Постанова № 32852471, 06.08.2013, Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
06.08.2013
Номер справи
804/4683/13-а
Номер документу
32852471
Форма судочинства
Адміністративне

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2013 р. Справа № 804/4683/13-а Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Турової О.М.,

розглянувши в порядку письмового провадження у м. Дніпропетровську адміністративну справу за позовом Державної податкової інспекції у Солом'янському районі міста Києва Державної податкової служби до Товариства з обмеженою відповідальністю «Савва» про стягнення податкового боргу, -

В С Т А Н О В И В:

Державна податкова інспекція у Солом'янському районі міста Києва Державної податкової служби звернулася до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Савва», в якому, з урахуванням уточненої позовної заяви, просила стягнути кошти цього платника податків з рахунків у банках, які його обслуговують, на користь державного бюджету в рахунок погашення податкового боргу з орендної плати за землю та з комунального податку у загальному розмірі 546778,66грн.

В обґрунтування заявлених позовних вимог зазначалося, що відповідач має податковий борг з орендної плати за землю та з комунального податку у загальному розмірі 546778,66грн., який утворився внаслідок несплати у встановлений законом строк сум самостійно задекларованих податкових зобов'язань з цих податків, а також нарахованої податковим органом пені. У добровільному порядку суму податкового боргу відповідач не сплатив, у зв'язку із чим позивач був вимушений звернутися до суду з даним позовом.

Позивач про час, дату та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, проте у судове засідання його представник не з'явився, але надав суду клопотання про розгляд справи за його відсутності в порядку письмового провадження, в якому також просив задовольнити позовні вимоги у повному обсязі.

Відповідач також був належним чином повідомлений про час, дату та місце розгляду справи, проте його представник у судове засідання не з'явився, про причину неявки суд не повідомив, заперечення на позовну заяву та заяву про відкладення розгляду справи не надавав.

Зважаючи на приписи ч.4 ст.122, ч.4, ч.6 ст.128 КАС України, суд розглянув дану справу в порядку письмового провадження за наявними у справі доказами, оскільки не вбачає потреби заслуховувати свідків та експертів.

Дослідивши матеріали справи та проаналізувавши зміст норм матеріального та процесуального права, які регулюють спірні правовідносини, суд приходить до висновку про те, що даний адміністративний позов підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Судом встановлено та матеріалами справи підтверджено, що ТОВ «Савва» (код ЄДРПОУ 31117435) знаходиться на обліку в Державній податковій інспекції у Солом'янському районі міста Києва Державної податкової служби як платник податків, зокрема платник орендної плати за землі державної або комунальної власності (орендар) та комунального податку.

Відповідно до вимог пп.16.1.4 п.16.1 ст.16 Податкового кодексу України, відповідач як платник податків зобов'язаний, зокрема, сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Згідно до п.6.1 ст.6 Податкового кодексу України, податком є обов'язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку відповідно до цього Кодексу.

За статтею 15 Податкового кодексу України платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об'єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об'єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов'язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом.

У відповідності до п. 31.1 ст.31 Податкового кодексу України строком сплати податку та збору визнається період, що розпочинається з моменту виникнення податкового обов'язку платника податку із сплати конкретного виду податку і завершується останнім днем строку, протягом якого такий податок чи збір повинен бути сплачений у порядку визначеному податковим законодавством. Податок чи збір, що не був сплачений у визначений строк, вважається не сплаченим своєчасно.

Як випливає зі змісту п.46.1 ст.46 Податкового кодексу України, податковою декларацією, розрахунок є документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.

Відповідно до п.54.1 ст.54 Податкового кодексу України крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов'язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов'язання та/або пені вважається узгодженою.

Згідно п.288.1-п.288.4 ст.288 Податкового кодексу України підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний орган державної податкової служби про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

При цьому п.288.7 ст.288 Податкового кодексу України встановлено, що податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей 285-287 цього розділу.

У відповідності до ст.285 цього Кодексу базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

Пунктом 286.2 статті 286 Податкового кодексу України передбачено, що платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

Пунктом 287.3 ст. 287 Податкового кодексу України визначено, що податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

На виконання вищеозначених законодавчих вимог відповідачем була подана до Державної податкової інспекції у Солом'янському районі міста Києва Державної податкової служби податкова декларація з плати за землю (земельний податок або орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності) на 2012 рік №3418 від 17.02.2012р., в якій відповідачем самостійно визначено розмір грошового зобов'язання з орендної плати за землю у розмірі 1000318,21грн. зі сплатою рівними частками з січня по листопад 2012 року у розмірі 83359,85грн. та за грудень у розмірі 83359,86грн. (а.с.12-15).

З огляду на вищенаведені приписи п.54.1 ст.54 Податкового кодексу України, податкове зобов'язання з орендної плати за землю самостійне визначене ТОВ «Савва» у податковій декларації №3418 від 17.02.2012р., є узгодженим з 17.02.2012р.

Податкове зобов'язання з орендної плати за землю згідно вказаної декларації з січня по травень 2012 року було сплачено відповідачем у повному обсязі, що визнається позивачем.

Проте, в порушення приписів ст.287 Податкового кодексу України, відповідачем не було сплачено суми задекларованої орендної плати за період червень-грудень 2012 року у загальному розмірі 583518,96грн. по строкам сплати: 30.07.2012р., 30.08.2012р., 30.09.2012р., 30.10.2012р., 30.11.2012р., 30.12.2012р. та 30.01.2013р., внаслідок чого у нього утворилась прострочена заборгованість на вказану суму.

У зв'язку із наявністю на особовому рахунку ТОВ «Савва» переплати у розмірі 37280,38грн. та на підставі приписів п.87.1 ст.87 Податкового кодексу України сума заборгованості відповідача з орендної плати за землю була зменшена на суму наявної переплати та станом на 19.03.2013р. склала 546238,58грн. і до моменту розгляду справи у суді погашена не була.

Судом також встановлено, що протягом 2010-2011 років ТОВ «Савва» до органу державної податкової служби було подано наступні податкові розрахунки комунального податку в електронному вигляді згідно укладеного з ДПІ у Солом'янському районі міста Києва договору про визнання електронних документів від 05.05.2010р. №4612:

- податковий розрахунок комунального податку №9002478587 від 01.07.2010р., згідно якого відповідачем самостійно було визначено суму цього податку до сплати у загальному розмірі 554,20грн.;

- податковий розрахунок комунального податку №9004134468 від 11.10.2010р., згідно якого відповідачем самостійно було визначено суму цього податку до сплати у загальному розмірі 467,50грн.;

- податковий розрахунок комунального податку №9006650049 від 02.02.2011р., згідно якого відповідачем самостійно було визначено суму цього податку до сплати у загальному розмірі 260,10грн. (а.с.16-18).

Відповідно до п.п.4.1.1 п.4.1 ст.4 Закону України від 21.12.2000р. №2181-ІІІ «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин у 2010 році) платник податків самостійно обчислює суму податкового зобов'язання, яку зазначає у податковій декларації, крім випадків, передбачених підпунктом "г" підпункту 4.2.2 пункту 4.2, а також пунктом 4.3 цієї статті.

Згідно п.5.1 ст.5 цього Закону податкове зобов'язання, самостійно визначене платником податків у податковій декларації, вважається узгодженим з дня подання такої податкової декларації.

Відповідно до п.п.5.3.1 п.5.3 ст.5 Закону України від 21.12.2000р. №2181-ІІІ «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом десяти календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого підпунктом 4.1.4 пункту 4.1 статті 4 цього Закону для подання податкової декларації.

Таким чином, ТОВ «Савва» на підставі поданих податкових розрахунків комунального податку №9002478587 від 01.07.2010р. та №9004134468 від 11.10.2010р. повинен був сплати самостійно задеклароване та узгоджене зобов'язання до 19.08.2010р. та до 19.11.2010р. відповідно.

Щодо зобов'язання з комунального податку згідно податкового розрахунку №9006650049 від 02.02.2011р., то воно, у відповідності до п.57.1 ст.57 Податкового кодексу України (який набрав чинності з 01.01.2011р.) та яким передбачено, що платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язань зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом, мало бути сплачено до 19.02.2011р.

Судом встановлено, що податкова заборгованість з комунального податку ТОВ «Савва» була зменшена за рахунок часткової сплати відповідачем сум комунального податку у розмірі 598,40грн., а також за рахунок наявної на особовому рахунку цього платника податку переплати у розмірі 150,01грн. - на суму цієї переплати і станом на час розгляду справи склала 536,76грн.

У зв'язку із несплатою відповідачем самостійно задекларованої суми податкового зобов'язання з комунального податку позивачем на суму наявного боргу була нарахована пеня.

Так, згідно ст.16 Закону України від 21.12.2000р. №2181-ІІІ «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» після закінчення встановлених строків погашення узгодженого податкового зобов'язання на суму податкового боргу нараховується пеня. Нарахування пені розпочинається: а) при самостійному нарахуванні суми податкового зобов'язання платником податків - від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов'язання, визначеного цим Законом; б) при нарахуванні суми податкового зобов'язання контролюючими органами - від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов'язання, визначеного у податковому повідомленні згідно з нормами цього Закону. Пеня нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.

У відповідності до п.129.1.1 п.129.1 ст.129 Податкового кодексу України після закінчення встановлених цим Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов'язання на суму податкового боргу нараховується пеня. При цьому нарахування пені розпочинається при нарахуванні суми грошового зобов'язання контролюючими органами - від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов'язання, визначеного у податковому повідомленні - рішенні згідно із цим Кодексом.

З огляду на вказані законодавчі приписи позивачем було нараховану пеню на суму податкового боргу відповідача у загальному розмірі 06,69грн., яка за рахунок часткової сплати на суму 03,37грн. була зменшена до 03,32грн.

Таким чином, станом на час розгляду справи загальна сума боргу ТОВ «Савва» склала 546778,66грн. ( 546238,58грн. (борг з орендної плати за землю) + 536,76грн. (борг з комунального податку) + 03,32грн. (пеня).

Відповідно до п.59.1 ст. 59 Податкового кодексу України, у разі коли платник податків не сплачує узгоджену суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

З урахуванням приписів вказаної статті Податкового кодексу України, податковим органом була виставлена податкова вимога №885 від 06.04.2012 року про сплату наявного на той час у відповідача податкового боргу на загальну суму 75051,38грн., яка була отримана уповноваженим представником відповідача згідно рекомендованого повідомлення про вручення рекомендованого поштового відправлення 11.05.2012 року (а.с.9,10).

Згідно п.59.5 ст.59 Податкового кодексу України у разі якщо у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується (зменшується), погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення. У разі якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилася, але податковий борг не був погашений в повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається (не вручається).

На момент звернення позивача до суду податковий борг не погашений повністю і не списаний, тому нова податкова вимога відповідачу не надсилался.

Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення позовних вимог Державної податкової інспекції у Солом'янському районі міста Києва Державної податкової служби щодо стягнення з відповідача податкового боргу з плати за землю та з комунального податку у загальному розмірі 546778,66грн., яка станом на час розгляду справи є не погашеною.

Так, відповідно до ст.67 Конституції України, кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Пунктом 95.2 статті 95 Податкового кодексу України, встановлено, що стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання такому платнику податкової вимоги.

Згідно п.95.3 цієї статті стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Вирішуючи питання про розподіл судових витрат, суд виходить із того, що відповідно до ч.4 ст.94 Кодексу адміністративного судочинства України у справах, у яких позивачем є суб'єкт владних повноважень, а відповідачем - фізична чи юридична особа, судові витрати з відповідача не стягуються.

На підставі викладеного, керуючись статтями 122, 128, 158-163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,-

П О С Т А Н О В И В :

Адміністративний позов Державної податкової інспекції у Солом'янському районі міста Києва Державної податкової служби до Товариства з обмеженою відповідальністю «Савва» про стягнення податкового боргу - задовольнити.

Стягнути кошти з рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Савва» (код ЄДРПОУ 31117435, вул. Марії Кюрі, 5, м. Дніпропетровськ, 49000) у банках, обслуговуючих цього платника податків, на користь державного бюджету в рахунок погашення податкового боргу у загальному розмірі 546778 грн. 66 коп. (п'ятсот сорок шість тисяч сімсот сімдесят вісім гривень шістдесят шість копійок), а саме:

- заборгованість у розмірі 546238 грн. 58 коп. (п'ятсот сорок шість тисяч двісті тридцять вісім гривень п'ятдесят вісім копійок) з орендної плати за землю на р/р 33217812700010, одержувач УДКСУ у Солом'янському районі ГУ ДКСУ у м. Києві, ідентифікаційний код 38050812, банк одержувача: ГУ ДКСУ у м. Києві, код банку 820019, код платежу 13050200;

- заборгованість у розмірі 540 грн. 08 коп. (п'ятсот сорок гривень вісім копійок) з комунального податку на р/р 33212828700010, одержувач УДКСУ у Солом'янському районі ГУ ДКСУ у м. Києві, ідентифікаційний код 38050812, банк одержувача: ГУ ДКСУ у м. Києві, код банку 820019, код платежу 16010200.

Постанова суду набирає законної сили відповідно до вимог ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржена в порядку та у строки, встановлені ст. 186 цього Кодексу, з урахуванням приписів ч.8 ст.183-2 цього Кодексу, до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду шляхом подання апеляційної скарги через Дніпропетровський окружний адміністративний суд з одночасним направленням копії апеляційної скарги особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції..

Суддя О.М. Турова

Часті запитання

Який тип судового документу № 32852471 ?

Документ № 32852471 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 32852471 ?

Дата ухвалення - 06.08.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 32852471 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 32852471 ?

В Дніпропетровський окружний адміністративний суд
Попередній документ : 32850795
Наступний документ : 32854060