Ухвала суду № 33098412, 20.08.2013, Господарський суд Київської області

Дата ухвалення
20.08.2013
Номер справи
15/179-08
Номер документу
33098412
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Київської області

01032, м. Київ - 32, вул. С.Петлюри, 16тел. 239-72-81

У Х В А Л А

"20" серпня 2013 р. Справа № 15/179-08

Господарський суд Київської області у складі судді Рябцевої О.О., розглянувши заяву фізичної особи-підприємця Борисенка Анатолія Миколайовича про заміну позивача його правонаступником у справі

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Стугна", Київська обл., м. Біла Церква

до приватного підприємця Вовчука Василя Володимировича, Київська обл., м. Біла Церква

про стягнення 52412,39 грн.

Суддя Рябцева О.О.

секретар судового засідання Верьовкін С.С.

за участю представників

від стягувача: не з'явився;

від боржника: не з'явився;

від заявника: не з'явився.

Обставини справи:

До господарського суду Київської області надійшла заява фізичної особи-підприємця Борисенка Анатолія Миколайовича про заміну позивача його правонаступником - фізичною особою - підприємцем Борисенком Анатолієм Миколайовичем.

Заява мотивована тим, що між товариством з обмеженою відповідальністю "Стугна" та Борисенком Анатолієм Миколайовичем було підписано договір уступки вимоги (цесії) від 25.01.2011р.

Представник заявника та стягувача в судовому засіданні 18.07.2013 р. підтримав вимоги, викладені в заяві про заміну позивача його правонаступником. В судові засідання 29.07.2013р. та 20.08.2013р. представник заявника та стягувача не з'явився, хоча про дату і місце судових засідань заявник був повідомлений належним чином, що підтверджується наявним в матеріалах справи рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 38715230.

Представник боржника в судові засідання 18.07.2013 р., 29.07.2013р. та 20.08.2013р. не з'явився, хоча про дату і місце судових засідань боржник був повідомлений належним чином, що підтверджується наявними в матеріалах справи рекомендованими повідомленнями про вручення поштового відправлення № 38231691 та № 38715222.

Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця Борисенка Анатолія Миколайовича, судом встановлено наступне:

Рішенням господарського суду Київської області від 15.07.2008 р., яке набрало законної сили, позов задоволено частково, стягнуто з приватного підприємця Вовчука Василя Володимировича на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Стугна" 41280,00 грн. боргу, 1538,92 грн. 3 % річних, 9576,96 грн. інфляційних втрат, 523,96 грн. державного мита та 117,96 грн. витрат на інформаційно -технічне забезпечення судового процесу. В іншій частині позову відмовлено.

17.11.2008 р. на виконання рішення господарського суду Київської області від 15.07.2008р. у справі № 15/179-08 було видано наказ.

Постановою відділу Державної виконавчої служби Білоцерківського міськрайонного управління юстиції від 23.11.2010р. відкрито виконавче провадження ВП № 22794321 з виконання наказу господарського суду Київської області від 17.11.2008 р. у справі № 15/179-08.

25.01.2011 р. між товариством з обмеженою відповідальністю "Стугна" (цедент) та приватним підприємцем Борисенком Анатолієм Миколайовичем (цесіонарій) було укладено договір уступки вимоги (цесії).

Відповідно до п. 1.1. зазначеного договору цедент (ТОВ "Стугна") уступає цесіонарію (Борисенко А.М.) право вимоги до приватного підприємця Вовчука Василя Володимировича (ІПН: 2314304834) іменуємий в подальшому "Боржником" по зобов'язанням, які виникли за договором на виконання робіт № 8/1 від 11.08.2006р., актом приймання виконаних підрядних робіт за жовтень 2006 року від 31.10.2006р. на суму 46780,00 грн., рішеннями господарського суду Київської області №15/179-08 від 15.07.2008р. та №21/027-08 від 29.10.2008р., в якому цедент виступав кредитором.

Пунктом 2.1. договору передбачено, що цедент зобов'язаний передати цесіонарію всі оригінали документів, що свідчать про право вимоги, а саме: договір, акт приймання виконаних підрядних робіт, виписки з банку про часткову оплату виконаних робіт, рішення суддів.

Згідно з п. 3.1. договору цесіонарій, після підписання даного договору набуває всіх прав та обов'язків нового кредитора по зобов'язанням, які виникли за договором на виконання робіт №8/1 від 11.08.2006р., актом приймання виконаних підрядних робіт за жовтень 2006 року від 31.10.2006р. на суму 46780,00 грн., рішеннями господарського суду Київської області №15/179-08 від 15.07.2008р. та №21/027-08 від 29.10.2008р.

Відповідно до ч. 1 ст. 517 Цивільного кодексу України первісний кредитор у зобов'язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення.

25.01.2011р. між товариством з обмеженою відповідальністю "Стугна" та приватним підприємцем Борисенком Анатолієм Миколайовичем підписано акт прийому передачі оригіналів документів, з якого вбачається, що цедент передає, а цесіонарій приймає наступні оригінали документів, що свідчать про право вимоги до приватного підприємця Вовчука Василя Володимировича за договором на виконання робіт № 8/1 від 11.08.2006р., а саме: договір виконання робіт № 8/1 від 11.08.2006р., акт прийняття виконаних підрядних робіт за жовтень 2006 року від 31.10.2006р., виписки з банківського реєстру про часткову сплату виконаних робіт за 26.09.2007 р. на суму 4000,00 грн., за 03.10.2007 р. на суму 1000,00 грн., за 23.10.2007 року на суму 500,00 грн. та інші документи.

Стаття 512 Цивільного кодексу України визначає підстави заміни кредитора у зобов'язанні.

Так, п. 1 ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України встановлено, що кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Згідно з ч. 1 ст. 516 Цивільного кодексу України заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з ч. 5 ст. 8 Закону України "Про виконавче провадження" у разі вибуття однієї із сторін державний виконавець з власної ініціативи або за заявою сторони, а також сама заінтересована сторона мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, обов'язкові тією мірою, якою вони були б обов'язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Таким чином, на підставі вищезазначеного, правонаступництво можливе на всіх стадіях виконавчого провадження, а його підставою може бути відступлення права вимоги, тобто правовідносини, які передбачені ст. ст. 512, 516 ЦК України.

Відповідно до абзацу 3 п. 1.4 постанови пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" від 26.12.2011 року N 18 статтею 25 ГПК України передбачено процесуальне правонаступництво у зв'язку не лише зі смертю (оголошенням померлою) фізичної особи та реорганізацією суб'єкта господарювання, а й в інших передбачених законом випадках, у тому числі заміни кредитора або боржника у зобов'язанні (статті відповідно 512 і 520 Цивільного кодексу України). Процесуальне правонаступництво в розумінні статті 25 ГПК допускається на будь-якій стадії судового процесу, включаючи стадію виконання судового рішення, і здійснюється господарським судом без виклику сторін у справі, якщо їх явка не зумовлена необхідністю з'ясування судом певних обставин, але з повідомленням сторін, оскільки інше суперечило б приписам частини другої статті 22 ГПК стосовно прав сторін у судовому процесі.

Статтею 25 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу.

На підставі зазначеного, заява фізичної особи-підприємця Борисенка Анатолія Миколайовича про заміну позивача його правонаступником підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 25, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

ухвалив:

1. Заяву Фізичної особи-підприємця Борисенка Анатолія Миколайовича про заміну позивача його правонаступником задовольнити.

2. Замінити стягувача у справі № 15/179-08 - товариство з обмеженою відповідальністю "Стугна" (09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Комсомольська, 54, кв. 49, код 31907327) його правонаступником - фізичною особою-підприємцем Борисенком Анатолієм Миколайовичем (09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Водопійна, 14-А, індивідуальний податковий номер 2651312170).

Суддя Рябцева О.О.

Часті запитання

Який тип судового документу № 33098412 ?

Документ № 33098412 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 33098412 ?

Дата ухвалення - 20.08.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 33098412 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 33098412 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 33098412, Господарський суд Київської області

Судове рішення № 33098412, Господарський суд Київської області було прийнято 20.08.2013. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 33098412 відноситься до справи № 15/179-08

Це рішення відноситься до справи № 15/179-08. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 33098408
Наступний документ : 33100079