Постанова № 33079262, 16.08.2013, Луганський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
16.08.2013
Номер справи
812/6120/13-а
Номер документу
33079262
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

9.4.4

ПОСТАНОВА

Іменем України

16 серпня 2013 року Справа № 812/6120/13-а

Луганський окружний адміністративний суд у складі:

судді: Пляшкової К.О.,

при секретарі: Шибаєвій Т.В.,

за участю представників

позивача: не з'явився,

відповідача: не з'явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Луганську справу за адміністративним позовом Донбаського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в особі відділу нагляду за учасниками ринку цінних паперів у Луганській області Донбаського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до відкритого акціонерного товариства «Перевальське шахтобудівельне управління» про стягнення суми штрафних санкцій у розмірі 17000,00 грн.,

ВСТАНОВИВ:

10 липня 2013 року до Луганського окружного адміністративного суду надійшов адміністративний позов Донбаського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в особі відділу нагляду за учасниками ринку цінних паперів у Луганській області Донбаського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до відкритого акціонерного товариства «Перевальське шахтобудівельне управління» про стягнення суми штрафних санкцій у розмірі 17000,00 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що ВАТ «Перевальське шахтобудівельне управління» порушило вимоги законодавства про цінні папери, а саме: вимоги ст.40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року № 1591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2007 року за № 97/13364, не розкрило річну інформацію за 2011 рік шляхом розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, опублікування в офіційному друкованому виданні та подання до Комісії.

У зв'язку з цим, у відношенні відповідача було винесено розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 13 вересня 2012 року № 472-ДО-1-Е.

Відповідно до цього розпорядження, відповідач повинен був у термін до 13 листопада 2012 року усунути порушення чинного законодавства про цінні папери, розкрити регулярну річну інформацію емітента за 2011 рік. Також у термін до 13 листопада 2012 року проінформувати уповноважену особу позивача про виконання цього розпорядження.

Доказів, що підтверджують виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 13 вересня 2012 року № 472-ДО-1-Е відповідачем не надано, отже розпорядження від 13 вересня 2012 року № 472-ДО-1-Е відповідачем не виконано.

Такі дії ВАТ «Перевальське шахтобудівельне управління» підпадають під правопорушення, відповідальність за яке передбачена п.8 ч.1 ст.11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» - невиконання розпорядження щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів.

У зв'язку з цим, керуючись ст.9, ст.11, ст.12 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», 25 грудня 2012 року уповноваженою особою позивача у відношенні ВАТ «Перевальське шахтобудівельне управління» було винесено постанову № 1202-ДО-1-Е про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів у розмірі 17000,00 грн.

Постанова про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів у встановленому законодавством порядку не оскаржувалась. Копій платіжних документів, що підтверджують виконання постанови, до Донбаського територіального управління НКЦПФР не надходило, що свідчить про несплату суми штрафу в Держбюджет.

На підставі вищевикладеного позивач просив позовні вимоги задовольнити у повному обсязі.

Ухвалою суду від 12 липня 2013 року відкрито провадження у справі за вказаним позовом та призначено до судового розгляду у відкритому судовому засіданні.

Представник позивача у судове засідання не прибув, про дату, час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності (а.с.45).

Представник відповідача у судове засідання не прибув, про дату, час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, причини не прибуття суду не повідомив, правом подати заперечення проти адміністративного позову не скористався (а.с.24).

З огляду на положення ст.128 КАС України, суд ухвалив адміністративну справу розглянути за відсутності представників сторін.

Дослідивши матеріали справи, розглянувши справу в межах позовних вимог і наданих сторонами доказів, оцінивши докази відповідно до вимог ст.ст.69-72 КАС України, суд дійшов висновку, що позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню з огляду на таке.

Згідно із абз.2 ст.1 Закону України від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» державне регулювання ринку цінних паперів - це здійснення державою комплексних заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду за ринком цінних паперів та їх похідних та запобігання зловживанням і порушенням у цій сфері.

Відповідно до ст.3 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» державне регулювання ринку цінних паперів здійснюється у таких формах:

- прийняття актів законодавства з питань діяльності учасників ринку цінних паперів;

- регулювання випуску та обігу цінних паперів, прав та обов'язків учасників ринку цінних паперів;

- видача ліцензій на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів та забезпечення контролю за такою діяльністю; заборона та зупинення на певний термін (до одного року) професійної діяльності на ринку цінних паперів у разі відсутності ліцензії на цю діяльність та притягнення до відповідальності за здійснення такої діяльності згідно з чинним законодавством;

- реєстрація випусків (емісій) цінних паперів та інформації про випуск (емісію) цінних паперів;

- контроль за дотриманням емітентами порядку реєстрації випуску цінних паперів та інформації про випуск цінних паперів, умов продажу (розміщення) цінних паперів, передбачених такою інформацією;

- створення системи захисту прав інвесторів і контролю за дотриманням цих прав емітентами цінних паперів та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів;

- контроль за достовірністю інформації, що надається емітентами та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, контролюючим органам;

- встановлення правил і стандартів здійснення операцій на ринку цінних паперів та контролю за їх дотриманням;

- пруденційний нагляд за професійними учасниками фондового ринку в межах діяльності, яка провадиться таким учасником на підставі виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензії;

- контроль за системами ціноутворення на ринку цінних паперів;

- контроль за діяльністю осіб, які обслуговують випуск та обіг цінних паперів;

- проведення інших заходів щодо державного регулювання і контролю за випуском та обігом цінних паперів.

Державне регулювання ринку цінних паперів згідно зі ст.5 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку є державним органом, підпорядкованим Президенту України і підзвітним Верховній Раді України. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку складається з Комісії як колегіального органу та центрального апарату. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може

утворювати територіальні органи у випадках, передбачених у положенні про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку здійснює повноваження через центральний апарат і свої територіальні органи (ст. 6 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»).

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, у відповідності із п.14 ст.8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», зокрема, має право накладати штрафні та інші санкції за порушення чинного законодавства на юридичних осіб та їх співробітників, аж до анулювання ліцензій на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.

Відповідно до ч.1 ст.40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» регулярна інформація про емітента - річна та квартальна звітна інформація про результати фінансово-господарської діяльності емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Звітним періодом для складання річної інформації про емітента є календарний рік (ч.2 ст.40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»).

Згідно ч.4 ст.40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» річна інформація про емітента є відкритою і підлягає оприлюдненню емітентом у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним, шляхом розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів; опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; розміщення на власному веб-сайті.

Строки, порядок та форми подання регулярної інформації про емітента (річної та квартальної) відповідно до ч.6 ст.40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року № 1591, яке зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2007 року за № 97/13364, затверджено Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (далі - Положення).

Згідно із п.1 гл.7 розд.V Положення, розкриття річної інформації має здійснюватись шляхом розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, опублікування у офіційному друкованому виданні, розміщення на сторінці в мережі Інтернет та подання до Комісії. Розкриття річної інформації здійснюється у такі строки: розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії - у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним; опублікування у офіційному друкованому виданні - у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним; подання до Комісії - не пізніше 1 червня року, наступного за звітним.

ВАТ «Перевальське шахтобудівельне управління» у порушення вимог ст.40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та Положення, річну інформацію за 2011 рік до Комісії у термін, передбачений Положенням не подало, в офіційному друкованому виданні не опублікувало, в загальнодоступній інформації базі даних Комісії не розмістило.

У зв'язку з цим у відношенні ВАТ «Перевальське шахтобудівельне управління» начальником Донбаського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку винесено розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери № 472-ДО-1-Е від 13 вересня 2012 року (а.с.10).

Згідно розпорядження № 472-ДО-1-Е від 13 вересня 2012 року відповідач у термін до 13 листопада 2012 року мав усунути порушення чинного законодавства про цінні папери, розкрити річну інформацію за 2011 рік шляхом розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії; опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Комісії; подання до Комісії паперової форми річної інформації емітента за 2011 рік.

Копію розпорядження направлено відповідачу, про що свідчить копія фіскального чеку.

Поштове відправлення 18.10.2012 повернулося на адресу позивача із зазначенням причини такого повернення - «за закінченням терміну зберігання», що підтверджено відповіддю Луганської дирекції Українського державного підприємства поштового звязку «Укрпошта» (а.с.47).

Розпорядження № 472-ДО-1-Е від 13 вересня 2012 року не виконано, що є порушенням абз.1 п.8 ч.1 ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».

12 грудня 2012 позивачем складено акт № 1202-ДО-1-Е, про правопорушення на ринку цінних паперів, у якому зазначено, що ВАТ «Перевальське шахтобудівельне управління» розпорядження № 472-ДО-1-Е від 13.09.2012 не виконало, чим порушило вимоги п.10 ст.8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів» (а.с.13).

Постановою начальника Донбаського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 грудня 2012 року № 1202-ДО-1-Е про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів до ВАТ «Перевальське шахтобудівельне управління» за порушення законодавства про цінні папери застосовано санкцію у вигляді штрафу у розмірі 17 000,00 грн. (1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян), яку відповідач повинен сплатити протягом 15 днів з дня отримання постанови (а.с.15).

Вказану постанову направлено відповідачу 29.12.2012, про що свідчить список згрупованих поштових відправлень, на якому наявний відбиток штампу поштового відділення (а.с.16).

Поштове відправлення 04.02.2013 повернулося на адресу позивача із зазначенням причини такого повернення - «за закінченням терміну зберігання», що підтверджено відповіддю Луганської дирекції Українського державного підприємства поштового звязку «Укрпошта» (а.с.47).

Постанова про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів відповідачем у встановленому законодавством порядку не оскаржена, копій платіжних документів, що підтверджують виконання постанови до позивача не надходило, що свідчить про несплату суми штрафу в Державний бюджет.

Частиною 5 статті 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» також закріплено, у разі несплати штрафу протягом 15 днів примусове стягнення штрафів здійснюється на підставі відповідного рішення суду за позовом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

У зв'язку з вищевикладеним, суд прийшов до висновку про задоволення позовних вимог Донбаського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в особі відділу нагляду за учасниками ринку цінних паперів у Луганській області Донбаського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до відкритого акціонерного товариства «Перевальське шахтобудівельне управління» про стягнення суми штрафних санкцій у розмірі 17000,00 грн.

Щодо питання про розподіл судових витрат суд зазначає наступне.

Відповідно до ч.1 ст.88 КАС України суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою зменшити розмір належних до оплати судових витрат чи звільнити від їх оплати повністю або частково, чи відстрочити або розстрочити сплату судових витрат на визначений строк.

Згідно з ч.2 ст.88 КАС України, якщо у строк, встановлений судом, судові витрати не будуть оплачені, позовна заява залишається без розгляду або витрати розподіляються між сторонами відповідно до судового рішення у справі, якщо оплату судових витрат розстрочено або відстрочено до ухвалення судового рішення у справі.

Разом з позовною заявою позивачем було подано клопотання про звільнення від сплати судових витрат.

Ухвалою Луганського окружного адміністративного суду від 12 липня 2013 року позивачу було відстрочено сплату судового збору до розгляду адміністративної справи по суті.

Відповідно до ст.94 КАС України якщо судове рішення ухвалене на користь сторони - суб'єкта владних повноважень, суд присуджує з іншої сторони всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати, пов'язані із залученням свідків та проведенням судових експертиз.

Згідно зі ст.4 Закону України «Про судовий збір», який набрав чинності з 01 листопада 2011 року, за подання адміністративного позову майнового характеру сплачується судовий збір у розмірі одного відсотку розмір майнових вимог, але не менше 0,1 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 2 розмірів мінімальних заробітних плат.

Суд не бере до уваги посилання позивача на те, що його кошторисом не передбачено витрати на сплату судового збору. Вказана обставина не є підтвердженням тяжкого матеріального стану та підставою для звільнення позивача від сплати судового збору.

Позивачем заявлено вимоги про стягнення з відповідача штрафних санкцій у сумі 17000,00 грн. Зважаючи, що позивача не звільнено від сплати судового збору, а ст.94 КАС України не передбачено їх стягнення з відповідача, суд прийшов до висновку про стягнення з позивача на користь Державного бюджету України судового збору у розмірі 170,00 грн.

На підставі ч.3 ст.160 КАС України у судовому засіданні 16 серпня 2013 року проголошено вступну та резолютивну частини постанови. Складення постанови у повному обсязі відкладено до 21 серпня 2013 року, про що згідно вимог ч.2 ст.167 КАС України повідомлено після проголошення вступної та резолютивної частин постанови у судовому засіданні.

Керуючись статтями 2, 9, 10, 11, 17, 18, 23, 69-72, 87, 94, 105, 158-163, 167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов Донбаського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в особі відділу нагляду за учасниками ринку цінних паперів у Луганській області Донбаського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до відкритого акціонерного товариства «Перевальське шахтобудівельне управління» про стягнення суми штрафних санкцій у розмірі 17000,00 грн., - задовольнити повністю.

Стягнути з відкритого акціонерного товариства «Перевальське шахтобудівельне управління» (місцезнаходження: 94300, Луганська область, м. Перевальськ, вул. Слов'янська, 1, ідентифікаційний код 00181007) штрафні санкції у розмірі 17000,00 грн. (сімнадцять тисяч гривень) в Дохід Державного бюджету України на р/р 31110106700004 УДКС у м. Донецьку, код ЄДРПОУ 38033949, МФО 834016, код платежу 21081100.

Стягнути з Донбаського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в особі відділу нагляду за учасниками ринку цінних паперів у Луганській області Донбаського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (місцезнаходження: 83003, м. Донецьк, вул. Ходаковського, буд. 5, ідентифікаційний код 38033949) на користь Державного бюджету України судовий збір у розмірі 170,00 грн. (сто сімдесят гривень).

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Донецького апеляційного адміністративного суду.

Апеляційна скарга подається до Донецького апеляційного адміністративного суду через Луганський окружний адміністративний суд. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 КАС України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Якщо суб'єкта владних повноважень у випадках та порядку, передбачених частиною четвертою статті 167 КАС України, було повідомлено про можливість отримання копії постанови суду безпосередньо в суді, то десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після закінчення п'ятиденного строку з моменту отримання суб'єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови суду.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого статтею 186 КАС України, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, то вважається, що постанова суду не набрала законної сили.

Повний текст постанови складено та підписано 21 серпня 2013 року.

Суддя К.О. Пляшкова

Попередній документ : 33079259
Наступний документ : 33081800