Рішення № 35814637, 12.11.2013, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
12.11.2013
Номер справи
910/17563/13
Номер документу
35814637
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/17563/13 12.11.13

За позовомТовариства з обмеженою відповідальністю підприємства з іноземними інвестиціями «ЕЛСІ»До Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрегатор мобільного контенту»Простягнення 124 946,02 грн.

Суддя Борисенко І.І.

Представники:

Від позивача Сторожук В.М. - по дов.

Від відповідача не з'явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач звернувся до суду з позовом про стягнення з відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрегатор мобільного контенту» 96 147,00 грн. основного боргу, 3 562,01 грн. пені, 22 090,95 грн. штрафу 15%, 3 097,35 грн. 3% річних, 48,71 грн. індексу інфляції, а всього 124 946,02 грн. заборгованості за договором оренди жилих приміщень № 0406 від 06.04.2011р.

Відповідач у судове засідання не з'явився, представників не направив, про поважні причини неявки суд не повідомив, пояснень, витребуваних ухвалою суду від 13.09.2013 р. про порушення провадження у справі та ухвалою суду від 10.10.2013р. не подав.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України станом на 18.10.2013р. місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрегатор мобільного контенту»: 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 5. Водночас, ухвали суду від 13.09.2013р. та від 10.10.2013р. направлені на адресу відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрегатор мобільного контенту»: 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 5. Однак Ухвала суду від 13.09.2013р. повернута суду органами зв'язку з відміткою „за закінченням встановленого строку зберігання".

До повноважень господарських судів не віднесено установлення фактичного місцезнаходження юридичних осіб або місця проживання фізичних осіб -учасників судового процесу на час вчинення тих чи інших процесуальних дій. Тому примірник повідомлення про вручення рекомендованої кореспонденції, повернутий органами зв'язку з позначкою „за закінченням встановленого строку зберігання" з урахуванням конкретних обставин даної справи є належними доказами виконання господарським судом обов'язку щодо повідомлення учасника судового процесу про вчинення цим судом певних процесуальних дій, тому спір розглядається за наявними у справі доказами, відповідно до ст. 75 ГПК України.

Розглянувши надані учасниками судового процесу документи і матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, з'ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги і заперечення проти позову, об'єктивно оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

06.04.2011р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «Агрегатор мобільного контенту» та Товариством з обмеженою відповідальністю Підприємство з іноземною інвестицією "'ЕЛСІ" було укладено договір оренди жилих приміщень № 0406.

За умовами Договору, а саме - п. 1.1. Договору, Позивач передав, а Відповідач прийняв в тимчасове орендне користування жилі приміщення за адресою: м. Київ, бул. Л. Українки, буд. 8, кв. 7, кв. 33, кв. 34, для ведення господарської діяльності.

Згідно вимог п. 2.З. Договору, зобов'язується своєчасно здійснювати орендні та інші платежі, передбачені Договором.

Згідно п. 3.3. Договору, орендна плата сплачується Відповідачем до 5 (п'ятого) числа кожного місяця, за місяць, в якому Відповідач користується Приміщенням. Розмір місячної орендної плати змінюється в залежності від спожитих комунальних послуг на основі відповідних рахунків.

Відповідно до п. З.4. Договору, обов'язки Відповідача по сплаті орендної плати, компенсації за комунальні послуги та інші платежі за цим Договором виникають з дня підписання Відповідачем Акту прийому-передачі, та діють - до здачі Відповідачем Приміщення Позивачу згідно Акту прийому-передачі (повернення) об'єкта суборенди, який було підписано Позивачем та Відповідачем 20.06.2013 р.

Матеріалами справи доведено, що на виконання умов п. З.5. Договору, Відповідач, після набрання чинності Договором, сплатив орендну плату за перший і останній місяць строку оренди. Внесений Відповідачем платіж за останній місяць строку оренди було враховано Позивачем при підрахунку штрафних санкцій - на момент виникнення заборгованості, для зменшення можливих збитків, уникнення їх накопичення.

З листопада 2012 року Відповідач почав порушувати вимоги Договору, а саме - п. 3.3. Договору, затримуючи проведення оплати виставлених Позивачем актів надання послуг та/або - сплачуючи їх не в повному розмірі. Між сторонами підписані акти надання послуг, копії яких - додано до позовної заяви, а саме: № 5122 від 30.11.2012p., № 5254 від 29.12.2012, №356 від 31.01.2013 р., №648 від 28.02.2013р., № 1216 від 29.03.2013р., №1831 від 30.04.2012 №2181 від 31.05.2013 р. та № 2726 від 27.06.2013 p.

Суду доведено, що внесений Відповідачем згідно п. 3.5. Договору платіж за останній місяць строку оренди в розмірі 24 000,00 грн. було враховано Позивачем при підрахунку штрафних санкцій за перший випадок неоплати послуг, надання яких підтверджується актом надання послуг №5122 від 30.11.2012 р. на загальну суму 24 438.00 грн. В результаті, начислення штрафних санкцій здійснювалось на різницю між вказаними сумами, а саме - 1 438,00 грн.

10.01.2013 р., уповноваженою особою компанії Відповідача було отримано претензію Позивача з вимогою по сплаті існуючої станом на 09.01.2013 р. заборгованості та попередженням, що у випадку подальшого невиконання зобов'язань за Договором, Позивач буде змушений звернутись по захист своїх порушених прав до Господарського суду м. Києва. Копія претензії за вих. №01/09 від 09.01.2013 р., із відміткою про отримання.

17.06.2013 p., уповноваженою особою компанії Відповідача було отримано повідомлення про припинення дії Договору та претензію про виконання грошового зобов'язання в розмірі 78 920,00 грн.

Відповідей на зазначені претензії від Відповідача у строки, встановлені чинним законодавством України, Позивачем отримано не було.

20.06.2013 р. був останнім днем дії Договору. Припинення договору підтверджується підписанням Позивачем та Відповідачем Акту прийому-передачі (повернення) об'єкта суборенди від 20.06.2013 р. та Додаткової угоди №2 від 20.06.2013 р. про припинення строку дії Договору.

Згідно акту звіряння взаємних розрахунків, підписаним Позивачем та Відповідачем, на 31.05.2013 р, заборгованість Відповідача перед Позивачем становить 78 920,00 грн.

Згідно акту звіряння взаємних розрахунків, складеного Позивачем, станом на 30.06.2013 р. заборгованість Відповідача перед Позивачем становить 96 147,00 грн.

Відповідно до п.4.5. договору, у випадку порушення суборендарем строку обумовленому в п.3.3. договору, орендар має право вимагати у суборендаря сплати неустойки, починаючи з 1-го числа місяця що випливає за звітним, у вигляді пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, за кожний день прострочення платежу, а також штраф в розмірі 15% від загальної суми орендної плати, та виставлених рахунків, або актів наданих послуг. А якщо дане порушення триває більше 10 календарних днів та суборендар, на вимогу орендаря, також сплачує 15% річних, згідно ст.. 625 ЦКУ, за користування чужими коштами.

Оцінюючи наявні в матеріалах справи документи та досліджуючи в судовому засіданні докази, Господарський суд вважає позовні вимоги обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню з наступних підстав:

Договір №0406 є договором оренди, а відтак між сторонами виникли правовідносини, які підпадають під правове регулювання Глави 58 Цивільного кодексу України, Глави 30 Господарського кодексу України та Законом України "Про оренду державного та комунального майна".

Вказаний договір є підставою для виникнення у його сторін господарських зобов'язань, а саме майново-господарських зобов'язань згідно ст. ст. 173, 174, 175 Господарського кодексу України, ст. ст. 11, 202, 509 Цивільного кодексу України, і згідно ст. 629 Цивільного кодексу України є обов'язковим для виконання сторонами.

Частиною 1 ст. 173 Господарського кодексу України визначено, що господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управлена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Відповідно до ч. 1 ст. 283 Господарського кодексу України за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності.

Згідно із ч. 1 ст. 759 Цивільного кодексу України за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

Матеріалами справи підтверджується факт передачі приміщення в оренду, користування ним відповідачем, а також існування у відповідача заборгованості по сплаті орендних та інших платежів за період з листопада 2011 р. по червень 2013р. у розмірі 96 147,00 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 762 Цивільного кодексу України за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму.

Пунктами 1, 4 ст. 285 Господарського кодексу України визначено, що орендна плата - це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Розмір орендної плати може бути змінений за погодженням сторін, а також в інших випадках, передбачених законодавством. Строки внесення орендної плати визначаються в договорі.

Відповідно до ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно п. 3.3. Договору, орендна плата сплачується Відповідачем до 5 (п'ятого) числа кожного місяця, за місяць, в якому Відповідач користується Приміщенням. Розмір місячної орендної плати змінюється в залежності від спожитих комунальних послуг на основі відповідних рахунків.

Отже, з урахуванням положень ст. 530 Цивільного кодексу України, враховуючи приписи пунктів 3.3 Договору відповідач повинен був сплачувати орендні платежі до 5 числа кожного місяця, за місяць, в якому відповідач користується приміщенням.

Проте відповідач свого обов'язку зі спати орендних та інших платежів належним чином не виконав у зв'язку із чим заборгованість відповідача по орендній платі за період з листопада 2011р. по 27.06.2013 становить 96 147,00 грн., а строк виконання грошового зобов'язання на момент винесення рішення у справі настав.

Згідно ч. 3 ст. 285 Господарського кодексу України визначено, що одним із основних обов'язків орендаря є внесення орендної плати своєчасно і в повному обсязі.

Частиною 1 ст. 625 Цивільного кодексу України визначено, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Відповідно до статті 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Згідно із статтями 525, 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватись належним чином, відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог -відповідно до звичаїв ділового обороту та інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від виконання зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Факт наявності боргу у Відповідача за договором оренди №0406 у сумі 96 147,00 грн. Позивачем належним чином доведений, документально підтверджений і Відповідачем визнаний, про що свідчить підписаний Акт звіряння взаємних розрахунків за період з квітня 2011р. по червень 2013р., і тому ця сума має бути стягнута з відповідача.

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Відповідно до п.4.5. договору, у випадку порушення суборендарем строку обумовленому в п.3.3. договору, орендар має право вимагати у суборендаря сплати неустойки, починаючи з 1-го числа місяця що випливає за звітним, у вигляді пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, за кожний день прострочення платежу, а також штраф в розмірі 15% від загальної суми орендної плати, та виставлених рахунків, або актів наданих послуг. А якщо дане порушення триває більше 10 календарних днів та суборендар, на вимогу орендаря, також сплачує 15% річних, згідно ст.. 625 ЦКУ, за користування чужими коштами.

Отже, порушення відповідачем строків оплати за надані послуги, передбачений п. 3.3 Договору оренди № 0406 від 06.04.2011р., є порушенням зобов'язання, що відповідно до ст. 611 Цивільного кодексу України тягне за собою правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплату неустойки.

Тому, Позивачем також правомірно заявлена вимога про стягнення з відповідача пені за неналежне виконання зобов'язання та 15% штрафу, відповідно до договору.

Відповідно до ст. 549 ЦК України неустойкою визнається визначена законом або договором грошова сума, яку боржник повинен сплатити кредиторові в разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання, зокрема в разі прострочення.

Таким чином, за прострочення терміну платежу з відповідача належить стягнути пеню у сумі 3562,01 грн. та 15% штрафу у розмірі 22 090,95 грн., відповідно до розрахунку Позивача з яким суд погоджується та вважає обґрунтованим.

З огляду на наявність прострочення грошового зобов'язання, позивач також правомірно нарахував відповідачу суму боргу з урахуванням 15% річних від простроченої суми та боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, відповідно до ст. 625 ЦК України та п.4.5 договору, який передбачає, у разі якщо дане порушення триває більше 10 календарних днів суборендар, на вимогу орендаря, також сплачує 15% річних.

Відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений за договором або законом.

Згідно здійсненого позивачем розрахунку з відповідача підлягає стягненню 48,71 грн. індекс інфляції та 15% річних в сумі 3 097,35 грн., відповідно до ст. 625 ЦК України та п. 4.5 договору, з яким суд також погоджується та вважає обґрунтованим.

Відповідно до ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог чи заперечень.

Відповідно до ст. 34 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Виходячи з вищенаведених норм закону, відповідачем належним чином протягом розгляду справи не було надано належних доказів по справі на спростування позовних вимог.

В судовому засіданні, допустимими доказами, які знаходяться в матеріалах справи позивач довів, що його вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню в повному обсязі.

Витрати по оплаті держмита та інформаційно-технічного забезпечення судового процесу згідно ст. 49 ГПК України покладаються на відповідача.

Керуючись ст.ст. 49, 82-85 ГПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрегатор мобільного контенту» (01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 5, код ЄДРПОУ 33998057) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Підприємства з іноземною інвестицією «ЕЛСІ» (01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 8, оф. 33, код ЄДРПОУ 14346179) 96 147 (дев'яносто шість тисяч сто сорок сім) грн. заборгованості, 3562 (три тисячі п'ятсот шістдесят дві) грн. 01 коп. пені, 22 090 (двадцять дві тисячі дев'яносто) грн. 95 коп. штрафу, 3 097 (три тисяч дев'яносто сім) грн. 35 коп. 15% річних, 48 (сорок вісім) грн. 71 коп. індексу інфляції, 2498 (дві тисячі чотириста дев'яносто вісім) грн. 92 коп. судового збору.

Наказ видати відповідно до ст. 116 ГПК України.

Рішення набирає законної сили в порядку, встановленому ст. 85 Господарського процесуального кодексу України.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку та в строки, встановлені ст. 93 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя І.І.Борисенко

Повне рішення складено: 29.11.2013р.

Часті запитання

Який тип судового документу № 35814637 ?

Документ № 35814637 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 35814637 ?

Дата ухвалення - 12.11.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 35814637 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 35814637 ?

В Господарський суд м. Києва
Попередній документ : 35814634
Наступний документ : 35814642