Постанова № 313343, 30.11.2006, Господарський суд Луганської області

Дата ухвалення
30.11.2006
Номер справи
13/477н-ад
Номер документу
313343
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД Луганської області 91016, м.Луганськ пл.Героїв ВВВ 3а тел.55-17-32

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Луганской области 91016, г.Луганск пл.Героев ВОВ 3а тел.55-17-32

П О С Т А Н О В А

Іменем України

30.11.06 Справа № 13/477н-ад.

За позовом відкритого акціонерного товариства «Алчевське хлібоприймальне підприємство», м. Алчевськ Луганської області

до Луганського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, м. Луганськ, м. Луганськ

про скасування постанови

Суддя Яресько Б.В.

Від позивача –Не прибув

Від відповідача –Омелаєва І.О., дов. № 20-П/06 від 02.10.06; Орлянко Д.Ю. дов. № 19/П/06 від 02.10.06 р.

13.11.2006 р. у судовому засіданні була оголошена перерва до 30.11.2006 р.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ: Позивачем заявлено вимоги про скасування постанови № 389 від 04.10.2006.

Представник позивача позов підтримав.

Відповідач проти позову заперечує з підстав, викладених у відзиві на позовну заяву.

Розглянувши документи і матеріали, додані до позовної заяви, заслухавши пояснення представників учасників судового процесу, всебічно і повно з’ясувавши всі обставини справи, оцінивши докази, які мають значення для вирішення спору, господарський суд,

ВСТАНОВИВ, що 13 березня 2006 р. позивачем у газеті “Вісник. Цінні папери” № 057-058 (1569) була розміщена інформація про зміну головного бухгалтера, яка відбулася 03.03.2006 р.

Копія зазначеної сторінки газети “Вісник. Цінні папери” була надана позивачем відповідачу 25.07.2006 р.

08.06.2006 р. відповідачем була прийнята постанова № 112-ЛУ якою встановлено, що позивач в порушення вимог ст. 25 Закону України “Про цінні папери і фондову біржу” та п. 3.6 Положення про надання особливої інформації акціонерними товариствами та підприємствами –емітентами облігацій, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.02.2000 р. № 5 із змінами та доповненнями, внесеними рішенням ДКЦПФР від 24.06.2003 р. № 295 не опублікував особливу інформацію від 02.03.2006 р. і від 03.03.2006 р. та не подало до відповідача чіткі копії сторінок номера друкованого видання, в якому опубліковано особливу інформацію від 02.03.2006 р. і від 03.03.2006 р.

Згідно постанови № 112-ЛУ від 08.06.2006 р. до позивача була застосована санкція у сумі 3400 грн. 00 коп.

05.09.2006 р. відповідачем приймається постанова № 112-ЛУ про скасування постанови № 112-ЛУ про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів від 08.06.06 р. та про закриття справи щодо позивача в зв’язку з відсутністю події правопорушення, оскільки відповідачу стало відомо про наявність публікації у газеті “Вісник. Цінні папери” № 057-058 (1569) згідно одержаної від позивача інформації 25.07.2006 р.

04.10.2006 р. відповідачем приймається постанова № 389-ЛУ про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів якою до позивача за подання копії сторінки номера друкованого видання, в якій була опублікована особлива інформація від 02.03.06 р. та 03.03.2006 р. з порушенням десятиденного терміну встановленого п. 3.6. Положення про надання особливої інформації акціонерними товариствами та підприємствами –емітентами облігацій, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.02.2000 р. № 5 із змінами та доповненнями, внесеними рішенням ДКЦПФР від 24.06.2003 р. № 295 була застосована санкція у вигляді накладення штрафу у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян –1700 грн. 00 коп.

Позивач звернувся до господарського суду Луганської області з позовом в якому просить суд скасувати постанову відповідача № 389-ЛУ від 04.10.2006 року. Свої позовні вимоги позивач зокрема обґрунтовує тим, що вказана постанова була прийнята з порушенням матеріального та процесуального права, без належного врахування обставин, що пом’якшують відповідальність, що інформація про зміну головного бухгалтера не є особливою інформацією, за ненадання якої передбачена відповідальність.

Відповідач позов не визнає, посилаючись на законність, та обґрунтованість прийнятого рішення.

Встановивши фактичні обставини справи, оцінивши доводи сторін та надані ними докази суд дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог виходячи з наступних підстав.

Відповідно до п. 1, п. 6 ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення. Якщо особа, яка бере участь у справі, без поважних причин не надасть докази на пропозицію суду для підтвердження обставин на які вона посилається, суд вирішує справу на основі наявних доказів.

Згідно п. 4 ст. 70 Кодексу адміністративного судочинства України обставини, які за законом повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися ніякими іншими засобами доказування.

Відповідно до п. 2 ст. 70 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Згідно ст. 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в України” державна комісія з цінних паперів та фондового ринку накладає на юридичних осіб штрафи за ненадання, несвоєчасне надання або надання завідомо недостовірної інформації - у розмірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно п. 2.2., 3.6. Положення про надання особливої інформації акціонерними товариствами та підприємствами –емітентами облігацій, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.02.2000 р. № 5 із змінами та доповненнями, внесеними рішенням ДКЦПФР від 24.06.2003 р. № 295 емітент повинен надати відповідачу Інформацію про звільнення та призначення головного бухгалтера емітента, якщо він не входить до складу виконавчого органу (правління) емітента. Емітенти зобов'язані не пізніше строку, визначеного чинним законодавством України, опублікувати Інформацію (у форматі повідомлення або в текстовому форматі) в одному з офіційних друкованих видань фондової біржі, на якій цінні папери емітента уключені до лістингу. Чітку копію сторінки номера друкованого видання, в якому було опубліковано інформацію, емітент подає до Комісії протягом десяти днів після публікації. На копії сторінки обов'язково мають бути зазначені найменування друкованого видання, номер та дата виходу, номер сторінки.

Згідно ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно ст. 61 Конституції України ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.

08.06.2006 р. відповідачем була прийнята постанова № 112-ЛУ яким до позивача була застосована санкція у сумі 3400 грн. 00 коп. за утому числі не подання до відповідача чіткі копії сторінок номера друкованого видання, в якому опубліковано особливу інформацію від 02.03.2006 р. і від 03.03.2006 р.

05.09.2006 р. відповідач самостійно скасував зазначену постанову в зв’язку з відсутністю події правопорушення.

Згідно п. 3 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони:

1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України;

2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано;

3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії);

4) безсторонньо (неупереджено);

5) добросовісно;

6) розсудливо;

7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації;

8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія);

9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення;

10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Суд вважає, що спірна постанова прийнята відповідачем без належного врахування усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення, без дотримання необхідного балансу між будь якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями на досягнення яких спрямоване це рішення. Розмір застосованої санкції не відповідає розміру допущеного позивачем правопорушення.

За таких обставин, позов підлягає задоволенню.

Згідно ст. 94 Кодексу адміністративного судочинства України судові витрати підлягають стягненню з державного бюджету України.

Керуючись ст. 94, 162-165 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Скасувати постанову № 389-ЛУ про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів від 04.10.2006 р. Луганського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Стягнути з Державного бюджету України на користь Відкритого акціонерного товариства “Алчевськ хлібоприймальне підприємство” м. Алчевськ, вул.. Вокзальна 37 ідентифікаційний код 00957212 судовий збір в сумі 3 грн. 40 коп.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, встановленого Кодексом адміністративного судочинства України, якщо таку заяву не було подано.

Постанову складено у повному обсязі та підписано 05.12.2006 р.

Про апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції спочатку подається заява. Обґрунтування мотивів оскарження і вимоги до суду апеляційної інстанції викладаються в апеляційній скарзі.

Заява про апеляційне оскарження та апеляційна скарга подаються до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Заява про апеляційне оскарження постанови суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня складення постанови в повному обсязі. Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження.

Апеляційна скарга може бути подана без попереднього подання заяви про апеляційне оскарження, якщо скарга подається у строк, встановлений для подання заяви про апеляційне оскарження.

Суддя Б.В. Яресько

Часті запитання

Який тип судового документу № 313343 ?

Документ № 313343 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 313343 ?

Дата ухвалення - 30.11.2006

Яка форма судочинства по судовому документу № 313343 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 313343 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 313343, Господарський суд Луганської області

Судове рішення № 313343, Господарський суд Луганської області було прийнято 30.11.2006. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Постанова. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 313343 відноситься до справи № 13/477н-ад

Це рішення відноситься до справи № 13/477н-ад. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 313342
Наступний документ : 313344