Постанова № 34111284, 03.10.2013, Київський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
03.10.2013
Номер справи
810/3901/13-а
Номер документу
34111284
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2013 року 810/3901/13-а

Київський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Спиридонової В.О., за участю секретаря судового засідання Тятькова І.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві адміністративну справу за позовом приватного підприємства «Архаїка» до Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Київській області про визнання незаконною та скасування постанови про накладення штрафу,

в с т а н о в и в:

24.07.2013 до Київського окружного адміністративного суду звернулося приватне підприємство «Архаїка» (далі - Позивач, Підприємство) з позовом до Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Київській області (далі - Відповідач, Інспекція) про визнання незаконною та скасування постанови №3-1006/3 від 10.06.2013 про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності у сумі 103230,00 грн.

В обґрунтування позовних вимог зазначено, що спірна постанова прийнята неправомірно, з порушенням чинного законодавства, у зв'язку з наступним. Підприємством на підставі договору на створення (передачу) проектно-вишукувальної документації, замовнику (ТОВ «Шпунтина») передана лише архітектурно-планувальна частина проекту будівництва, яка виконана на підставі діючого законодавства. Інші окремі розділи проекту, що входять до складу проектної документації як її складові частини: інженерне забезпечення, технологічне забезпечення, технологічна частина, організація будівництва, кошторисна документація - розробляються відповідними виконавцями окремих видів робіт інженерами-проектувальниками за окремим замовленням. Виконана Підприємством архітектурно-планувальна частина є розділом стадії «П» і виконана у чіткій і лаконічній формі без надмірної деталізації у складі та обсязі, достатньому для обгрунтування проектних рішень згідно містобудівного законодавства та у відповідності до діючого на той час ДБН А.2.2-3-2004 «Склад та зміст проектної документації на будівництво».

В своїх додаткових поясненнях Позивач також зазначив, що стаття 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», яка діяла на момент укладення між Підприємством та ТОВ «Шпунтина» договору №30 від 14.10.2012 не передбачала технічні умови як вихідні дані на проектування. Щодо зауважень, викладених у спірній постанові, щодо відсутності проектного рішення по електрозабезпеченню об'єкта та будівництва трансформаторної підстанції, щодо не розроблення проекту організації будівництва виробництва до вимог рекомендацій ДБН А.3.1-5-2009, щодо відсутності проектного рішення виконання технологічного процесу з виробництва поліхлорідних та композитних матеріалів із ПВХ Позивач зазначив, що такі зауваження не відносяться до сфери діяльності Підприємства. Щодо відсутності категорії складності об'єкту Позивач зазначив, що розрахунок категорії складності об'єкту будівництва відповідно до діючого на момент розробки проекту відповідно до договору №30 від 14.10.2012 ДБН А.2.2-3-2004 не передбачався.

У судовому засіданні представники Позивача позовні вимоги підтримали, просили позов задовольнити.

Представник відповідача у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні позову з підстав, викладених у письмових запереченнях на адміністративний позов, в яких серед іншого зазначив, що під час проведення перевірки Інспекцією встановлено, що виконані ПП «Архаїка» проектні роботи виконані без технічних умов інженерного забезпечення об'єкту. Перелік технічних умов щодо інженерного забезпечення конкретного об'єкта архітектури визначається в архітектурно-планувальному завданні і саме виконання архітектурно-планувальної частини є предметом договору на створення (передачу) проектно-вишукувальної документації, укладеного між ТОВ «Шпунтина» та ПП «Архаїка».

Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши пояснення представників сторін у справі, з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, враховуючи принцип рівності сторін, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії ААБ №762529 приватне підприємство «Архаїка», код за ЄДРПОУ 34233514, зареєстроване як суб'єкт господарювання 12.02.2007, керівник - Харчов Микола Олексійович.

14.10.2011 між Підприємством (Виконавець) та ТОВ «Шпунтина» (Замовник) укладено Договір на створення (передачу) проектно-вишукувальної документації №30, згідно з умовами якого Замовник доручає та сплачує, а Виконавець бере на себе виконання архітектурно-планувальної частини проекту «Реконструкція 6/100 частини цілісного майнового комплексу (корівника) по вул. Суворова, 10 в м. Переяславі-Хмельницькому під цех по виробництву продукції з полівінілхлоридних виробів (ПВХ)» (далі - Об'єкт будівництва).

Відповідно до Акту від 11.11.2011 про надання послуг за договором №30 від 14.10.2011 робота по виконанню архітектурно-планувальної частини проекту «Реконструкція 6/100 частини цілісного майнового комплексу (корівника) по вул. Суворова, 10 в м. Переяславі-Хмельницькому під цех по виробництву продукції з ПВХ» (далі - Проектна документація) виконана, в належному порядку оформлена, здана виконавцем та прийнята замовником.

ТОВ «Шпунтина» направило до Інспекції Декларацію про початок будівельних робіт, яка була зареєстрована Інспекцією 17.04.2013 за №КС08312058961 (далі - Декларація).

23.05.2013 посадовими особами Інспекції відповідно до статті 41 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та згідно з Порядком здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 №533, на підставі наказу Інспекції від 15.03.2013 №41-«ОД», направлення на здійснення планової перевірки №13 від 13.05.2013, проведено планову перевірку дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил ТОВ «Шпунтина»; назва та місцезнаходження об'єкта будівництва: Реконструкція 6/100 частини цілісного майнового комплексу (корівника) по вул. Суворова, 10 в м. Переяславі-Хмельницькому під цех по виробництву продукції з ПВХ.

За результатами перевірки Інспекцію складено Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил від 23.05.2013 (далі - Акт перевірки), у висновках якого зазначено, зокрема, що проектною організацією ПП «Архаїка» передано замовнику для виконання будівельних робіт на об'єкті проектну документацію, яку розроблено з порушенням вимог законодавства, містобудівної діяльності, вихідних даних для проектування об'єктів містобудування, будівельних норм, державних стандартів і правил, а саме: проектні роботи виконані без технічних умов (ТУ) щодо інженерного забезпечення об'єкту; відсутнє проектне рішення по електрозабезпеченню об'єкта та будівництва трансформаторної підстанції; не розроблений проект організації виробництва відповідно до вимог та рекомендацій ДБН №А.3.1-5; відсутній розрахунок категорії складності об'єкту, - чим порушено ст. ст. 30, 32, 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 23 Закону України «Про архітектурну діяльність».

Також 23.05.2013 посадовою особою Інспекції на адресу Підприємства винесено Припис № С-2305/09 від 23.05.2013 (далі - Припис) про усунення зазначених вище порушень, що були зафіксовані в Акті перевірки.

Крім того, 23.05.2013 посадовою особою Інспекції складено Протокол про порушення у сфері містобудівної діяльності №2-Л-З-2305/7 від 23.05.2013 (далі - Протокол), в якому посадова особа Інспекції послалася на порушення, зафіксовані в Акті перевірки. Також в Протоколі зазначено, що відповідальність за встановлені правопорушення передбачена абз. 2 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності».

10.06.2013 Постановою першого заступника начальника Інспекції №3-1006/3 від 10.06.2013 Підприємство на підставі Протоколу та зазначених вище порушень визнано винним у вчиненні правопорушення, передбаченого абз. 2 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» та накладено штраф у сумі 103230,00 грн.

Підставами для притягнення Підприємства до вказаної відповідальності вказані наступні порушення:

- проектні роботи виконані без технічних умов (ТУ) щодо інженерного забезпечення об'єкту;

- відсутнє проектне рішення по електрозабезпеченню об'єкта та будівництва трансформаторної підстанції;

- не розроблений проект організації виробництва відповідно до вимог та рекомендацій ДБН №А.3.1-5-2009;

- відсутнє проектне рішення виконання технологічного процесу по виробництву піліхлоридних та композитних матеріалів із ПВХ, монтаж обладнання та його розміщення.

Надаючи правову оцінку спірним правовідносинам, що виникли між сторонами у справі, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про архітектурну діяльність» № 687-ХІV від 20.05.1999 в редакції, що діяла на момент передачі Підприємством замовнику проектної документації, для забезпечення під час забудови територій, розміщення і будівництва об'єктів архітектури додержання суб'єктами архітектурної діяльності затвердженої містобудівної та іншої проектної документації, вимог вихідних даних, а також з метою захисту державою прав споживачів будівельної продукції здійснюється в установленому законодавством порядку державний архітектурно-будівельний контроль та нагляд.

Державний архітектурно-будівельний контроль та нагляд здійснює центральний орган виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури. Державний контроль та нагляд у системі центрального органу виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури здійснює Державна архітектурно-будівельна інспекція України та її територіальні органи.

Відповідно до статті 5 Закону «Про регулювання містобудівної діяльності» програми розвитку регіонів та населених пунктів, програми господарського, соціального та культурного розвитку повинні узгоджуватися з містобудівною документацією відповідного рівня.

Вимоги містобудівної документації є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами містобудування.

Частинами 1-3 статті 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» в редакції, що діяла на момент передачі Підприємством замовнику проектної документації, встановлено наступне. Фізична або юридична особа, яка подала до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради заяву про намір щодо забудови земельної ділянки, що перебуває у власності або користуванні такої особи, повинна одержати вихідні дані для проектування об'єкта будівництва.

Вихідні дані повинні міститися у повному обсязі в загальнодоступній містобудівній документації на місцевому рівні.

Основними складовими вихідних даних є:

містобудівні умови та обмеження;

завдання на проектування, що визначають обґрунтовані вимоги замовника до планувальних, архітектурних, інженерних і технологічних рішень та властивостей об'єкта містобудування, його основних параметрів, вартості та організації його будівництва і складаються з урахуванням містобудівних умов та обмежень, технічних умов.

Відповідно до положень частини 1 статті 30 цього ж Закону технічні умови - комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта будівництва, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам, зокрема щодо водо-, тепло-, енерго- і газопостачання, каналізації, радіофікації, зовнішнього освітлення, відведення зливових вод, телефонізації, телекомунікації, диспетчеризації, пожежної та техногенної безпеки.

Згідно з абз. 1 ч. 1 ст. 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Проектна документація на будівництво об'єктів розробляється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури, з урахуванням вимог містобудівної документації та вихідних даних і дотриманням вимог законодавства, державних будівельних норм, стандартів і правил та затверджується замовником.

Таким чином, суд не бере до уваги доводи позивача про неправомірність висновків Інспекції стосовно наявності порушень в Проектній документації щодо її виконання без технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкту.

Згідно з п. 1.2 ДБН А.3.1-5-2009 організація будівельного виробництва полягає у спрямуванні організаційних, технічних, технологічних рішень і заходів суб'єктів будівельного виробництва на дотримання вимог, у тому числі щодо: раціональної організації виробничого процесу та управління будівництвом; забезпечення якості будівельної продукції; забезпечення комплексної безпеки будівництва.

Зазначені Державні будівельні норми були затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 25 грудня 2009 року №689 та введені в дію 25.05.2011.

Наведене спростовує доводи позивача про неправомірність посилання Інспекцією на не розроблення Підприємством проекту організації будівництва виробництва до вимог рекомендацій ДБН А.3.1-5-2009, оскільки Проектна документація була передана замовнику 11.11.2011, тобто після вступу в дію зазначених норм.

При цьому суд погоджується з доводами позивача про неправомірності висновків Інспекції щодо відсутності проектного рішення по електрозабезпеченню та відсутності проектного рішення технологічного процесу по виробництву поліхлоридних та композитних матеріалів із ПВХ, монтажу обладнання та його розміщення, оскільки з положень законодавства, зокрема статті 17 Закону України «Про архітектурну діяльність», вбачається, що окремі спеціальні розділи проекту будівництва, у тому числі інженерні мережі, повинні бути розроблені інженерами-проектувальниками, яким видається відповідний кваліфікаційний сертифікат, а Підприємством згідно з умовами договору №30 від 14.10.2011 розроблена архітектурно-планувальна частина проекту будівництва.

Одночасно суд наголошує на наступному.

Як було зазначено вище, спірною постановою на Підприємство накладено штраф у сумі 103230,00 грн. за порушення абзацу 2 частини 1 статті 2 Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» №208/94-ВР.

Зазначеною нормою в редакції, чинній на момент винесення Відповідачем спірної постанови, встановлено, що суб'єкти містобудування, які здійснюють проектування об'єктів, експертизу проектів будівництва, несуть відповідальність у вигляді штрафу за передачу замовнику проектної документації для виконання будівельних робіт на об'єкті будівництва, розробленої з порушенням вимог законодавства, містобудівної документації, вихідних даних для проектування об'єктів містобудування, будівельних норм, державних стандартів і правил, у тому числі за нестворення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, незабезпечення приладами обліку води і теплової енергії, а також за заниження категорії складності об'єкта будівництва: проектна організація - у розмірі дев'яноста мінімальних заробітних плат; експертна організація - у розмірі вісімнадцяти мінімальних заробітних плат.

При цьому, санкція за порушення суб'єктами містобудування, які здійснюють проектування об'єктів, за передачу замовнику проектної документації для виконання будівельних робіт на об'єкті будівництва, розробленої з порушенням вимог законодавства, містобудівної документації, вихідних даних для проектування об'єктів містобудування, будівельних норм, державних стандартів і правил, у визначеному наведеною нормою розмірі була введена в дію з 19 січня 2012 року, а саме з прийняттям Закону України від 22.12.2011 № 4220-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності та вдосконалення державного регулювання у сфері містобудівної діяльності», яким Закон України «Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування» №208/94-ВР викладено в новій редакції.

Абзацами 1-3 статті 1 Закону України «Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування» №208/94-ВР, в редакції, що була чинна на момент підписання ТОВ «Шпунтина» та ПП «Архаїка» акту від 11.11.2011 про надання послуг за договором №30 від 14.10.2011, встановлено, що підприємства, їх об'єднання, установи та організації (далі - підприємства) незалежно від форм власності, які здійснюють проектування, роботи по будівництву, реконструкції, реставрації та капітальному ремонту (далі - будівельні роботи), виготовляють будівельні матеріали, вироби і конструкції, а так само які є замовниками у будівництві або поєднують функції замовника і підрядчика, несуть відповідальність у вигляді штрафу за такі правопорушення:

проведення будівельних робіт без дозволу на їх виконання або без затвердженої проектної документації - у розмірі п'ятдесяти відсотків вартості цих робіт;

передачу проектною організацією замовнику робочої документації для будівництва, що не відповідає будівельним нормам, державним стандартам, нормам і правилам, вихідним даним на проектування об'єктів архітектури, які надані у встановленому порядку, та затвердженому проекту, - у розмірі тридцяти відсотків вартості розробленої робочої документації.

Аналіз положень наведеної норми Закону №208/94-ВР, а також абзацу 2 частини 1 статті 2 цього Закону в редакції, що діяла на момент винесення спірної постанови, дає підстави вважати, що законодавець пов'язує наявність підстав для притягнення до адміністративної відповідальності за цими нормами саме з моментом передачі проектною організацією замовнику робочої документації для будівництва (проектної документації для виконання будівельних робіт на об'єкті будівництва).

З акту від 11.11.2011 про надання послуг за договором №30 від 14.10.2011 вбачається, що сторони договору склали даний акт про те, що робота по виконанню архітектурно-планувальної частини проекту «Реконструкція 6/100 частини цілісного майнового комплексу (корівника) по вул. Суворова, 10 в м. Переяславі-Хмельницькому під цех по виробництву продукції з ПВХ» виконана, в належному порядку оформлена, задана виконавцем та прийнята замовником.

Відповідно до статті 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення.

Відповідно до Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Національного банку України щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 58 Конституції України (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів) від 9 лютого 1999 року № 1-рп/99, за загальновизнаним принципом права закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. Цей принцип закріплений у частині першій статті 58 Конституції України, за якою дію нормативно-правового акта в часі треба розуміти так, що вона починається з моменту набрання цим актом чинності і припиняється з втратою ним чинності, тобто до події, факту застосовується той закон або інший нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали або мали місце.

Суть положення статті 58 Конституції України про незворотність дії законів та інших нормативно-правових актів у часі, як визначив Конституційний Суд України, полягає в тому, що дія законів та інших нормативно-правових актів поширюється на ті відносини, які виникли після набуття ними чинності (рішення Конституційного Суду України від 13 травня 1997 р. № 1-зп), і не поширюється на правовідносини, які виникли і закінчилися до набуття такої чинності (рішення Конституційного Суду України від 5 квітня 2001 р. № 3-рп).

Таким чином, враховуючи, що 10.06.2013 Підприємство було притягнуто до адміністративної відповідальності на підставі положень абзацу 2 частини 1 статті 2 Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності», застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі дев'яноста мінімальних заробітних плат, а на момент підписання ТОВ «Шпунтина» та ПП «Архаїка» акту від 11.11.2011 про надання послуг за договором №30 від 14.10.2011 нормами Закону №208/94-ВР за вказане правопорушення санкції в зазначеному розмірі не передбачалося, суд дійшов висновку про неправомірність Постанови Інспекції №3-1006/3 від 10.06.2013, якою на Підприємство накладено штраф в розмірі 103230,00 грн.

Згідно з частиною першою статті 71 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

Частина 2 статті 71 КАС України визначає, що в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

За таких обставин, виходячи з меж заявлених позовних вимог, системного аналізу положень чинного законодавства України та матеріалів справи, суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення позовних вимог та скасування оскаржуваної Постанови Інспекції.

Відповідно до частини 1 статті 94 КАС України, якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати з Державного бюджету України.

Керуючись статтями 11, 14, 70-72, 86, 159-163, 254 КАС України, суд

п о с т а н о в и в:

Адміністративний позов задовольнити.

Визнати протиправною та скасувати постанову Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Київській області № 3-1006/3 про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності від 10 червня 2013 року.

Стягнути з Державного бюджету України на користь приватного підприємства «Архаїка» судовий збір у розмірі 1032 (одна тисяча тридцять дві) грн. 30 коп.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо скаргу не було подано в установлені строки. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Апеляційна скарга на постанову суду подається до Київського апеляційного адміністративного суду через Київський окружний адміністративний суд протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Суддя Спиридонова В.О.

Дата виготовлення і підписання повного тексту постанови - 08 жовтня 2013 р.

Часті запитання

Який тип судового документу № 34111284 ?

Документ № 34111284 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 34111284 ?

Дата ухвалення - 03.10.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 34111284 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 34111284 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 34111284, Київський окружний адміністративний суд

Судове рішення № 34111284, Київський окружний адміністративний суд було прийнято 03.10.2013. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Постанова. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити важливі дані.

Судове рішення № 34111284 відноситься до справи № 810/3901/13-а

Це рішення відноситься до справи № 810/3901/13-а. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 34111244
Наступний документ : 34111288