Рішення № 33840232, 02.10.2013, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Дата ухвалення
02.10.2013
Номер справи
333/6506/13-ц
Номер документу
33840232
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №333/6506/13-ц

Провадження №2/333/2927/13

ЗАОЧНЕ рішення

Іменем України

24 вересня 2013 року м.Запоріжжя

Комунарський районний суд м.Запоріжжя у складі:

головуючого - судді Тучкова С.С.,

при секретарі Шелесько О.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м.Запоріжжя, цивільну справу №333/6506/13-ц за позовом Запорізької обласної кредитної спілки «Довіра» до ОСОБА_2, ОСОБА_3 про стягнення заборгованості по процентам в сумі 1533,41 гривень та судових витрат, -

в с т а н о в и в:

Позивач Запорізька обласна кредитна спілка «Довіра» звернулася до Комунарського районного суду м.Запоріжжя з позовом до ОСОБА_2, ОСОБА_3, в якому просить суд стягнути солідарно з відповідачів заборгованість по процентам за кредитним договором №10000 від 13.03.2008 року в сумі 5000 гривень та судові витрати, посилаючись на те, що відповідно до укладеного між Запорізькою обласною кредитною спілкою «Довіра» та ОСОБА_2 кредитного договору №10000 від 13.03.2008 року остання отримала кредит у розмірі 10000 гривень, строком погашення не пізніше 13.09.2009 року, зі сплатою відповідної платні за користування кредитом. В якості забезпечення наданого кредитного договору 13.03.2008 року між Запорізькою обласною кредитною спілкою «Довіра» та ОСОБА_3 був укладений договір поруки №10000, на підставі якого поручитель взяв на себе зобов'язання відповідати за повне і своєчасне виконання ОСОБА_2 її зобов'язань перед позикодавцем та нести солідарну відповідальність за виконання умов кредитного договору. Так як ОСОБА_2 порушував вимоги кредитного договору №10000 від 13.03.2008 року, а саме не виконував в обумовлені строки зобов'язання щодо сплати кредиту та відсотків по ньому, тому Запорізька обласна кредитна спілка «Довіра» була змушена звернутися до суду за захистом своїх порушених прав. 24.12.2010 року Комунарським районним судом м.Запоріжжя було винесено рішення про солідарне стягнення з ОСОБА_2, ОСОБА_3 на користь Запорізької обласної кредитної спілки «Довіра» заборгованості за вищезазначеним кредитним договором у розмірі 4447,31 гривень. У зв'язку з тим, що кредитний договір на даний час не розірвано, суму кредиту не повернуто, тому позивач просить суд стягнути солідарно з відповідачів заборгованість за процентами за період з 18.08.2010 року по 04.01.2011 року у розмірі 1533,41 гривень, а також судовий збір.

Представник позивача в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений судом своєчасно та належним чином, надав суду заяву, в якій просив на підставі ч.2 ст.158 Цивільного процесуального кодексу України розглядати справу за його відсутності, позовні вимоги підтримав повністю, проти винесення заочного рішення не заперечував.

Відповідачі ОСОБА_2, ОСОБА_4, повідомлені судом належним чином про час та місце розгляду справи, повторно у судове засідання не з'явилися і не повідомили суд про причини неявки. Оскільки суд не має відомостей про причину неявки відповідачів, повідомлених належним чином, відповідно до вимог ч.4 ст.169 Цивільного процесуального кодексу України суд вирішує справу на підставі наявних у ній даних чи доказів (постановляє заочне рішення).

Суд, вивчивши матеріали справи та дослідивши письмові докази, приходить до наступних висновків.

Судом встановлені такі факти та відповідні їм правовідносини.

Відповідно до п.2.1 статуту Запорізької обласної кредитної спілки «Довіра» (нова редакція), затвердженого рішенням загальних зборів (протокол №9 від 15.03.2008 року), завданням Запорізької обласної кредитної спілки «Довіра» є задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг шляхом здійснення діяльності, передбаченої підрозділом 5 статуту.

Згідно п.п. «а» п.5.1 статуту Запорізької обласної кредитної спілки «Довіра» (нова редакція), затвердженого рішенням загальних зборів (протокол №9 від 15.03.2008 року), кредитна спілка надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпечності в готівковій та безготівковій формі.

13.03.2008 року між Запорізькою обласною кредитною спілкою «Довіра» (спілка) та ОСОБА_2 (позичальник) було укладено кредитний договір №10000 (а.с.5), згідно умов якого банк на підставі заяви-анкети члена Запорізької обласної кредитної спілки «Довіра» на отримання кредиту надав позичальнику кредит на загальну суму 5000 гривень, а ОСОБА_2, в свою чергу, зобов'язалася прийняти, належним чином використати та повернути кредит у зазначеній сумі не пізніше 13.09.2009 року, а також сплатити відповідну платню за користування кредитом в порядку, на умовах та в строки, визначені кредитним договором.

Відповідно до п.4.1. кредитного договору №10000 від 13.03.2008 року договір набуває чинності після підписання його сторонами та надання позичальнику кредиту (частину кредиту) та діє до повного повернення позичальником суми по кредиту і сплати належних процентів за користування кредитом (а при неповерненні в строк кредиту - і підвищених процентів).

Згідно п.1.1 кредитного договору №10000 від 13.03.2008 року позичальник сплачує 3% щомісячно наперед від залишку суми неповерненого кредиту у відповідності з графіком погашення суми кредиту і процентів за користування кредитом.

На підставі п.5.1 кредитного договору №10000 від 13.03.2008 року при запізненні строків обов'язкової щомісячної сплати процентів за кредит позичальник сплачує подвійні проценти за кожен місяць запізнення по сплаті до повного повернення суми кредиту.

13.03.2008 року в якості забезпечення наданого кредитного договору №10000 від 13.03.2008 року між Запорізькою обласною кредитною спілкою «Довіра» (спілка) та ОСОБА_3 (поручитель) був укладений договір поруки №10000, на підставі якого поручитель взяв на себе зобов'язання відповідати за повне і своєчасне виконання ОСОБА_2 (позичальник) її зобов'язань перед позикодавцем та нести солідарну відповідальність за виконання умов кредитного договору (а.с.6).

Відповідно до п.2.2 договору поруки №10000 від 13.03.2008 року відповідальність поручителів перед спілкою настає у тому випадку, коли позичальник не виконує або неналежним чином виконує свої грошові зобов'язання по поверненню кредиту, належних процентів відповідно до умов кредитного договору.

На підставі п.2.1 договору поруки №10000 від 13.03.2008 року встановлено, що поручителі зобов'язані самостійно стежити за виконанням позичальником зобов'язань за кредитним договором. Уразі невиконання або неналежного виконання позичальником умов кредитного договору, поручителі як солідарні боржники зобов'язуються сплатити заборгованість позичальника за кредитним договором у повному обсязі протягом 5-ти робочих днів з дня, наступного за днем порушення позичальником строку погашення заборгованості за кредитним договором згідно графіку погашення суми кредиту і процентів за користування кредитом.

24.12.2010 року Комунарським районним судом м.Запоріжжя було винесено заочне рішення про солідарне стягнення з ОСОБА_2, ОСОБА_3 на користь Запорізької обласної кредитної спілки «Довіра» заборгованості за вищезазначеним кредитним договором у розмірі 4447,31 гривень. Зазначеним судовим наказом кредитний договір розірвано не було (а.с.4).

Відповідно до розрахунку, наданого позивачем (а.с.3), сума заборгованості по процентам за період з 18.08.2010 року по 04.01.2011 року за кредитним договором №10000 від 13.03.2008 року становить 1533,41гривень.

Статтями 14 та 526 Цивільного кодексу України встановлено, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно ч.2 ст.1 Закону України «Про кредитні спілки» кредитна спілка є фінансовою установою, виключним видом діяльності якої є надання фінансових послуг, передбачених Законом України «Про кредитні спілки».

Пунктом 6 частини 1 статті 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» передбачено, що фінансовою послугою вважається надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Відповідно до ст. 536 ЦК України за користування чужими грошовими коштами боржник зобов'язаний сплачувати проценти, розмір яких встановлюється договором, законом або іншим актом цивільного законодавства.

Згідно ст.599 ЦК України зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Статтею 610 ЦК України передбачено, що порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Згідно ст.625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Відповідно до ст. 631 ЦК України строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов'язки відповідно до договору. Закінчення строку договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії договору.

Як вбачається з ч.2 п.17 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справи №5 від 30.03.2012 року «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин», наявність судового рішення про задоволення вимог кредитора, яке не виконано боржником, не припиняє правовідносин сторін кредитного договору, не звільняє останнього від відповідальності за невиконання грошового зобов'язання та не позбавляє кредитора права на отримання сум, передбачених ч. 2 ст. 625 ЦК України, оскільки зобов'язання залишається невиконаним належним чином відповідно до вимог ст.ст.526, 599 ЦК України.

Відповідно до ч.1 ст.21 Закону України «Про кредитні спілки» кредитна спілка відповідно до свого статуту надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки.

Частиною 2 ст.21 Закону України «Про кредитні спілки» передбачено, що кредитна спілка має право самостійно встановлювати розмір плати (процентів) за користування кредитами, наданими кредитною спілкою, види кредитів, що надаються кредитною спілкою, умови надання та строки повернення кредитів, способи забезпечення кредитних зобов'язань, вимоги щодо забезпечення погашення кредитів.

Частиною 2 ст.1054 Цивільного кодексу України передбачено, що до відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 глави 71 Цивільного кодексу України, тобто норми про договір позики.

Згідно ч.1 ст.1048 Цивільного кодексу України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором.

Відповідно до ст.553 Цивільного кодексу України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником. Порукою може забезпечуватись виконання зобов'язання частково або у повному обсязі.

Статтею 554 Цивільного кодексу України передбачено, що у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Відповідно до ст.543 Цивільного кодексу України у разі солідарного обов'язку боржників кредитор має право вимагати виконання обов'язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-якого з них окремо.

На підставі ст.544 Цивільного кодексу України боржник, який виконав солідарний обов'язок, має право на зворотну вимогу (регрес) до кожного з решти солідарних боржників у рівній частці, якщо інше не встановлено договором або законом, за вирахуванням частки, яка припадає на нього.

Таким чином, суд приходить до висновку, що в ході судового розгляду справи встановлено, що відповідач ОСОБА_3 є поручителем перед позивачем за виконання умов кредитного договору №10000 від 13.03.2008 року та солідарним боржником. У зв'язку з невиконанням позичальником вимог зазначеного кредитного договору у позивача виникло право вимагати від ОСОБА_2 виконання зобов'язань по кредитному договору, які остання ігнорує. Тому суд вважає, що є підстави для солідарного стягнення з відповідачів на користь позивача суми заборгованості за процентами відповідно до приведеного позивачем розрахунку, який суд визнає належним доказом по справі.

Враховуючи викладене, суд вважає позов обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.88 Цивільного процесуального кодексу України, так як судове рішення ухвалюється у повному обсязі на користь позивача, понесені ним і документально підтверджені судові витрати підлягають солідарному стягненню з відповідачів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.526, 536, 543, 544, 553, 554, 611, 617, 651, 1048, 1054 ЦК України, ч.4 ст.169, ст.ст.209, 214-215 ЦПК України, суд, -

в и р і ш и в:

Позов Запорізької обласної кредитної спілки «Довіра» до ОСОБА_2, ОСОБА_3 про стягнення заборгованості по процентам в сумі 1533,41 гривень та судових витрат - задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер - НОМЕР_1), ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер - НОМЕР_2) на користь Запорізької обласної кредитної спілки «Довіра» (п/р №26504333201 в АТ «Метабанк» м.Запоріжжя, МФО 313582, код ЄДРПОУ 25821181) 1533 (одна тисяча п'ятсот тридцять три) гривні 41 копійку заборгованості по процентам за кредитним договором №10000 від 13.03.2008 року.

Стягнути солідарно з ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер - НОМЕР_1), ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер - НОМЕР_2) на користь Запорізької обласної кредитної спілки «Довіра» (п/р №26504333201 в АТ «Метабанк» м.Запоріжжя, МФО 313582, код ЄДРПОУ 25821181) 229 (двісті двадцять дев'ять) гривень 40 копійок витрат по сплаті позивачем судового збору.

Копію заочного рішення надіслати відповідачам не пізніше трьох днів з дня його проголошення.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом десяти днів з дня його проголошення до апеляційного суду Запорізької області через Комунарський районний суд м.Запоріжжя. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя Комунарського районного суду

м.Запоріжжя С.С. Тучков

Часті запитання

Який тип судового документу № 33840232 ?

Документ № 33840232 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 33840232 ?

Дата ухвалення - 02.10.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 33840232 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 33840232 ?

В Комунарський районний суд м. Запоріжжя
Попередній документ : 33840230
Наступний документ : 33840238