Постанова № 32755159, 31.07.2013, Донецький окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
31.07.2013
Номер справи
805/10135/13-а
Номер документу
32755159
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

Україна

Донецький окружний адміністративний суд

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2013 р. Справа №805/10135/13-а

приміщення суду за адресою: 83052, м.Донецьк, вул. 50-ої Гвардійської дивізії, 17

час прийняття постанови: 10-40

Донецький окружний адміністративний суд у складі судді Хохленкова О. В., при секретарі судового засідання Проніні Д. С. розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом державної податкової інспекції у Старобешівському районі головного управління Міндоходів у Донецькій області до юридичної особи - акціонерного товариства відкритого типу «Старобешівське будівельно - монтажне управління - 194» про стягнення суми заборгованості з податку на додану вартість в розмірі 22713,48 грн.,-

за участю:

представника позивача: Юрєвої Т.О.

представника відповідача: не з'явився;

В С Т А Н О В И В

Державна податкова інспекція у Старобешівському районі Донецької області Державної податкової служби звернулась до Донецького окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до юридичної особи - акціонерного товариства відкритого типу «Старобешівське будівельно - монтажне управління - 194» про стягнення суми заборгованості з податку на додану вартість в розмірі 22713,48 грн.

Представник позивача у судовому засіданні підтримав позовні вимоги. Просив стягнути вказану суму заборгованості.

Також представник позивача надав суду документи про правонаступництво яке відбулося - замість Державної податкової інспекції у Старобешівському районі Донецької області Державної податкової служби була утворена Державна податкова інспекція у Старобешівському районі головного управління Міндоходів у Донецькій області. Просив здійснити процесуальне правонаступництво.

Представник відповідача у судове засідання не з'явився, про час, дату та місце слухання справи був повідомлений належним чином. На адресу суду надійшов конверт з приміткою «за зазначеною адресою не проживає».

Відповідно до ч.4 ст.33 КАС України, у разі відсутності осіб, які беруть участь у справі, за адресою їх місця знаходження вважається, що судовий виклик або судове повідомлення вручене їм належним чином.

Розглянувши матеріали справи та додатково надані позивачем документи, заслухавши пояснення представника позивача, суд встановив наступне.

Позивач - Державна податкова інспекція у Старобешівському районі головного управління Міндоходів у Донецькій області, є юридичною особою код ЄДРПОУ 38628699, та суб'єктом владних повноважень.

Відповідач - акціонерне товариство відкритого типу «Старобешівське будівельно - монтажне управління - 194», зареєстровано в якості юридичної особи Старобешівською державною адміністрацією, ЄДРПОУ 01035704 (а.с.4).

28.01.1997 р. акціонерне товариство відкритого типу «Старобешівське будівельно - монтажне управління - 194» було взято на облік до ДПІ у Старобешівському районі Донецької області Державної податкової служби, про що свідчить довідка про взяття на облік платника податків - Форма № 4- ОПП № 169 (а.с.5).

Акціонерне товариство відкритого типу «Старобешівське будівельно - монтажне управління - 194» являється платником податків з на додану вартість, про що свідчить свідоцтво від № 07099402 від 31.07.1997 року.

Станом на 08.07.2013 р. за відповідачем обліковується податковий борг в розмірі 22713,48 грн., з якого основний платіж 22245,65 грн., штрафні санкції 370,00 грн. та пеня - 97,83 грн.

Відповідно до ст. 67 Конституції України кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

У пункті 11 статті 10 Закону України «Про державну податкову службу» зазначено, що Державні податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об'єднані спеціалізовані державні податкові інспекції виконують такі функції - подають до судів позови до підприємств, установ, організацій та громадян про визнання угод недійсними і стягнення в доход держави коштів, одержаних ними за такими угодами, а в інших випадках - коштів, одержаних без установлених законом підстав, а також про стягнення заборгованості перед бюджетом і державними цільовими фондами за рахунок їх майна.

Відповідно до підпункту 14.1.175 пункту 14.1. статті 14 зазначеного Кодексу податковий борг - сума грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Відповідно до підпункту 20.1.18. пункту 20.1. статті 20 зазначеного Кодексу, органи державної податкової служби мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини.

Пунктом 41.5. статті 41 Податкового кодексу України передбачено, що органами стягнення є виключно органи державної податкової служби, які уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу в межах їх повноважень, а також державні виконавці в межах своїх повноважень. Стягнення податкового боргу за виконавчими написами нотаріусів не дозволяється.

Підпунктом п. 15.1 статті 15 Податкового Кодексу визначено, що платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об'єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об'єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов'язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом.

Відповідно до підпункту п. 63.1 статті 63 Податкового Кодексу облік платників податків ведеться з метою створення умов для здійснення контролюючими органами контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків, нарахованих фінансових санкцій, дотримання податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби.

Відповідно до підпункту 16.1.4 п.16.1 ст. 16 Податкового Кодексу України платників податків зобов'язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Відповідно до підпункту 41.1.1 п. 41.1 ст. 41 Податкового Кодексу України Контролюючими органами є органи державної податкової служби - щодо податків, які справляються до бюджетів та державних цільових фондів, крім зазначених у підпункті 41.1.2 цього пункту, а також стосовно законодавства, контроль за дотриманням якого покладається на органи державної податкової служби.

Відповідно до підпункту 14.1.137 п. 14.1 ст. 14 Податкового Кодексу України орган стягнення - державний орган, уповноважений здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу в межах повноважень, встановлених цим Кодексом та іншими законами України.

Згідно з підпунктом 14.1.39 п. 14.1 ст. 14 Податкового Кодексу України грошове зобов'язання платника податків - сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов'язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Згідно з підпунктом 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 Податкового Кодексу України податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Відповідно розрахунку податкового боргу станом на 08.07.2013 р. відповідач має заборгованість зі сплати податку на додану вартість в загальному розмірі 22713,48 грн. (а.с.7-8).

Згідно п.п.31.1 ст.31 кодексу строком сплати податку та збору визнається період, що розпочинається з моменту виникнення податкового обов'язку платника податку із сплати конкретного виду податку і завершується останнім днем строку, протягом якого такий податок чи збір повинен бути сплачений у порядку, визначеному податковим законодавством. Податок чи збір, що не був сплачений у визначений строк, вважається не сплаченим своєчасно.

Згідно із п.54.1 ст.54 Податкового кодексу України крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов'язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом.

Пунктом 57.1 статті 57 Податкового кодексу України передбачено, що платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Пунктом 38.1 ст.38 Податкового кодексу України встановлено, що виконанням податкового обов'язку визнається сплата в повному обсязі платником відповідних сум податкових зобов'язань у встановлений податковим законодавством строк.

В порушення вищевказаних вимог Податкового кодексу України відповідач, у строки визначені законодавством, не сплатив в повному обсязі узгоджену суму податкового зобов'язання по податку на додану вартість.

Відповідно до підпункту 6.2.1 пункту 6.2 статті 6 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» та ст.59 Податкового кодексу України, у випадку, коли платник податків не сплачує узгоджену суму податкового зобов'язання у встановлені строки, податковий орган направляє такому платнику податків податкові вимоги.

21.06.2012 року позивачем була виставлена податкова вимога форми «Ю» на суму 5467,37 грн. яку отримав керівник відповідача під розпис (а.с.6).

Також, позивачем був складений акт опису майна № 1/19 від 30.05.2013 року та прийняте рішення про опис майна боржника в податкову заставу № 1/19 від 30.05.2013 року (а.с.9-10).

Позивач зазначав, що прийняті ним заходи, направлені на погашення наявної суми боргу відповідача не призвели до позитивних результатів, що стало підставою для звернення позивача до суду із позовом про стягнення з відповідача наявної суми боргу. Враховуючи вищезазначене, позивач просив суд стягнути з відповідача суму заборгованості з податку на додану вартість у розмірі 22713,48 грн.

Доказів сплати зазначеної заборгованості суду не надано.

Таким чином, судом встановлено, що за відповідачем рахується заборгованість з податку на додану вартість в розмірі 22615,65 грн.

З огляду на зазначене, позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 94 Кодексу адміністративного судочинства України, у справах, в них позивачем є суб'єкт владних повноважень, а відповідачем - фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються.

На підставі викладеного та керуючись ст. 67 Конституції України, Податковим кодексом України, Законом України «Про державну податкову службу», ст.ст. 7 -12, 69-72, 94, 122-163, 254, 257, 263 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Позов Державної податкової інспекції у Старобешівському районі головного управління Міндоходів у Донецькій області до юридичної особи - акціонерного товариства відкритого типу «Старобешівське будівельно - монтажне управління - 194» про стягнення суми заборгованості з податку на додану вартість в розмірі 22713,48 грн., - задовольнити повністю.

Стягнути з акціонерного товариства відкритого типу «Старобешівське будівельно - монтажне управління - 194» (87200, Донецька обл., Старобешівський район, с.м.т. Старобешеве, вул. Мічуріна, буд. 119, код ЄДРПОУ 20399702) на користь державного бюджету заборгованість з податку на додану вартість в розмірі 22713 (двадцять дві тисячі сімсот тринадцять) гривень 48 копійок (одержувач: УДК у Старобешівському районі, код ОКПО 38014879, банк одержувача ГУ ДКСУ в Донецькій області, МФО 834016, р/р 31116029700356).

Постанова прийнята в нарадчій кімнаті та її проголошено в судовому засіданні в присутності представника позивача 31 липня 2013 року.

Дана постанова суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КАС України, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.

Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, то вважається, що постанова суду не набрала законної сили.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення, а у разі застосування судом частини третьої статті 160 цього Кодексу, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови. Якщо постанову було проголошено у відсутності особи, яка бере участь у справі, то строк подання апеляційної скарги обчислюється з дня отримання нею копії постанови.

Апеляційна скарга, подана після закінчення строків, встановлених цією статтею, залишається без розгляду, якщо суд апеляційної інстанції за заявою особи, яка їх подала, не знайде підстав для поновлення строку, про що постановляється ухвала.

Скарга подається на ім'я Донецького апеляційного адміністративного суду через Донецький окружний адміністративний суд.

Суддя Хохленков О.В.

Попередній документ : 32755155
Наступний документ : 32755161