Рішення № 32935162, 12.08.2013, Господарський суд Сумської області

Дата ухвалення
12.08.2013
Номер справи
920/1210/13
Номер документу
32935162
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

12.08.2013 Справа № 920/1210/13За позовом: Сумської міської ради, м. Суми

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «Центр», м. Суми

про внесення змін до договору

Суддя В.Л.Котельницька

Представники сторін:

від позивача - М.С.Парфененко (довіреність № 1297/02.02.02-17 від 03.07.2013)

від відповідача - О.О. Федулеєв (директор паспорт МА 766967 від 20.01.2000 )

За участю секретаря судового засідання - І.М.Мелащенко

В судовому засіданні, розпочатому 30.07.2013, відповідно до вимог ст. 77 Господарського процесуального кодексу України оголошувалась перерва до 12.08.2013 до 11 год. 15 хв.

Суть спору: позивач згідно поданого позову просить суд вважати укладеними зміни до Договору на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) від 23.01.1996, в частині розміру орендної плати, а саме, - розміру відсотку від нормативної грошової оцінки землі шляхом викладення п. 2.1. договору в наступній редакції: «Плата за землю вноситься землекористувачем у вигляді орендної плати у розмірі 3,0% від нормативної грошової оцінки землі на рахунок міського бюджету №33218812700002, код платежу 13050200, банк одержувача УДК Сумської області, код 23636315, МФО 837013 щомісячно рівними частками до 30 числа місяця, наступного за звітним», а також судові витрати покласти на відповідача.

Відповідач повідомив суд, що ним дійсно був отриманий лист від позивача з пропозицією внести зміни до договору оренди земельної ділянки, а також договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 23.01.1996 № 24, який був підписаний відповідачем. Крім того, відповідач наголошує, що ним з 2012 року сплачується орендна плата за вказаним договором у розмірі 3% від ставки податку на землю.

Позивачем були надані до суду письмові пояснення, в яких зазначено, що відповідачем, можливо, і були підписані зміни до договору оренди землі, однак у встановленому порядку ці зміни не були зареєстровані відповідачем, а тому на даний час вони не мають юридичної сили.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши повноважних представників сторін, дослідивши та оцінивши надані докази в їх сукупності, суд встановив:

23.01.1996 між позивачем та відповідачем у справі був укладений договір № 24 на право тимчасового користування землею (у тому числі на умовах оренди) площею 0,26 га під розміщення виробничої бази, зареєстрований у Сумському міськвиконкомі, про що зроблено запис у книзі записів договорів на право тимчасового користування землею 23.01.1996 за № 24.

У розділі 2 укладеного договору (зокрема в п. 2.1) сторонами погоджено, що орендна плата за землю вноситься землекористувачем (відповідачем) щорічно у вигляді орендної плати у розмірі середньої ставки земельного податку.

Розділом 3 укладеного договору встановлено, що права та обов'язки сторін договору визначаються за їх згодою відповідно до Земельного кодексу України.

Згідно із діючим земельним законодавством України відносини, пов'язані з орендою землі, регулюються Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, Законом України «Про оренду землі», іншими законами та нормативно-правовими актами.

Так, згідно ст. 21 Закону України «Про оренду землі» орендна плата за землю - це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою. Розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно до Податкового кодексу України).

Приписами ст. 288 Податкового кодексу України визначено, що розмір орендної плати за земельні ділянки встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може бути меншою для земель сільськогосподарського призначення - розміру земельного податку, що встановлюється цим розділом; для інших категорій земель - трикратного розміру земельного податку, що встановлюється цим розділом, а також не може перевищувати для земельних ділянок, наданих для розміщення, будівництва, обслуговування та експлуатації об'єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлювальних джерел енергії, включаючи технологічну інфраструктуру таких об'єктів (виробничі приміщення, бази, розподільчі пункти (пристрої), електричні підстанції, електричні мережі), - 3 відсотки нормативної грошової оцінки; для земельних ділянок, які перебувають у державній або комунальній власності та надані для будівництва та/або експлуатації аеродромів - чотирикратний розмір земельного податку, що встановлюється цим розділом; для інших земельних ділянок, наданих в оренду - 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

Відповідно до ст. 274 Податкового кодексу України ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі одного відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

Сумською міською радою рішенням від 26.12.2007 № 1119-МР «Про затвердження грошової оцінки земель міста Суми» було відкориговано нормативну грошову оцінку земель м. Суми та затверджено грошову оцінку земель, розроблену ДП «Сумський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою».

Рішенням від 24.06.2009 № 2763-МР «Про затвердження розмірів відсотків від грошової оцінки землі, що застосовуються для обчислення орендної плати за користування земельними ділянками на території м. Суми» затверджено розміри відсотків від грошової оцінки землі, в залежності, зокрема, від функціонального використання землі. Цей розмір відсотків іншими рішеннями Сумської міської ради не змінювався, в судовому порядку не оскаржувався, а тому таке волевиявлення ради, оформлене вищезгаданим рішенням, стосується правовідносин, з яких виник даний спір.

Рішенням від 28.11.2012 № 1919-МР Сумська міська рада вирішила запропонувати орендарям, зазначеним у додатку (в тому числі і відповідачу у даній справі), внести зміни до договорів оренди земельних ділянок у частині розміру орендної плати згідно з рішенням Сумської міської ради від 24.06.2009 № 2763-МР «Про затвердження розмірів відсотків від грошової оцінки землі, що застосовується для обчислення орендної плати за користування земельними ділянками на території м. Суми».

Управління земельних ресурсів Сумської міської ради, на підставі пункту 2 рішення Сумської міської ради від 28.11.2012 № 1919-МР листом від 18.01.2013 № 24/10.01-19 звернулось до відповідача з пропозицією привести укладений договір до вимог чинного законодавства.

З матеріалів справи вбачається, що відповідачем примірники договору про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 23.01.1996 №24, які були підписані з боку позивача, були отримані ще в березні 2013 року. Однак станом на дату порушення провадження у справі доказів, які б свідчили про намір укладення даного договору з боку відповідача суду подано не було.

Відповідно до ст. 188 Господарського кодексу України сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, повинна надіслати пропозиції про це другій стороні за договором.

Згідно з частиною 4 вказаної статті у разі, якщо сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання договору) або у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду.

Вищевикладені обставини свідчать про те, що сторони не досягли згоди щодо зміни договору в частині розміру орендної плати. А тому у позивача виникло право на звернення до господарського суду з позовною вимогою щодо внесення змін до розділу п. 2.1 договору на право тимчасового користування земельною ділянкою (у тому числі на умовах оренди) від 23.01.1996 № 24 в частині розміру плати за землю.

Згідно статті 651 Цивільного кодексу України зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом .

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про оренду землі» зміна умов договору оренди здійснюється за взаємною згодою сторін. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір вирішується в судовому порядку.

Згідно статті 632 Цивільного кодексу України, ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін. У випадках, встановлених законом, застосовуються ціни (тарифи, ставки тощо), які встановлюються або регулюються уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування. Зміна ціни договору в процесі його виконання цілком допускається. Заборонена лише зміна ціни договору, який повністю виконано.

У разі прийняття уповноваженим органом рішення про внесення змін до ставок орендної плати за землю та затвердження нових коефіцієнтів, що використовуються для розрахунку орендної плати за земельні ділянки, такі обставини можуть не братися судом до уваги лише у разі скасування відповідного рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування в установленому законом порядку. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір вирішується в судовому порядку (Постанова Пленуму Вищого господарського Суду України від 17.05.2011 року № 6 «Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин»).

Оскільки орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності є регульованою ціною, тому законодавча зміна мінімального та граничного розміру цієї плати є підставою для перегляду розміру орендної плати, встановленої умовами договору (постанови Верховного Суду України від 06.12.2010р. № 2-1/10068-2008, від 23.05.2011р. № 7/105-10 (30/234-09), від 30.05.2011р. № 17/299-10, від 04.07.2011р. № 41/81 пд).

Крім того, суд враховує встановлений нормами Податкового кодексу України обов'язок власника земельної ділянки сплачувати земельний податок рівними частками за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця до відповідних місцевих бюджетів, а також положення ст. 285-287 вказаного кодексу, а також бере до уваги, що відповідач заперечень щодо такої вимоги не навів, у зв'язку з чим вважає обґрунтованими вимоги позивача про викладення договору в редакції, згідно якої орендна плата має вноситись до 30 числа місяця, наступного за звітним на рахунок міського бюджету міста Суми.

Відповідно до ст. 32 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд, у визначеному законом порядку, встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Згідно ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Статтею 43 ГПК України встановлено, що господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтуються на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

З огляду на вищевикладене, позовні вимоги визнаються судом правомірними, обґрунтованими, такими, що повністю підтверджуються матеріалами справи, а тому підлягають задоволенню.

Заперечення відповідача стосовно того, що зміни до договору оренди земельної ділянки були підписані ним відповідно до вимог чинного законодавства, однак несвоєчасність державної реєстрації цих змін сталась не з вини відповідача, судом до уваги не приймаються, оскільки спростовуються матеріалами справи.

Відповідно до ст. 654 Цивільного кодексу України зміна або розірвання договору вчиняється у такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається.

Відповідно до ч. 3 ст. 640 Цивільного кодексу України (в редакції, яка діяла на момент виникнення спірних правовідносин) договір, який підлягає нотаріальному посвідченню або державній реєстрації, є укладеним з моменту його нотаріального посвідчення або державної реєстрації, а в разі необхідності і нотаріального посвідчення, і державної реєстрації - з моменту державної реєстрації.

Однак відповідачем не було подано доказів державної реєстрації змін до договору оренди землі, до матеріалів справи ж ним подана лише копія листа до Реєстраційної служби Сумського міського управління юстиції з проханням зареєструвати зміни до договору оренди землі, отриманого відповідним органом 06.08.2013, тобто після порушення провадження у даній справі.

Згідно ст. ст. 44, 49 ГПК України суд за рахунок відповідача відшкодовує позивачу витрати по сплаті судового збору.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 44, 49, 82, 84, 85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити.

2. Вважати укладеними зміни до договору на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) від 23.01.1996 № 24 в частині розміру орендної плати, а саме - розміру відсотку від нормативної грошової оцінки землі шляхом викладення п. 2.1 договору в наступній редакції: «Плата за землю вноситься землекористувачем у вигляді орендної плати на рік у розмірі 3,0% від нормативної грошової оцінки землі на рахунок міського бюджету № 33218812700002, код платежу 13050200, банк одержувача УДК Сумської області, код 23636315, МФО 837013 щомісячно рівними частками до 30 числа місяця, наступного за звітним».

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Центр» (40009, м. Суми, пр-т Курський, 18-а; код ЄДРПОУ 14003427) на користь Сумської міської ради (40000, м. Суми, майдан Незалежності, 2; код 23823253) 1147 грн. 00 коп. витрат по сплаті судового збору.

4. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Повне рішення складене 13.08.2013.

Суддя В.Л.Котельницька

Часті запитання

Який тип судового документу № 32935162 ?

Документ № 32935162 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 32935162 ?

Дата ухвалення - 12.08.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 32935162 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 32935162 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 32935162, Господарський суд Сумської області

Судове рішення № 32935162, Господарський суд Сумської області було прийнято 12.08.2013. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити важливі дані.

Судове рішення № 32935162 відноситься до справи № 920/1210/13

Це рішення відноситься до справи № 920/1210/13. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 32935160
Наступний документ : 32941156