Рішення № 31959264, 13.06.2013, Господарський суд Донецької області

Дата ухвалення
13.06.2013
Номер справи
905/664/13-г
Номер документу
31959264
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

13.06.2013р. Справа № 905/664/13-г

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Донснабзбут», м. Донецьк

до відповідача: Приватного підприємства «Ісполін-Сервіс», м. Донецьк

про стягнення 8307,50 грн.

Суддя Мальцев М.Ю.

Представники сторін:

від позивача: Єрмаков С.В., за довіреністю б/н від 12.02.2013

від відповідача: не з'явився

У судовому засіданні 19.03.2013р. оголошено перерву до 28.03.2013р., 28.03.2013р. по 16.04.2013р. для надання сторонами додаткових документів

СУТЬ СПОРУ:

Позивач, Товариство з обмеженою відповідальністю «Донснабзбут», м. Донецьк, звернувся до господарського суду Донецької області з позовною заявою до Приватного підприємства «Ісполін-Сервіс», м. Донецьк про стягнення 8307,50 грн.

В обґрунтування своїх вимог позивач посилається на копію договору поставки б/н від 01.01.2009р., копії видаткових накладних №1699 від 15.06.2010р., №1368 від 06.05.2010р., №2051 від 14..07.2010р., копії податкових накладних, копії довіреностей, невиконання відповідачем умов договору.

18.03.2013р. відповідач надав відзив на позовну заяву №011-2013-11 від 18.03.2013р., яким проти задоволення позовних вимог заперечував, посилаючись на те, що товар за видатковими накладними було поставлено позивачем на підставі усних договорів купівлі-продажу, строк виконання грошового зобов'язання не було узгоджено сторонами, відпуск та прийняття товару здійснювалось невідомими особами, які не мали відповідних повноважень, а також відсутні письмова вимога позивача про оплату товару.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 19.03.2013р. за клопотанням відповідача продовжено строк розгляду справи.

Відповідно до розпорядження заступника голови господарського суду Донецької області від 28.03.2013р. справу передано на розгляд судді Соболєвій С.М.

28.03.2013р. відповідач надав клопотання про призначення судової почеркознавчої експертизи №28-2013-11 від 28.03.2013р.

Відповідно до розпорядження заступника голови господарського суду Донецької області від 16.04.2013р. справу передано на розгляд судді Мальцеву М.Ю.

Представники позивача та відповідача клопотання щодо фіксації судового процесу не заявляли, у зв'язку з чим, розгляд справи здійснювався без застосуванням засобів технічної фіксації судового процесу у відповідності до статті 81-1 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши подані позивачем документи і матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, господарський суд встановив:

Між позивачем та відповідачем був укладений договір поставки б/н від 01.01.2009р. (надалі Договір), відповідно до умов якого Постачальник (позивач) зобов'язується продати, а Покупець (відповідач) прийняти та оплатити на умовах цього Договору продукцію (надалі - Товар) (п.1.1 Договору).

Відповідно до ч. 1 ст. 67 Господарського кодексу України відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності, виконуються на підставі договорів.

За своїм змістом та правовою природою договір поставки б/н від 01.01.2009р., на який позивач посилається як на підставу своїх вимог, є договором поставки та підпадає під правове регулювання норм статті 712 ЦК України та статей 264-271 ГК України. В частині, що не суперечить Договору, до вказаного правочину також застосовуються норми ЦК України, які регулюють правила купівлі-продажу (статті 655-697 ЦК України).

Відповідно до п.2.2 Договору, розрахунки за цим Договором здійснюються у наступному порядку: Покупець перераховує 100% вартості Товару на поточний рахунок Постачальника протягом 7 (семи) календарних днів з моменту отримання Товару.

Оскільки, як вбачається з матеріалів справи, відповідачем отриманий товар у позивача без будь-яких зауважень, оплата повинна здійснюватись в термін, передбачений сторонами у договорі, так як відповідно до загальних умов виконання зобов'язання викладених в ст.ст. 526,530 ЦК боржник повинен сплатити одержаний товар в строки, передбачені умовами договору.

Відповідно до ст. 530 ЦК України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Факт отримання відповідачем товару підтверджується видатковими накладними №1699 від 15.06.2010р., №1368 від 06.05.2010р., №2051 від 14..07.2010р. з відміткою відповідача про отримання, копії яких додані до матеріалів справи.

Згідно ст. 629 ЦК України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару (ст.692 Цивільного кодексу України).

Внаслідок неповної та несвоєчасної оплати товару з боку відповідача виник борг у сумі 8307,50 грн.

Згідно вимог ст.ст.525, 615 Цивільного кодексу України одностороння відмова від виконання зобов'язання і одностороння зміна умов договору не допускаються.

За приписом ст.526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог -відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

За змістом ст.193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Відповідач не представив суду доказів перерахування боргу у сумі 8307,50 грн., в зв'язку з чим господарський суд робить висновок, що борг не погашений до теперішнього часу.

Таким чином, позовні вимоги позивача в сумі 8307,50 грн. підтверджені матеріалами справи та підлягають задоволенню у повному обсязі.

Доводи, викладені відповідачем у відзиві на позовну заяву, судом до уваги не приймаються та клопотання відповідача №28-2013-11 від 28.03.2013р. про призначення судової почеркознавчої експертизи задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Видаткові накладні №1699 від 15.06.2010р., №1368 від 06.05.2010р. містять відповідний відбиток печатки ПП «Ісполін-Сервіс» та підпис представника відповідача, що свідчить про прийняття товару, а повноваження особи, якою було отримано товар за вказаними накладними не спростовано. Видаткова накладна №2051 від 14.07.2010р. містить лише підпис особи, якою було отримано товар, але в матеріалах справи наявна довіреність №165 від 13.07.2010р. від відповідача на Семенову Н.А., яка свідчить про відповідні повноваження вказаної особи якою і було отримано товар за вказаною видатковою накладною.

Слід також зазначити, що видаткові накладні, за якими відповідач отримав товар, є первинними обліковими документами у розумінні Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" і відповідають вимогам, зокрема, статті 9 названого Закону і Положенню про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку та фіксують факт здійснення господарської операції і встановлення договірних відносин, а відтак є підставою виникнення обов'язку щодо здійснення розрахунків за отриманий товар.

Судові витрати підлягають стягненню в порядку, що передбачений ст. 49 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись ст. ст. 4-2, 4-3, 33, 36, 43, 49 77, 82, 83, 84, 85 Господарського процесуального кодексу України, ст. ст. 525, 526, 530, 629, 615, 692 Цивільного кодексу України, ст. ст. 67, 193 Господарського кодексу України господарський суд, -

В И Р І Ш И В:

Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Донснабзбут», м. Донецьк до Приватного підприємства «Ісполін-Сервіс», м. Донецьк про стягнення 8307,50 грн. задовольнити повністю.

Стягнути з Приватного підприємства «Ісполін-Сервіс», м. Донецьк (83019, м.Донецьк, пос.Горького,9, код ЄДРПОУ 31676495) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Донснабзбут», м. Донецьк (83121, м.Донецьк, пр.Київський,1б, код ЄДРПОУ 36253181): 8307,50 грн. - основного боргу, 1720,50 грн. - витрати по сплаті судового збору.

Видати наказ після набуття рішенням законної сили.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття (складання).

Вступну та резолютивну частини рішення оголошено в судовому засіданні 13.06.2013 р.

Повне рішення складено 18.06.2013 р.

Суддя М.Ю Мальцев

Надруковано 3 примірника:

1 - позивачу;

1- відповідачу;

1- у справу

Вик.Лізенко Г.В.

Попередній документ : 31958361
Наступний документ : 31959300