Рішення № 33988335, 03.10.2013, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
03.10.2013
Номер справи
910/15206/13
Номер документу
33988335
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/15206/13 03.10.13

За первісним позовом Публічного акціонерного товариства «БТА Банк»

до Приватного акціонерного товариства «Генеральний страховий фонд»

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Приватне підприємство «Грейн»

про стягнення завданих збитків у розмірі 1033803,42 грн.

за зустрічним позовом Приватного акціонерного товариства «Генеральний страховий фонд»

до Публічного акціонерного товариства «БТА Банк»

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача (відповідача за зустрічним позовом) Приватне підприємство «Грейн»

про визнання поруки припиненою

Суддя Полякова К.В.

Представники:

від позивача (відповідача за зустрічним позовом): Боднар М.М. (довіреність № 31 від 06.02.13)

від відповідача (позивача за зустрічним позовом): Ємельянов О.В. - керівник, Шевченко Т.Л. (довіреність № б/н від 02.10.13)

від третьої особи: не з'явився,

СУТЬ СПОРУ:

Публічне акціонерне товариство «БТА БАНК» звернулось до Господарського суду міста Києва із позовною заявою до Приватного акціонерного товариства «Генеральний страховий фонд», третя особа Приватне підприємство «Грейн» про стягнення завданих збитків загальною сумою 1 033 803,42 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані, тим що відповідач ухиляється від виконання своїх обов'язків, взятих на себе умовами Договору поруки № 20-В-П від 13.12.2005, укладеного між Відкритим акціонерним товариством "Український кредитно-торговий банк", правонаступником якого є позивач, та відповідачем - Закритим акціонерним товариством "Генеральний страховий фонд", організаційно-правову форму якого змінено на Приватне акціонерне товариство "Генеральний страховий фонд" у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства". Зазначений договір поруки укладений у забезпечення виконання зобов'язань Векселедавцем - Приватне підприємство "Грейн" перед Авалістом - Публічним акціонерним товариством "БТА Банк", що виникають із Договору про надання авалю № 20-В від 13.12.2005 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.08.2013 порушено провадження у справі за вищезазначеним позовом, залучено до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Приватне підприємство "Грейн" та призначено справу до розгляду на 29.08.2013 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.08.2013 задоволено заяву Публічного акціонерного товариства "БТА Банк" про забезпечення позову, накладено арешт на грошові кошти, що належать Приватному акціонерному товариству "Генеральний страховий фонд", які знаходяться на: поточному рахунку № 26506001001327 в ПАТ "БТА Банк" м. Київ, МФО 321723 та вкладному (депозитному) рахунку № 26502010001862 в ПАТ "БТА Банк" м. Київ, МФО 321723 у розмірі ціни позову 1033803,42 грн. та судового збору у розмірі 1720,50 грн. та 20676,07 грн., усього 1056199,99 грн.

16.08.2013 та 19.08.2013 через відділ діловодства та документообігу Господарського суду міста Києва від представника позивача надійшли додаткові документи по справі.

29.08.2013 через відділ діловодства та документообігу Господарського суду міста Києва

відповідача надійшов відзив на позовну заяву.

29.08.2013 через відділ діловодства та документообігу Господарського суду міста Києва представником відповідача подано зустрічну позовну заяву.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.08.2013 прийнято до розгляду зустрічну позовну заяву Приватного акціонерного товариства "Генеральний страховий фонд" до Публічного акціонерного товариства "БТА Банк" про визнання поруки, яка виникла на підставі Договору поруки від 13.12.2005 №20-В-П припиненою.

За наслідками судового засідання 29.08.2013 розгляд справи відкладено на 10.09.2013, про що винесено відповідну ухвалу.

06.09.2013 та 10.09.2013 через відділ діловодства та документообігу Господарського суду міста Києва від представника позивача (відповідача за зустрічним позовом) надійшли пояснення по справі та відзив на зустрічну позовну заяву.

Під час судового засідання 10.09.13 представником відповідача за первісним позовом заявлено клопотання про залучення у якості другого відповідача Приватне підприємство «Грейн». У задоволенні вказаного клопотання судом відмовлено з огляду на той факт, що згідно вимог статті 22 Господарського процесуального кодексу України, сторони зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами, а визначення кола осіб до яких заявлені позовні вимоги належить до компетенції позивача, як особи, яка звертається до суду за захистом свого порушеного права.

Ухвалою суду від 10.09.13 розгляд справи відкладений на 03.10.13 у зв'язку із неявкою третьої особи до судового засідання та необхідністю надання сторонами додаткових пояснень у справі.

Під час судового засідання 03.10.13 представник позивача за первісним позовом (відповідач за зустрічним позовом) просив позовні вимоги за первісним позовом задовольнити повністю, посилаючись на обставини, викладені у позовній заяві та додаткових письмових поясненнях. У задоволенні зустрічної позовної заяви просив відмовити, надавши пояснення аналогічні тим, що викладені у відзиві на зустрічну позовну заяву.

Представники відповідача під час судового засідання 03.10.13 наполягали на відмові у первісному позові та просили задовольнити зустрічну позовну заяву, посилаючись на обставини и факти, викладені у зустрічному позові та додаткових письмових поясненнях.

Третя особа до суду не з'явилась, причини неявки суду не повідомила, про дату час та місце проведення судового засідання повідомлена належним чином.

Приписи статті 22 Господарського процесуального кодексу України (далі ГПК України) зобов'язують сторін добросовісно користуватись належними їм процесуальними правами.

Нормами ст. 77 ГПК України передбачено, що господарський суд відкладає в межах строків, встановлених ст. 69 цього Кодексу розгляд справи, коли за якихсь обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні.

Відкладення розгляду справи є правом та прерогативою суду, основною умовою для якого є не відсутність у судовому засіданні представників сторін, а неможливість вирішення спору у відповідному судовому засіданні.

Згідно із п. 3.9.2 постанови № 18 від 26.12.2011 Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» у випадку нез'явлення в засідання господарського суду представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

За таких обставин, незважаючи на те, що третя особа не з'явилась на виклик суду, за висновками суду, наявні у матеріалах справи документи достатні для прийняття повного та обґрунтованого судового рішення у відповідності до ст. 75 Господарського процесуального кодексу України, а неявка вказаних учасників судового спору не перешкоджає вирішенню справи по суті.

Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши пояснення представника позивача та представників відповідача, надані у судових засіданнях, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд, -

ВСТАНОВИВ:

13.12.2005 між Відкритим акціонерним товариством «Український кредитно-торговий банк», правонаступником усіх прав та обов'язків якого є Відкрите акціонерне товариство «БТА банк», найменування якого у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» змінено на Публічне акціонерне товариство «БТА банк» та Приватним підприємством «Грейн» (третя особа) укладено Договір № 20-В про надання авалю із внесеними змінами та доповненнями згідно Додаткової угоди №1 від 30.01.2006 року, відповідно до п.1.1. якого банк зобов'язався оплатити власнику векселя - Державній податковій адміністрації суму авалю в межах 1 000 000 грн. за зобов'язану векселями Третю особу у разі несплати нею векселів у строк.

З метою захисту законних прав та інтересів фізичних та юридичних осіб при укладанні різноманітних правочинів та договорів законодавство передбачає ряд способів, які сприяють виконанню зобов'язань - способи або види забезпечення виконання зобов'язань.

Нормами статті 546 Цивільного кодексу України (далі ЦК України), визначено, що виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, при триманням, завдатком.

Так, 13.12.2005, з метою забезпечення виконання зобов'язань за Договором № 20-В про надання авалю між Банком та ЗАТ «Генеральний страховий фонд», яке змінено на ПрАТ «Генеральний страховий фонд», укладено Договір поруки № 20-В-П із змінами та доповненнями внесеними Додатковою угодою № 1 від 30.01.2006, відповідно до умов якого поручитель на добровільних засадах взяв на себе зобов'язання перед банком відповідати по зобов'язанням ПП «Грейн», які виникають з умов Договору про надання авалю.

Відповідно до пункту 2.1. Договору поруки Поручитель зобов'язався перед Банком відшкодувати йому збитки, завдані невиконанням або неналежним виконанням третьою особою зобов'язань по Договору авалю.

Пунктом 4.1. Договору поруки визначено, що Векселедавець (третя особа) та Поручитель (Відповідач) відповідають перед Авалістом як солідарні боржники. Поручитель відповідає перед Авалістом в тому ж обсязі, що і Векселедавець, всім своїм майном.

29.07.2009 Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва, залишеною у силі ухвалами Київського апеляційного адміністративного суду від 15.07.2010 та Вищого адміністративного суду України від 25.01.2010, у справі № 9/715 за позовом Державної податкової інспекції у Печерському районі м. Києва до ПАТ «БТА Банк», третя особа ПП «Грейн» про стягнення податкової заборгованості, що виникла у результаті непогашення податкових векселів стягнуто з ПАТ «БТА Банк» на користь держави кошти у загальному розмірі 939730,39 грн.

05.03.2013 у межах відкритого Відділом державної виконавчої служби Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві виконавчого провадження ВП № 28506557, на підставі виконавчого листа, виданого 10.08.10 Окружним адміністративним судом м. Києва про примусове виконання постанови, ПАТ «БТА Банк» сплатив 939 730,39 грн. за Договором авалю та 94 073,03 грн. виконавчого збору.

Проведення оплати Позивачем заборгованості за виконавчим листом виконавчого збору та витрат на проведення виконавчих дій підтверджена постановою про закінчення виконавчого провадження від 07.05.2013 наданою ПАТ «БТА Банк» суду.

Таким чином Позивач належним чином виконав свої зобов'язання за Договором авалю та сплатив у загальному розмірі 1033803,42 грн.

18.03.13 Банк направив Третій особі цінним листом з описом вкладення регресну вимогу вих.№09-03/709 від 18.03.2013, що підтверджується дослідженими у судовому засіданні описом вкладення у цінний лист та фіскальним чеком про оплату послуг поштового зв'язку..

Не дивлячись на те, що регресною вимогою Банк вимагав від ПП «Грейн» в 5-ти денний термін з дня отримання вимоги сплатити на рахунок ПАТ «БТА Банк» 1 033 803,42 грн. на день винесення рішення регресна вимога не погашена.

Умовами пункту 4.2 Договору поруки сторони домовились, що передбачена статтею 4.1 цього Договору відповідальність Поручителя настає у випадку, якщо векселедавець пропустить прострочення виконання зобов'язань, передбачених ст.2 цього Договору, за договором про надання авалю (або хоча би одним із них).

Як передбачено п. 6.5 Договору поруки, цей договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і припиняється у випадку належного виконання Векселедавцем Договорів про надання авалю, а також з інших підстав передбачених законодавством України.

Позивач належним чином виконав свої зобов'язання за Договором про надання авалю, сплативши грошові кошти відповідно до Постанови Окружного адміністративного суду м. Києва залишеною в силі ухвалами Київського апеляційного адміністративного суду від 15.07.2010 та Вищого адміністративного суду України від 25.01.2010 у справі № 9/715, копії яких містяться у матеріалах справи.

02.07.13 Банк направив Відповідачу цінним листом з описом вкладення регресну вимогу вих.№09-03/1320 від 02.07.2013, що підтверджується дослідженням у судовому засіданні описом вкладення у цінний лист та фіскальним чеком про оплату послуг поштового зв'язку, в якій вимагає протягом 5-ти днів та сплатити на рахунок ПАТ «БТА Банк» 1033803,42 грн.

Не дивлячись на те, що відповідач отримав вимогу 10.07.2013, що підтверджується наявним у матеріалах справи поштовим повідомленням з відміткою про вручення поштового відправлення, на день винесення рішення вимога не сплачена.

У поданому суду відзиві на первісний позов Відповідач зазначив, що боргу перед позивачем не визнає у зв'язку із припиненням поруки на підставі ч.4 ст.559 ЦК України.

В обґрунтування заявлених зустрічних позовних вимог Відповідач - Позивач за зустрічним позовом, посилається на те, що порука припинена відповідно до ст. 559 ЦК України, оскільки пунктом 4 вищевказаної статті зазначено, що порука припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі поруки. У разі, якщо такий строк не встановлений, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання не пред'явить вимоги до поручителя.

Оскільки, на думку Позивача за зустрічним позовом, строк поруки та строк виконання основного зобов'язання в Договорі не встановлено і Банк протягом шести місяців з дня настання строку виконання основного зобов'язання не пред'явив вимоги до Позивача за зустрічним позовом (поручителя), тому така порука є припиненою.

Оцінюючи подані сторонами докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги за первісним позовом підлягають задоволенню частково, а в задоволенні зустрічного позову потрібно відмовити з наступних підстав.

Відповідно до статей 11, 626 Цивільного кодексу України договір є підставою виникнення цивільних прав та обов'язків.

Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків (ст. 626 Цивільного кодексу України).

Згідно ст.2.1 Договору поруки, Поручитель зобов'язується перед Авалістом відповідати за виконання Векселедавцем (Третьою особою) в повному обсязі наступних зобов'язань, що випливають із Договору про надання авалю, а саме:

- Зобов'язання безумовно оплатити авальовані Авалістом векселі;

- Сума зобов'язань за Договором авалю становить в межах 300 000 грн., а відповідно до умов викладених в Додатковій угоді 1 000 000 грн.;

- Зобов'язання сплатити комісійну винагороду за надання авалю в розмірі 1,5% від суми авалю згідно з п.п. 5.1 Договору про надання авалю;

- Зобов'язання відшкодувати збитки, завдані Авалісту невиконанням, або неналежним виконанням зобов'язання по Договору про надання авалю;

- Зобов'язання сплатити Авалісту неустойку (пеню, штрафи) за невиконання або неналежне виконання зобов'язань по Договору про надання авалю у розмірі, передбаченому чинним законодавством України та п.п. 8.1 та п.п.8.2 Договору про надання авалю.

Ст.10.2.Договору про надання авалю передбачено, що цей Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами, скріплення печатками і діє до повного виконання зобов'язання Боржника (Третьої особи) по цьому Договору.

Ст. 6.5 Договору поруки встановлено, що цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і припиняється у випадку належного виконання Векселедавцем Договору про надання авалю, а також з інших підстав, передбачених законодавством України.

Договір є обов'язковим для виконання сторонами (ст. 629 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Зазначене також кореспондується із положеннями ст.ст. 525, 526 Цивільного кодексу України, якими передбачено, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно із ч.1 ст.554 ЦК України, у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.

У відповідності до ч.2 ст. 543 ЦК України, солідарні боржники залишаються зобов'язаними доти, доки їхній обов'язок не буде виконаний в повному обсязі.

Як пояснив Позивач за первісним позовом та як свідчать матеріали справи, Відповідачем за первісним позовом були порушені договірні зобов'язання в частині своєчасного виконання договору поруки та сплати заборгованості Авалісту у розмірі 939 730,39 грн.

Доказів сплати заборгованості Відповідач за первісним позовом не надав.

Як передбачено ст. 553 Цивільного кодексу України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку. Порукою може забезпечуватися виконання зобов'язання частково або у повному обсязі.

Згідно із ст. 554 Цивільного кодексу України у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.

Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Відповідно до ч. 1 ст. 543 Цивільного кодексу України у разі солідарного обов'язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов'язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо.

Таким чином, невиконання Відповідачем за первісним позовом зобов'язань за Договором поруки № 20-В-П від 13.12.2005 покладає на нього солідарну відповідальність перед Позивачем щодо сплати боргу.

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом (ч. 1 ст. 612 Цивільного кодексу України).

Позивач (Аваліст - Банк) сплатив за Боржника (Третю особу) на підставі Договору про надання авалю за виконавчим листом виданим Окружним адміністративним судом м. Києва на користь власника векселів (органів державної податкової інспекції) суму векселів загальним розміром 939 730,39 грн., про що свідчать меморіальні ордера № 3006 в сумі 38 245,15 грн.; № 3570 в сумі 22 914,38 грн.; № 3578 в сумі 23 632,36 грн.; № 3576 в сумі 23632,36 грн.; № 3583 в сумі 47 264,72 грн.; № 3584 в сумі 47 264,72 грн.; № 3719 в сумі 50 045,00 грн.; № 3722 в сумі 47 264,72 грн.; № 3726 в сумі 47 264,72 грн.; № 3729 в сумі 63 950,06 грн.; № 3739 в сумі 39 349,35 грн.; № 3741 в сумі 39 349,35 грн.; № 3744 в сумі 39 488,34 грн.; № 3745 в сумі 39 488,34 грн.; № 3753 в сумі 39 349,35 грн.; № 3755 в сумі 48 654,86 грн.; № 3757 в сумі 18 712,87 грн.; № 3769 в сумі 23 136,58 грн.; № 3803 в сумі 47 264,72 грн.; № 3806 в сумі 47 264,72 грн.; № 3823 в сумі 48 884,00 грн.; № 3828 в сумі 47 264,72 грн.; № 3832 в сумі 50 045,00 грн. від 05.03.2013 року.

Згідно зі ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

У ході розгляду справи Відповідач за первісним позовом не надав доказів повернення заборгованості, яка виникла за Договором про надання авалю за яким Відповідач на підставі підписаного сторонами Договору поруки №20-В-П від 13.12.2005 поручився за виконання Третьою особою зобов'язання і не навів підстав для звільнення його від зазначеного обов'язку.

З урахуванням викладених вище обставин, наявних у матеріалах справи письмових доказів, наданих представниками сторін пояснень, суд дійшов висновку, що позовні вимоги за первісним позовом підлягають задоволенню частково. Належить стягнути з Відповідача на користь Позивача за первісним позовом виплачену останнім суму в розмірі 939 730,39 грн.

Щодо стягнення 94073,03 грн. виконавчого збору та 100 грн. витрат на проведення виконавчих дій, суд зазначає наступне.

Так, умовами Договору поруки, солідарний обов'язок поручителя обмежений грошовою сумою у розмірі 1000000,00 грн.

Витрати понесені Позивачем за первісним позовом, у розмірі 94073,03 грн. та 100,00 грн. є витратами, понесеними у процесі примусового виконання рішення суду та відкриття виконавчого провадження.

Невиконання саме Позивачем за первісним позовом свого обов'язку як Аваліста в строк оплатити векселі потягло за собою зазначені додаткові витрати.

У зв'язку з тим, що додаткові витрати виникли саме з вини Позивача за первісним позовом, то позовні вимоги про стягнення суми 94 073,03 грн. виконавчого збору та 100 грн. витрат на проведення виконавчих дій, визнаються судом необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню.

Проаналізувавши вищевикладене, суд дійшов обґрунтованого висновку про часткове задоволення позовних вимог за первісним позовом у розмірі 939730,39 грн.

Під час розгляду зустрічної позовної заяви суд дійшов наступних висновків.

Згідно із ч. 1 ст. 559 Цивільного кодексу України порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов'язання, а також у разі зміни зобов'язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності.

Відповідно до умов Договору поруки № 20-В-П від 13.12.2005 з Додатковою угодою від 30.01.2006 поручитель на добровільних засадах взяв на себе зобов'язання перед Банком відповідати по зобов'язанням ПП «Грейн», які виникають з умов Договору № 20-В про надання авалю від 13.12.2005 та Додаткової угоди до Договору від.30.01.2006, в повному обсязі цих зобов'язань.

Додатковою угодою №1 до договору поруки від 13.12.2005 сторонами стаття 2.1. договору викладена в новій редакції, відповідно до якої поручитель погодився на те, що сума зобов'язань за договором авалю становить 1 000 000 грн.

Таким чином, підписанням Додаткової угоди №1 до договору поруки від 13.12.2005 поручитель погодився на зміну суми зобов'язання боржника та прийняв на себе більший обсяг відповідальності перед ПАТ «БТА Банк».

Щодо посилань Позивача за зустрічним позовом (відповідача за первісним позовом) на положення ч. 4 ст.559 ЦК України, як на підставу вважати поруку за договором припиненою, суд зазначає таке.

Так, порука на підставі ч.4 ст. 559 припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання не пред'явить вимоги до поручителя.

Як вбачається із наявних у матеріалах справи доказів, Банком здійснено оплату векселів, за постановою Окружного адміністративного суду міста Києва у межах виконавчого провадження, 05.03.13, що підтверджується наявними у матеріалах справи копіями меморіальних ордерів. Таким чином, початок шестимісячного строку потягом якого Пат «БТА Банк» повинен надіслати вимогу боржнику та поручителя припадає на наступний день після 05.03.13, тобто з 06.03.2013 року.

Банком дотримано вищезазначених норм закону, у підтвердження чого у матеріалах справи містять відповідні вимоги: до боржника - ПП «Грейн» від 18.03.13 та до поручителя - ПрАТ «Генеральний страховий фонд» від 02.07.13 року.

З системного аналізу, вищевикладеного суд дійшов висновку про відсутність підстав задоволення позовних вимог Приватного акціонерного товариства «Генеральний страховий фонд» про визнання припиненою поруки за Договором поруки № 20-В-П від 13.12.2006 за зустрічною позовною заявою та визнає її такою, що не підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ст. 49 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на сторін пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст. ст. 33, 34, 43, 44, 49, 82 - 85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, -

ВИРІШИВ:

Первісний позов Публічного акціонерного товариства «БТА Банк» до Приватного акціонерного товариства «Генеральний страховий фонд» за участі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача приватне підприємство «Грейн» про стягнення завданих збитків у розмірі 1033803,42 грн. - задовольнити частково.

Стягнути з Приватного акціонерного товариства «Генеральний страховий фонд» (01011, місто Київ, вулиця Арсенальна, будинок 20; ідентифікаційний код 32207426) на користь Публічного акціонерного товариства «БТА Банк» (01032, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 75; ідентифікаційний код 14359845) суму завданих збитків у розмірі 939730 (дев'ятсот тридцять дев'ять тисяч сімсот тридцять) гривень 39 копійок та 18794 (вісімнадцять тисяч сімсот дев'яносто чотири) гривні 61 копійку витрат зі сплати судового збору.

У іншій частині первісного позову відмовити.

У задоволенні зустрічного позову Приватного акціонерного товариства «Генеральний страховий фонд» до Публічного акціонерного товариства «БТА Банк» про визнання поруки припиненою - відмовити.

Рішення постановлено у нарадчій кімнаті та оголошено його вступну та результативну частини у судовому засіданні 03.10.2013 року.

Повне рішення буде складено протягом п'яти днів з дня проголошення вступної та резолютивної частини рішення.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Суддя К.В. Полякова

Повне рішення

складено та підписано 08.10.13 року

Часті запитання

Який тип судового документу № 33988335 ?

Документ № 33988335 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 33988335 ?

Дата ухвалення - 03.10.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 33988335 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 33988335 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 33988335, Господарський суд м. Києва

Судове рішення № 33988335, Господарський суд м. Києва було прийнято 03.10.2013. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 33988335 відноситься до справи № 910/15206/13

Це рішення відноситься до справи № 910/15206/13. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 33988334
Наступний документ : 33988338