Рішення № 33104137, 20.08.2013, Господарський суд Черкаської області

Дата ухвалення
20.08.2013
Номер справи
925/1171/13
Номер документу
33104137
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 45-24-38, inbox@ck.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2013 року Справа № 925/1171/13

Господарський суд Черкаської області в складі головуючого судді Кучеренко О.І., при секретарі судового засідання Голосінській Н.М., за участю представників:

від позивача - Бойко С.Г. - представник за довіреністю,

від відповідача - представник не з'явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду справу за позовною заявою

позивача товариства з обмеженою відповідальністю "Мегават Сервіс"

до

відповідача комунального підприємства "Комбінат комунальних послуг"

про стягнення 12 274,99 грн.,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Мегават Сервіс" звернулось до суду з позовом про стягнення із комунального підприємства "Комбінат комунальних послуг" 12 274,99 грн., у тому числі: 11 285,28 грн. основного боргу, 822,75 грн. пені, 166,96 грн. -3% річних та відшкодування у зв'язку із цим судового збору.

Позовні вимоги мотивовані тим, що згідно умов договору постачання №МС-0000000378 від 18.12.2012, укладеного між позивачем та КП "Корсунь-Шевченківський комбінат комунальних послуг", останньому було передано у власність електротехнічну продукцію. В порушення умов договору відповідач її вартість не оплатив і станом на день подачі позову до суду за ним рахується борг з оплати за товар в сумі 11 285,28 грн.

У письмовому поясненні № 131 від 13.08.2013, позивач вказав, що у договорі поставки № МС-0000000378 від 18.12.2012, який укладений між позивачем та КП "Корсунь-Шевченківський комбінат комунальних послуг" у назві сторони по договору допущено описку замість КП "Комбінат комунальних послуг" написано КП "Корсунь-Шевченківський комбінат комунальних послуг", оскільки і печатка і ідентифікаційний код зазначено вірно, тому позивач просить стороною по договору вважати КП "Комбінат комунальних послуг".

Представник позивача у судовому засіданні позовні вимоги підтримав з підстав, викладених у позовній заяві, та просив їх задовольнити в повному обсязі.

Відповідач, письмовий відзив на позовну заяву не подав, представника у судове засідання не направив, про причини неявки суд не повідомив, хоча був належним чином повідомлений про час та місце проведення судових засідань.

Через канцелярію 01.08.2013 до суду надійшов лист комунального підприємства "Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне управління", у якому останній повідомив, що згідно рішення Корсунь-Шевченківської міської ради від 12.10.2013 №33-4 з 01.01.2013 відбулася реорганізація двох підприємств шляхом приєднання комунального підприємства "Комбінат комунальних послуг" до комунального підприємства "Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне управління". Посилаючись на п.5 ст. 105 та п. 2 ст. 104 ЦК України, КП "Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне управління" вважає, що оскільки, комунальне підприємство "Комбінат комунальних послуг" не зняте з державного реєстру у КП "Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне управління" немає підстав для сплати заборгованості. Останнє буде готове розглянути претензії ТОВ "Мегават Сервіс" лише після завершення процесу реорганізації.

Комунальне підприємство "Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне управління " направило суду письмове заперечення №385 від 16.08.2013, у якому зазначило себе як відповідача по справі. У письмовому запереченні КП "Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне управління " дотримувалось доводів викладених у попередньому листі.

Суд вважає можливим розглядати справу за відсутності представника відповідача, виходячи із того, що відповідач повідомлений про час і місце розгляду справи в установленому законом порядку. Неявка відповідача у судове засідання не перешкоджає розгляду справи, а направляти свого представника у судове засідання чи заперечувати проти позову є правом сторони, а не обов'язком.

У судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, судом встановлено наступне.

18 грудня 2012 року між товариством з обмеженою відповідальністю "Мегават Сервіс" (постачальник, позивач у справі) та комунальне підприємство "Комбінат комунальних послуг" (покупець, відповідач у справі) було укладено договір №МС-0000000378 (далі - договір), предметом якого є поставка постачальником та отримання і оплата покупцем продукції найменування, кількість, ціна якої відображається у накладних, рахунках-фактурах, специфікаціях та т.п), які є невід'ємною частиною до договору.

Пунктом 3.1 договору встановлено, що оплата покупцем продукції здійснюється на підставі рахунку-фактури протягом 30 календарних днів від дати поставки продукції. Датою поставки вважається дата, зазначена у видаткових накладних.

Згідно видаткової накладної №МС0002701 від 18.12.2012, позивач поставив відповідачу продукцію на загальну суму 11 285,28 грн.

Відповідач за отриману продукцію не розрахувався, що і стало підставою для звернення позивача до суду з вимогою про стягнення вказаної заборгованості. Крім того, за неналежне виконання умов договору позивач нарахував відповідачеві 822,75 грн. пені, 166,96 грн. - 3% річних, які також просить стягнути в примусовому порядку.

Оцінюючи докази у справі в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги підлягають до часткового задоволення, з огляду на наступне.

Господарські зобов'язання можуть виникати з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

Як вбачається з матеріалів справи, правовідносини між сторонами, виникли на підставі договору №МС-0000000378 від 18.12.2012, зміст якого відповідає положенням ст.712 ЦК України, якою встановлено, що за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлене договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Відносини купівлі-продажу урегульовані Главою 54 ЦК України, відповідно до положень якої за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Виконання договірних зобов'язань щодо поставки товару позивачем підтверджено видатковою накладною №МС0002701 від 18.12.2012, факт прийняття товару відповідачем підтверджується його підписом у даній накладній та довіреністю №72 від 18.12.2012.

Обов'язки відповідача щодо оплати товару та строку її проведення визначені у пункті 3.1 договору, відповідно до якого сторони передбачили, що оплата поставленого товару здійснюється протягом 30 календарних днів від дати поставки продукції.

Оскільки, відповідачем не надано суду доказів належного виконання його зобов'язань перед позивачем щодо оплати продукції, позовна вимога про стягнення 11 285,28 грн. заборгованості підлягає до задоволення.

Згідно з ч. 1 ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Статтею 611 Цивільного кодексу України передбачено, що у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки.

Відповідальність за порушення умов договору, визначено у п. 6.1 договору, відповідно до якого за порушення термінів оплати продукції на термін до 10 календарних днів, покупець сплачує постачальнику пеню у розмірі 1% від суми заборгованості за кожен день порушення строків оплати. За порушення термінів оплати продукції на термін більше 10 календарних днів, покупець сплачує постачальнику пеню в розмірі 2% від суми заборгованості за кожен день порушення строків оплати.

Як вбачається з розрахунку пені, наданого позивачем у позовній заяві, позивач нарахував пеню за період з 19.01.2013 по 18.07.2013 на суму 822,75 грн., в розмірі подвійної облікової ставки НБУ. При перевірці розрахунку суми, нарахованої пені судом встановлено, що позивачем не вірно вирахувано суму пені за вказаний період. При перерахунку, суд прийшов до висновку, що за визначений позивачем період, сума пені становить 663,20 грн. яка і підлягає до стягнення.

Статтею 625 ЦК України передбачено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити, зокрема, три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Позивач на підставі зазначений положень закону нарахував відповідачеві 166,96 грн. - 3% річних, за період з січня по липень 2013 року, які є обґрунтованими та підлягають до стягнення.

Суд критично ставиться до заперечень комунального підприємства "Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне управління", щодо відсутності підстав для стягнення заборгованості з відповідача через його реорганізацію у зв'язку з таким:

Відповідно до ст.104 ЦК України, юридична особа припиняється, зокрема, в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення). Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

Згідно з вимогами ст.33 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців», юридична особа є припиненою з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення цієї юридичної особи.

Згідно з довідкою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, станом на 01.08.2013, комунальне підприємство "Комбінат комунальних послуг" знаходиться в стані припинення і на час винесення рішення у суді відсутні відомості щодо внесення запису в державному реєстрі щодо припинення даної юридичної особи.

На підставі викладеного, суд прийшов до висновку, що позовні вимоги підлягаю до задоволення в частині стягнення з відповідача 11 285,25 грн. основного боргу, 663,20 грн. пені, 166,96 грн. - 3% річних.

На підставі ст. 49 ГПК України з відповідача на користь позивача пропорційно до задоволених вимог необхідно стягнути 1 698,13 грн. судового збору.

Керуючись ст.ст. 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити частково.

Стягнути із комунального підприємства " Комбінат комунальних послуг", (19400, Черкаська область, м. Корсунь-Шевченківський, вул. Суворова, буд. 15, код 03356950) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Мегават Сервіс", (36008, м. Полтава, вул. Полюсна, 12, кв. 77, код 37386876) - 11 285,25 грн. основного боргу, 663,20 грн. пені, 166,96 грн. - 3% річних та 1 698,13 грн. судового збору.

У задоволенні решти позовних вимог відмовити.

Рішення може бути оскаржено до Київського апеляційного господарського суду протягом 10-ти днів з дня підписання рішення.

Повний текст рішення складено 23.08.2013

Суддя О.І. Кучеренко

Часті запитання

Який тип судового документу № 33104137 ?

Документ № 33104137 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 33104137 ?

Дата ухвалення - 20.08.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 33104137 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 33104137 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 33104137, Господарський суд Черкаської області

Судове рішення № 33104137, Господарський суд Черкаської області було прийнято 20.08.2013. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 33104137 відноситься до справи № 925/1171/13

Це рішення відноситься до справи № 925/1171/13. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 33104130
Наступний документ : 33104286