Ухвала суду № 31986675, 20.06.2013, Господарський суд м. Севастополя

Дата ухвалення
20.06.2013
Номер справи
919/563/13
Номер документу
31986675
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

УХВАЛА

20 червня 2013 року справа № 919/563/13

Господарський суд міста Севастополя у складі судді Альошиної С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю „Бриз Севастополь"

(вул. Маршала Геловані, буд. 13, кв. 38, м. Севастополь, 99040)

до відповідача - Публічного акціонерного товариства „Банк „Таврика"

(вул. Дмитрівська, буд. 92-94, м. Київ, 01135)

в особі Севастопольського відділення № 41 - Регіонального управління Публічного акціонерного товариства „Банк „Таврика"

(вул. Репіна, буд. 1, м. Севастополь, 99028)

про стягнення 44 131,73 грн.,

за участю представників учасників судового процесу:

від позивача - Жіркина О.С. - представник за довіреністю від 29.05.2013,

від відповідача - не з'явився,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю „Бриз Севастополь" звернулось до господарського суду міста Севастополя з позовом до Публічного акціонерного товариства „Банк „Таврика" в особі Севастопольського відділення № 41 - Регіонального управління Публічного акціонерного товариства „Банк „Таврика" про стягнення грошових коштів за договором № 10657 банківського рахунку від 18.12.2009 у розмірі 44 131,73 грн.

Ухвалою суду від 22.05.2013 прийнято позовну заяву до розгляду і порушено провадження у справі № 919/563/13. Справу призначено до розгляду в судовому засіданні на 03.06.2013.

Ухвалою суду від 03.06.2013 за усним клопотанням представника позивача розгляд справи був відкладений на 20.06.2013.

Представник позивача у судовому засіданні 20.06.2013 заявив усне клопотання про передачу справи за підсудністю до господарського суду міста Києва, посилаючись на те, що відповідач не надав суду документів, які б підтверджували наявність у Севастопольського відділення № 41 - Регіонального управління Публічного акціонерного товариства „Банк „Таврика" права на здійснення у суді повноважень юридичної особи - ПАТ "Банк "Таврика".

Відповідач явку уповноваженого представника у засідання суду не забезпечив, вимоги ухвал суду від 22.05.2013 та від 03.06.2013 не виконав, хоча про час та місце розгляду справи у судовому засіданні повідомлявся належним чином - рекомендованою кореспонденцією, про причини неявки суд не повідомив.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши надані позивачем докази, заслухавши пояснення представника позивача, суд задовольнив усне клопотання представника ТОВ „Бриз Севастополь", оскільки дійшов висновку про непідсудність даної справи господарському суду міста Севастополя та про необхідність передачі матеріалів справи № 919/563/13 за територіальною підсудністю до господарського суду міста Києва, з наступних підстав.

З матеріалів справи вбачається, що Товариство з обмеженою відповідальністю „Бриз Севастополь" звернулось до суду з позовом до ПАТ "Банк "Таврика" в особі Севастопольського відділення № 41 - Регіонального управління Публічного акціонерного товариства „Банк „Таврика" про виконання зобов'язань за договором № 10657 банківського рахунку, який укладений 18.12.2009 між Публічним акціонерним товариством „Банк „Таврика", в особі директора Севастопольського відділення № 41 - Регіонального управління Публічного акціонерного товариства „Банк „Таврика" Пономаренка Сергія Михайловича, який діяв на підставі Положення та довіреності від 14.12.2009 і Товариством з обмеженою відповідальністю „Бриз Севастополь", в особі директора Дзіговського Петра Петровича, який діяв на підставі статуту.

Частиною другою статті 15 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що справи у спорах, що виникають при виконанні господарських договорів та з інших підстав, а також справи про визнання недійсними актів розглядаються господарським судом за місцезнаходженням відповідача.

Відповідно до чинного законодавства, юридичні особи для здійснення своїх функцій мають право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами.

За приписами частини четвертої статті 15 ГПК України, якщо юридичну особу представляє уповноважений нею відособлений підрозділ, територіальна підсудність спору визначається з урахуванням частин першої - третьої цієї статті залежно від місцезнаходження відособленого підрозділу.

Частиною четвертою статті 28 ГПК України передбачено, що повноваження сторони або третьої особи від імені юридичної особи може здійснювати її відособлений підрозділ, якщо таке право йому надано установчими або іншими документами.

Згідно зі статтею 1 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (далі - Закон) відокремлений підрозділ юридичної особи - це філія, інший підрозділ юридичної особи, що знаходиться поза її місцезнаходженням та виробляє продукцію, виконує роботи або операції, надає послуги від імені юридичної особи, або представництво, що здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.

Відомості про відокремлені підрозділи юридичної особи включаються до Єдиного державного реєстру (частина п'ята статті 95 Цивільного кодексу України та частина друга статті 17 Закону).

Як вбачається з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АБ № 633555, станом на 30.05.2013 місцезнаходженням ПАТ "Банк "Таврика" є: 01135, м. Київ, вулиця Дмитрівська, будинок 92-94. Відомості про наявність відокремленого підрозділу відповідача - Севастопольського відділення № 41 - Регіонального управління Публічного акціонерного товариства „Банк „Таврика", в Єдиному державному реєстрі відсутні.

Відповідно до підпункту 20.2 пункту 20 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 24.10.2011 № 10 "Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам" територіальна підсудність справи за участю відособленого підрозділу юридичної особи визначається відповідно до вимог статті 15 ГПК України за місцем знаходження відособленого підрозділу, якому надано право здійснювати повноваження сторони від імені юридичної особи.

Господарським судам слід також враховувати, що, оскільки відособлений підрозділ юридичної особи діє у межах наданих йому повноважень, то подання позову за місцем знаходження цього підрозділу правомірне лише тоді, коли спір випливає саме з його діяльності.

У разі відсутності у відособленого підрозділу відповідних повноважень та/або коли спір не пов'язаний з діяльністю цього підрозділу, позовні матеріали або справа надсилаються за підсудністю до господарського суду за місцем знаходження юридичної особи.

Підпунктом 1.7 пункту 1 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" визначено, що саме лише зазначення в установчих документах чи положенні про наявність у відокремленого підрозділу права представляти юридичну особу в суді (господарському суді) не свідчить про надання такому підрозділові відповідних повноважень та визначення їх кола.

У разі коли позов подано за місцем знаходження відокремленого підрозділу відповідача і судом з'ясовано відсутність у такого підрозділу повноважень щодо представництва юридичної особи, справа згідно з частиною першою статті 17 ГПК України підлягає передачі за відповідною територіальною підсудністю за місцезнаходженням юридичної особи.

За приписами пункту 6 частини третьої статті 104 та пункту 6 частини другої статті 111-10 Господарського процесуального кодексу України порушення норм процесуального права, зокрема, якщо рішення прийнято господарським судом з порушенням правил предметної або територіальної підсудності, крім випадків, передбачених у частині третій статті 17 цього Кодексу, є в будь-якому випадку підставою для його скасування судом апеляційної інстанції та Вищим господарським судом України.

З урахуванням викладеного вище, у зв'язку з відсутністю в матеріалах справи доказів на підтвердження наявності у Севастопольського відділення № 41 - Регіонального управління Публічного акціонерного товариства „Банк „Таврика" права на здійснення у суді повноважень юридичної особи - ПАТ "Банк "Таврика", дана справа не підсудна господарському суду міста Севастополя і підлягає передачі за територіальною підсудністю до господарського суду за місцезнаходженням відповідача (м. Київ), тобто до господарського суду міста Києва (01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 44-в).

Згідно з частиною першою статті 17 Господарського процесуального кодексу України, якщо справа не підсудна даному господарському суду, матеріали справи надсилаються господарським судом за встановленою підсудністю не пізніше п'яти днів з дня надходження позовної заяви або винесення ухвали про передачу справи.

На підставі викладеного, керуючись статтями 15, 17, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Матеріали справи № 919/563/13 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю „Бриз Севастополь" до Публічного акціонерного товариства „Банк „Таврика" в особі Севастопольського відділення № 41 - Регіонального управління Публічного акціонерного товариства „Банк „Таврика" про стягнення 44 131,73 грн., - передати за територіальною підсудністю до господарського суду міста Києва (01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-в).

Суддя С.М. Альошина

Попередній документ : 31986667
Наступний документ : 31986677