Рішення № 31851876, 10.06.2013, Господарський суд Херсонської області

Дата ухвалення
10.06.2013
Номер справи
923/444/13
Номер документу
31851876
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

73000, м. Херсон, вул. Горького, 18

тел. /0552/ 49-31-78, 42-06-22, 32-11-36

____________________________

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2013 р. Справа № 923/444/13

Господарський суд Херсонської області у складі судді Нікітенка С.В. при секретарі Перепелко В.О., розглянув у відкритому судовому засіданні справу

за позовом виробничо-комерційної фірми "Взірець-2000" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю, с. Мізікевича Овідіопольського району Одеської області,

до приватного підприємства "Виробничо-комерційна фірма "Експо Груп", м. Херсон,

про стягнення 79770,47 грн.

За участю представників сторін:

від позивача - Сон К.Е., представник, довіреність від 29.04.2013р.;

від відповідача - не прибув.

Суть спору: виробничо-комерційна фірма "Взірець-2000" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (позивач) звернулась до господарського суду з позовною заявою про стягнення з приватного підприємства "Виробничо-комерційна фірма "Експо Груп" (відповідач) суми боргу у розмірі 9329,88 грн. та суми штрафних санкцій у розмірі 70440,59 грн. Судові витрати по справі позивач просить суд покласти на відповідача.

Свої позовні вимоги позивач обґрунтовує посиланнями на умови договору поставки № 99 від 18.09.2012р., положення ст.ст. 193, 199, 231, 232, 265 ГК України та положення ст.ст. 509, 525, 546, 625, 627 ЦК України.

07.06.2013р. на адресу суду повернулася ухвала суду від 30.05.2013р. про відкладення розгляду справи, надіслана на адресу відповідача з рекомендованим повідомленням, з відміткою пошти "вибули".

У судовому засіданні 10.06.2013р. представником позивача надано суду клопотання про залучення до матеріалів справи копії рахунків, які витребувані ухвалою суду від 30.05.2013р.

Представник позивача у судовому засіданні позовні вимоги підтримав у повному обсязі.

Відповідач у судове засідання 10.06.2013р. не прибув, витребуваних ухвалою суду документів не надав, про причини неявки суд не повідомив. Відповідач був належним чином інформований про дату час та місце проведення судового засідання і жодним чином не був позбавлений права забезпечити у судове засідання явку уповноваженого представника. Крім того, суд ухвалами від 30.04.2013р., від 14.05.2013р. та від 30.05.2013р. відкладав розгляд справи в межах встановленого законом процесуального строку її вирішення, та надавав можливість відповідачу реалізувати свої процесуальні права сторони в господарському процесі.

Ухвали направлялись на адресу відповідача, яка зазначена в позовній заяві та у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (а.с. 63-65) з рекомендованими повідомленнями. Ухвали суду, які були надіслані на адресу відповідача, повернулися до суду з відміткою пошти "вибули" та знаходиться в матеріалах справи.

Судом надавалось відповідачу достатньо часу для реалізації у повному обсязі своїх процесуальних прав.

Відповідно до положень статті 75 ГПК України, справа розглядається без участі представника відповідача, за наявними в ній матеріалами, яких достатньо для вирішення спору по суті.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, суд

в с т а н о в и в:

Матеріали справи свідчать, що 18.09.2012р. між позивачем (постачальник) та відповідачем (покупець) був укладений договір поставки № 99 (надалі - договір).

Відповідно до умов договору постачальник зобов'язався поставити, а покупець прийняти та оплатити на умовах цього договору продукцію виробничо-технічного призначення (п. 1.1).

На виконання умов договору позивач в період з вересня 2012р. по листопад 2012р. поставив відповідачу товар на загальну суму 53766,64 грн., що підтверджується видатковими накладними № О0002275 від 21.09.2012р., № О0002742 від 29.10.2012р., № О0002743 від 29.10.2012р., № О0002789 від 07.11.2012р. та № О0002790 від 07.11.2012р. (а.с. 34-39).

Відповідно до умов п.6.1. договору оплата товару здійснюється на підставі виставленого рахунку-фіактури.

На виконання умов п.6.1. договору позивачем надано копії рахунків № О0002806 від 14.09.2012р., № О0002981 від 27.09.2012р.,№ О0002982 від 27.09.2012р., № О0002983 від 27.09.2012р. та № О0003395 від 29.10.2012р., з яких вбачається, що вони отримані відповідачем 07.11.2012р.

Відповідач за отриманий товар розрахувався частково, в розмірі 44436,76 грн., що підтверджується картками рахунку контрагента (а.с. 40-41).

21.11.2012 року позивачем на адресу відповідача надіслано претензію з вимогою перерахувати суму боргу в розмірі 9329,88 грн. у термін трьох банківських днів з моменту отримання даної претензії (а.с. 32-33). Претензія позивача залишена без відповіді та реагування.

Станом на день звернення позивача з позовом до суду, сума заборгованості відповідача перед позивачем за основною сумою боргу становить 9329,88 грн.

Проаналізувавши заявлені позовні вимоги з положеннями чинного законодавства суд дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню повністю, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ст. 193 ГК України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином, відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Відповідно до приписів ч. 1 ст. 265 Господарського кодексу України, за договором поставки одна сторона - постачальник зобов'язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов'язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

Положеннями ст.ст. 525, 526 ЦК України встановлено, що одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог-відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до положень ст. 530 ЦК України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Доказів погашання заявленої до стягнення суми боргу за поставлений товар у розмірі 9329,88 грн. відповідачем суду не надано.

З огляду на викладене, вимога позивача про стягнення основної суми боргу у розмірі 9329,88 грн. є документально обґрунтованою та нормативно доведеною, а тому задовольняється судом.

Крім того, позивач у позовній заяві просить стягнути з відповідача штрафну санкцію у розмірі 70440,59 грн.

Згідно ст. 610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Відповідно до положень ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки.

Пунктом 7.2 Договору сторони узгодили, що у випадку порушення покупцем будь-якого грошового зобов'язання, встановленого цим договором, останній зобов'язаний сплатити штрафну санкцію у розмірі 5 % від несплаченої суми за кожен день прострочення. Дана вимога є зрозумілою сторонами, сторони досягли згоди щодо незмінності визначеного пункту.

Доказів сплати нарахованої суми штрафної санкції у розмірі 70440,59 грн. відповідачем суду не надано.

Таким чином, позовні вимоги в частині стягнення суми штрафної санкції у розмірі 70440,59 грн. підлягають задоволенню, оскільки вони погоджені в установленому законом порядку.

Відповідно до положень ст.ст. 33, 34 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи.

Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Відповідач позовні вимоги належними та доступними засобами доказування не спростував, а наявні в матеріалах справи документи свідчать про безспірність та обґрунтованість позовних вимог.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин в їх сукупності, суд дійшов висновку, що заявлені позивачем вимоги документально підтверджені, а отже такі, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до ст. 49 ГПК України, понесені позивачем витрати зі сплати судового збору в сумі 1720,50 грн. відшкодовуються йому за рахунок відповідача, з вини якого спір доведено до врегулювання в судовому порядку.

У судовому засіданні проголошено вступну та резолютивну частини судового рішення і повідомлено представнику позивача про дату складення повного рішення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 44, 49, 75, 82, 84, 85 Господарського процесуального кодексу України, суд

в и р і ш и в:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з приватного підприємства "Виробничо-комерційна фірма "Експо Груп" (73000, м. Херсон, вул. Залізнична, буд. 23, код ЄДРПОУ - 38044945) на користь виробничо-комерційної фірми "Взірець-2000" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (65496, Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Мізікевича, ж/м Чорноморка, вул. Побратимів, 9/5, код ЄДРПОУ - 30708258) суму основного боргу у розмірі 9329,88 грн., суму штрафної санкції у розмірі 70440,59 грн. та 1720,50 грн. судового збору.

Повне рішення складено 14.06.2013р.

Суддя С.В. Нікітенко

Часті запитання

Який тип судового документу № 31851876 ?

Документ № 31851876 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 31851876 ?

Дата ухвалення - 10.06.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 31851876 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 31851876 ?

В Господарський суд Херсонської області
Попередній документ : 31851843
Наступний документ : 31853768