Ухвала суду № 31905624, 14.06.2013, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

Дата ухвалення
14.06.2013
Номер справи
243/5225/13-ц
Номер документу
31905624
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

№ 243/5225/13-ц

№ 6/243/170/2013

У Х В А Л А

Іменем України

14 червня 2013 року Слов'янський міськрайонний суд Донецької області у складі:

головуючого - судді Руденко Л.М.

при секретарі - Кобець О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Слов'янська Донецької області подання головного державного виконавця відділу державної виконавчої служби Слов'янського міськрайонного управління юстиції Іваніної Тамари Олексіївни про встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду боржника ОСОБА_2 за межі України, -

В С Т А Н О В И В :

01 червня 2013 року до Слов'янського міськрайонного суду надійшло подання головного державного виконавця відділу державної виконавчої служби Слов'янського міськрайонного управління юстиції Іваніної Т.О. про встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду боржника ОСОБА_2 за межі України.

В обґрунтування подання заявником зазначено, що у відділі державної виконавчої служби Слов'янського міськрайонного управління юстиції знаходиться виконавче провадження за № 10-1519 щодо примусового виконання судового наказу № 2-н-3139 від 10.01.2012 року, виданого Слов'янським міськрайонним судом про стягнення боргу в сумі 1808,26 грн. з ОСОБА_2 на користь ТОВ "Цидило і К".

На підставі заяви стягувача за виконавчим документом № 2-н-3139 від 10.01.2012 року 02.02.2012 року державним виконавцем у відповідності до ст..ст. 17,19,20,25 Закону України «Про виконавче провадження», була винесена постанова про відкриття виконавчого провадження, в якій боржнику було надано строк для самостійного виконання вимог до 08.02.2012 року та направлена сторонам виконавчого провадження за адресою вказаною у виконавчому провадженні за вихідним № 10-1519 від 02.02.2012.

У зазначений строк для самостійного виконання боржником не було надано документального підтвердження виконання зазначеного виконавчого документа.

Боржнику направлявся виклик прибути до відділу державної виконавчої служби Слов'янського міськрайонного управління юстиції, але боржник без поважних причин не з'являвся. Було здійснено сумісний виїзд представників ТОВ "Цидило і К" та відділу державної виконавчої служби Слов'янського міськрайонного управління юстиції за місцем мешкання боржника для опису майна боржника для подальшого його реалізації, в ході якого боржник був відсутній за місцем свого мешкання, тому була залишена повістка про явку до відділу державного виконавчої служби, про що складено відповідний акт державного виконавця.

Станом на 31.05.2013 року боржником борг на користь ТОВ "Цидило і К" не сплачено.

Згідно ст.. 11 Закону України «Про виконавче провадження» державний виконавець зобов'язаний вживати передбачених цим законом заходів примусового виконання рішень, неупереджено, своєчасно та в повному обсязі вчиняти виконавчі дії.

Просить суд тимчасово обмежити право громадянина України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 на виїзд з території України до виконання зобов'язання, встановленого судовим наказом № 2-н-3139 від 10.01.2012 року, виданого Слов'янським міськрайонним судом про стягнення боргу в сумі 1808,26 грн. з ОСОБА_2 на користь ТОВ "Цидило і К". Виконання доручити Адміністрації Державної прикордонної служби України.

В судовому засіданні головний державний виконавець відділу державної виконавчої служби Слов'янського міськрайонного управління юстиції Іваніна Т.О. не була присутня, але надала до суду заяву, в якій просила розглянути справу без її участі, справу розглянути на розсуд суду.

Суд, дослідивши матеріали справи, прийшов до наступного.

Правилами частини 1 ст. 377-1 ЦПК України встановлено, що питання про тимчасове обмеження боржника фізичної особи або керівника боржника юридичної особи у праві виїзду за межі України при виконанні судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) вирішується судом за місцезнаходженням органу державної виконавчої служби за поданням державного виконавця, погодженим з начальником відділу державної виконавчої служби.

Відповідно до ст. 3 Конституції України права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав людини є головним обов'язком держави.

Згідно зі ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Стаття 33 Конституції України гарантує кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, свободу пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Право на свободу пересування є фундаментальним правом природно-правового походження та складається із таких основних складових: право фізичної особи на в'їзд і на виїзд з території країни, на якій вона перебуває, право вільного пересування у ме жах цієї території, утому числі право на вільний вибір місця про живання. Це конституційне право належить всім фізичним особам: громадянам України, іноземцям та особам без громадянства.

Право на свободу пересування має також своє первинне закріплення у ст. 13 Загальної декларації прав людини, ст. 2 Протоколу N 4 Конвенції про захист прав і основних свобод людини, ст. 12 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права.

Окремі питання організації виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) (далі - рішення), що відповідно до Закону підлягають примусовому виконанню визначає «Інструкція з організації примусового виконання рішень», затверджена Наказом Мінюсту України від 02.04.2012 N 512/5 (далі - Інструкція). Розділом ХІ зазначеної інструкції передбачений порядок обмеження у праві виїзду за межі України та заборона в'їзду в Україну.

На думку суду, подання головного державного виконавця відділу державної виконавчої служби Слов'янського міськрайонного управління юстиції Іваніної Т.О. подане з суттєвим порушенням вимог зазначеної інструкції, а саме:

В порушення п. г) ч. 11.1.1. ст. 1.1. Розділу ХІ Інструкції подання взагалі не містить підтвердження факту ухилення боржника від виконання своїх зобов'язань.

Приписами частини 2 статті 6 Закону України 21 січня 1994 року № 3857-ХІІ «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» визначено, що підставою для тимчасових обмежень у праві виїзду громадян України за кордон є ухилення громадянина від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням до виконання зобов'язань. Частиною 2 цієї статті передбачено, що громадянинові України, який має паспорт, може бути тимчасово відмовлено у виїзді за кордон у випадках, передбачених пунктами 1-9 частини першої цієї статті.

Право звернення державного виконавця у процесі здійснення виконавчого провадження у разі ухилення боржника від виконання зобов'язань, покладених на нього рішенням, до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника фізичної особи за межі України закріплене до виконання зобов'язань за рішенням, закріплене в п. 18 ч. 3 ст. 11 Закону України в редакції від 4 листопада 2010 року № 2677-VІ «Про виконавче провадження».

Умови і порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку, встановлені нормами Закону України в редакції від 4 листопада 2010 року № 2677-VІ «Про виконавче провадження». Зокрема, державний виконавець зобов'язаний вжити заходів примусового виконання рішень, установлених цим Законом, неупереджено, своєчасно, повно вчиняти виконавчі дії (стаття 5 Закону).

Під ухиленням від виконання зобов'язань, покладених на боржника рішенням, слід розуміти як пряму відмову від виконання рішення, так і інші винні дії, які свідчать про те, що боржник ухиляється від виконання зобов'язань.

Необхідною умовою для встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду боржника фізичної особи за межі України є наявність встановленого факту про те, що боржнику відомо про вимогу, якою на нього покладені відповідні зобов'язання, примусове виконання якої здійснюється державною виконавчою службою.

Між тим дослідженням у судовому засіданні доданих до позову матеріалів виконавчого провадження № 30961446 встановлено, що будь-які відомості про отримання боржником копії постанови про відкриття виконавчого провадження у матеріалах виконавчого провадження відсутні.

В порушення вимог статей 5, 6, 63 Закону України «Про виконавче провадження» державним виконавцем жодних запитів щодо встановлення у боржника рухомого або нерухомого майна та місця його реєстрації зроблено не було.

В матеріалах виконавчого провадження відсутні будь-які об'єктивні, беззаперечні докази на підтвердження того, що боржник ОСОБА_2 ухиляється від виконання зобов'язань, відповідно до судового наказу № 2-н-3139 від 10.01.2012 року, виданого Слов'янським міськрайонним судом про стягнення боргу в сумі 1808,26 грн.

Крім того, в порушення ч. 11.1.5. ст. 1.1. Розділу ХІ Інструкції про направлення до суду подання щодо встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду державний виконавець не повідомив боржника.

Відповідно до ч. 1 ст. 11 ЦПК України суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненням фізичних чи юридичних осіб, поданим відповідно до ЦПК України, в межах заявлених ними вимог і на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі.

Враховуючи викладене, суд не може самостійно застосувати положення ст. 377-1 ЦПК України, оскільки фактично вийде за межі матеріально-правового обґрунтування вимог ВДВС Слов'янського міськрайонного управління юстиції.

З огляду на вищевикладене, суд визнає, що в матеріалах виконавчого провадження відсутні будь-які об'єктивні, беззаперечні докази на підтвердження того, що боржник ОСОБА_2 ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього державним органом, у зв'язку з чим вважає, що відсутні достатні законні підстави для задоволення подання головного державного виконавця відділу державної виконавчої служби Слов'янського міськрайонного управління юстиції щодо обмеження конституційних прав громадянина України.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтею 5, п. 18 ч. 3 ст. 11 Закону України «Про виконавче провадження», ст. 6 Закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України», ст. ст. 217, 209, 210 Цивільного процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

У задоволенні подання головного державного виконавця відділу державної виконавчої служби Слов'янського міськрайонного управління юстиції Іваніної Тамари Олексіївни про встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду боржника ОСОБА_2 за межі України - відмовити.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається в Апеляційний суд Донецької області через Слов'янський міськрайонний суд протягом п'яти днів з дня її проголошення. Особи, які брали участь у справі але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом п'яти днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Суддя /підпис/

З оригіналом вірно

Суддя Слов'янського

міськрайонного суду Руденко Л.М.

Попередній документ : 31905622
Наступний документ : 31905635