Ухвала суду № 33940878, 12.09.2013, Київський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
12.09.2013
Номер справи
810/4860/13-а
Номер документу
33940878
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

про відкриття провадження в адміністративній справі

12 вересня 2013 року № 810/4860/13-а

Суддя Київського окружного адміністративного суду Виноградова О.І., розглянувши в м.Києві позовну заяву житлово-будівельного кооперативу "Житловий комплекс Лісовий квартал" до Броварської обєднаної податкової інспекції Київської області Державної податкової служби про визнання протиправними дій та зобов'язання вчинити певні дії,

в с т а н о в и в:

10 вересня 2013 р. до Київського окружного адміністративного суду звернувся житлово-будівельний кооператив "Житловий комплекс Лісовий квартал" (далі - позивач) з позовом до Броварської обєднаної податкової інспекції Київської області Державної податкової служби (далі - відповідач) про визнання протиправними дій та зобов'язання вчинити певні дії.

Спір виник із публічно-правових відносин та відповідно до статей 3, 4 та 17 Кодексу адміністративного судочинства України належить до юрисдикції адміністративних судів і підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Позов підсудний Київському окружному адміністративному суду, поданий з додержанням вимог статей 104 - 106 Кодексу адміністративного судочинства України, перешкоди для відкриття провадження в адміністративній справі, що передбачені статтями 108 - 109 Кодексу адміністративного судочинства України, відсутні.

Керуючись статтями 107, 165 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

у х в а л и в:

1. Відкрити провадження в адміністративній справі. Справа розглядатиметься одноособово суддею Виноградовою О.І.

2. Розпочати підготовку справи до судового розгляду.

3. Запропонувати відповідачу у строк до 19 вересня 2013 року подати суду письмові заперечення проти позову та докази на їх підтвердження.

4. Копію ухвали суду разом із інформацією про їхні процесуальні права та обов'язки надіслати особам, які беруть участь у справі.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Виноградова О.І.

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі,

встановлені Кодексом адміністративного судочинства України

Відповідно до ст. 49, 51 Кодексу адміністративного судочинства України особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки. Особи, які беруть участь у справі, мають право: 1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів; 2) знайомитися з матеріалами справи; 3) заявляти клопотання і відводи; 4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення; 5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів; 6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам; 7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 8) знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них; 9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень; 10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів; 11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом. Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.

Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, позивач має право змінити підставу або предмет адміністративного позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову в будь-який час до закінчення судового розгляду. Позивач має право відмовитися від адміністративного позову й у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду. Позивач має право до початку судового розгляду справи по суті змінити предмет або підставу позову шляхом подання письмової заяви.

Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову.

Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.

Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.

Попередній документ : 33940756
Наступний документ : 33940880