Рішення № 35142869, 19.09.2013, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Дата ухвалення
19.09.2013
Номер справи
333/3008/13-ц
Номер документу
35142869
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

Справа|річ| № 333/3008/13-ц

Провадження№2/333/1791/13

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ|розв'язання,вирішення,розв'язування|

Іменем України

19 вересня 2013 року м. Запоріжжя

Комунарський районний суд м. Запоріжжя у складі:

головуючого судді Дмитрієвої М.М.,

при секретарі Мовчан Д.В.,

розглянувши|розгледівши| у відкритому|відчиненому| судовому засіданні, в залі суду м. Запоріжжя, цивільну справу|річ| за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Надра» до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

В С Т А Н О В И В:

Публічне акціонерне товариство комерційний банк «Надра» звернувся до Комунарського районного суду м. Запоріжжя з позовом до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором №05/2008/07/0008/ЮМК від 14.01.2008 року.

В обґрунтування своїх позовних вимог зазначив наступне.

14.01.2008 року Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Надра» в особі відділення ПАТ КБ «Надра» Запорізьке РУ та фізична особа - резидент України громадянин ОСОБА_1 уклали кредитний договір №05/2008/07/0008/ЮМК, згідно з умовами якого позивач надав відповідачу грошові кошти на споживчі цілі на загальну суму 29700,00 доларів США із розрахунку 14,4% річних, що обчислюються виходячи з 360 днів у році строком до 12.01.2015 року. Повернення кредиту та сплата відсотків здійснюється згідно з графіком повернення кредиту й відсотків відповідно до п.4.1.1. Договору.

Кредит було отримано ОСОБА_1 14.01.2008 року. Відповідно до умов кредитного договору №05/2008/07/0008/ЮМК від 14.01.2008 року, викладених в п.п. 4.1.2.1, 6.1.2 ОСОБА_1 зобовязався повертати кредит та сплачувати нараховані відсотки щомісячно, згідно з графіком. ОСОБА_1 станом на 11.03.2013 року порушив пункти 4.1.2.1, 6.1.2 кредитного договору щодо повернення кредиту та сплати відсотків за користування коштами.

Відповідно до п. 7.1.5 кредитного договору ПАТ КБ «Надра» має право вимагати від ОСОБА_1 дострокового виконання зобовязань щодо повернення кредиту, сплати нарахованих відсотків та інших платежів, передбачених кредитним договором, якщо ОСОБА_1 не вніс черговий платіж у термін, визначений графіком.

Відповідно до п. 9.2 кредитного договору у разі прострочення ОСОБА_1 строку сплати мінімально необхідного платежу по погашенню кредиту, визначеного у графіку, а також у випадку прострочення строку виконання зобовязань ОСОБА_1 щодо повернення кредиту, сплати всіх нарахованих відсотків, комісій та можливих штрафних санкцій у строк, визначений графіком, ОСОБА_1 сплачує ПАТ КБ «Надра» пеню в розмірі 0,5 % від суми прострочених зобовязань, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Відповідно до п. 9.3 кредитного договору, за порушення строків повернення та (чи) сплати відсотків за користування кредитом позичальник сплачує штраф у розмірі 5% від суми заборгованості по поверненню кредиту на дату прострочення.

14 січня 2008 року для забезпечення повернення кредитних коштів позичальника на користь банку між банком та ОСОБА_2 був укладений договір поруки № 05/2008/07/0008 ЮМК. Згідно з п.п. 1.2, 1.4 Договору поруки, поручитель відповідає перед банком у тому ж обємі, що і позичальник, солідарно, усім належним йому на праві власності майном та грошовими коштами.

Станом на 11.03.2013 року за ОСОБА_1 наявна заборгованість по кредитному договору в сумі 41585,93 доларів США (332 396,35 грн.) з яких: сума для погашення заборгованості за кредитом 26934,78 доларів США (215289,70 грн.); сума за нарахованими відсотками 9919,25 доларів США (79284,57 грн.); сума заборгованості за пенею 2520,66 доларів США (20147,64 грн.); сума за нарахованими штрафами (згідно п. 3.3.5 Договору) 1105,62 доларів США (8837,22 грн.), сума за нарахованими штрафами (згідно п. 3.3.16 Договору) - 1105,62 доларів США (8837,22 грн).

У звязку з виникненням заборгованості по оплаті передбачених кредитним договором платежів ПАТ КБ «Надра» неодноразово повідомляв ОСОБА_1 про факт виникнення заборгованості та її розмір. Однак на даний час кредитна заборгованість ОСОБА_1 не погашена. Відповідач уникає зустрічей з представниками позивача і не здійснює ніяких дій для погашення заборгованості.

Позивач ПАТ КБ «Надра» просить суд стягнути з відповідачів ОСОБА_1, ОСОБА_2 солідарно на користь ПАТ КБ «Надра» заборгованість за кредитним договором №05/2008/07/0008/ЮМК від 14.01.2008 року в розмірі 332396 гривень 35 копійок, судові витрати в розмірі 3323 гривень 96 копійок.

Представник позивача|позовниця,позивачка| в судове засідання не з'явився, про час та місце був повідомлений своєчасно та належним чином, надіслав до суду заяву, в якій просить суд розглянути справу за його відсутності, на задоволенні позовних вимог наполягав у повному обсязі.

Відповідачі ОСОБА_1, ОСОБА_2 до судового засідання не зявилися, причину неявки суду не сповістили, про час та місце розгляду справи завчасно повідомлялися, у встановленому законом порядку, про що свідчить поштові повідомлення та конверти наявні в матеріалах справи, заперечень до позовної заяви не надали, тому, зі згоди представника позивача, суд ухвалює рішення при заочному розгляді справи, що відповідає положенням статті 224 ЦПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 74 ЦПК України, у разі відсутності осіб, які беруть участь у справі за адресою, вважається, що судовий виклик або судове повідомлення вручене їм належним чином.

Відповідно до ч. 2 ст. 197 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, чи в разі, якщо відповідно до положень Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності осіб, які беруть участь у справі, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального засобу не здійснюється.

У звязку з чим, на підставі ст. ст. 197, 224 ЦПК України, суд вважає за можливе розглянути справу у відсутності відповідача, на підставі наявних у справі доказів, без фіксації судового процесу.

Всебічно та повно зясувавши обставини справи, обєктивно оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи, надавши їм оцінку у сукупності з оголошеними та дослідженими матеріалами справи, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню, з наступних підстав.

У відповідності зі ст. ст. 10, 11 ЦПК України, суд розглядає справи на принципах змагальності і диспозитивності, у межах заявлених позовних вимог на підставі доказів, наданих сторонами

Судом встановлені такі факти і відповідні їм правовідносини.

14.01.2008 року Відкрите акціонерне товариство «Комерційний Банк «Надра» правонаступником якого з 04.02.2011 року є Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Надра» та фізична особа - резидент України громадянин ОСОБА_3 уклали кредитний договір №05/2008/07/0008/ЮМК, згідно з умовами якого позивач надав відповідачу кредит на споживчі цілі у національній валюті України на загальну суму 29700,00 доларів США із розрахунку 14,4% на місяць строком з 14.01.2008 року по 12.01.2015 року. Нарахування відсотків за користування кредитом здійснюється за фактичну кількість днів у періоди на залишок заборгованості.

Кредит було отримано ОСОБА_1 14.01.2008 року. Відповідно до умов кредитного договору №05/2008/07/0008/ЮМК від 14.01.2008 року, викладених в п.п. 4.1.2.1, 6.1.2 ОСОБА_1 зобовязався повертати кредит та сплачувати нараховані відсотки щомісячно, згідно з графіком. ОСОБА_1 станом на 11.03.2013 року порушені пункти 4.1.2.1, 6.1.2 кредитного договору щодо повернення кредиту та сплати відсотків за користування коштами.

14 січня 2008 року для забезпечення повернення кредитних коштів позичальника на користь банку між банком та ОСОБА_2 був укладений договір поруки №05/2008/07/0008/ЮМК. Згідно з п.п. 1.2 1.4 Договору поруки, поручитель відповідає перед банком у тому ж обємі, що і позичальник, солідарно, усім належним йому на праві власності майном та грошовими коштами.

Станом на 11.03.2013 року за ОСОБА_1 наявна заборгованість по кредитному договору в сумі 41585,93 доларів США (332 396,35 грн.), в тому числі: сума для погашення заборгованості за кредитом 26934,78 доларів США (215289,70) грн.; сума за нарахованими відсотками 9919,25 доларів США (79284,57 грн.); сума заборгованості за пенею 2520,66 доларів США (20147,64 грн.); сума за нарахованими штрафами (згідно п. 3.3.5 Договору) 1105,62 доларів США (8837,22 грн.), сума за нарахованими штрафами (згідно п. 3.3.16 Договору) - 1105,62 доларів США (8837,22 грн).

У звязку з виникненням заборгованості по оплаті передбачених кредитним договором платежів ПАТ КБ «Надра» неодноразово повідомляв ОСОБА_1 про факт виникнення заборгованості та її розмір. Однак на даний час кредитна заборгованість ОСОБА_1 не погашена. Відповідач уникає зустрічей з представниками ПАТ КБ «Надра» і не здійснює ніяких дій для погашення заборгованості.

Відповідно до ст. 526 ЦК України, зобов'язання має виконуватися належним чином, відповідно до умов договору та вимог ЦК України та інших актів цивільного законодавства.

Відповідно до ст. 530 ЦК України, якщо у зобовязанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ч. 1 ст. 625 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Відповідно до ст.629 ЦК України, договір є обовязковим для виконання.

Відповідно до ст. 610 ЦК України, порушенням зобовязання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобовязання (неналежне виконання).

Згідно зі ст.536 ЦК України за користуванням чужими грошовими коштами боржник зобов' язаний сплачувати проценти. Розмір процентів за користування чужими грошовими коштами встановлюється договором або іншим актом цивільного законодавства.

Відповідно до ст.554 ЦК України у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники.

При вищевикладених обставинах, приймаючи до уваги встановлені судом обставини, дослідивши та оцінивши зібрані у справі докази, які свідчать про наявність підстав для задоволення позовної заяви, суд вважає позовні вимоги ПАТ КБ «Надра» обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню, стягненню з відповідачів ОСОБА_1, ОСОБА_2 солідарно на користь ПАТ КБ «Надра» заборгованість за кредитним договором №05/2008/07/0008/ЮМК від 14.01.2008 року в розмірі 332 396,53 грн.

Згідно меморіального ордера № 70105477 від 27.03.2013 року, позивачем ПАТ КБ «Надра» при подачі позову до суду були понесені судові витрати, а саме сплачений на користь держави судовий збір в розмірі 3323 гривень 96 копійок.

Відповідно до ст. 88 ЦПК України, стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею та документально підтверджені судові витрати.

Тому, стягненню з відповідачів ОСОБА_1, ОСОБА_2 солідарно на користь ПАТ КБ «Надра» підлягають понесені ПАТ КБ «Надра» та документально підтверджені судові витрати, а саме судовий збір в розмірі 3323 гривень 96 копійок.

На підставі ст.ст. 525, 526, 530, 553-554, 610-612, 625, 629 ЦК України, керуючись ст.ст.10, 11, 88, 209, 212, 214-215 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Позов Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Надра» до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 (зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) та ОСОБА_2 (зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2) солідарно на користь Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Надра» (04053, м. Київ, вул. Артема, 15, р/р 290962014960, МФО 380764, ЄДРПОУ 20025456) заборгованість за кредитним договором № 05/2008/07/0008/ЮМК від 14.01.2008 року в розмірі 332396 (триста тридцять дві тисячі триста девяносто шість) гривень 35 копійок.

Стягнути з ОСОБА_1 (зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) та ОСОБА_2 (зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2) солідарно на користь Публічного акціонерного товариства «Надра» витрати по сплаті судового збору в розмірі 1661 (тисяча шістсот шістдесят одній) гривні 98 копійок з кожного.

Копію заочного рішення надіслати відповідачу не пізніше трьох днів з дня його проголошення.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом десяти днів з дня його проголошення до апеляційного суду Запорізької області через Комунарський районний суд м. Запоріжжя. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя М.М. Дмитрієва

Часті запитання

Який тип судового документу № 35142869 ?

Документ № 35142869 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 35142869 ?

Дата ухвалення - 19.09.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 35142869 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 35142869 ?

В Комунарський районний суд м. Запоріжжя
Попередній документ : 35142868
Наступний документ : 35142875