Рішення № 33738790, 25.09.2013, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Дата ухвалення
25.09.2013
Номер справи
333/3711/13-ц
Номер документу
33738790
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 333/3711/13-ц

Провадження № 2/333/1986/13

ЗАОЧНЕ рішення

Іменем України

21 серпня 2013 року м. Запоріжжя

Комунарський районний суд м. Запоріжжя у складі:

головуючого судді Холода Р.С.,

при секретарі Жанжаровій О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» до ОСОБА_2, ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за кредитним договором та судових витрат, -

встановив:

Позивач ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в особі філії Запорізької обласної дирекції «Райффайзен Банк Аваль» звернувся до Комунарського районного суду м. Запоріжжя із позовом до ОСОБА_2 та ОСОБА_3, в якому просить стягнути солідарно з відповідачів заборгованість за кредитом в сумі 307 504,30 гривень та судові витрати, посилаючись на те, що відповідно до укладеного між Акціонерним Поштово-пенсійним банком «Аваль», правонаступником якого є позивач, та ОСОБА_2 кредитного договору 014/17-15/1070-35 від 13.06.2006 року, ОСОБА_2 отримав кредит у розмірі 9 375 доларів США, строком погашення не пізніше 13.06.2011 року зі сплатою 12,5% процентів річних за користування кредитом. В якості забезпечення зазначеного кредитного договору між Акціонерним Поштово-пенсійним банком «Аваль», правонаступником якого є позивач, та ОСОБА_3 13.06.2006 року був укладений договір поруки. На підставі вказаного договору поруки поручитель ОСОБА_3 взяла на себе зобов'язання відповідати за повне і своєчасне виконання ОСОБА_2 його зобов'язань перед позикодавцем та нести солідарну відповідальність за виконання умов кредитного договору. Однак, ОСОБА_2 порушує вимоги кредитного договору, а саме, не виконує в обумовлені строки зобов'язання щодо сплати кредиту та відсотків, тому позивач змушений звернутися до суду за захистом своїх порушених прав.

Представник позивача в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений судом своєчасно та належним чином, надав суду заяву, в якій просив на підставі ч.2 ст.158 Цивільно-процесуального кодексу України розглядати справу за його відсутності, позовні вимоги підтримав повністю, проти винесення заочного рішення не заперечував.

Відповідачі, повідомлені судом належним чином про час та місце розгляду справи, повторно у судове засідання не з'явилися і не повідомили суд про причини неявки. Оскільки суд не має відомостей про причину неявки відповідачів, повідомлених належним чином, відповідно до вимог ч.4 ст.169 Цивільно-процесуального кодексу України, суд вирішує справу на підставі наявних у ній даних чи доказів (постановляє заочне рішення).

Суд, вивчивши матеріали справи та дослідивши письмові докази, приходить до наступних висновків.

За вимогами ч.3 ст.10, ст. 60 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно ч.1 ст.11 ЦПК України, суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненням фізичних чи юридичних осіб та в межах заявлених ними вимог і на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі.

Відповідно до ст.57, 58, 59 ЦПК України, доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів. Належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування.

Судом встановлені такі факти та відповідні їм правовідносини.

13.06.2006 року між Акціонерним Поштово-пенсійним банком «Аваль» (банк), правонаступником якого є позивач, та ОСОБА_2 було укладено кредитний договір № 014/17-15/1070-35, згідно умов якого банк надав позичальнику кредит в сумі 9 375 доларів США з оплатою по процентній ставці 12,5 % відсотків річних до моменту повного виконання позичальником зобов'язань по поверненню отриманих кредитних коштів. ОСОБА_2, в свою чергу, зобов'язався прийняти, належним чином використати та повернути кредит у зазначеній сумі не пізніше 13.06.2011 року, а також сплатити відповідну платню за користування кредитом в порядку, на умовах та в строки, визначені кредитним договором (а.с.8).

На підставі п.5.1. кредитного договору № 014/17-15/1070-35 від 13.06.2006 року позичальник зобов'язаний здійснювати безготівковим платежем або готівкою в касу банку щомісячно до 15-го числа кожного місяця, починаючи з місяця, наступного за місяцем отримання кредиту, часткове погашення кредиту згідно з кредитним договором та остаточне погашення отриманого кредиту до 13.06.2011 року на рахунок, зазначений у кредитному договорі.

Згідно п. 9.1. зазначеного кредитного договору за порушення строків повернення кредитної заборгованості та відсотків за користування кредитом, передбачених кредитним договором позичальник сплачує банку пеню у розмірі 0,5% від суми прострочення платежу за кожний день прострочення, починаючи з першого дня закінчення строку виконання зобов'язань, зазначених у кредитному договорі.

У зв'язку з тим, що ОСОБА_2 не було дотримано зазначених вище умов кредитного договору, позивачем 24.03.2008 року було здійснено вимогу виконання позичальником його зобов'язань за кредитним договором № 014/17-15/1070-35 від 13.06.2006 року щодо сплати простроченої заборгованості (а.с. 11). Відповідач отримав вказану вимогу, ознайомився з її змістом та не заперечував проти суми заборгованості. Це свідчить відповідний запис та підпис ОСОБА_2 на вимозі (а.с. 11).

О.П. 13.06.2006 року був укладений договір поруки. На підставі вказаного договору поруки поручитель ОСОБА_3 взяла на себе зобов'язання відповідати за повне і своєчасне виконання ОСОБА_2 його зобов'язань перед позикодавцем та нести солідарну відповідальність за виконання умов кредитного договору. Однак, ОСОБА_2 порушує вимоги кредитного договору, а саме, не виконує в обумовлені строки зобов'язання щодо сплати кредиту та відсотків, тому позивач змушений звернутися до суду за захистом своїх порушених прав.

В якості забезпечення наданого кредитного договору № 014/17-15/1070-35 від 13.06.2006 року між Акціонерним Поштово-пенсійним банком «Аваль» (банк), правонаступником якого є позивач, та ОСОБА_3 13.06.2006 року був укладений договір поруки, на підставі якого поручитель взяла на себе зобов'язання відповідати за повне і своєчасне виконання ОСОБА_2 (боржник) його зобов'язань перед позикодавцем та нести солідарну відповідальність за виконання умов кредитного договору (а.с.10).

Відповідно до п.1.2 вказаного договору поруки ОСОБА_3 на добровільних засадах взяла на себе зобов'язання перед кредитором відповідати по зобов'язанням позичальника, які виникають з умов кредитного договору, в повному обсязі цих зобов'язань.

Згідно п.2.1. та п.3.1. договору поруки від 13.06.2008 року у випадку невиконання боржником всіх або окремих взятих на себе зобов'язань по кредитному договору, поручитель несе солідарну відповідальність перед банком за виконання боргових зобов'язань у тому ж обсязі, що і боржник.

Пунктом 2.2 вказаного договору поруки передбачено, що якщо надійде вимога про погашення суми заборгованості по кредитному договору і таких коштів у поручителя не буде, то банк має право звернути стягнення за рахунок майна поручителя, згідно норм чинного законодавства.

Відповідно до п.4.1. договору поруки від 13.06.2008 року договір поруки вступає в силу з моменту його підписання сторонами та втрачає свою дію з моменту закінчення забезпеченого ним зобов'язання.

ОСОБА_2 вимоги кредитного договору № 014/17-15/1070-35 від 13.06.2006 року не виконує, в обумовлені строки кредит та відповідну платню по ньому не сплачує. Позивач звертався до відповідачів з вимогою про сплату заборгованості по кредиту, попереджав про звернення до суду, однак останні заходів до погашення заборгованості не вжили.

Станом на 07.03.2013 року у ОСОБА_2 виникла заборгованість за кредитним договором № 014/17-15/1070-35 від 13.06.2006 року в сумі 38 471,70 долар США, що еквівалентно 307 504 грн. 30 коп., з яких: 1 857,37 доларів США - заборгованість за кредитом; 2 714,59 доларів США - заборгованість за відсотками; 33 899,74 доларів США - пеня за кредитом та відсотками. (а.с.12-13).

Згідно ст.514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі та на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

На підставі ч.1 ст.516 Цивільного кодексу України заміна кредитора у зобов'язані здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

Статтею 526 Цивільного кодексу України встановлено, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ч.1 ст.1054 Цивільного кодексу України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Згідно ч.1 ст.1056-1 Цивільного кодексу України розмір процентів та порядок їх сплати за договором визначаються в договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозиції, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів.

Частиною 2 ст.1054 Цивільного кодексу України передбачено, що до відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 глави 71 Цивільного кодексу України, тобто норми про договір позики.

На підставі ч.1 ст.1049 Цивільного кодексу України позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику у строк та в порядку, що встановлені договором.

Відповідно до ч.1 ст.1048 Цивільного кодексу України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором.

Згідно зі змістом ст.ст.610, 612 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання. Боржник вважається таким, що прострочив виконання, якщо він не виконав його у строк, передбачений умовами договору або встановлений законом. Боржник, який прострочив зобов'язання, відповідає перед кредитором за завдані простроченням збитки і за неможливості виконання, що випадково настала після прострочення.

На підставі ч.1 ст.1050 Цивільного кодексу України якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов'язаний сплатити грошову суму відповідно до ст.625 Цивільного кодексу України, згідно ч.2 якої боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший процентів не встановлений договором або законом.

Частиною 2 статті 1050 Цивільного кодексу України передбачено, що якщо договором встановлений обов'язок позичальника повернути позичку частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилась, та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 Цивільного кодексу України.

На підставі ст.617 Цивільного кодексу України особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили. Не вважається випадком, зокрема, відсутність у боржника відповідних коштів.

Відповідно до ст.553 Цивільного кодексу України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником. Порукою може забезпечуватись виконання зобов'язання частково або у повному обсязі. Поручителем може бути одна або декілька осіб.

Статтею 554 Цивільного кодексу України передбачено, що у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Згідно зі ст.543 Цивільного кодексу України у разі солідарного обов'язку боржників кредитор має право вимагати виконання обов'язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-якого з них окремо.

Таким чином, суд приходить до висновку, що в ході судового розгляду справи встановлено, що відповідач ОСОБА_3 є поручителем перед позивачем за виконання ОСОБА_2 умов кредитного договору № 014/17-15/1070-35 від 13.06.2006 року та солідарним боржником. У зв'язку з невиконанням позичальником вимог зазначеного кредитного договору у позивача виникло право вимагати від ОСОБА_2 виконання зобов'язань по кредитному договору, які останній ігнорує. Тому, суд вважає, що є підстави для солідарного стягнення з відповідачів на користь позивача суми основного боргу по несплаченому кредиту та процентів відповідно до приведеного позивачем розрахунку, який суд визнає належним доказом по справі (а.с. 12-13).

Відповідно до ч.1 ст.88 Цивільно-процесуального кодексу України, так як судове рішення ухвалюється у повному обсязі на користь позивача, понесені ним і документально підтверджені судові витрати підлягають стягненню з відповідача.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 514, 516, 526, 543, 553, 554, 607, 610, 612, 617, 1048, 1049, 1050, 1054 ЦК України, ст.ст.10, 11, 57, 58, 60, 209, 214-215 ЦПК України, суд, -

вирішив:

Позов Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» до ОСОБА_2, ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за кредитним договором та судових витрат - задовольнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 на користь Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» в особі філії Запорізької обласної дирекції «Райффайзен Банк Аваль» (69063, м. Запоріжжя, вул. Тургенєва, 29, р/р 2909334 в ЗОД «Райффайзен Банк Аваль», МФО 313827, код ЄДРПОУ 23794014) 307 504 (триста сім тисяч п'ятсот чотири) грн. 30 коп.

Стягнути з з ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 на користь Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» в особі філії Запорізької обласної дирекції «Райффайзен Банк Аваль» (69063, м. Запоріжжя, вул. Тургенєва, 29, р/р 2909334 в ЗОД «Райффайзен Банк Аваль», МФО 313827, код ЄДРПОУ 23794014) 3 441 (три тисячі чотириста сорок одну) гривню витрат по сплаті позивачем судового збору.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом десяти днів з дня його проголошення до Апеляційного суду Запорізької області через Комунарський районний суд м. Запоріжжя.

Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя Р.С. Холод

Часті запитання

Який тип судового документу № 33738790 ?

Документ № 33738790 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 33738790 ?

Дата ухвалення - 25.09.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 33738790 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 33738790 ?

В Комунарський районний суд м. Запоріжжя
Попередній документ : 33736400
Наступний документ : 33741267