховані за відповідний базовий звітний період страхові внески сплачуються платниками (крім гірничих підприємств) шляхом перерахування безготівкових сум з їх банківських рахунків не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення цього періоду незалежно від виплати заробітної плати (доходу), на суми яких нараховуються страхові внески.

Як було встановлено в процесі розгляду справи, відповідачем в порушення п. 6 ч. 2 ст. 17 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” N 1058-IV від 09.07.2003р. у відповідача виникла заборгованість зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Тому, управлянням були застосовані до відповідача фінансові санкції та нараховано пеню, за порушення норм Закону України Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” від 09.07.2003р. N 1058-IV, про що були складені відповідні рішення про застосування фінансових санкцій та нарахування пені за несвоєчасну сплату страхових внесків: № 575 від 12.03.2010 року на суму 101,57 грн., залишок несплаченої суми становить 94,31 грн. та №881 від 19.04.2010 року на суму 519,74 грн., залишок несплаченої суми становить 294,13 грн.

У відповідності до ч. 2 ст. 106 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” від 09.07.2003р. N 1058-IV суми страхових внесків своєчасно не нараховані та/або не сплачені страхувальниками у строки, визначені статтею 20 цього Закону, в тому числі обчислені територіальними органами Пенсійного фонду у випадках, передбачених частиною третьою статті 20 цього Закону, вважаються простроченою заборгованістю із сплати страхових внесків (далі - недоїмка) і стягуються з нарахуванням пені та застосуванням фінансових санкцій.

Згідно п. 2 ч. 9 ст. 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09 липня 2003р. №1058-ІV виконавчі органи Пенсійного фонду застосовують до страхувальників фінансові санкції, зокрема, за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) страхувальниками страхових внесків, у тому числі донарахованих страхувальниками або територіальними органами Пенсійного фонду, накладається штраф у розмірі 10 відсотків своєчасно не сплачених сум. Одночасно на суми своєчасно не сплачених (не перерахованих) страхових внесків і фінансових санкцій нараховується пеня в розмірі 0,1 відсотка зазначених сум коштів, розрахована за кожний день прострочення платежу.

Таким чином, як вбачається з матеріалів справи, загальна сума заборгованості перед управлінням, яка підлягає стягненню становить 388,44 грн.

Відповідно до п.1 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 01.03.01р. №121/2001, Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади, що, зокрема, здійснює керівництво та управління солідарною системою загальнообов'язкового пенсійного страхування, провадить збір, акумуляцію та облік страхових внесків.

Приймаючи до уваги вищезазначене, керуючись положеннями Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” від 09.07.2003р. N 1058-IV, Інструкції “Про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, до Пенсійного фонду України”, затвердженої постановою Пенсійного фонду України від 19.12.2003р. №21-1, у зв’язку з несплатою відповідачем внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування у добровільному порядку управління Пенсійного фонду України в Приморському районі м.Одеси звернулось до суду з позовними вимогами до Торгово-промислової фірми «Німфа» про стягнення заборгованості у розмірі 388, 44 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу “Підстави для звільнення від доказування”.

Враховуючи вищенаведене, суд доходить висновку щодо правомірності, обґрунтованості заявленого управлінням Пенсійного фонду України в Приморському районі м. Одеси позову та наявності підстав для його задоволення відповідно до приведених вище положень ст.ст. 15, 17, 20 106 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” від 09.07.2003р. N 1058-IV, Інструкції “Про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, до Пенсійного фонду України”, затвердженої постановою Пенсійного фонду України від 19.12.2003р. №21-1.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 8, 9, 14, 70, 71, 79, 86, 158 – 163, 183-2, 254 КАС України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Адміністративний позов Управління Пенсійного фонду України в Приморському районі м. Одеси до Торгово-промислової фірми «Німфа» про стягнення заборгованості у розмірі 388, 44 грн. - задовольнити у повному обсязі.

Стягнути з Торгово-промислової фірми «Німфа» (код ЄДРПОУ 20966650, місцезнаходження: 65044, м. Одеса, вул. Семінарська, 9-А) на користь Управління Пенсійного фонду України в Приморському районі м.Одеси / код ЄДРПОУ 26302649, ВАТ «Державний ощадний банк України», МФО: 328845, р/р 256013123705 / заборгованість по сплаті штрафних санкцій та нарахованої пені у розмірі 388, 44 грн. / триста вісімдесят вісім гривень, сорок чотири копійки/.

Постанову може бути оскаржено до Одеського апеляційного адміністративного суду шляхом подачі апеляційної скарги через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього Кодексу, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.

Суддя О.В. Колесниченко

Адміністративний позов Управління Пенсійного фонду України в Приморському районі м. Одеси до Торгово-промислової фірми «Німфа» про стягнення заборгованості у розмірі 388, 44 грн. - задовольнити у повному обсязі.

Стягнути з Торгово-промислової фірми «Німфа» (код ЄДРПОУ 20966650, місцезнаходження: 65044, м. Одеса, вул. Семінарська, 9-А) на користь Управління Пенсійного фонду України в Приморському районі м.Одеси / код ЄДРПОУ 26302649, ВАТ «Державний ощадний банк України», МФО: 328845, р/р 256013123705 / заборгованість по сплаті штрафних санкцій та нарахованої пені у розмірі 388, 44 грн. / триста вісімдесят вісім гривень, сорок чотири копійки/.

Попередній документ : 35860578
Наступний документ : 35860597