Ухвала суду № 35753827, 02.12.2013, Господарський суд Луганської області

Дата ухвалення
02.12.2013
Номер справи
913/3070/13
Номер документу
35753827
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 91016, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а. Тел./факс 55-17-32, inbox@lg.arbitr.gov.ua ___________________________

УХВАЛА

02 грудня 2013 року Справа № 913/3070/13

Провадження №17/913/3070/13

За позовом Приватного підприємства «Трейд Альянс», м. Луганськ

до Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1, м. Луганськ

про стягнення 6336 грн. 08 коп.

Суддя Фонова О.С.

У засіданні брали участь:

від позивача - Рибіна О.М., довіреність № 57 від 26.11.2013; ОСОБА_3 - адвокат, посвідчення НОМЕР_1 від 30.08.2012, договір про надання правової допомоги від 29.11.2013;

від відповідача - не прибув;

Суть спору: позивачем заявлені вимоги про стягнення з відповідача на користь позивача заборгованості у сумі 6336,08 грн., за договорами оренди від 11.06.2013 №17ар та №18ар.

в с т а н о в и в :

Між Приватним підприємством «Трейд Альянс» (позивач у справі), як Орендодавцем, та Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_1 (відповідач у справі), як Орендарем, 11.06.2013 були укладені договори оренди №17ар та №18ар (далі - Договір №17ар та Договір №18ар), згідно п. 1.1 яких, Орендодавець зобов'язався передати Орендатору в тимчасове платне користування торгівельний кіоск (далі - майно) площею 8,3 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_1, та площею 5,04 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_2, відповідно, а Орендатор зобов'язався своєчасно оплачувати послуги оренди та компенсувати вартість використаної електричної енергії.

Згідно пункту 2.3.2 Договору №17ар та Договору №18ар, Орендатор зобов'язаний своєчасно вносити плату за оренду, згідно розділу 3 цього Договору, та компенсувати вартість використаної електричної енергії та додержувати встановлені ліміти електричної енергії, які встановлені підприємству ТОВ «ЛЕО».

Відповідно до пункту 3.1 Договору №17ар, місячна плата за оренду складає з моменту підписання 2600,00 грн., в тому числі ПДВ.

Згідно п. 3.2 Договору №18ар, місячна плата за оренду складає з моменту підписання 1200,00 грн., в тому числі ПДВ.

Як зазначено у п. 3.2 Договору №17ар та п. 3.3 Договору №18ар, плата за оренду перераховується Орендарем на поточний рахунок Орендодавця в наступні строки:

- за перший та останній місяці оренди вноситься Орендатором в день підписання цього Договору (п. 3.2.1 Договору №17ар та п.3.3.1 Договору №18ар).

- за кожний наступний місяць - не пізніше останнього робочого дня що передує місяцю. Орендатор має право вносити плату за оренду за декілька місяців вперед, але не більше, чим за три місяці (п. 3.2.2 Договору №17ар та п. 3.3.2 Договору №18ар).

Згідно пункту 3.3 Договору №17ар та п. 3.4 Договору №18ар, оплата за електричну енергію здійснюється Орендатором, за передплатою згідно доведених лімітів. Наприкінці місяця проводиться звірка фактичного використання електричної енергії у відповідності з показами електролічильника в строк до 2 числа місяця, наступного за звітним.

Відповідно до пункту 5.1 Договору №17ар та Договору №18ар, він набирає чинності з моменту його підписання та діє до 31.12.2013.

Нерухоме майно, що є предметом договорів, було передане позивачем відповідачеві за актами приймання-передачі, складеними та підписаними сторонами 20.06.2013. (а.с.8, 12).

Однак, Договір №17ар припинив дію з 31.08.2013 за згодою сторін, про що свідчить Угода про розірвання договору оренди від 30.08.2013. Орендар не повернув Орендодавцю орендоване за Договором №17ар майно.

Водночас, Договір №18ар припинив дію з 28.08.2013 за згодою сторін, про що свідчить Угода про розірвання договору оренди від 28.08.2013. Орендар повернув орендоване приміщення за Договором №18ар, згідно акту прийому-передачі від 28.08.2013.

В обґрунтування позовних вимог заявник посилається на те, що відповідач не виконав умови договорів, та своєчасно не сплатив позивачу борг за орендну плату та спожиту електричну енергію, в результаті чого виникла заборгованість у сумі 6336,08 грн., яку позивач просить стягнути у судовому порядку.

Представник відповідача витребувані ухвалою суду від 13.11.2013 документи не надав, участь свого повноважного представника у судовому засіданні 02.12.2013 не забезпечив, хоча належним чином був повідомлений про час і місце проведення судового засідання.

Суд звертає увагу відповідача, що відповідно до ст. 185-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, неповага до суду, що виразилась у злісному ухиленні від явки в суд свідка, потерпілого, позивача, відповідача або в непідкоренні зазначених осіб та інших громадян розпорядженню головуючого чи в порушенні порядку під час судового засідання, а так само вчинення будь-ким дій, які свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил, тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ч. 1 ст. 382 Кримінального кодексу України, умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню - карається штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.

Зважаючи на неприбуття відповідача у судове засідання 02.12.2013, невиконання сторонами вимог ухвали суду від 13.11.2013 та ненадання ними витребуваних судом документів, та що від позивача необхідно витребувати додаткові докази, розглянути спір по суті в даному судовому засіданні не має можливості, тому розгляд справи слід відкласти.

Керуючись ст. ст. 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

у х в а л и в :

1. Розгляд справи відкласти на 16.12.2013, 10 год. 20 хв.

2. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду в кімнаті №330.

3. Зобов'язати:

позивача - надати: письмові пояснення на відзив відповідача, документальне підтвердження пояснень; надати оригінали документів, доданих до позовної заяви у копіях, для огляду у засіданні суду; документи, що підтверджують статус юридичної особи (Статут, відповідне Положення тощо), оригінали - для огляду у судовому засіданні, копію - до справи; довідку щодо внесення до ЄДРПОУ (оригінал для огляду, копію - до справи); провести звірення розрахунків з відповідачем на день слухання справи, за результатами звірення скласти акт за підписом перших керівників підприємств, в якому вказати залишок боргу, акт звірення надати у засіданні суду; у разі наявності надати докази погашення відповідачем суми боргу (оригінали для огляду, копії до справи); при наявності - листування з відповідачем зі спірних питань; чітко визначити позовні вимоги із зазначенням сум за кожним видом вимог та за кожним договором окремо; обґрунтувати розмір плати за електроенергію з посиланням на умови договорів; надати пояснення щодо моменту виникнення зобов'язання по оплаті електроенергії та оренди; надати оригінал фіскального чеку від 01.11.2013 про відправлення копії позовної заяви відповідачу; надати відомості щодо доведених лімітів використання електричної енергії, згідно п. 3.3 Договорів;

відповідача - надати: відзив на позовну заяву, докази його надсилання позивачу, документальне та нормативно-правове обґрунтування заперечень у справі; свідоцтво про державну реєстрацію, паспорт (оригінали - до огляду у судовому засіданні, належним чином засвідчені копії - до справи); у разі погашення суми боргу надати оригінали відповідних платіжних документів для огляду, копії до справи; прийняти участь у звіренні розрахунків з позивачем; у разі незгоди з сумою боргу надати контррозрахунок; при наявності - листування з позивачем зі спірного питання (письмові пояснення з цього приводу).

Звертаємо увагу сторін, що всі копії документів, що додаються до матеріалів справи та довіреності представників сторін повинні бути належним чином засвідчені відповідно до вимог п. 2 ст. 36 ГПК України. Крім того, п. 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (ДСТУ 4163-2003) передбачено, що відмітка про засвідчення копії документа складається зі слів "Згідно з оригіналом", назви, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії; засвідчуватись повинна кожна сторінка документу з відтиском печатки підприємства, установи, організації, іншої юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ст. 83 ГПК України за ухилення від вчинення дій, покладених судом на сторону, у т.ч. ненадання витребуваних судом документів, зі сторін може бути стягнено штраф у розмірі до 1700 грн.

Суддя О.С. Фонова

Попередній документ : 35753823
Наступний документ : 35753828