Рішення № 33834934, 02.10.2013, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Дата ухвалення
02.10.2013
Номер справи
333/6307/13-ц
Номер документу
33834934
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №333/6307/13-ц

Провадження №2/333/2862/13

ЗАОЧНЕ рішення

Іменем України

19 вересня 2013 року м.Запоріжжя

Комунарський районний суд м.Запоріжжя у складі:

головуючого судді Тучкова С.С.,

при секретарі Шелесько Ю.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, цивільну справу №333/6307/13-ц за позовом публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором в сумі 2502,56 гривень та судових витрат, -

в с т а н о в и в:

Позивач ПАТ «Дельта Банк» звернувся до суду із зазначеним позовом, в якому просить стягнути з відповідача заборгованість за кредитним договором в сумі 2502,56 гривень та судові витрати, посилаючись на те, що 03.09.2011 року між товариством з обмеженою відповідальністю «Комерційний банк «Дельта»», правонаступником якого є позивач, та ОСОБА_1 було укладено кредитний договір №009-07242-030911, згідно вимог якого відповідач отримав кредит в сумі 3796,32 гривень на строк до 02.11.2012 року на придбання певного майна (послуг) з платою за користування кредитом в розмірі 0,01 відсотків річних. Однак ОСОБА_1 порушив вимоги кредитного договору, а саме не виконав в обумовлені строки зобов'язання щодо сплати кредиту, відсотків та комісії по ньому, тому позивач змушений звернутися до суду за захистом своїх порушених прав.

Відповідач, повідомлений судом належним чином про час та місце розгляду справи, повторно у судове засідання не з'явився і не повідомив суд про причини неявки. Оскільки суд не має відомостей про причину неявки відповідача, повідомленого належним чином, відповідно до вимог ч.4 ст.169 Цивільного процесуального кодексу України суд вирішує справу на підставі наявних у ній даних чи доказів (постановляє заочне рішення).

Суд, вивчивши матеріали справи, дослідивши письмові докази, приходить до наступних висновків.

Судом встановлені такі факти та відповідні їм правовідносини.

03.09.2011 року між ТОВ «Комерційний банк «Дельта»», правонаступником якого є позивач (кредитор), та ОСОБА_1 (позичальник) було укладено кредитний договір №009-07242-030911 (а.с.5-8), згідно вимог якого відповідач отримав кредит в сумі 3796,32 гривень на придбання певного майна (послуг) та оплати кредитору плати за надання кредиту, про що свідчить меморіальний ордер №31597815 від 05.09.2011 року (а.с.15) та рахунок-фактура від 03.09.2011 року (а.с.13), на строк до 02.11.2012 року з платою за користування кредитом в розмірі 0,01 відсотків річних. Відповідач ОСОБА_1 отримав у своє розпорядження майно - ноутбук, страховку, план захисту та сумку для ноутбука, що підтверджується видатковою накладною від 03.09.2011 року (а.с.14).

Відповідно до п.2.2 кредитного договору №009-07242-030911 від 03.09.2011 року моментом погашення кредиту вважається день зарахування на відповідні рахунки кредитора в повному обсязі: суми кредиту, нарахованих процентів за його користування, всіх інших плат, передбачених кредитним договором, та можливих штрафних санкцій за невиконання або неналежне виконання позичальником умов кредитного договору.

Згідно п.2.3 кредитного договору №009-07242-030911 від 03.09.2011 року за користування кредитом позичальник сплачує кредитору проценти, виходячи зі ставки 0,01% річних.

Відповідно до п.2.9 кредитного договору №009-07242-030911 від 03.09.2011 року починаючи з місяця, що слідує за місяцем, в якому наданий кредит, позичальник щомісяця не пізніше 3 числа кожного місяця сплачує кредитору рівними частинами суму грошових коштів, яка включає заборгованість за кредитом, заборгованість по сплаті процентів та плати за введення кредитної справи, у розмірі 272 гривень.

На підставі п.3.2 кредитного договору №009-07242-030911 від 03.09.2011 року позичальник зобов'язується не пізніше кінцевого терміну повернення кредиту виконати своєчасно та в повному обсязі зобов'язання за кредитним договором.

Однак ОСОБА_1 вимоги кредитного договору не виконує, в обумовлені строки кредит, комісії та відсотки по ньому не сплачує. Станом на 26.06.2013 року у ОСОБА_1 виникла заборгованість за кредитним договором №009-07242-030911 від 03.09.2011 року в розмірі 2502,56 гривень, а саме: 2502,46 гривень - заборгованість за сумою кредиту, 0,10 гривень - заборгованість за відсотками (а.с.14-15).

Згідно п.6.1 кредитного договору №009-07242-030911 від 03.09.2011 року при несвоєчасній сплаті позичальником платежів в строки, передбачені кредитним договором кредитор має право вимагати від позичальника оплати боргового зобов'язання в примусовому порядку згідно чинного законодавства України.

Позивач звертався до ОСОБА_1 з вимогою про сплату заборгованості по кредиту, попереджав про звернення до суду, однак останній заходів до погашення заборгованості не вжив.

Згідно ст.514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі та на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

На підставі ч.1 ст.516 Цивільного кодексу України заміна кредитора у зобов'язані здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

Статтею 526 Цивільного кодексу України встановлено, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ч.1 ст.1054 Цивільного кодексу України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Частиною 2 ст.1054 Цивільного кодексу України передбачено, що до відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 глави 71 Цивільного кодексу України, тобто норми про договір позики.

На підставі ч.1 ст.1049 Цивільного кодексу України позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику у строк та в порядку, що встановлені договором.

Згідно ч.1 ст.1048 Цивільного кодексу України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором.

Частиною 1 ст.1056-1 Цивільного кодексу України передбачено, що розмір процентів та порядок їх сплати за договором визначаються в договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозиції, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів.

Згідно ст.ст.610, 612 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання. Боржник вважається таким, що прострочив виконання, якщо він не виконав його у строк, передбачений умовами договору або встановлений законом. Боржник, який прострочив зобов'язання, відповідає перед кредитором за завдані простроченням збитки і за неможливості виконання, що випадково настала після прострочення.

Відповідно до ч.1 ст.1050 Цивільного кодексу України якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов'язаний сплатити грошову суму відповідно до ст.625 Цивільного кодексу України, на підставі ч.2 якої боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший процентів не встановлений договором або законом.

На підставі ст.617 Цивільного кодексу України особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили. Не вважається випадком, зокрема, відсутність у боржника відповідних коштів.

Згідно ч.1 ст.625 Цивільного кодексу України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Таким чином, суд приходить до висновку, що в ході судового розгляду справи встановлено, що на підставі кредитного договору №009-07242-030911 від 03.09.2011 року ТОВ «Комерційний банк «Дельта»», правонаступником якого є позивач, надав відповідачу ОСОБА_1 кредит. Однак ОСОБА_1 порушив вимоги кредитного договору, а саме не виконав в обумовлені строки зобов'язання щодо сплати кредиту, комісії та відсотків по ньому, тому є підстави для стягнення з відповідача на користь позивача суми заборгованості по несплаченому кредиту, несплачених відсотках відповідно до приведеного позивачем розрахунку, який суд визнає належним доказом по справі.

Враховуючи викладене, суд вважає позов обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.88 Цивільного процесуального кодексу України, так як судове рішення ухвалюється у повному обсязі на користь позивача, понесені ним і документально підтверджені судові витрати підлягають стягненню з відповідача.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.617, 625, 516, 1048, 1049, 1050, 1054, 1056-1 ЦК України, ч.4 ст.169, ст.ст.209, 214, 215 ЦПК України, суд, -

в и р і ш и в:

Позов публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором в сумі 2502,56 гривень та судових витрат - задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер - НОМЕР_1) на користь публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» (р/р №29090005048966, МФО 380236, код ЄДРПОУ 34047020) 2502 (дві тисячі п'ятсот дві) гривні 46 копійок - заборгованості за сумою кредиту, 10 копійок - заборгованості за відсотками, а разом 2502 (дві тисячі п'ятсот дві) гривні 56 копійок заборгованості за кредитним договором №009-07242-030911 від 03.09.2011 року.

Стягнути з ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер - НОМЕР_1) на користь публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» (р/р №6499100199, МФО 380236, код ЄДРПОУ 34047020) 229 (двісті двадцять дев'ять) гривень 40 копійок витрат по сплаті позивачем судового збору.

Копію заочного рішення надіслати відповідачу не пізніше трьох днів з дня його проголошення.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом десяти днів з дня його проголошення до Апеляційного суду Запорізької області через Комунарський районний суд м.Запоріжжя. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя Комунарського районного суду

м.Запоріжжя С.С. Тучков

Часті запитання

Який тип судового документу № 33834934 ?

Документ № 33834934 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 33834934 ?

Дата ухвалення - 02.10.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 33834934 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 33834934 ?

В Комунарський районний суд м. Запоріжжя
Попередній документ : 33834926
Наступний документ : 33834972