Рішення № 3255536, 02.12.2008, Господарський суд Київської області

Дата ухвалення
02.12.2008
Номер справи
9/541-08
Номер документу
3255536
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

01032, м. Київ, вул. Комінтерну, 16 тел. 230-31-77

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Р І Ш Е Н Н Я

"02" грудня 2008 р. Справа № 9/541-08

Господарський суд Київської області в складі судді Євграфової Є.П., розглянувши справу

За позовом

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Мегасистем", м. Київ,

Товариства з обмеженою відповідальністю "Київпроменергобуд", с. Русанів, Броварський район,

простягнення 602 892,16 грн.,

за участю представників:

позивача:Мельник М.М., довір. б/н від 05.11.2008р.,

відповідача:не з’явились, обставини справи:

до господарського суду Київської області надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Мегасистем" (далі –Позивач) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Київпроменергобуд" (далі –Відповідач) про стягнення 602 892,16 грн., з яких 545583,53 грн. заборгованості за виконані роботи, 6367,63 грн. трьох процентів річних від простроченої суми та 50941,00 грн. пені.

Свої позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що між позивачем та відповідачем був укладений договір субпідряду № 51 від 28.11.2007 року в порушення умов якого, відповідач не в повному обсязі розрахувався за виконані позивачем роботи, в результаті чого за ним утворилась заборгованість в сумі 545583,53 грн. У зв’язку з наявністю зазначеної заборгованості, позивач просить стягнути з відповідача також 6367,63 грн. три проценти річних від простроченої суми та 50941,00 грн. пені. Всього загальна сума позову складає 602 892,16 грн.

В судовому засіданні, 02.12.2008 року, представник позивача надав суду заяву, в якій уточнив позовні вимоги, у зв’язку з частковою оплатою, 21.11.2008 року, відповідачем заборгованості за виконані роботи в сумі 10000,00 грн. (виписка по особовому рахунку з 21.11.2008 року по 21.11.2008 року) і просить стягнути з відповідача 535583,53 грн. заборгованості за виконані роботи, 6367,63 грн. три проценти річних від простроченої суми, 50941,00 грн. пені та судові витрати. Крім того, позивач просить стягнути з відповідача 30000,00 грн. витрат, пов’язаних з наданням адвокатських послуг, що підтверджується договором про надання правової допомоги від 14.10.2008 року та відповідним видатковим касовим ордером № 53 від 02.12.2008 року на суму 30 000 грн.

В судовому засіданні представник позивача повністю підтримав позовні вимоги, посилаючись на обставини викладені в позові.

Відповідач, належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи в судове засідання вдруге не з`явився. Надіслане відповідачем на адресу суду чергове клопотання про відкладення розгляду справи, судом залишено без задоволення, як необґрунтоване належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу за наявними в ній матеріалами відповідно до ст. 75 ГПК України.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши докази та оцінивши їх в сукупності, суд

встановив:

Відповідно до умов договору субпідряду № 51 від 28.11.2007 року (далі –договір), укладеного між сторонами у справі, предметом якого є виконання робіт, а саме згідно п.1.1. –комплекс робіт по влаштуванню цегляних стін та перегородок, влаштуванню металоконструкцій на балконах, позивач (субпідрядник) зобов’язався виконати роботи, а відповідач (генпідрядник), в свою чергу, зобов’язався сплатити вартість робіт, відповідно до умов зазначеного договору.

Аналіз предмету, прав та обов’язків сторін укладеного між сторонами, свідчить що останній за правовою природою є договором субпідряду. Відповідно відносини, що виникли між сторонами регулюються параграфом 1 глави 67 ЦК України «Підряд».

Так, відповідно до ст. 837 ЦК України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Згідно з ст. 853 ЦК України замовник зобов’язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підряднику. Якщо замовник не зробить такої заяви, він втрачає право в подальшому посилатись на ці відступи від умов договору або недоліки у виконаній роботі. Замовник, який прийняв роботу без перевірки, позбавляється права посилатися на недоліки роботи, які могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття.

Відповідно до ч. 1 ст. 854 ЦК України якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов’язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково.

Судом встановлено, що позивачем на виконання умов договору виконані роботи на загальну суму 860583,53 грн., що підтверджується належним чином засвідченими копіями актів виконаних робіт № 14 від 26.05.2008 року на суму 401964,48 грн. та № 15 від 26.05.2008 року на суму 458619,05 грн., які підписані (без зауважень) повноважними представниками сторін та скріплені їх печатками.

Пунктом 3.1.3. договору передбачено, що розрахунки за фактично виконані об’єми робіт здійснюються генпідрядником протягом 5 (п’яти) банківських днів після підписання сторонами відповідного акту виконаних робіт (ф. № КБ-2в та довідки КБ-3).

Як повідомив позивач, відповідач свої зобов’язання по оплаті виконаних підрядних робіт виконав частково на суму 315000,00 грн., тому сума непогашеної заборгованості за виконані позивачем роботи (акт звірки взаємних розрахунків станом на 10.07.2008 року, який підписаний повноважними представниками сторін та скріплений їх печатками), на момент звернення позивача з позовом до суду складала 545583,53 грн.

В ході розгляду справи, відповідач ще частково оплатив суму боргу за виконані роботи в розмірі 10000,00 грн. (виписка по особовому рахунку з 21.11.2008 року по 21.11.2008 року). Таким чином, залишок непогашеної заборгованості за виконані роботи склав 535583,53 грн. грн.

На день розгляду справи заборгованість за виконані роботи в сумі 535583,53 грн. відповідачем не погашена.

Згідно з ст. 526 Цивільного кодексу України зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог –відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. В статті 525 вказаного Кодексу зазначено, що одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Таким чином, проаналізувавши вищенаведені норми законодавства, суд дійшов до висновку, що відповідач є боржником, який прострочив виконання грошового зобов’язання.

З урахуванням наведеного, суд вважає, що позивачем правомірно заявлено позов про стягнення 535583,53 грн. заборгованості за виконані роботи.

Відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, повинен сплатити суму боргу з врахуванням встановленого індексу інфляції та трьох процентів річних від простроченої суми. За час прострочення виконання грошового зобов’язання три проценти річних з простроченої суми склали 6367,63 грн. Вказаний розрахунок відповідає вимогам чинного законодавства.

Крім того, на підставі п. 6.4. договору позивач просить стягнути з відповідача за несвоєчасне виконання зобов’язань пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від неоплаченої суми за кожен день прострочення платежу за період з 03.06.2008 року по 22.10.2008 року в сумі 50941,00 грн.

Разом з тим, враховуючи, що оплата боргу за виконані роботи в сумі 10000,00 грн., була здійснена після звернення позивача до суду з позовом, а також те, що на момент розгляду справи в частині стягнення 10000,00 грн. відсутній предмет спору, провадження у справі в цій частині відповідно до п. 11 ст. 80 ГПК України підлягає припиненню.

За таких обставин, суд дійшов до висновку, що з відповідача на користь позивача підлягає стягненню 535583,53 грн. заборгованості за виконані роботи, 6367,63 грн. три проценти річних від простроченої суми та 50941,00 грн. пені.

Що стосується судових витрат, слід зазначити наступне. Так позивач, крім державного мита та витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, просить стягнути з відповідача витрати, пов’язані з наданням адвокатських послуг.

Як вбачається з матеріалів справи, пунктом 4.1. договору про надання правової допомоги від 14.10.2008 року, укладеного між позивачем та адвокатом Мельником Миколою Миколайовичем (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 1582/10 від 29.04.1999 року, видане на підставі рішення Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 29.04.1999 року № 59) передбачено розмір плати за надання адвокатських послуг. За послуги адвоката, позивач перерахував винагороду в сумі 30000,00 грн. свідчить належним чином засвідчена копія видаткового касового ордеру № 53 від 02.12.2008 року на відповідну суму.

Відповідно до ст. 44 ГПК України до судових витрат відносяться зокрема, витрати по сплаті державного мита, оплати послуг адвоката, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Приймаючи до уваги, що статус особи, яка представляла інтереси позивача при розгляді даної справи, відповідає вимогам ст. 2 Закону України «Про адвокатуру», витрати понесені позивачем в сумі 30000,00 грн. за оплату послуг адвоката відносяться до судових.

Відшкодування судових витрат (в тому числі за оплату послуг адвоката) відповідно до ст.ст. 44, 49 ГПК України покладається на відповідача.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 124 Конституції України, ст.ст. 525, 526, 625, 837, 853 ЦК України, ст.ст. 44, 49, 75, 82-85 ГПК України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Київпроменергобуд" (07453, Київська область, Броварський район, с. Русанів, вул. Леніна, 20, код 30536978) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Мегасистем" (01103, м. Київ, бульв. Дружби народів, 24/2, код 31306741) 535583,53 грн. заборгованості за виконані роботи, 6367,63 грн. три проценти річних від простроченої суми, 50941,00 грн. пені, 6028,93 грн. витрат по сплаті державного мита, 30000,00 грн. витрат за оплату послуг адвоката та 118 грн. за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

3. Видати наказ після набрання судовим рішенням законної сили.

4. В частині позовних вимог про стягнення 10 000 грн. боргу провадження у справі припинити.

Суддя Є.П. Євграфова

Часті запитання

Який тип судового документу № 3255536 ?

Документ № 3255536 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 3255536 ?

Дата ухвалення - 02.12.2008

Яка форма судочинства по судовому документу № 3255536 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 3255536 ?

В Господарський суд Київської області
Попередній документ : 3255524
Наступний документ : 3255578