Рішення № 335832, 23.11.2006, Господарський суд Одеської області

Дата ухвалення
23.11.2006
Номер справи
25/323-06-8640
Номер документу
335832
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_______________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"23" листопада 2006 р.

Справа № 25/323-06-8640

За позовом: ДПІ у Приморському районі м. Одеси

до відповідача: КП „Золоте зерно”

про припинення юридичної особи

Суддя Малярчук І.А.

В судових засіданнях приймали участь представники сторін:

Від позивача: Волканов В.С., довіреність № 111/в/10-0117 від 10.04.06р., Скутельнікова І.О., довіреність № 35665/с/10-0117 від 25.10.05р.

Від відповідача: не з’явився

В судовому засіданні 23.11.06р. приймали участь представники сторін:

Від позивача: Скутельнікова І.О., довіреність № 35665/с/10-0117 від 25.10.05р.

Від відповідача: не з’явився

СУТЬ СПОРУ: про припинення юридичної особи

Позивач на заявлених позовних вимогах наполягає, просить суд припинити юридичну особу КП „Золоте зерно”.

Представник відповідача в судові засідання не з’являвся, заперечень щодо позову не надав.

Справа розглядається у відповідності до ст. 75 ГПК України за наявними в ній документами.

Ухвалою Заступника голови господарського суду Одеської області від 23.10.06р. строк розгляду справи продовжено до 23.11.06р.

В судовому засіданні відповідно до ст.. 77 ГПК України оголошувалась перерва з 20.11.06. до 23.11.06р.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши доводи сторони, суд встановив наступне:

22.04.1999р. Центральним райвиконкомом м. Одеса було зареєстровано КП „Золоте зерно” за № Ю0010393, за місцем знаходження: м. Одеса, вул. Спиридонівська, 31.

Відповідно до довідки ДПІ у Приморському районі м. Одеси № 21544/9/10-0117 від 04.09.06р., заборгованості перед бюджетом за відповідачем не значиться.

Перевірками, проведеними ДПІ у Приморському районі м. Одеси ( акт №488/15-01 від 26.05.06р., № 1197/15-01 від 07.09.06р.) встановлено, що відповідач не подавав більше одного року до органів державної податкової служби податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності починаючи з 20.12.04р.

Згідно актів ДПІ у Приморському районі м. Одеси № 393/15-01 від 19.05.06р., №. 474/15-01 від 29.05.06р , відповідач за юридичною адресою не знаходиться.

Згідно п.4.1.4.Закону України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” № 2181-ІІІ від 21.12.2000 р. податкові декларації подаються за базовий податковий (звітній) період, що дорівнює:

а) календарному місяцю(у тому числі при сплаті місячних авансових внесків), - протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;

б) календарному кварталу або календарному півріччю ( у тому числі при сплаті квартальних або піврічних авансових внесків),- протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя);

в) календарному року, крім випадків, передбачених підпунктом „г” підпункту 4.1.4 цього пункту, - протягом 60 календарних днів за останнім календарним днем звітного (податкового) року;

г)календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб (прибуткового податку з громадян), - до 1 квітня року, наступного за звітнім.

Згідно п.2 ст.38 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців” передбачено, що підставою для постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, серед іншого, є: неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону.

П.15 ст.58 Господарського кодексу України передбачає, що скасування (припинення) державної реєстрації суб’єкта господарювання здійснюється за його особистою заявою, а також на підставі рішення суду у випадках визнання недійсними або такими, що суперечать законодавству, установчих документів, або здійснення діяльності, що суперечить закону чи установчим документам, або в інших випадках, передбачених законом. Скасування державної реєстрації припиняє господарську діяльність і є підставою для здійснення заходів щодо ліквідації суб’єкта господарювання.

У відповідності з п.6 ст.59 Господарського кодексу України суб’єкт господарювання ліквідується, зокрема, у разі скасування його державної реєстрації у випадках, передбачених законом.

Пункт 7 ст.59 Господарського кодексу України передбачає, що скасування державної реєстрації позбавляє суб’єкта господарювання статусу юридичної особи і є підставою для вилучення його з державного реєстру. Суб’єкт господарювання вважається ліквідованим з дня внесення до державного реєстру запису про припинення його діяльності. Такий запис вноситься після затвердження ліквідаційного балансу відповідно до вимог цього Кодексу.

Згідно п.1 ст.60 Господарського кодексу України ліквідація суб’єкта господарювання здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється власником (власниками) майна суб’єкта господарювання чи його (їх) представниками (органами), або іншим органом, визначеним законом, якщо інший порядок її утворення не передбачений цим Кодексом.

Відповідно до п.5 ст.38 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців” суд призначає в рішенні щодо припинення юридичної особи у зв’язку з її ліквідацією комісію з припинення (ліквідаційну комісію) та встановлює строк та порядок її роботи.

При вказаних обставинах суд вважає, що заявлені позивачем позовні вимоги про припинення юридичної особи КП „Золоте зерно” підлягають задоволенню в повному обсязі згідно п.15 ст.58, п.6, 7 ст.59 Господарського кодексу України, п.2 ст.38 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців” №755-1У від 15.05.03р. у зв’язку з чим підлягає припиненню юридична особа КП „Золоте зерно”.

Витрати по оплаті держмита та витрати по оплаті послуг з ІТЗ судового процесу віднести за рахунок відповідача відповідно до ст. ст.44, 49 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись ст.ст.44, 49, 75, 82-85 ГПК України, -

В И Р І Ш И В :

1.Припинити юридичну особу КП „Золоте зерно” (65020, м. Одеса, вул. Спиридонівська, 31, код ЄДРПОУ 20930184), зареєстроване 22.04.1999р. Центральним райвиконкомом м. Одеси за № Ю0010393.

2. Призначити комісію з припинення (ліквідаційну комісію) КП „Золоте зерно” в наступному складі: управління ПФУ у Приморському районі м. Одеси, Відділ фонду соціального страхування у Приморському районі м. Одеси, ДПІ у Приморському районі м. Одеси, Приморська рай адміністрація м. Одеси

3. Зобов’язати ліквідаційну комісію провести заходи щодо ліквідації КП „Золоте зерно” встановити строк дії повноважень ліквідаційної комісії до 23.01.07р., та провести заходи щодо державної реєстрації припинення юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

4. Стягнути з КП „Золоте зерно” (65020, м. Одеса, вул. Спиридонівська, 31, код ЄДРПОУ 20930184) на користь державного бюджету 85 (вісімдесят п’ять) грн. державного мита на рахунок № 31117095600008, одержувач: Управління Державного казначейства у Одеській області, ЄДРПОУ 23213460, банк одержувача: Управління Державного казначейства у Одеській області, МФО 828011, код бюджетної класифікації 22090200, сим. 068.

5. Стягнути з КП „Золоте зерно” (65020, м. Одеса, вул. Спиридонівська, 31, код ЄДРПОУ 20930184) на користь ДП “Судовий інформаційний центр” (р/р 26002014180001 у ВАТ “Банк Універсальний” м. Львів МФО 325707) 118 (сто вісімнадцять) гривень витрат на послуги з ІТЗ судового процесу.

Накази видати згідно ст. 116 ГПК України.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття.

Копію рішення надіслати позивачу, відповідачу, органу, який здійснив реєстрацію підприємства, засновникам, державному реєстратору

Суддя Малярчук І.А.

Попередній документ : 335831
Наступний документ : 335836