Постанова № 33733782, 25.09.2013, Окружний адміністративний суд міста Києва

Дата ухвалення
25.09.2013
Номер справи
826/14322/13-а
Номер документу
33733782
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва, 8, корпус 1Вн. № 1/254

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(в порядку скороченого провадження)

м. Київ

25 вересня 2013 року 16:00 № 826/14322/13-а

Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Клочкова Н.В., розглянувши в порядку скороченого провадження адміністративну справу

за позовом Державної податкової інспекції у Подільському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві до Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтогазбудінвест-2005" про припинення юридичної особи, В С Т А Н О В И В:

09.09.2013 до судді Окружного адміністративного суду міста Києва Клочкової Н.В. надійшов адміністративний позов державної податкової інспекції у Подільському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві (далі - позивач, ДПІ у Подільському р-ні ГУ Міндоходів у м. Києві) про припинення юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтогазбудінвест-2005" (далі - відповідач, ТОВ "Нафтогазбудінвест-2005").

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 11.09.2013 відкрито скорочене провадження в адміністративній справі № 826/14322/13-а.

Ухвала Окружного адміністративного суду міста Києва від 11.09.2013 про відкриття скороченого провадження у справі № 826/14322/13-а 12.09.2013 була направлена рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення на адресу відповідача, зазначену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: 04070, м. Київ, вул. Почайнинська, 38/44, літера А. Однак, конверт з вказаною ухвалою повернувся до суду з відміткою на довідці "причина повернення (досилання)": "вибули".

Згідно абз. 2 ч. 3 ст. 167 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) судове рішення вважається врученим, у тому числі у разі повернення поштового відправлення, яке не вручено адресату з незалежних від суду причин, та у разі відсутності осіб, які беруть участь у справі, за адресою, повідомленою цими особами суду, або за адресою місцезнаходження (місця проживання), що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Відтак, враховуючи, що судове рішення не було вручено відповідачу з незалежних від суду причин, суд дійшов до висновку, що ухвала Окружного адміністративного суду міста Києва від 11.09.2013 про відкриття скороченого провадження у справі № 826/14322/13-а вважається врученою відповідачу.

18.09.2013 від представника позивача через відділ документального обігу та контролю суду на виконання вимог ухвали суду надійшла заява (вх. № 03-4/63352 від 18.09.2013), в якій зазначено про відсутність між сторонами аналогічного спору та немає рішення судів України або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує спір. Крім того, позивачем запропоновано суду призначити ліквідатором ТОВ "Нафтогазбудінвест-2005" керівника підприємства - ОСОБА_1.

Відповідно до ч. 4 ст. 1832 КАС України суддя розглядає справу в порядку скороченого провадження одноособово, без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі.

З огляду на викладене, справа розглядається в порядку скороченого провадження без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі, на підставі наявних у справі доказів.

Частиною ч. 6 ст. 1832 КАС України встановлено, що у постанові, прийнятій у скороченому провадженні, зазначаються:

1) дата, час та місце її прийняття;

2) найменування адміністративного суду, прізвище та ініціали судді, який прийняв постанову;

3) ім'я (найменування) сторін;

4) предмет адміністративного позову;

5) положення закону, якими суд керувався і на підставі яких задоволено позов;

6) висновок суду про повне або часткове задоволення чи відмову у задоволенні вимог адміністративного позову з посиланням на досліджені судом докази;

7) розподіл судових витрат;

8) обов'язок відповідача виконати постанову негайно, крім постанови в адміністративній справі, передбаченій пунктом 2 частини першої цієї статті;

9) строк набрання постановою законної сили та порядок її оскарження.

Розглянувши подані позивачем документи і матеріали, з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд прийшов до висновку, що надані позивачем докази та повідомлені ним обставини є достатніми для розгляду справи в порядку скороченого провадження та прийняття рішення по справі, позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню в повному обсязі з огляду на наступне.

ТОВ "Нафтогазбудінвест-2005" зареєстроване Подільською районною державною адміністрацією м. Києва 17.02.2005 за № 1071102000 та взято на облік платника податків в ДПІ у Подільському р-ні м. Києва 10.03.2005 за № 9976.

Як вбачається з довідки ДПІ у Подільському р-ні ГУ Міндоходів у м. Києві № 2020/9/26-56-15-1-36 від 06.09.2013, відповідач з 1 півріччя 2010 року не звітує та податків не сплачує. Заборгованість по сплаті податків станом на 21.06.2013 відсутня.

Враховуючи викладене, беручи до уваги те, що відповідач більше року не подає до органів державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності, зважаючи на відсутність у відповідача заборгованості перед бюджетом, відповідно до пп. 16.1.3 п. 16.3 ст. 16, пп. 20.1.12 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України, ст. 238, ст. 239, ст. 247 Господарського кодексу України (далі - ГК України), абз. 5 ч. 2 ст. 38 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців", суд дійшов до висновку про обґрунтованість позовних вимог та наявність підстав для їх задоволення в повному обсязі.

Водночас, відповідно до положень ч. 5 та ч. 6 ст. 38 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців", суд має можливість призначати ліквідатором (комісію з ліквідації) керівника такого товариства або особу, яка не здійснювала керівництво юридичною особою до винесення рішення про припинення її діяльності. Аналогічна за змістом норма міститься в ч. 1 ст. 60 ГК України.

В ч. 2 ст. 60 ГК України зазначено, що орган (особа), який прийняв рішення про ліквідацію суб'єкта господарювання, встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію.

Частиною 3 ст. 60 ГК України передбачено, що ліквідаційна комісія або інший орган, який проводить ліквідацію суб'єкта господарювання, вміщує в друкованих органах відповідно до закону повідомлення про його ліквідацію та про порядок і строки заяви кредиторами претензій, а явних (відомих) кредиторів повідомляє персонально у письмовій формі у встановлені цим Кодексом чи спеціальним законом строки.

Крім того, ч. 1 ст. 111 Цивільного кодексу України визначено, що з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу щодо ліквідації юридичної особи ліквідаційна комісія (ліквідатор) зобов'язана вжити всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості юридичної особи, що ліквідується, та письмово повідомити кожного з боржників про припинення юридичної особи в установлені цим Кодексом строки.

Згідно ч. 5 ст. 60 ГК України ліквідаційна комісія оцінює наявне майно суб'єкта господарювання, який ліквідується, і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його власнику або органу, який призначив ліквідаційну комісію.

Відповідно до ч. 5 ст. 38 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" та ч. 2 ст. 60 ГК України орган (особа), який прийняв рішення про ліквідацію суб'єкта господарювання (в даному випадку - суд), встановлює строк і порядок роботи ліквідаційної комісії (ліквідатора), а також визначає строк для подання заяви претензій кредиторами.

Частиною 5 ст. 60 ГК України передбачено, що ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію.

Як наслідок, враховуючи положення ч. 5 ст. 38 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" та положення ч. 2, ч. 5 ст. 60 ГК України, ліквідатори зобов'язані подати до суду ліквідаційний баланс.

Згідно ч. 1 ст. 256 КАС України негайно виконуються постанови суду, прийняті в порядку скороченого провадження.

З огляду на вищевказане, суд дійшов до висновку про можливість призначення ліквідатором ТОВ "Нафтогазбудінвест-2005" керівника підприємства - ОСОБА_1, та встановити йому строк для проведення ліквідаційної процедури та подання на затвердження ліквідаційного балансу.

В свою чергу, зазначене підтверджується наявними в матеріалах справи документами, зокрема: довідкою ДПІ у Подільському р-ні ГУ Міндоходів у м. Києві від 06.09.2013 № 2020/9/26-56-15-1-36 (Т. 1, арк. 4); копією свідоцтва серія А00 № 041632 про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ "Нафтогазбудінвест-2005" (Т. 1, арк. 5); копією довідки від 30.05.2006 № 9808/06 про включення до ЄДРПОУ ТОВ "Нафтогазбудінвест-2005" (Т. 1, арк. 6); копією статуту ТОВ "Нафтогазбудінвест-2005" від 25.05.2006 № 10711050002001711 (Т. 1, арк. 7 - 9); довідкою по запиту користувача (Т. 1, арк. 10); витягом з ЄДРПОУ серія АБ № 978828 - № 978830 (Т. 1, арк. 11 - 13); довідкою з ЄДРПОУ серія АБ № 978831 (Т. 1, арк. 14); копією супровідного листа від 04.09.2013 № 1962/9/26-56-10-39 про надіслання на адресу відповідача позовної заяви (Т. 1, арк. 17); копією списку згрупованих внутрішніх відправлень з копією фіскального чека про надіслання на адресу відповідача позовної заяви з додатками (Т. 1, арк. 18); заявою представника позивача б/н від 18.09.2013 (вх. № 03-4/63352 від 18.09.2013) (Т. 1, арк. 26).

Керуючись ст. 38 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців", ст. 10 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", ст. 59, ч. 1 ст. 238, ст.ст. 239, 247 Господарського кодексу України, ст.ст. 91, 104, 111 Цивільного кодексу України, пп. 16.1.3 п. 16.1 ст. 16, пп. 20.1.12 п. 20.1 ст. 20, ст.ст. 63, 64, 67, 68 Податкового кодексу України, ст.ст. 2, 6, 7, 17, 69, 70, 71 94, 158, 161, 162, 163, 167, 1832, 256 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Адміністративний позов державної податкової інспекції у Подільському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві про припинення юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтогазбудінвест-2005" задовольнити повністю.

2. Припинити юридичну особу товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтогазбудінвест-2005" (місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Почайнинська, 38/44, літера А, код ЄДРПОУ 33348652), що не пов'язано з банкрутством.

3. Призначити ліквідатором товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтогазбудінвест-2005" ОСОБА_1.

4. Встановити річний строк роботи ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтогазбудінвест-2005" в частині проведення ліквідаційної процедури.

5. Встановити ліквідатору товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтогазбудінвест-2005" наступний порядок проведення ліквідації товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтогазбудінвест-2005":

ь в 20-ти (двадцяти) денний строк з дня набрання законної сили даною постановою провести публікацію в друкованих засобах масової інформації (відповідно до закону) повідомлення про ліквідацію товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтогазбудінвест-2005" (місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Почайнинська, 38/44, літера А, код ЄДРПОУ 33348652) із зазначенням порядку та строків подання кредиторами претензій (заяв);

ь визначити 6-ти (шести) місячний строк з моменту проведення публікації в засобах масової інформації для подання кредиторами товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтогазбудінвест-2005" заяв (вимог, претензій) про включення їх вимог до ліквідаційного балансу товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтогазбудінвест-2005";

ь в разі наявності інформації про явних (відомих) кредиторів товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтогазбудінвест-2005", в місячний строк з моменту набрання законної сили даною постановою повідомити таких кредиторів персонально у письмовій формі про початок процедури ліквідації товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтогазбудінвест-2005";

ь протягом 6-ти (шести) місяців провести роботу щодо стягнення дебіторської заборгованості із боржників товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтогазбудінвест-2005";

ь в місячний строк з моменту проведення публікації в друкованих засобах масової інформації в порядку, передбаченому чинним законодавством, провести інвентаризацію та оцінку майна та немайнових прав (в разі їх наявності) товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтогазбудінвест-2005";

ь в разі наявності в штаті товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтогазбудінвест-2005" найманих працівників, провести їх звільнення в порядку та строки, передбачені чинним законодавством;

ь у визначені чинним законодавством строки та порядку закрити розрахункові рахунки в банках (окрім одного в гривні, для проведення відповідних розрахунків із кредиторами та дебіторами) та, в разі наявності, в інших фінансових установах;

ь в 10-ти (десяти) денний строк з моменту закінчення строку для звернення кредиторів товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтогазбудінвест-2005" із відповідними заявами (претензіями, вимогами) скласти проміжний ліквідаційний баланс товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтогазбудінвест-2005" та подати затвердження до Окружного адміністративного суду міста Києва (справа № 826/14322/13-а);

ь в місячний строк з моменту затвердження проміжного ліквідаційного балансу товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтогазбудінвест-2005" провести розрахунок із кредиторами товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтогазбудінвест-2005";

ь в 10-ти (десяти) денний строк з моменту закінчення проведення розрахунків з кредиторами товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтогазбудінвест-2005" скласти кінцевий Ліквідаційний баланс товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтогазбудінвест-2005" та в 10-ти (десяти) денний строк з моменту його підписання ліквідатором товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтогазбудінвест-2005" подати на затвердження до Окружного адміністративного суду міста Києва (справа № 826/14322/13-а);

ь в 10-ти (десяти) денний строк з моменту затвердження Окружним адміністративним судом міста Києва ліквідаційного балансу товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтогазбудінвест-2005" провести закриття рахунку, який використовувався для розрахунків із кредиторами та дебіторами;

ь в разі наявності документів, які підлягають тривалому зберіганню, в строки, визначені чинним законодавством, передати такі документи до державного архіву;

ь скласти Акт ліквідаційної комісії товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтогазбудінвест-2005" в строки та порядку, передбаченому положеннями чинного законодавства;

ь вчинити всі інші необхідні дії, що визначені чинним законодавством та які необхідні для проведення ліквідації товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтогазбудінвест-2005".

6. Зобов'язати відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запис про судове рішення, провести припинення підприємницької діяльності товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтогазбудінвест-2005" відповідно до чинного законодавства та повідомити органи статистики, Державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування та товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтогазбудінвест-2005" про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців такого запису.

7. Постанову направити сторонам та відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві.

8. Постанова суду підлягає негайному виконанню.

9. Попередити призначеного ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтогазбудінвест-2005" ОСОБА_1 про кримінальну відповідальність за невиконання рішення суду.

Постанова набирає законної сили в порядку та строки передбачені положеннями ст.254 КАС України. Постанова суду першої інстанції, ухвалена за правилами скороченого провадження, може бути оскаржена до апеляційного суду в порядку та строки, встановлені ст.185-187, ст.183-2 КАС України.

Суддя Н.В. Клочкова

Часті запитання

Який тип судового документу № 33733782 ?

Документ № 33733782 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 33733782 ?

Дата ухвалення - 25.09.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 33733782 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 33733782 ?

В Окружний адміністративний суд міста Києва
Попередній документ : 33733774
Наступний документ : 33733794