Постанова № 34482997, 29.10.2013, Луганський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
29.10.2013
Номер справи
812/8520/13-а
Номер документу
34482997
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

9.4

ПОСТАНОВА

Іменем України

29 жовтня 2013 року Справа № 812/8520/13-а

Луганський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого - судді - Гончарової І.А.,

за участі секретаря - Саприкіної Т.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Луганська справу за адміністративним позовом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг до Кредитної спілки «Артемівська» про стягнення штрафу в розмірі 5100,00 грн.,

ВСТАНОВИВ:

07 жовтня 2013 року до Луганського окружного адміністративного суду надійшов адміністративний позов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг до Кредитної спілки «Артемівська» про стягнення штрафу в сумі 5100,00 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач послався на те, що Кредитна спілка «Артемівська» внесена до Державного реєстру фінансових установ, та зареєстрована за адресою: вул. Серго, 3, м.Артемівськ, 94313, код за ЄДРПОУ 26576766.

За порушення відповідачем вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» позивачем на підставі акта від 14.06.2013 №123/15/3 було застосовано захід впливу у вигляді штрафу в розмірі 5100,00 грн., накладеного постановою про застосування штрафу за порушення, вчинені на ринках фінансових послуг.

03.07.2013 відповідачу було надіслано листа за вих.№4659/15-8/35 з постановою про застосування штрафних санкцій.

На момент пред'явлення цього позову документів, які б підтверджували виконання зазначеної постанови до Нацкомфінпослуги не надходило, отже сума штрафу у розмірі 5100,00 грн. не була перерахована до Державного бюджету України.

Також не надходило документів щодо оскарження зазначеної постанови.

Посилається на ч. 3 ст. 41 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», якою передбачено, що штрафи, накладені національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, стягуються у судовому порядку. На підставі викладеного, позивач просив суд стягнути з відповідача суму застосованої штрафної санкції в розмірі 5100,00 грн. у судовому порядку в дохід Державного бюджету України.

Представник позивача в судове засідання не з'явився, до початку слухання справи надав заяву про підтримання позовних вимог та розгляд справи за його відсутності.

Представник відповідача в судове засідання не з'явився, причину неявки суду не доповів, про дату й час слухання справи був повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали справи та подані документи, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суддя вважає позовні вимоги такими, що підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Пунктом 1 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженогоУказом Президента України від 23 листопада 2011 року №1070/2011 (далі - Положення №1070/2011) визначено, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України, підзвітним Верховній Раді України. Нацкомфінпослуг здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг у межах, визначених законодавством.

Відповідач - Кредитна спілка «Артемівська», і.к. 26576766, є юридичною особою та внесена до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що підтверджується відповідним витягом з цього реєстру (а.с.17).

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 1 Закону України від 12 липня 2001 року №2664-ІІІ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (далі -ЗУ № 2664) фінансова установа - юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо визначених законом, та внесена до відповідного реєстру в установленому законом порядку. До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг, а у випадках, прямо визначених законом, - інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг.

Згідно з частиною 1 статті 21 Закону України №2664 державне регулювання ринків фінансових послуг здійснюється: щодо ринку банківських послуг - Національним банком України; щодо ринків цінних паперів та похідних цінних паперів (деривативів) - Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; щодо інших ринків фінансових послуг - національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Згідно з п.п.4.4. Положення №1070/2011, Нацкомфінпослуг відповідно до покладених на неї завдань здійснює відповідно до законодавства державне регулювання та нагляд за діяльністю фінансових установ (крім банків, професійних учасників фондового ринку, інститутів спільного інвестування, фінансових установ, які мають статус міжурядових міжнародних організацій, Державної казначейської служби України та державних цільових фондів).

Згідно з статтею 39 Закону України №2664 у разі порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, застосовує заходи впливу відповідно до закону. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, обирає та застосовує заходи впливу на основі аналізу даних та інформації стосовно порушення, враховуючи наслідки порушення та наслідки застосування таких заходів.

Частиною 1 статті 40 Закону України 2664 встановлено, що національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, може застосовувати такі заходи впливу, серед іншого накладати штрафи в розмірах, передбачених статтями 41 і 43 цього Закону

Статтею 41 Закону України №2664 визначені штрафні санкції, що застосовуються до учасників ринків фінансових послуг за правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг. Зокрема, пунктом 2 частини 1 цієї статті встановлено, що уповноважений орган застосовує до учасників ринків фінансових послуг штрафні санкції за неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної інформації - у розмірі від 100 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, затвердженого Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 20.11.2012 №2319, визначає порядок провадження у справах про порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг (далі - справи про правопорушення), механізм прийняття рішень Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - Нацкомфінпослуг) про застосування заходів впливу та їх оскарження.

Однак, норми цього Положення не застосовуються до правовідносин, пов'язаних із накладенням Нацкомфінпослуг штрафів за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму".

Пунктом 2.4 глави 2 Положення встановлено, що рішення про накладення штрафної санкції (штрафу) на особу за правопорушення, вчинені на ринку фінансових послуг, приймається у вигляді постанови уповноваженої особи Нацкомфінпослуг.

Штрафні санкції (штрафи) накладаються Головою Нацкомфінпослуг та директорами департаментів за напрямами здійснення нагляду за окремими ринками фінансових послуг.

У разі несплати штрафу особою в добровільному порядку у строк, передбачений постановою, він стягується Нацкомфінпослуг у судовому порядку.

Особи сплачують штрафи шляхом перерахування коштів до Державного бюджету України відповідно до законодавства.

При добровільному виконанні постанови особа зобов'язана надати Нацкомфінпослуг документи, що підтверджують перерахування коштів до Державного бюджету України відповідно до законодавства.

Якщо до особи застосований захід впливу у вигляді штрафної санкції (штрафу) за правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг, і цією особою сплачено штраф, але правопорушення, за яке застосовано штрафну санкцію (штраф), не усунено, то до такої особи може бути застосований захід впливу, передбачений підпунктом 1 пункту 2.1 цього розділу.

14 червня 2013 року головним спеціалістом відділу пруденційного нагляду за кредитними установами та бюро кредитний історій складено акт про порушення законодавства про фінансові послуги Кредитною спілкою «Артемівська» за № 123/15/3 (а.с.10-1).

Перевіркою, серед іншого, встановлено, що Кредитною спілкою «Артемівська» не подано звітні данні за 9 місяців 2012 року та за І квартал 2013 року, що свідчить про порушення вимог статті 14 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» щодо обов'язку фінансових установ надавати звітність відповідно до законів та нормативно-правових актів державних органів з питань регулювання діяльності фінансових установ та регулювання ринків фінансових послуг, абз.2 ч.1 ст.22 ЗУ «Про кредитні спілки», п.п.2.2.2 п.2.2.розділу 2 Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 25.12.2003 № 177, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2004 за № 69/8668.

Постановою позивача від 03.07.2013 № 141/15/3 до відповідача застосовано штраф у розмірі 5100,00 грн. ( а.с.14-15).

Згідно супровідного листа від 03.07.2013 року №4659/15-8 копія постанови від 03.07.2013 № 141/15/3 була направлена відповідачу, проте була не вручена та повернута поштою до позивача з позначкою «за закінченням терміну зберігання» (а.с.13,16).

Постанова від 04.10.2012 № 74/15/3 про застосування штрафних санкцій за правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг, не була оскаржена в адміністративному чи судовому порядку.

Згідно з частиною 3 статті 41 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» штрафи, накладені національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, стягуються у судовому порядку.

Оскільки відповідач постанову Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.07.2013 № 141/15/3 про застосування штрафної санкції за правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг, у встановленому законом порядку не оскаржив, внаслідок чого вона на час розгляду справи є чинною та такою, що підлягає виконанню, і за час судового розгляду справи у добровільному порядку штрафні санкції на загальну суму 5100,00 грн. не сплатив, позовні вимоги визнаються судом обґрунтованими, а адміністративний позов таким, що підлягає задоволенню повністю.

У справах, в яких позивачем є суб'єкт владних повноваження, а відповідачем - фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються (частина четверта статті 94 Кодексу адміністративного судочинства України).

Керуючись статтями 2, 9, 10, 11, 17, 18, 87, 94, 69-72, 87, 94, 158-163, 183-2, 256 Кодексу адміністративного судочинства України, суддя , -

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг до Кредитної спілки «Артемівська» про стягнення штрафу в розмірі 5100,00 грн. - задовольнити повністю.

Стягнути з Кредитної спілки «Артемівська» (вул.Серго, 3, м.Артемівськ, Перевальський район, Луганська область, 94313, код за ЄДРПОУ 26576766) до Державного бюджету України (на рахунок територіального управління Державної казначейської служби України за місцем знаходження платника на балансовий рахунок 3111 «Надходження до загального фонду державного бюджету», код бюджетної класифікації за доходами 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції», символ звітності 106) штраф у сумі 5100,00 грн. (п'ять тисяч сто гривень).

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Донецького апеляційного адміністративного суду.

Апеляційна скарга подається до Донецького апеляційного адміністративного суду через Луганський окружний адміністративний суд. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційноїінстанції.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 КАС України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скаргаподається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого статтею 186 КАС України, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги постанова, якщоїї не скасовано, набирає законної сили після поверненн яапеляційноїскарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, то вважається, що постанова суду не набрала законноїсили.

Повний текст постанови складено та підписано 01 листопада 2013 року.

Суддя І.А. Гончарова

Попередній документ : 34482996
Наступний документ : 34482998