Ухвала суду № 32111281, 27.06.2013, Господарський суд Кіровоградської області

Дата ухвалення
27.06.2013
Номер справи
5013/1157/12
Номер документу
32111281
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Кіровоградської області

УХВАЛА

27 червня 2013 року Справа № 5013/1157/12

Господарський суд Кіровоградської області в складі судді Глушкова М.С., розглянувши заяву товариства з обмеженою відповідальністю "Скандинавія-Фіш" №11/06-02 від 11.06.2013 року про заміну стягувача як сторони виконавчого провадження у справі №5013/1157/12

за позовом: товариства з обмеженою відповідальністю "Скандинавія-Фіш", м. Київ

до відповідача: товариства з обмеженою відповідальністю "Черемшина-Люкс", м. Кіровоград

про стягнення 238607,93 грн.

Представники сторін:

від позивача (стягувача) - Верходанов О.А., довіреність №10/06/13 від 10.06.2013 року;

від відповідача (боржника) - участі не брали;

від ТОВ "Агрофакторінвест" - участі не брали;

від Ленінського ВДВС Кіровоградського МУЮ - участі не брали;

В С Т А Н О В И В:

Рішенням господарського суду Кіровоградської області від 20.09.2012 року позовні вимоги товариства з обмеженою відповідальністю "Скандинавія-Фіш" про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю "Черемшина-Люкс" 238607,93 грн. заборгованості, в тому числі: 184000,08 грн. боргу, 14169,27 грн. пені, 25837,13 грн. індексу інфляції, 14601,45 грн. 3% річних, а також 4772,16 грн. судового збору задоволено повністю.

11.10.2012 року на виконання вказаного рішення видано відповідний наказ.

14.06.2013 року на адресу господарського суду від товариства з обмеженою відповідальністю "Скандинавія-Фіш" (надалі - ТОВ "Скандинавія-Фіш") надійшла заява №11/06-02 від 11.06.2013 року (надалі - заява) про заміну стягувача як сторони виконавчого провадження у справі №5013/1157/12, в якій останнє просить замінити стягувача - ТОВ "Скандинавія-Фіш" на його правонаступника - товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофакторінвест" (надалі - ТОВ "Агрофакторінвест"), якому було передано всі права щодо стягнення боргу з товариства з обмеженою відповідальністю "Черемшина-Люкс" (надалі - ТОВ "Черемшина-Люкс") згідно договору №10-ВПВ від 01.06.2013 року про відступлення права вимоги.

Ухвалою від 17.06.2013 року заяву прийнято до розгляду та призначено до розгляду в судовому засіданні. Від учасників судового процесу витребувано необхідні для розгляду заяви докази.

Розглядаючи заяву ТОВ "Скандинавія-Фіш" господарський суд виходить з наступного.

В обґрунтування заяви позивач (стягувач) посилається на договір №10-ВПВ про відступлення права вимоги від 01.06.2013 року (надалі - договір №10-ВПВ) який укладено між ТОВ "Скандинавія-Фіш" (первісний кредитор) та ТОВ "Агрофакторінвест" (новий кредитор).

За умовами договору №10-ВПВ первісний кредитор передає новому кредитору, а новий кредитор приймає право вимоги, що належить первісному кредиторові, і стає кредитором за договором поставки №143 від 20.05.2009 року та рішенням господарського суду Кіровоградської області по справі №5013/1157/12 від 20.09.2012 року (далі - рішення), про стягнення з ТОВ "Черемшина-Люкс" (далі - боржник), основного боргу в розмірі 184000,08 грн., а також пені, інфляційних витрат, 3% річних та судового збору, всього на суму 59380,01 грн. (п. 1.1. договору №10-ВПВ)

Згідно акта прийому-передачі документів від 01.06.2013 року первісний кредитор передає, а новий кредитор приймає всі документи, які перелічені в п. 3.1. договору №10-ВПВ, що підтверджують право вимоги за рішенням господарського суду по справі №5013/1157/12 від 11.10.2012 року.

За умовами п. 3.3. договору №10-ВПВ первісний кредитор зобов'язаний сповістити боржника про відсуплення права вимоги за цим договором в термін 01.07.2013 року шляхом поштового надсилання з повідомленням про вручення боржнику копії цього договору.

Виконання позивачем вказаного пункту договору №10-ВПВ підтверджується описом вкладення у цінний лист від 11.06.2013 року (а.с.75) та квитанцією №445/183558 від 11.06.2013 (а.с.72).

У відповідності до ст. 1 Закону України "Про виконавче провадження" виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження та примусове виконання рішень інших органів (посадових осіб) - це сукупність дій органів і посадових осіб, визначених у цьому законі, що спрямовані на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які провадяться на підставах, в межах повноважень та у спосіб, визначених цим законом, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього закону та Інших законів, а також рішеннями, що відповідно до цього закону підлягають примусовому виконанню.

Оскільки, виконання судового рішення є невід'ємною стадією судового процесу, то заміна сторони на цій стадії може відбуватися не інакше, як на підставах та у порядку, визначеному Господарським процесуальний кодексом України та Законом України "Про виконавче провадження".

Стаття 25 Господарського процесуального кодексу України передбачає, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу. Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу.

У п. 1.4. постанови Пленуму ВГС України від 26.12.2011 р. № 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України України судами першої інстанції" зазначено, що ст. 25 Господарського процесуального кодексу України передбачено процесуальне правонаступництво, у зв'язку не лише зі смертю (оголошенням померлою) фізичної особи та реорганізацією суб'єкта господарювання, а й в інших передбачених законом випадках, у тому числі заміни кредитора або боржника у зобов'язанні (статті відповідно 512 і 520 Цивільного кодексу України). Процесуальне правонаступництво в розумінні цієї норми Господарського процесуального кодексу України допускається на будь-якій стадії судового процесу і здійснюється господарським судом без виклику сторін у справі, якщо їх явка не зумовлена необхідністю з'ясування судом тих чи інших обставин.

Заміна кредитора у зобов'язанні регулюється ст. 512 Цивільного кодексу України, п.1 ч.1 якої передбачає, що кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Згідно ст. 514 Цивільного кодексу України, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Сторонами у виконавчому провадженні, згідно ч. 1 ст. 8 Закону України "Про виконавче провадження", є стягувач і боржник.

Стаття 510 Цивільного кодексу України зазначає, що сторонами у зобов'язанні є боржник і кредитор. У зобов'язанні на стороні боржника або кредитора можуть бути одна або одночасно кілька осіб.

Такий статус сторін у правовідносинах існує до моменту виконання боржником зобов'язань перед кредитором, які відповідно до ст. 599 Цивільного кодексу України припиняються, зокрема, виконанням, проведеним належним чином.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає заяву ТОВ "Скандинавія-Фіш" №11/06-02 від 11.06.2013 року про заміну стягувача як сторони виконавчого провадження у справі №5013/1157/12 щодо заміни стягувача ТОВ "Скандинавія-Фіш" його правонаступником ТОВ "Агрофакторінвест" обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 510, 512, 514, 516 Цивільного кодексу України, ст.ст. 25, 86 Господарського процесуального Кодексу України, господарський суд -

У Х В А Л И В :

1. Заяву товариства з обмеженою відповідальністю "Скандинавія-Фіш" №11/06-02 від 11.06.2013 року про заміну стягувача як сторони виконавчого провадження у справі №5013/1157/12 задовольнити.

2. Замінити стягувача - товариства з обмеженою відповідальністю "Скандинавія-Фіш" (02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, 5; ідентифікаційний код 33693449) у виконавчому провадженні щодо примусового виконання наказу від 11.10.2012 року у справі №5013/1157/12 на його правонаступника товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофакторінвест" (08131, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Чорновола, 46А; ідентифікаційний код 34715997).

3. Засвідчені належним чином примірники ухвали направити відповідачу за адресами: м. Кіровоград, вул. Бєлінського, 58/54 та 25015, м. Кіровоград, вул. Маланюка, 11; ТОВ "Агрофакторінвест" за адресою: 08131, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Чорновола, 46А; Ленінському ВДВС Кіровоградського МУЮ за адресою: 25006, м. Кіровоград, вул. Преображенська, 47; Головному управлінню юстиції у Кіровоградській області: 25006, м. Кіровоград, пл. Кірова, 1, Будинок Рад (до відома).

Ухвалу може бути оскаржено до Дніпропетровського апеляційного господарського суду в порядку визначеному Господарським процесуальним кодексом України.

Суддя М.С. Глушков

Попередній документ : 32108919
Наступний документ : 32111309