Постанова № 34212279, 16.09.2013, Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим

Дата ухвалення
16.09.2013
Номер справи
2а-12732/12/0170/28
Номер документу
34212279
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПОСТАНОВА

Іменем України

16 вересня 2013 р. 16:15 Справа №2а-12732/12/0170/28

Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим у складі: головуючого судді -Калініченко Г.Б., за участю секретаря Колосової Ю.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Кримпроектреставрація"

до Державної податкової інспекції у м. Сімферополі АР Крим Державної податкової служби

про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Кримпроектреставрація" звернулося до суду з адміністративним позовом до Державної податкової інспекції у м. Сімферополі Автономної Республіки Крим Державної податкової служби та просить визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення - рішення від 12.10.2012 року №0005072204, №0005102204.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що оскаржувані рішення є неправомірними, оскільки прийняті на підставі необґрунтованих висновків відповідача зроблених в акті перевірки про порушення норм податкового законодавства, яким, в результаті встановлення відсутності реального здійснення господарських операцій позивачем з контрагентами було встановлено порушення позивачем норми Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", Закону України "Про податок на додану вартість", що призвело до заниження податку на прибуток та податку на додану вартість.

Позивач вважає, що таки висновки були включені відповідачем до акту перевірки безпідставно, оскільки зроблені з формальних підстав, без фактичного з'ясування питань придбання позивачем у контрагентів товарів (робіт, послуг) та використання їх в господарській діяльності, дані висновки не відповідають фактичним обставинам господарської діяльності позивача та є необґрунтованими.

Ухвалами суду від 09.11.2012 відкрито провадження у справі, після закінчення підготовчого провадження справу призначено до судового розгляду.

Ухвалами суду від 20.02.2013 у справі призначено судову економічну експертизу, у зв'язку із чим зупинено провадження у справі, яке поновлено ухвалою суду від 03.09.2013.

В судове засідання позивач та відповідач явку представників не забезпечили, про час, дату та місце його проведення повідомлені належним чином.

Суд, дослідивши матеріали справи, вважає, що позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню з наступних підстав.

Згідно з частиною 1 статтю 2 КАС України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Відповідно до частини 2 статті 2 КАС України до адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією або законами України встановлено інший порядок судового провадження.

Пунктом 1 частини 2 статті 17 КАС України передбачено, що юрисдикція адміністративних судів поширюється на спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності.

Пунктом 7 частини 1 статті 3 КАС України дано визначення суб'єктів владних повноважень, до яких належать орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Основним завданням органів державної податкової служби є здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством.

Враховуючи зазначене, відповідач, здійснюючи свої повноваження у спірних відносинах є суб'єктом владних повноважень, спір що виник між сторонами пов'язаний із захистом прав позивача у сфері публічно-правових відносин і є справою адміністративної юрисдикції, його належить розглядати в порядку, встановленому КАС України.

Позивач зареєстрований як юридична особа (ЄДРПОУ 33580946) та перебуває на обліку в Державній податковій інспекції у м. Сімферополі АР Крим Державної податкової служби.

Посадовими особами відповідача проведена документальна позапланова невиїзна перевірка ТОВ «Кримпроектреставрація» з питань взаємовідносин з ТОВ «Архонт-Крим» (ЄДРПОУ 33530434) за період з 01.07.2010р. по 31.12.2010р.

За результатами перевірки відповідачем складено акт перевірки №6634/22-7/33580946 від 28.09.2012 (далі - акт перевірки), яким встановлені наступні порушення:

- п.п.5.1, п.п. 5.2.1, п. 5.2, п. 5.3.9. п. 5.3. ст. 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.94 р. №334/94-ВР в редакції Закону України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР із змінами і доповненнями, в результаті чого занижено податок на прибуток на загальну суму 144068,00 грн., у т.ч: за 3 квартал 2010 р. у сумі 137818,00 грн., за 4 квартал 2010р. у сумі 6250,00 грн.

- п.п.3.1.1 п.3.1 ст.3, п.4.1 ст. 4, пп.7.2.1, п.п.7.2.3 п.7.2., пп.7.4.1 пп.7.4.5 п.7.4 ст. 7 Закону України "Про податок на додану вартість" №168/97-ВР від 03.04.97р. (із змінами та доповненнями), в результаті чого занижено податок на додану вартість всього у сумі 115254,00 грн.

За результатами перевірки прийняті спірні податкові повідомлення - рішення від 12.10.2012 № 0005102204 на суму 144068,00 грн., з якої 115254,00 грн. сума за основним платежем, 28814,00 грн. за штрафними санкціями та №0005072204 на суму 180085,00 грн., з якої 144068,00 грн. за основним платежем, 36017,00 грн. за штрафними санкціями.

Відповідно до частини 3 статті 2 КАС України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень, адміністративні суди перевіряють, чи прийняті вони на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення; безсторонньо (неупереджено); добросовісно.

Стаття 19 Конституції України зобов'язує орган влади діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України.

Тому, вирішуючи дану справу стосовно позовних вимог позивача, суд повинен встановити: чи діяв відповідач на підставі закону, чи являються його дії та рішення обґрунтованими, безсторонніми та добросовісними.

Перевіряючи обґрунтованість висновків відповідача викладених в Акті перевірки судом встановлено наступне, що в основу висновків податкового органу про порушення позивачем правил оподаткування покладено наступні обставини.

Так висновки перевірки обґрунтовані отриманою постановою слідчого в рамках кримінальної справи №12011003130008 УПМ ДПА в АР Крим та співробітниками МУОД ДПА в АР Крим припинено діяльність «конвертаційного» центру, створеного на базі ТОВ «Архонт-Крим», ТОВ «Геозем-Крим», ТОВ «Мегалік-Крим», директором, бухгалтером та засновником яких значиться ОСОБА_1, який розробив схему ухилення від сплати податків та завищення збитків підприємствам, у зв'язку з чим перевіряючими був зроблений висновок про те, що ТОВ «Архонт-Крим» здійснював діяльність спрямовану на здійснення операцій пов'язаних з наданням податкової вигоди третіх осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 71 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Відповідно до статті 228 ЦК України правочин, спрямований на незаконне заволодіння майном держави, вважається таким, що порушує публічний порядок (частина 1), а отже, є нікчемним (частина 2). Як установлено в ч. 2 ст. 215 цього Кодексу, визнання судом нікчемних правочинів недійсними не вимагається. Відповідно до ч. 1 ст. 216 зазначеного Кодексу недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов'язані з його недійсністю.

Таким чином, суперечність правочину моральним засадам суспільства або спрямованість його на незаконне заволодіння майном держави, за даних обставин, може мати місце у разі наявності наміру сторін, який спрямований на неправомірне отримання податкової вигоди, шляхом штучного формування податкового кредиту.

Суд зазначає, що відповідачем не надано жодних доказів наявності такого наміру у позивача.

Невиконання зобов'язань перед бюджетом іншими контрагентами є підставою для застосування заходів відповідальності виключно до таких контрагентів, і само по собі не свідчить про порушення правил оподаткування позивачем.

Відповідно до п. 1 ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" підставою для бухгалтерського обліку є первинні документи. Згідно до п. 2 ст. 3 цього Закону податкова звітність ґрунтується на даних бухгалтерського обліку.

Судом встановлено, що між ТОВ "Кримпроектреставрація" та ТОВ «Архонт-Крим» укладений договір субпідряду № 9/10 від 10 серпня 2010 року, згідно якого ТОВ «Архонт-Крим» зобов'язується виконати «Реставрація Будинку-музею А.П.Чехова в м.Ялта» згідно умов цього договору та кошторисом на виконання робіт, а ТОВ "Кримпроектреставрація" зобов'язується створити Субпідряднику необхідні умови для виконання робіт, прийняти їх результат та сплатити обумовлену цім договором ціну. Вартість робіт за даним договором складає 790755, 60 грн.

На виконання умов цього договору ТОВ «Архонт-Крим» виконало будівельні роботи, а ТОВ "Кримпроектреставрація" прийняло ці роботи на загальну суму 691522,02 грн., у тому числі вартість без ПДВ 576 268,35 грн. та ПДВ у розмірі 115253,67 грн., що підтверджується актами приймання будівельних робіт.

Зазначені операції знайшли своє відображення у бухгалтерському обліку у вигляді наступних проводок:

-Дт рахунку 84 «Інші операційні витрати»

Кт рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» на суму 576 268,35 грн.

-Дт. рахунку 644 «Податковий кредит»

-Кт рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» на сумі 115253,67 грн.

Факт оприбуткування робіт підтверджується певним чином оформленими актами приймання будівельних робіт на загальну суму 691522,02 грн., у тому числі ПДВ 115253,67 грн.

Позивач при проведені господарських операцій із вказаними контрагентами оформив первинні документи, які і відобразив в своєму податковому обліку, що не заперечувалось відповідачем. Недостовірність жодного з цих документів не встановлена.

Матеріалами справи підтверджено реальне виконання сторонами правочинів, встановлено факти сплати позивачем заборгованості, в тому числі ПДВ в ціні послуг.

Останні факти перевірялись судом, в тому числі і шляхом призначення у справі судово-економічної експертизи за результатами проведення якої встановлено, що висновки акту перевірки від №6634/22-7/33580946 від 28.09.2012 щодо заниження податку прибуток на загальну суму 144068,00 грн., у т.ч. за 3-й квартал 2010 р. у сумі 137818,00 грн. за 4-й квартал 2010р. у сумі 6250,00 грн., а також щодо заниження податку на додану вартість на загальну суму 115254,00 грн., у т.ч. за серпень 2010 року на суму 51256,00 грн., за вересень 2010 року на суму 58998,00 грн., за грудень 2010 року на суму 5000,00 грн. первинними документами податкового та бухгалтерського обліку не підтверджуються та первинними бухгалтерськими та податковими документами позивача підтверджується реальність здійснення фінансово-господарських операцій із вказаним вище контрагентом.

Що ж стосується порушених кримінальних справ, то суд дані пояснення до уваги не приймає, оскільки останні згідно із вимогами ст.70 КАС України є неналежними доказами з тих підстав, що даних проте, що кримінальне провадження за останніми закінчено та встановлено будь-чиєї вини суду не надано, а також беззаперечно не встановлено, що при здійсненні позивачем із вказаними вище контрагентами саме зазначених угод мало місце порушення кримінального законодавства.

Належним та допустимим доказом в даному випадку є завірена копія рішення суду у кримінальній справі із відміткою про набрання нею законної сили, яка представником відповідача не надана суду.

Таким чином оскільки висновки викладені у акті перевірки ДПІ не підтверджуються первинними документами бухгалтерського і податкового обліку позивача, тому відсутні підстави для нарахування і штрафних санкцій.

Відповідно до ч. 2 ст. 71 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

За таких обставин суд вважає заявлені позовні вимоги обґрунтованими і такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати з Державного бюджету України відповідно до задоволених вимог (або відповідного місцевого бюджету, якщо іншою стороною був орган місцевого самоврядування, його посадова чи службова особа) (частина перша статті 94 КАС України).

Відповідно до підпункту 3 пункту 9 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України у разі безспірного списання коштів державного бюджету (місцевих бюджетів) Державна казначейська служба України відображає в обліку відповідні бюджетні зобов'язання розпорядника бюджетних коштів, з вини якого виникли такі зобов'язання. Погашення таких бюджетних зобов'язань здійснюється виключно за рахунок бюджетних асигнувань цього розпорядника бюджетних коштів. Одночасно розпорядник бюджетних коштів зобов'язаний привести у відповідність з бюджетними асигнуваннями інші взяті бюджетні зобов'язання.

Пунктом 19 Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ передбачено, що безспірне списання коштів державного та місцевих бюджетів і їх перерахування на рахунок, зазначений у виконавчому документі про стягнення надходжень бюджету та/або заяві про виконання рішення про стягнення надходжень бюджету, здійснюються органами Казначейства з відповідного рахунка, на який такі кошти зараховані, шляхом оформлення розрахункових документів.

На підставі викладеного та з урахуванням принципу пріоритетності законів над підзаконними актами, суд вважає необхідне стягнути судові витрати із Державного бюджету України шляхом їх безспірного списання із рахунка суб'єкта владних повноважень - відповідача.

Отже, сплачений позивачем судовий збір при поданні позову в розмірі 2146,00 грн. підлягає стягненню на його користь.

Керуючись ст.ст. 94, 98, 160-163, 167 КАС України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1.Адміністративний позов задовольнити.

2. Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення № 0005102204, прийняте 12.10.2012 року Державною податковою інспекцією в м. Сімферополі Державної податкової служби.

3. Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення № 0005072204, прийняте 12.10.2012 року Державною податковою інспекцією в м. Сімферополі Державної податкової служби.

4. Стягнути з Державного бюджету України на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Кримпроектреставрація" 2146,00 грн. судового збору шляхом списання із рахунку суб'єкта владних повноважень - Державної податкової інспекції в м. Сімферополі Автономної Республіки Крим Державної податкової служби.

Постанова набирає законної сили через 10 днів з дня її проголошення.

Якщо проголошено вступну та резолютивну частину постанови або справу розглянуто у порядку письмового провадження, постанова набирає законної сили через 10 днів з дня її отримання у разі неподання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Апеляційна скарга подається до Севастопольського апеляційного адміністративного суду через Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим протягом 10 днів з дня проголошення. У разі проголошення вступної та резолютивної частини постанови або розгляду справи у порядку письмового провадження, апеляційна скарга подається протягом 10 днів з дня отримання.

Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до Севастопольського апеляційного адміністративного суду.

Суддя Калініченко Г.Б.

Попередній документ : 34209135
Наступний документ : 34212286