Постанова № 33287139, 03.09.2013, Сумський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
03.09.2013
Номер справи
818/7315/13-а
Номер документу
33287139
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України 818/7315/13-a NAME="MEMBNAME1" CONTENT="Державна податкова інспекція у м. Сумах Головного управління Міндоходів у Сумській області"> CHTYPE) --> позивач = P --> азва (для юридичних) або Прізвище та ініціали (для фізичних) TAGNAME(MEMBNAME) --> ENT="FALSE"> рсія клієнта TAGNAME(APPVER) --> function OnLoad() { } function OnError() { } @page SectionA { margin-left: 20 mm; margin-right: 10 mm; margin-top: 10 mm; margin-bottom: 10 mm; mso-paper-source: 0; } DIV.Section { page: SectionA; } BODY, FONT { @charset "Windows-1251"; cursor: text; font-family: Times New Roman; font-size: 12 pt; } FONT.fs89 { font-weight: bold; } FONT.fs105 { font-family: Facefont SSH; font-size: 72 pt; } FONT.fs88 { font-weight: bold; } FONT.fs87 { font-weight: bold; } FONT.fs86 { font-weight: bold; } FONT.fs85 { font-weight: bold; } FONT.fs84 { font-weight: bold; } FONT.fs83 { font-weight: bold; } FONT.fs82 { font-weight: bold; } FONT.fs81 { font-weight: bold; } FONT.fs80 { font-weight: bold; } FONT.fs79 { font-weight: bold; } FONT.fs56 { font-weight: bold; } P { font-family: Times New Roman; font-size: 12 pt; text-align: justify; margin-top: 0 mm; margin-bottom: 0 mm; white-space: normal; word-spacing: normal; word-wrap: normal; } TABLE P { width: auto; } P.ps9 { text-align: right; } P.ps4 { text-align: center; } P.ps3 { text-indent: 12 mm; } P.ps0 { text-indent: 12 mm; } BODY>

Копія ONT>

СУМСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУДP>

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 вересня 2013 р. Справа №818/7315/13-a

Суддя Сумського окружного адміністративного суду Бондар С.О. розглянувши в письмовому провадженні адміністративну справу за позовом Державної податкової інспекції у м. Сумах Головного управління Міндоходів у Сумській області до товариства з обмеженою відповідальністю "Глобфармерс-Агро-Сервіс" про стягнення податкового боргу,-

В С Т А Н О В И В:

Позивач, Державна податкова інспекція у м. Сумах (далі – ДПІ у м. Сумах) звернувся до суду з адміністративним позовом, в якому просить стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Глобфармерс-Агро-Сервіс" (далі – відповідач, ТОВ "Глобфармерс-Агро-Сервіс") за рахунок коштів на рахунках у банках, обслуговуючих такого платника податків, та готівки, що належить такому платнику податків, податковий борг зі сплати податку на прибуток в сумі 98,19 грн. та податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів у сумі 159 010,70 грн., мотивуючи свої вимоги тим, що відповідач всупереч вимогам п.п. 16.1.4. п. 16.1. ст. 16 Податкового кодексу України порушив строки сплати податків, у зв’язку з чим за ним утворилася вказана заборгованість.

У судове засідання представник позивача не прибув, був належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду справи.

У судове засідання відповідач не прибув, про дату, час і місце розгляду справи був повідомлений належним чином, про що свідчить розписка про отримання ним повістки про виклик, клопотання про відкладення розгляду справи або про розгляд справи без участі його представника до суду не подав. Тому суд вважає за можливе розглянути справу без участі в судовому засіданні відповідача за наявними в ній доказами.

Враховуючи неявку в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, фіксування судового засідання по справі за допомогою звукозаписувального технічного засобу згідно зі ст. ст. 12, 41 КАС України не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи й оцінивши докази по справі, суд вважає, що позов підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відповідач – товариство з обмеженою відповідальністю "Глобфармерс-Агро-Сервіс" – є юридичною особою, включений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (а.с. 18-19).

Заборгованість на загальну суму 159 108,89 грн. виникла внаслідок несвоєчасної сплати до бюджету узгодженого податкового зобов’язання по податку на прибуток та податок на додану вартість. Відповідно до п. 54.1. ст. 54, п. 57.1. ст. 57 Податкового кодексу України платник податків самостійно обчислює суму податкового зобов'язання, яку зазначає у податковій декларації або уточнюючому розрахунку. Така сума грошового зобов'язання вважається узгодженою. Платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації.

Так, відповідачем самостійно було подано податкову декларацію з податку на прибуток підприємства за I квартал 2013р. (а.с. 10-11), якою визначено суму податкового зобов’язання в розмірі 58 грн. Згідно п.129.1.1 ст. 129 ПК України після закінчення встановлених строків погашення узгодженого податкового зобов'язання на суму податкового боргу нараховується пеня, таким чином була нарахована пеня з податку на прибуток приватних підприємств у сумі 40,19 грн.

19.01.2013р. відповідачем самостійно було подано податкову декларацію з податку на додану вартість №9085389050 (а.с. 12), якою визначено суму податкового зобов’язання в розмірі 88 764 грн.

19.02.2013р. відповідачем самостійно було подано податкову декларацію з податку на додану вартість №9008034589 (а.с. 13), якою визначено суму податкового зобов’язання в розмірі 6 579 грн.

18.03.2013р. відповідачем самостійно було подано податкову декларацію з податку на додану вартість №9013997345 (а.с. 14), якою визначено суму податкового зобов’язання в розмірі 6 084 грн.

17.04.2013р. відповідачем самостійно було подано податкову декларацію з податку на додану вартість №901029091 (а.с. 15), якою визначено суму податкового зобов’язання в розмірі 79 839грн.

Згідно з п. 59.1. ст. 59 Податкового кодексу України у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу.

З метою погашення податкового боргу позивачем було виставлено відповідачу податкову вимогу форми “Ю” від 24 лютого 2012 року № 244 на суму 24192,90 грн. (а.с. 17).

Однак сума податкової заборгованості сплачена не була.

Відповідно до п.п. 16.1.4. п. 16.1. ст. 16 Податкового кодексу України платник податків зобов'язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом.

На підставі п. 1 та п. 2 ч. 1 ст. 10 Закону України “Про Державну податкову службу в Україні” від 4 грудня 1990 року N 509-XII державні податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків та зборів (обов’язкових платежів), забезпечують облік платників податків, інших платежів, правильність обчислення і своєчасність надходження цих податків, платежів.

Заборгованість зі сплати податку на прибуток та податку на додану вартість відповідачем станом на 18.06.2013р. не сплачена, що підтверджується розрахунком суми податкового боргу ТОВ "Глобфармерс-Агро-Сервіс" (а.с. 4,9), копією облікової картки платника (а.с. 5-8), розрахунком пені (а.с. 9), і складає 159 108,89 грн, у т. ч.:

податок на прибуток - 98,19 грн. :

58 грн. – основного платежу;

0,00 грн. – штрафних (фінансових) санкцій;

40,19 грн. – пені;

податок на додану вартість - 159 010,70 грн.

159 010,70 грн. – основного платежу;

0,00 грн. – штрафних (фінансових) санкцій;

0,00 грн. – пені.

Відповідно ч. 1 п. 87.1. ст. 87 Податкового кодексу України джерелами самостійної сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків є будь-які власні кошти, у тому числі ті, що отримані від продажу товарів (робіт, послуг), майна, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних прав, отримані як позика (кредит), та з інших джерел, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів.

Відповідно п.п. 95.1, 95.3. ст. 95 Податкового кодексу України орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі. Стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Таким чином, судом достовірно встановлено, що податкова заборгованість відповідачем станом на день розгляду справи в повному обсязі не сплачена та складає 159 108,89 грн., що підтверджується матеріалами справи, тому суд вважає, що вимоги позивача щодо стягнення вказаної суми заборгованості є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Керуючись ст. ст. 86, 94, 98, 158-163, 167, 186, 254 КАС України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов Державної податкової інспекції у м. Сумах Головного управління Міндоходів у Сумській області до товариства з обмеженою відповідальністю "Глобфармерс-Агро-Сервіс" про стягнення податкового боргу – задовольнити.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Глобфармерс-Агро-Сервіс" (40030, м. Суми, вул. Залізнична, буд. 1, ідентифікаційний код 36067391) за рахунок коштів на рахунках у банках, обслуговуючих такого платника податків та готівки, що належить такому платнику податків на користь держави:

- податковий борг по податку на прибуток приватних підприємств у сумі 98,19 грн. (дев'яносто вісім грн. 19 коп.) на користь Місцевого бюджету м. Суми на р/р 3321981700002, одержувач УК у м. Сумах, код одержувача 37970593, банк одержувача ГУ ДКСУ в Сумській області, МФО банка одержувача 837013.

- податковий борг по податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів у сумі 159 010, 70 грн. (сто п'ятдесят дев'ять тисяч десять грн. 70 коп.) на користь Місцевого бюджету м. Суми на р/р 3321981700002, одержувач УК у м. Сумах, код одержувача 37970593, банк одержувача ГУ ДКСУ в Сумській області, МФО банка одержувача 837013.

Постанова може бути оскаржена до Харківського апеляційного адміністративного суду через Сумський окружний адміністративний суд шляхом подачі апеляційної скарги на постанову суду протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.

Суддя (підпис) С.О. Бондар

З оригіналом згідно

Суддя С.О. Бондар

Попередній документ : 33287137
Наступний документ : 33287149