Постанова № 30927868, 16.04.2013, Полтавський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
16.04.2013
Номер справи
816/1549/13-а
Номер документу
30927868
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2013 року м. ПолтаваСправа №816/1549/13-а

Полтавський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді - Петрової Л.М.,

при секретарі - Іванюк Є.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за адміністративним позовом Управління Пенсійного фонду України в м. Лубнах та Лубенському районі Полтавської області до Приватного акціонерного товариства "Лубенська рибоводно-меліоративна станція" про стягнення переплати пенсії,

В С Т А Н О В И В:

27 березня 2013 року Управління Пенсійного фонду України в м. Лубнах та Лубенському районі Полтавської області звернулося до Полтавського окружного адміністративного суду з позовною заявою до Приватного акціонерного товариства "Лубенська рибоводно-меліоративна станція" про стягнення переплати пенсії у сумі 74527,75 грн.

В обґрунтування своїх вимог позивач зазначав, що відповідачем видано довідку від 03 березня 2004 року №12 про заробіток для обчислення пенсії ОСОБА_1, на підставі якої ОСОБА_1 призначена та виплачується пенсія за віком. Однак, у ході проведення зустрічної перевірки УПФУ в м. Лубнах та Лубенському районі Полтавської області встановлено факт розбіжності даних, які відображені у довідці, що призвело до переплати пенсії у сумі 74527,75 грн.

Позивач явку уповноваженого представника у судове засідання не забезпечив, надіслав до суду заяву, в якій підтримав позовні вимоги та просив розглянути справу без участі представника управління /а.с. 20/.

Відповідач явку уповноваженого представника у судове засідання не забезпечив, хоча у матеріалах справи наявні докази, що він належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду справи, про причини своєї неявки суд не повідомив, клопотань та заперечень не надав /а.с. 21-25/.

Судова повістка, направлена ПАТ "Лубенська рибоводно-меліоративна станція" за адресою с. Новаки, Лубенський район, Полтавська область, повернулась з поштовою відміткою "за зазначеною адресою не проживає".

Разом з тим, згідно наявного у матеріалах справи витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відповідач зареєстрований за цією адресою /а.с. 11-12/.

Згідно до частини восьмої статті 35 Кодексу адміністративного судочинства України вважається, що повістку вручено юридичній особі, якщо вона доставлена за адресою, внесеною до відповідного державного реєстру.

Частиною одинадцятою статті 35 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що у разі повернення поштового відправлення із повісткою, яка не вручена адресату з незалежних від суду причин, вважається, що така повістка вручена належним чином.

Згідно частини четвертої статті 128 Кодексу адміністративного судочинства України у разі неприбуття відповідача, належним чином повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, без поважних причин розгляд справи може не відкладатися і справу може бути вирішено на підставі наявних у ній доказів.

Враховуючи, що матеріалах справи достатньо письмових доказів для правильного вирішення справи, суд вважає за можливе проводити розгляд справи за даної явки та наявними у справі матеріалами.

Суд, заслухавши пояснення представника позивача, вивчивши та дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, приходить до наступних висновків

Судом встановлено що 03 березня 2004 року ПАТ "Лубенська рибоводно-меліоративна станція" видано ОСОБА_1 довідку №12 про заробіток для обчислення пенсії /а.с. 5/.

Управлінням Пенсійного фонду України в м. Лубнах та Лубенському районі Полтавської області на підставі зазначеної довідки ОСОБА_1 призначено пенсію за віком.

Позивачем проведено перевірку з питань обґрунтованості видачі довідки про заробітну плату від 03 березня 2004 року №12, за результатами якої було виявлено розбіжності з даними, які відображені в довідці.

Як вбачається з матеріалів справи, ПАТ "Лубенська рибоводно-меліоративна станція" не заперечує факту видачі довідки із недостовірними даними щодо заробітної плати ОСОБА_1

Так, 29 серпня 2012 року відповідачем видано нову довідку №18 про заробітну плату для обчислення пенсії Ігнатенко ОСОБА_1 /а.с. 6/, яка отримана відповідачем 16 жовтня 2012 року, що підтверджується даними штампу вхідної кореспонденції.

Згідно довідки від 29 серпня 2012 року №18 ОСОБА_1 було здійснено перерахунок пенсії, про що видано розпорядження від 23 жовтня 2012 року №137772, копія якого наявна у матеріалах справи /а.с. 7/, та підраховано суму переплати пенсії, яка виникла через помилку у довідці від 03 березня 2004 року №12. Сума переплати склала 74527,75 грн. /а.с. 9-10/

Оскільки, кошти у розмірі 74527 грн. 75 коп. у добровільному порядку відповідачем не відшкодовано, Управління Пенсійного фонду України в м. Лубнах та Лубенському районі Полтавської області звернулося до суду з позовом про їх стягнення.

Надаючи правову оцінку позовним вимогам та відповідним доводам сторін, суд виходить з наступного.

Відповідно до пункту 3 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року №384/2011, основними завданнями Пенсійного фонду України є, зокрема, призначення (перерахунок) пенсій та підготовка документів для їх виплати; забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій; ефективне та цільове використання коштів.

Пунктом 1.1 Положення про управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 30 квітня 2002 року № 8-2, визначено, що управління Пенсійного фонду України у районах, містах і районах у містах є органами Фонду, підпорядкованими відповідно головним управлінням Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, що разом з цими управліннями утворюють систему територіальних органів Фонду.

Частиною першою статті 50 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" передбачено, що суми пенсій, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пенсіонера або подання страхувальником недостовірних даних, можуть бути повернуті пенсіонером добровільно або стягуються на підставі рішень територіальних органів Пенсійного фонду чи в судовому порядку.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 14 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" страхувальниками відповідно до цього Закону є роботодавці: підприємства, установи і організації, створені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, об'єднання громадян, профспілки, політичні партії (у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, профспілок, політичних партій, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами), фізичні особи-суб'єкти підприємницької діяльності та інші особи (включаючи юридичних та фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок), які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, або за договорами цивільно-правового характеру.

Відповідно до положень статті 101 Закону України "Про пенсійне забезпечення" органи, що призначають пенсії, мають право вимагати відповідні документи від підприємств, організацій і окремих осіб, а також в необхідних випадках перевіряти обґрунтованість їх видачі.

Підприємства, організації несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну громадянам або державі внаслідок несвоєчасного оформлення або подання пенсійних документів, а також за видачу недостовірних, документів, і відшкодовують її.

Наданням відповідачем недостовірних даних у довідці від 03 березня 2004 року №12 про заробітну плату для обчислення пенсії ОСОБА_1 відповідач діяв неправомірно, що призвело до переплати позивачем пенсії вказаній особі на загальну суму 74527,75 грн., що підтверджується наданим позивачем розрахунком /а.с. 9-10/.

Враховуючи вищевикладене та те, що обов'язок відшкодування шкоди, заподіяної державі внаслідок надання недостовірних даних, покладено на страхувальника, як на особу, яка надала недостовірні дані, сума заборгованості, що виникла внаслідок переплати позивачем пенсії ОСОБА_1 підлягає стягненню з відповідача, як зі страхувальника, яким видано довідку про заробітну плату для обчислення пенсії, що містить недостовірні відомості.

Допущення арифметичних помилок під час розгляду справи у суді по визначенні суми переплати пенсії судом не встановлено.

Відповідно до статті 23 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" спори, що виникають із правовідносин за цим Законом, вирішуються органами Пенсійного фонду та в судовому порядку.

Частиною першою статті 11 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Згідно з частиною першою статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

Враховуючи наявність у відповідача обов'язку з відшкодування заподіяної шкоди, а у позивача - прав на контроль за дотриманням пенсійного законодавства та на звернення до суду з позовом про стягнення суми переплати пенсії, суд приходить до висновку про наявність законних підстав для задоволення позову - про стягнення переплати пенсії у розмірі 74527,75 грн.

Згідно частини четвертої статті 94 Кодексу адміністративного судочинства України у справах, в яких позивачем є суб'єкт владних повноважень, а відповідачем - фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються.

На підставі викладеного, керуючись статтями 7, 8, 9, 10, 11, 71, 160-163 Кодексу адміністративного судочинства України,

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов Управління Пенсійного фонду України в м. Лубнах та Лубенському районі Полтавської області до Приватного акціонерного товариства "Лубенська рибоводно-меліоративна станція" про стягнення переплати пенсії задовольнити.

Стягнути з Приватного акціонерного товариства "Лубенська рибоводно-меліоративна станція" (код ЄДРПОУ 00703440, місцезнаходження: с. Новаки, Лубенський район, Полтавська область) на користь Управління Пенсійного фонду України в м. Лубнах та Лубенському районі Полтавської області переплату пенсії у сумі 74527,75 грн. /сімдесят чотири тисячі п'ятсот двадцять сім гривень сімдесят п'ять копійок/.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Постанова може бути оскаржена до Харківського апеляційного адміністративного суду через Полтавський окружний адміністративний суд шляхом подання апеляційної скарги протягом десяти днів з дня проголошення постанови з одночасним поданням її копії до суду апеляційної інстанції. У разі складення постанови у повному обсязі відповідно до статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Повний текст постанови виготовлено 17 квітня 2013 року.

Суддя Л.М. Петрова

Попередній документ : 30926496
Наступний документ : 30927870