Постанова № 30926433, 23.04.2013, Львівський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
23.04.2013
Номер справи
813/1626/13-а
Номер документу
30926433
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2; e-mail: inbox@adm.lv.court.gov.ua; тел.: (032)-261-58-10 П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2013 року № 813/1626/13-а

о 11 год., 00 хв. м. ЛьвівЛьвівський окружний адміністративний суд, суддя Гавдик З.В., секретар судового засідання Саковець Б.П., розглянувши в судовому засіданні адміністративну справу за

позовомДержавної податкової інспекції у Сколівському районі Львівської області Державної податкової інспекції, представник - не прибув,доПриватного підприємства «Брати Шкодин», представник - не прибувпронакладення арешту на кошти

Державна податкова інспекція у Сколівському районі Львівської області Державної податкової інспекції звернулася до Львівського окружного адміністративного суду із вказаним адміністративним позовом.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивач вправі звертатися до суду щодо накладення арешту на кошти та інші цінності такого платника податків, що знаходяться в банку, у разі, якщо у платника податків, який має податковий борг, відсутнє майно та/або його балансова вартість менша суми податкового боргу, та/або таке майно не може бути джерелом погашення податкового боргу. У відповідача є податковий борг, який на час розгляду справи відповідачем добровільно у строки встановлені законом не сплачено. Арешт коштів на рахунку платника податків здійснюється виключно на підставі рішення суду шляхом звернення органу державної податкової служби до суду.

Представник позивача в судове засідання не прибув, подав 03.04.2013 року клопотання у якому позовні вимоги підтримав, просив позов задоволити повністю, справу розглядати без його участі.

Відповідач прибуття повноважного представника в судове засідання не забезпечив, заперечень на адміністративний позов не подав. На адресу суду повернувся направлений відповідачу за адресою вказаною у позовній заяві та у Довідці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців поштовий конверт по причині відсутності за зазначеною адресою. Згідно ч. 11 ст. 35 КАС України, у разі повернення поштового відправлення із повісткою, яка не вручена адресату з незалежних від суду причин, вважається, що така повістка вручена належним чином.

Безпосередньо, всебічно, повно та об'єктивно дослідивши наявні у справі докази, давши їм оцінку, суд встановив:

Відповідач - Приватне підприємство «Брати Шкодин» перебуває у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що підтверджується копією довідки з Єдиного державного реєстру станом на 28.12.2012 року.

15.10.2008 року відповідач узятий на облік в ДПІ у Сколівському районі Львівської області ДПС за № 357/29-020, що підтверджується довідкою ДПІ у Сколівському районі Львівської області ДПС № 62/18-225 від 10.01.2013 року про взяття на облік платника податків.

Позивач в обґрунтування позовних вимог надав суду копії:

- корінця податкового повідомлення - рішення позивача форми «Р» № 00000415 від 17.03.2011 року, згідно якого, на підставі акту перевірки № 00013/1500/36145540 від 28.02.2011 року, відповідачу визначено суму податкового зобов'язання (з урахуванням штрафних (фінансових) санкцій) за платежем - податок на прибуток підприємств, в сумі 170,00 грн., з них за основним платежем - 0,00 грн., за штрафними (фінансовими) санкціями - 170,00 грн.;

- корінця податкового повідомлення - рішення позивача форми «Р» № 0000351510 від 17.03.2011 року, згідно якого, на підставі акту перевірки № 014/15-0/36145540 від 28.02.2012 року, відповідачу визначено суму податкового зобов'язання (з урахуванням штрафних (фінансових) санкцій) за платежем - комунальний податок, в сумі 170,00 грн., з них за основним платежем - 0,00 грн., за штрафними (фінансовими) санкціями - 170,00 грн.;

- корінця податкового повідомлення - рішення позивача форми «Р» № 000471500 від 22.06.2011 року, згідно якого, на підставі акту перевірки № 038/15-0/36145510 від 31.05.2011 року, відповідачу визначено суму податкового зобов'язання (з урахуванням штрафних (фінансових) санкцій) за платежем - податок на прибуток підприємств, в сумі 1020,00 грн., з них за основним платежем - 0,00 грн., за штрафними (фінансовими) санкціями - 1020,00 грн.;

- корінця податкового повідомлення - рішення позивача форми «Ш» № 0008731510 від 08.10.2011 року, згідно якого, на підставі акту перевірки № 135/15-0/36145540 від 29.08.2011 року, відповідача зобов'язано сплатити штраф у розмірі 50% у сумі 125,00 грн., за платежем - єдиний податок з юридичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року.

- корінця податкової вимоги позивача форми «Ю» від 16.11.2011 року за № 28, згідно якої загальна сума податкового боргу відповідача за узгодженими грошовими зобов'язаннями станом на 16.11.2011 року становить 1606,82 грн., у тому числі основний платіж - 0,00 грн., штрафні (фінансові) санкції (штрафи) - 1485,00 грн., пеня - 121,82 грн.;

- корінця податкового повідомлення - рішення позивача форми «Р» № 0000681510 від 13.03.2012 року, згідно якого, на підставі акту перевірки № 012/15-0/36145540 від 28.02.2012 року, відповідачу збільшено суму грошового зобов'язання за платежем - податок на прибуток підприємств, в сумі 1020,00 грн., з них за основним платежем - 0,00 грн., за штрафними (фінансовими) санкціями - 1020,00 грн.;

- відповіді Стрийського міжрайонного бюро технічної інвентаризації від 06.03.2012 року за № 661, в якій зазначено про відсутність реєстрації нерухомого майна за відповідачем в Державному реєстрі прав власності;

- відповіді Інспекції державного технічного нагляду Львівської обласної державної адміністрації № 3-1/345 від 15.03.2012 року «Про наявність зареєстрованих транспортних засобів», в якій зазначено, за відповідачем тракторів, самохідних машин та механізмів не зареєстровано;

- відповіді Головного управління земельних ресурсів у Сколівському районі Львівської області Головного управління земельних ресурсів у Львівській області № 686 від 07.04.2011 року, в якій зазначено, що у власності та користування відповідача земельних ділянок на території району не має.

- відповіді Стрийського відділу реєстраційно-екзаменаційної роботи ДАІ з обслуговування № 805 від 03.03.2012 року, в якій зазначено про те, що за відповідачем автотранспорт не значиться;

- відповіді Відділу статистики у Сколівському районі Головного управління статистики у Львівської області Державної служби статистики України № 245/02/65 від 09.04.2013 року, в якій зазначено, що відповідач фінансову звітність не подавав в органи статистики з часу своєї реєстрації, так як ним не здійснювалась жодна господарська діяльність.

- розрахунку ДПІ у Сколівському районі м. Львова Львівської області ДПС про надання інформації про заборгованість по податках та платежах перед бюджетом станом на 21.12.2012 року в сумі 2626,82 грн.

Докази, які б підтверджували, що у відповідача відсутній податковий борг, наявне майно, яке може бути джерелом погашення податкового боргу в справі відсутні.

Спірні правовідносини регулюються Конституцією України, Податковим кодексом України, Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 року за № 22 із змінами і доповненнями, Кодексом адміністративного судочинства України.

Згідно п.п. 14.1.175. п. 14.1. ст. 14 Податкового кодексу України, податковий борг - сума грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений цим же Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Згідно п.п. 16.1.4. п. 16.1. ст. 16 цього ж Кодексу, платник податків зобов'язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим же Кодексом та законами з питань митної справи.

Згідно п.п. 20.1.17. п. 20.1. ст. 20 цього ж Кодексу, органи державної податкової служби мають право, крім іншого звертатися до суду щодо накладення арешту на кошти та інші цінності такого платника податків, що знаходяться в банку, у разі, якщо у платника податків, який має податковий борг, відсутнє майно та/або його балансова вартість менша суми податкового боргу, та/або таке майно не може бути джерелом погашення податкового боргу.

Згідно ст. 87 цього ж Кодексу, джерелами самостійної сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків є будь-які власні кошти, у тому числі ті, що отримані від продажу товарів (робіт, послуг), майна, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних прав, отримані як позика (кредит), та з інших джерел, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів. Джерелами погашення податкового боргу платника податків є будь-яке майно такого платника податків з урахуванням обмежень, визначених цим же Кодексом, а також іншими законодавчими актами.

Стаття 70 КАС України встановлює правила належності доказів, які визначають об'єктивну можливість доказу підтверджувати обставину, що має значення для вирішення справи, а також правила допустимості доказів, що визначають легітимну можливість конкретного доказу підтверджувати певну обставину у справі. Предметом доказування, згідно з ч. 1 ст. 138 КАС України, є обставини (факти), якими обґрунтовуються позовні вимоги чи заперечення та які належить встановити при ухваленні судового рішення у справі.

Судом враховуються обґрунтування позовних вимог, оскільки позивачем належними та допустимими доказами підтверджено обставину щодо наявності у відповідача податкового боргу в сумі 2626,82 грн. та відсутності у відповідача майна яке може бути джерелом погашення цього ж податкового боргу, а відтак, на думку суду, є підстави щодо накладення арешту на кошти в сумі 2626,82 грн. на банківських рахунках позивача з врахуванням вимог глави 10 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті. Докази які б спростовували вказані встановлені судом обставини в матеріалах справи відсутні.

Судом також враховується, що для позивача Податковим кодексом України визначено особливий порядок накладення адміністративного арешту на кошти на рахунку платника податків. Застосування арешту коштів на рахунку платника податків здійснюється виключно на підставі рішення суду шляхом звернення органу державної податкової служби до суду. Реалізація такого права податкового органу на застосування арешту коштів на рахунках платника податків може здійснюватися виключно шляхом безпосереднього звернення до адміністративного суду з позовом про накладення арешту на кошти на рахунку платника податків.

Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

Згідно ст. 49, 70 КАС України, сторони зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами, а відтак зобов'язані обґрунтовувати належність та допустимість доказів для підтвердження своїх вимог або заперечень.

Таким чином, позовні вимоги Державної податкової інспекції у Сколівському районі Львівської області Державної податкової інспекції, підлягають задоволенню повністю.

Розподіл судових витрат згідно ст. 94 КАС України не застосовується, оскільки позивач звільнений від сплати судового збору згідно п. 21 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір».

Керуючись ст.ст. 69, 70, 160-163 КАС України, суд -

В И Р І Ш И В:

1. Адміністративний позов задоволити повністю.

2. Накласти арешт на кошти Приватного підприємства «Брати Шкодин» в сумі 2626,82 грн. (ЄДРПОУ 36145540, вул. Шевченка, 216, с. Верхняка, Сколівський район, Львівська область) на рахунках, що знаходяться у банку.

Постанова суду першої інстанції може бути оскаржена до Львівського апеляційного адміністративного суду.

Згідно ст. 186 КАС України, апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього ж Кодексу апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Якщо суб'єкта владних повноважень було повідомлено про можливість отримання копії постанови суду безпосередньо в суді, то десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після закінчення п'ятиденного строку з моменту отримання суб'єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови суду.

Постанова суду першої інстанції, набирає законної сили у порядку та строки згідно ст. 254 КАС України.

Постанова складена у повному обсязі 26.04.2013 року.

Суддя Гавдик З.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 30926433 ?

Документ № 30926433 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 30926433 ?

Дата ухвалення - 23.04.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 30926433 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 30926433 ?

В Львівський окружний адміністративний суд
Попередній документ : 30926429
Наступний документ : 30926468