Рішення № 31336317, 21.05.2013, Господарський суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення
21.05.2013
Номер справи
904/1948/13-г
Номер документу
31336317
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

17.05.13р. Справа № 904/1948/13-гЗа позовом Публічного акціонерного товариства "Банк Форум", м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Мар'янівка", Дніпропетровська область , Дніпропетровський район, с. Кіровське

про стягнення 6 513 184 грн.14 коп.

Суддя Пархоменко Н.В.

Представники:

від позивача: представник Биковський М.Ю., довіреність № 10/03-77 від 01.03.13 року;

від відповідача: представник Коломоєць С.В., довіреність б/н від 14.05.13 року.

СУТЬ СПОРУ:

Позивач звернувся з позовом в якому просить стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Мар'янівка" заборгованість за генеральним кредитним договором № 0033/06/03-КL від 28.04.2006 року у сумі 5 552 492,69грн., заборгованість по відсоткам 928 750,21грн., пеню в розмірі 31 941,24грн. та судові витрати.

Позовні вимоги обґрунтовано невиконанням відповідачем умов Генерального договору №0033/06/03-КL від 28.04.2006 року. Внаслідок невиконання кредитних зобов'язань у відповідача виникла заборгованість у сумі 6 513 184,14грн.

Відповідач надав відзив 17.04.2013р. вх.№24445/13 в якому не заперечує самого факту отримання кредитних коштів, та наявності певної заборгованості за факт ом повернення кредитних коштів, процентів за ними та суми нарахованої пені, відповідач не погоджується з загальною сумою заборгованості товариства перед Банком так як останнім не надано відомостей про стан іпотечного майна переданого Банку в якості забезпечення до Генерального кредитного договору укладеного між ПАТ "Банк Форум" та ТОВ "Агрофірма "Мар'янівка" .

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 17.04.2013р. за клопотанням представників сторін продовжено строк вирішення спору до 26.05.2013р.

В судовому засіданні з 15.05.2013р. по 17.05.2013р. оголошувалась перерва у судовому засіданні відповідно до статті 77 Господарського процесуального кодексу України.

17.05.2013р. в судовому засіданні оголошена вступна та резолютивна частина рішення.

Дослідивши матеріали справи, вислухавши представників сторін, оцінивши докази в сукупності, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ :

28 квітня 2006р. між позивачем акціонерним комерційним банком "Форум", правонаступником якого є публічне акціонерне товариство "Банк Форум" (банк) та відповідачем товариством з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Мар'янівка" (позичальник) укладено генеральний кредитний договір №0033/06/03-КL з додатковими угодами до нього.

Відповідно до умов кредитного договору і додаткового договору від 28.04.2009р. Банк надав позичальнику кредитну лінію з максимальним лімітом заборгованості у сумі 930000,00 Євро Грошові кошти надаються банком позичальнику у формі кредитної лінії в межах максимального ліміту кредитування, в порядку та на умовах визначених договором. Валюта кредитування - Євро. Позичальник зобов'язувався сплачувати банку проценти за максимальною ставкою: 12,5.

Строк повернення кредитних коштів відповідно до умов кредитного договору і додаткової угоди від 30.12.2008року встановлений -27 квітня 2010р.

Додатковою угодою №6 від 30.12.2008р., сторони визначили термін користування кредитними коштами по генеральному кредитному договору №0033/06/22-KL від 28.04.2006р. - до 30.12.2008р.

Відповідачу було надано кредитних коштів на суму - 1 809 685,91 євро, одержання коштів підтверджується меморіальними ордерами (а.с. 37-84) та не спростовується відповідачем. Відповідачем сплачено - 1 290 1122,67євро, таким чином борг по тілу кредита за період з 28.04.2006р. по 21.02.2013р. становить -519 573,24євро , що становить в гривневому еквіваленті -5 552492,69грн.(курс НБУ на 21.02.2013р) 10,686641

Відповідно до ст.1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти. До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Відповідно до ч.1 ст. 1049 ЦК України позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Статтею 1048 ЦК України визначено, що позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

Згідно зі ст.526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Стаття 525 ЦК України передбачає, що одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Генеральний кредитний договір №0033/06/03-KL від 28.04.2006р. на час провадження у справі не оспорений, недійсним не визнаний.

Розділом, 1 графи 6, п. 1.4.1 генерального кредитного договору №0033/06/03-KL від 28.05.2006р. і додатковим договором №5 відповідач зобов'язався сплачувати позивачу проценти за користування кредитними коштами щомісячно в розмірі 12,5 % відсотків річних.

На час розгляду спору заборгованість по генеральному кредитному договору №0033/06/03-KL від 28.04.2006р. відповідачем не погашена.

Крім того, позивач просить стягнути з відповідача 31 941,24грн. пені за несвоєчасну сплату процентів за користування кредитними коштами за період з 22.02.2012р. по 21.09.2012р. згідно п. 4.1 договору, пеня розрахована за подвійною обліковою ставкою НБУ.

Згідно зі ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки.

Відповідно до статей 546, 549 Цивільного кодексу України виконання зобов'язання може забезпечуватися, в тому числі неустойкою. Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання (ч. 1 ст. 230 Господарського кодексу України).

У відповідності до ч. 1 ст. 231 Господарського кодексу України законом щодо окремих видів зобов'язань може бути визначений розмір штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені), зміна якого за погодженням сторін не допускається.

Статтею 1 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" передбачено, що платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін.

Згідно із статтею 3 зазначеного Закону розмір пені, передбачений ст. 1 цього Закону, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

У п.4.1 генерального кредитного договору №0033/06/03-KL від 28.04.2006р. сторони обумовили, що за несвоєчасне повне чи часткове повернення кредитних коштів та за несвоєчасну повну чи часткову сплату процентів позичальник сплачує банку неустойку у вигляді пені у розмірі 0,2 процентів, що обчислюється з суми неповернутих (несвоєчасно повернутих) кредитних коштів та/або сплачених (несвоєчасно сплачених) процентів за кожен день прострочення.

З огляду на викладене, позовні вимоги підтвердженні матеріалами справи та підлягають задоволенню повністю у сумі 5 552 492,69 грн. - заборгованості по кредиту, заборгованість по процентам у сумі 928 750,21грн. та суму пені у розмірі 31 941,24грн. за несвоєчасну сплату процентів.

Слід зазначити, що при розрахунку основного боргу по тілу кредиту Банком враховано погашення кредиту в сумі 65225,49євро які надійшли від добровільної реалізації предмета іпотеки Яхно О.Е. (іпотечний договір №07-752/07 від 20.09.2007р), кошти зараховані 06.12.2011р., що підтверджується розрахунком позивача (стор. справи 104-108).

Відповідно статті 49 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на відповідача.

Керуючись статтями 49, 82-84, 116, Господарського процесуального кодексу України, господарський суд ,-

ВИРІШИВ :

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Мар'янівка" (юридична адреса : 52030 Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Кіровське, вул. Леніна, буд. 547; поштова адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, провулок Ушинського, 2 кв. 43, код ЄДРПОУ 33475583) на користь публічного акціонерного товариства "Банк Форум" (02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7, код ЄДРПОУ 21574573) - 5 552 492 (п'ять мільйонів п'ятсот п'ятдесят дві тисячі чотириста дев'ятсот дві) грн. 69 коп. - заборгованість по кредиту, 928 750 (дев'ятсот двадцять вісім тисяч сімсот п'ятдесят) грн. 21 коп. - заборгованість по нарахуванню процентів, 31 941 (тридцять одну тисячу дев'ятсот сорок одну) грн. 24 коп. - пені, та 68 820 (шістдесят вісім тисяч вісімсот двадцять) грн. 00коп. витрат по сплаті судового збору.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Суддя Н.В. Пархоменко Повне рішення складено

21.05.2013р.

Попередній документ : 31335264
Наступний документ : 31336324