Ухвала суду № 33949305, 07.10.2013, Черкаський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
07.10.2013
Номер справи
823/2417/13-а
Номер документу
33949305
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

У Х В А Л А

про відкриття провадження в адміністративній справі

07 жовтня 2013 року справа № 823/2417/13-а

Суддя Черкаського окружного адміністративного суду Гаврилюк В.О., перевіривши матеріали адміністративного позову Чигиринського районного центру зайнятості до ОСОБА_1 про стягнення коштів, виплачених як допомога по безробіттю,

встановив:

Чигиринський районний центр зайнятості подав позов, в якому просить стягнути з ОСОБА_1 на користь Чигиринського районного центру зайнятості кошти в сумі 765 грн. 03 коп., виплачені як допомога по безробіттю.

Вказаний спір виник з публічно-правових відносин і відповідно до статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України належить до юрисдикції адміністративних судів та має розглядатися у порядку адміністративного судочинства.

Адміністративний позов поданий у строк, встановлений законом, підстав для повернення позовної заяви, залишення її без розгляду або відмови у відкритті провадження в адміністративній справі немає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 104 - 107, 110 Кодексу адміністративного судочинства України, суддя,

ухвалив:

Відкрити провадження в адміністративній справі.

Призначити справу до розгляду в судовому засіданні, яке буде здійснюватись суддею одноособово, на 15 жовтня 2013 року о 12 год. 00 хв. в приміщенні Черкаського окружного адміністративного суду за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 117.

Запропонувати відповідачу в разі невизнання адміністративного позову подати Черкаському окружному адміністративному суду до 15 жовтня 2013 року письмові заперечення проти позову з їх підтвердженням відповідними доказами.

Зобов'язати позивача до 15 жовтня 2013 року надати Черкаському окружному адміністративному суду власне письмове підтвердження того, що у провадженні судів України або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує спір, немає справи зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав та немає рішення цих органів з такого спору.

В судове засідання викликати осіб, які беруть участь у справі.

Згідно ч. 2 ст. 40 КАС України особи, які беруть участь у справі, у разі неможливості прибуття до суду з поважних причин, зобов'язані завчасно повідомити про це суд.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяВ.О. Гаврилюк

Витяг з Кодексу адміністративного судочинства про процесуальні права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі, встановлені статтями 49, 51.

Стаття 49. Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі

1. Особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки.

2. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки.

3. Особи, які беруть участь у справі, мають право:

1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів;

2) знайомитися з матеріалами справи;

3) заявляти клопотання і відводи;

4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення;

5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів;

6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам;

7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб;

8) знайомитися з технічним записом, журналом судового засідання, протоколом про вчинення окремої процесуальної дії і подавати письмові зауваження до них;

9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень;

10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів;

11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом.

4. Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.

Стаття 51. Права та обов'язки сторін

1. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, позивач має право в будь - який час до закінчення судового розгляду збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову. Позивач має право відмовитися від адміністративного позову у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду. Позивач має право до початку судового розгляду справи по суті змінити предмет або підставу позову шляхом подання письмової заяви.

2. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову.

3. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.

4. Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.

Попередній документ : 33949206
Наступний документ : 33958992