Рішення № 32526088, 15.07.2013, Господарський суд Автономної Республіки Крим

Дата ухвалення
15.07.2013
Номер справи
901/1856/13
Номер документу
32526088
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

15.07.2013 Справа № 901/1856/13

За позовом Публічного акціонерного товариства по газопостачанню і газифікації «Кримгаз» в особі Євпаторійського управління по експлуатації газового господарства «Кримгаз»

до Споживчого кооперативу «Чайка-С»

про стягнення 99 093,05 грн.

Суддя А.Ю. Пукас

Представники:

Від позивача - Пашкан О.О., представник, довіреність № 737 від 12.12.2012.

Від відповідача - Ботнарчук В.М., керівник, витяг з ЄДРПОУ.

СУТЬ СПОРУ: Публічне акціонерне товариство по газопостачанню і газифікації «Кримгаз» в особі Євпаторійського управління по експлуатації газового господарства «Кримгаз» звернулось до господарського суду Автономної Республіки Крим із позовом до Споживчого кооперативу «Чайка-С» про стягнення 99 093,05 грн.

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідач не оплатив поставлений природний газ, чим порушив умови Договору про надання послуг з газопостачання № 10 від 01.03.2011, а також Договору № 2/10 від 01.03.2012 та обґрунтовані посиланням на статті 526, 530, 611, 625, 629 Цивільного кодексу України та статті 179, 180 Господарського кодексу України.

Ухвалою господарського суду Автономної Республіки Крим від 11.06.2013 порушено

провадження у справі та призначено її до розгляду 25.06.2013.

Розгляд справи відкладався в порядку статті 77 Господарського процесуального кодексу України.

В судовому засіданні 15.07.2013 позивач надав суду заяву про зменшення позовних вимог та у зв'язку з частковим погашенням заборгованості відповідачем в розмірі 46 600,00 грн., просив стягнути з відповідача 52 493,05 грн.

Відповідач позовні вимоги визнав в повному обсязі.

Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ:

01.03.2011 між Відкритим акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації «Кримгаз» в особі Євпаторійського управління по експлуатації газового господарства (виконавець за Договором) та Споживчим кооперативом «Чайка-С» (споживач за Договором) укладено Договір № 10 про надання послуг з газопостачання (а.с. 8-13).

Згідно з пунктом 1 Договору від 01.03.2011 виконавець зобов'язався безперервно надавати споживачу послуги з постачання природного газу для побутових потреб з гарантованим рівнем надійності, безпеки, якості та величини потужності, а споживач зобов'язався своєчасно оплачувати надані послуги по встановленим тарифам (цінам) в строки та на умовах, передбачених цим договором.

Строк дії Договором визначений в пункті 39 та є укладеним на 1 рік.

З 11.05.2011 у зв'язку з прийняттям загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Кримгаз» рішення про зміну типу та найменування товариства і приведенням їх у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства», здійснена реєстрація зміни найменування Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кримгаз» на Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Кримгаз».

01.03.2012 між Публічним акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації «Кримгаз» (виконавець за Договором) в особі Євпаторійського управління по експлуатації газового господарства та Споживчим кооперативом «Чайка-С» (споживач за Договором) укладено Договір № 2/10 про надання послуг з газопостачання (а.с. 14-19).

Відповідно до пункту 1 зазначених Договорів виконавець зобов'язався поставити, а споживач прийняти і оплатити поставлений газ у строки та в порядку, встановлені умовами Договорів.

На момент укладання Договору № 10 від 01.03.2011 заборгованість споживача складала 24 772,29 грн., про що зазначено в пункті 23 Договору.

Пунктом 16 Договору № 10 від 01.03.2011 та пунктом 15 Договору № 2/10 від 01.03.2012 передбачено, що розрахунковим періодом є календарний місяць. У разі застосування системи щомісячної оплати послуг платежі вносяться не пізніше 10-го числа місяця, наступного за звітним.

Пунктом 21 Договору № 10 від 01.03.2011 та пунктом 18 Договору № 2/10 від 01.03.2012 передбачено, що за наявності домових або на групу будинків лічильників газу, розрахунок за надані послуги по газопостачанню проводиться за встановленими цінами у відповідності з Тимчасовим положенням про порядок проведення розрахунків за надання населенню послуг по газопостачанню в умовах використання лічильників природного газу (домових або на групу будинків), затвердженого постановою КМУ від 16.05.2002 № 620.

За твердженням позивача, на підставі Договорів № 10 від 01.03.2011 та № 2/10 від 01.03.2012 споживачеві поставлено природного газу:

- у січні 2012 - 61 643,00 м.куб. на суму 44 715,84 грн.

- у лютому 2012 - 88 834,00 м.куб. на суму 64 440,19 грн.

- у березні 2012 - 60 410,00 м.куб. на суму 43 821,41 грн.

- у квітні 2012 - 33 484,00 м.куб. на суму 24 289,29 грн.

- у травні 2012 - 6 744,00 м.куб. на суму 4 892,10 грн.

- у червні 2012 - 5 548,00 м.куб. на суму 4 024,52 грн.

- у липні 2012 - 5 811,65 м.куб. на суму 4 215,77 грн.

- у серпні 2012 - 6 136,00 м.куб. на суму 4 451,05 грн.

- у вересні 2012 - 5 301,00 м.куб на суму 3 845,35 грн.

- у жовтні 2012 - 7 694,00 м.куб. на суму 5 581,23 грн.

- у листопаді 2012 - 33 205,00 м.куб. на суму 24 086,91 грн.

- у грудні 2012 - 46 594,00 м.куб. на суму 33 799,29 грн.

- у січні 2013 - 39 203,00 м.куб. на суму 28 437.86 грн.

- у лютому 2013 - 38 157,00 м.куб. на суму 27 679,09 грн.

- у березні 2013 - 39 824,00 м.куб. на суму 28 888,33 грн.

Всього споживачеві за період з січня 2012 по березень 2013 поставлено природного газу 478 588,650 м.куб. на суму 347 168,23 грн. для побутових потреб населенню у відповідності з вимогами «Правил надання населенню послуг з газопостачання», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.1999 № 2246.

Передача відповідачу газу в зазначених вище об'ємах підтверджуються актами приймання-передачі газу, підписаними представником споживача, від 25.01.2012, 25.02.2012, 26.03.2012, 25.04.2012, 25.05.2012, 22.06.2012, 23.07.2012, 27.08.2012, 25.09.2012, 25.10.2012, 26.11.2012, 24.12.2012, 21.01.2013, 26.02.2013, 26.03.2013 (а.с. 21-35).

За твердження позивача, відповідач свої зобов'язання за Договорами поставки природного газу виконав частково, що призвело до утворення заборгованості перед позивачем в сумі 99 093,05 грн.

Оскільки заборгованість Споживчим кооперативом «Чайка-С» не була оплачена, Публічне акціонерне товариство по газопостачанню і газифікації «Кримгаз» в особі Євпаторійського управління по експлуатації газового господарства «Кримгаз» звернулась до господарського суду Автономної Республіки Крим із даною позовною заявою.

Правові наслідки невиконання зобов'язань за договором поставки регулюються положеннями глави 54 Цивільного кодексу України.

Згідно з частиною 1 статті 712 Цивільного кодексу України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Частиною 2 статті 712 Цивільного кодексу України визначено, що до договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму (стаття 655 Цивільного кодексу України).

Проте, в порушення умов Договору поставки природного газу, покупець не виконав свої зобов'язання за договором та своєчасно не сплатив повну вартість отриманого газу, у зв'язку з чим за ним склалась заборгованість.

Згідно з частиною 1 статті 509 Цивільного кодексу України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Відповідно до частини 1 статті 173 Господарського кодексу України господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

При цьому, майново-господарськими, згідно з частиною 1 статті 175 Господарського кодексу України, визнаються цивільно-правові зобов'язання, що виникають між учасниками господарських відносин при здійсненні господарської діяльності, в силу яких зобов'язана сторона повинна вчинити певну господарську дію на користь другої сторони або утриматися від певної дії, а управнена сторона має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Відповідно до частин 1, 2 статті 692 Цивільного кодексу України покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару. Покупець зобов'язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару.

Враховуючи те, що положеннями пункту 16 Договору № 10 від 01.03.2011 та пункту 15 Договору № 2/10 від 01.03.2012 відповідач зобов'язаний вносити платежі не пізніше 10-го числа місяця, наступного за звітним, що в порушення взятих на себе зобов'язань, останнім не зроблено.

Згідно зі статтею 525 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до статей 526 Цивільного кодексу України та 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Статтями 33, 34 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Так, в процесі розгляду даної справи відповідач надав докази сплати заборгованості в розмірі 46 600,00 грн. (а.с. 68-78), у зв'язку з чим, позивач зменшив позовні вимоги, при цьому доказів сплати сумі заборгованості в розмірі 52 493,05 грн., відповідачем не надано.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про наявність підстав для стягнення з Споживчого кооперативу «Чайка-С» заборгованості за поставлений газ в сумі 52 493,05 грн.

Згідно зі статтею 49 Господарського процесуального кодексу України оплату судового збору суд покладає на відповідача.

В судовому засіданні 15.07.2013 оголошена вступна та резолютивна частини рішення. Повне рішення складено 22.07.2013.

Керуючись статтями 49, 82-84 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з Споживчого кооперативу «Чайка-С» (вул. Суворовська, 4, с. Суворовське, Сакський район, АР Крим, 96526, р\р 26009000089783 в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, ЄДРПОУ 23191103) на користь Публічного акціонерного товариства по газопостачанню і газифікації «Кримгаз» в особі Євпаторійського управління по експлуатації газового господарства «Кримгаз» (вул. Будівельників, 3, м. Євпаторія, р\р 26003084292000 ПАТ «КБ «Надра» КРУ, МФО 380764, ЄДРПОУ 26085488) 52 493,05 грн. заборгованості та

1 981,86 грн. судового збору.

3. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Суддя А.Ю. Пукас

Попередній документ : 32526080
Наступний документ : 32526092