Постанова № 30762379, 18.04.2013, Луганський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
18.04.2013
Номер справи
812/2705/13-а
Номер документу
30762379
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

9.4.4

ПОСТАНОВА

Іменем України

18 квітня 2013 року Справа № 812/2705/13-а

Луганський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого -судді: Ірметової О.В.

при участі секретаря судового засідання: Іванович К.В.

розглянувши в відкритому судовому засіданні адміністративну справу за адміністративним позовом Донбаського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в особі відділу нагляду за учасниками ринку цінних паперів у Луганській області Донбаського ТУ НКЦПФР до Відкритого акціонерного товариства «Алчевське хлібоприймальне підприємство» про стягнення штрафних санкцій у розмірі 2040,00 грн.,-

ВСТАНОВИВ:

19 березня 2013 року до Луганського окружного адміністративного суду надійшов адміністративний позов Донбаського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в особі відділу нагляду за учасниками ринку цінних паперів у Луганській області Донбаського ТУ НКЦПФР до Відкритого акціонерного товариства «Алчевське хлібоприймальне підприємство» про стягнення штрафних санкцій у розмірі 2040,00 грн.

В обґрунтування позову позивачем зазначено, що ВАТ «Алчевське хлібоприймальне підприємство» порушило вимоги ст. 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням ДКЦПФР № 1591 від 19.12.2006р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2007р.

Так, в порушення ст. 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та Положення, ВАТ «Алчевське хлібоприймальне підприємство» не розкрило річну інформацію за 2011 рік шляхом її розміщення в загальнодоступній базі даних, опублікування в офіційному друкованому виданні та подання до Комісії.

Такі дії ВАТ «Алчевське хлібоприймальне підприємство» підпадають під правопорушення, відповідальність за яке передбачена п. 6 ч. 1 ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" - нерозміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, п. 5 ч. 1 ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" не опублікування інформації та п. 7 ч. 1 ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" - неподання інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

У зв'язку з цим, керуючись ст. ст. 9, 11, 12 Закону України "Про державне регулюванні ринку цінних паперів в Україні", 19.09.2012 року уповноваженою особою Донбаського територіального управління НКЦПФР у відношенні ВАТ «Алчевське хлібоприймальне підприємство» були винесені постанови №№ 765-ДО-1-Е, 766-ДО-1-Е, 767-ДО-1-Е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів у розмірі 2040 грн. (дві тисячі сорок гривень 00 копійок).

Зазначену суму необхідно було перерахувати в дохід Державного бюджету України на розрахунковий рахунок Управління Державної казначейської служби у Донецькій області протягом 15 днів з дня отримання постанови. Копії платіжних документів - направити до Донбаського територіального управління НКЦПФР.

Постанова про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів у встановленому законодавством порядку не оскаржувалась. Копій платіжних документів, що підтверджують виконання постанови, до Донбаського територіального управління НКЦПФР не надходило, що свідчить про несплату суми штрафу в Держбюджет.

Представник позивача в судовому засіданні підтримав позовні вимоги в повному обсязі та просив суд їх задовольнити.

Відповідач належним чином повідомлений про час та місце проведення судового засідання не прибув до суду, причини неявки суду не повідомив.

Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши матеріали справи, розглянувши справу в межах заявлених позовних вимог і наданих сторонами доказів, оцінивши докази відповідно до вимог ст.ст.69-72 КАС України, суд дійшов висновку про задоволення позову з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що Уповноваженою особою Донбаського територіального управління НКЦПФР у відношенні ВАТ «Алчевське хлібоприймальне підприємство» винесені постанови від 31.08.2012 року про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів, яким було встановлено, що ВАТ «Алчевське хлібоприймальне підприємство» в термін, передбачений Положенням, на надав до Комісії річну інформацію за 2011 рік (а.с.10-11, 13-14,16-17).

Уповноваженою особою Донбаського територіального управління НКЦПФР у відношенні ЗАТ ВАТ «Алчевське хлібоприймальне підприємство» були винесені постанови № 765-ДО-1-Е, №766-ДО-1-Е та №767-ДО-1-Е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів у розмірі 2040,00 грн. (дві тисячі сорок гривень 00 копійок) (а.с.12, 15, 18).

Зазначену суму необхідно було перерахувати в дохід Державного бюджету України на розрахунковий рахунок Управління Державної казначейської служби у Донецькій області протягом 15 днів з дня отримання постанови. Копії платіжних документів - направити до Донбаського територіального управління НКЦПФР.

Постанова про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів у встановленому законодавством порядку не оскаржувалась. Копій платіжних документів, що підтверджують виконання постанови, до Донбаського територіального управління НКЦПФР не надходило, що свідчить про несплату суми штрафу в Держбюджет.

Згідно із абзацом 2 статті 1 Закону України від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" державне регулювання ринку цінних паперів - це здійснення державою комплексних заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду за ринком цінних паперів та їх похідних та запобігання зловживанням і порушенням у цій сфері.

Державне регулювання ринку цінних паперів згідно зі статтею 5 Закону України від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку є державним органом, підпорядкованим Президенту України і підзвітним Верховній Раді України. До системи цього органу входять Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, її центральний апарат і територіальні органи. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку здійснює повноваження через центральний апарат і свої територіальні органи (ст. 6 Закону України від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні").

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, у відповідності із пунктом 14 статті 8 Закону України від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР "Про державне регулювання ринку цінних паперів в України", зокрема, має право накладати штрафні та інші санкції за порушення чинного законодавства на юридичних осіб та їх співробітників, аж до анулювання ліцензій на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.

Відповідно до частини 1 статті 40 Закону України від 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок" регулярна інформація про емітента - річна та квартальна звітна інформація про результати фінансово-господарської діяльності емітента, яка подається Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку (в тому числі в електронному вигляді).

Строки, порядок та форми подання регулярної інформації про емітента (річної та квартальної) відповідно до частини 6 статті 40 Закону України від 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок" встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року № 1591, яке зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2007 року за № 97/13364, затверджено Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Згідно вимог пункту 1 глави 3 розділу ІV Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів розкриття квартальної інформації на фондовому ринку здійснюється шляхом її розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та подання до Комісії.

Відповідно до пункту 3 глави 3 розділу ІV Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів емітенти цінних паперів зобов'язані розкривати регулярну квартальну інформацію у строк не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Згідно з пунктом 7 частини 1 статті 11 Закону України від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (в редакції, що діяла на час виникнення спірних правовідносин) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує до юридичних осіб фінансові санкції у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за неподання, подання не в повному обсязі інформації та/або подання недостовірної інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до розділу XVIII Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2007 року № 2272 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2008 року за № 120/14811, штраф має бути сплачений юридичною особою не пізніше як через 15 днів з дати отримання нею постанови. Юридичні особи сплачують штрафи шляхом перерахування коштів до Державного бюджету. Документ, який підтверджує сплату штрафу, протягом п'яти робочих днів надсилається до уповноваженого підрозділу центрального апарату Комісії (відповідного підрозділу територіального органу Комісії). У разі несплати штрафу юридичною особою в строк, установлений пунктом 2 цього розділу, штраф стягується в судовому порядку.

Частиною 3 статті 11 Закону України від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" також закріплено, що штрафи, накладені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, стягуються у судовому порядку.

Оскільки ВАТ «Алчевське хлібоприймальне підприємство» постанови № 765-ДО-1-Е, №766-ДО-1-Е та №767-ДО-1-Е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 27.08.2012 року у встановленому порядку не оскаржило, внаслідок чого вони на момент розгляду справи є чинними та такими, що підлягають виконанню, і в порушення вимог розділу XVIII Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2007 року № 2272 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2008 року за № 120/14811, штраф протягом 15 днів з дати отримання постанов про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів не сплатило, позовні вимоги визнаються судом обґрунтованими та такими, що підлягають повному задоволенню.

Щодо питання про розподіл судових витрат суд зазначає наступне.

Відповідно до частини першої статті 88 Кодексу адміністративного судочинства України суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою зменшити розмір належних до оплати судових витрат чи звільнити від їх оплати повністю або частково, чи відстрочити або розстрочити сплату судових витрат на визначений строк.

Згідно з частиною другою статті 88 Кодексу адміністративного судочинства України, якщо у строк, встановлений судом, судові витрати не будуть оплачені, позовна заява залишається без розгляду або витрати розподіляються між сторонами відповідно до судового рішення у справі, якщо оплату судових витрат розстрочено або відстрочено до ухвалення судового рішення у справі.

Разом з позовною заявою позивачем було подано клопотання про звільнення від сплати судових витрат.

На час розгляду справи судовий збір позивачем не сплачено.

Відповідно до статті 94 Кодексу адміністративного судочинства України якщо судове рішення ухвалене на користь сторони - суб'єкта владних повноважень, суд присуджує з іншої сторони всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати, пов'язані із залученням свідків та проведенням судових експертиз.

Згідно зі статтею 4 Закону України "Про судовий збір" від 08 липня 2011 року № 3674-VІ, який набрав чинності з 01 листопада 2011 року, за подання адміністративного позову майнового характеру сплачується судовий збір у розмірі одного відсотку розміру майнових вимог, але не менше 0,1 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 2 розмірів мінімальних заробітних плат.

Суд не приймає до уваги посилання позивача на те, що його кошторисом не передбачено витрати на сплату судового збору. Вказана обставина не є підтвердженням тяжкого матеріального стану та підставою для звільнення позивача від сплати судового збору.

Позивачем заявлено вимоги про стягнення з відповідача штрафних санкцій у сумі 2040,00 грн. Зважаючи, що позивача не звільнено від сплати судового збору, а статтею 94 Кодексу адміністративного судочинства України не передбачено їх стягнення з відповідача, суд дійшов висновку про стягнення з позивача на користь Державного бюджету України судового збору у розмірі 114,70 грн.

Керуючись ст. ст. 2, 11, 17, 18, 87, 94, 128, 158-163, 167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов Донбаського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в особі відділу нагляду за учасниками ринку цінних паперів у Луганській області Донбаського ТУ НКЦПФР до Відкритого акціонерного товариства «Алчевське хлібоприймальне підприємство» про стягнення штрафних санкцій у розмірі 2040,00 грн. задовольнити.

Стягнути з Відкритого акціонерного товариства «Алчевське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 00957212) суму штрафної санкції у розмірі 2040,00 грн. (дві тисячі сорок гривень 00 копійок) в дохід Державного бюджету України (р/р 31110106700004 в УДКС у м. Донецьку, код ЄДРПОУ 38033949, МФО 834016, код платежу 21081100).

Стягнути з Донбаського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на користь Державного бюджету України судовий збір у сумі 114 грн. 70 коп. (сто чотирнадцять гривень 70 коп.).

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Постанова може бути оскаржена до Донецького апеляційного адміністративного суду через Луганський окружний адміністративний суд шляхом подання апеляційної скарги протягом десяти днів з дня проголошення постанови з одночасним поданням її копії до суду апеляційної інстанції. У разі складення постанови у повному обсязі відповідно до частини третьої статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Суддя О.В. Ірметова

Часті запитання

Який тип судового документу № 30762379 ?

Документ № 30762379 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 30762379 ?

Дата ухвалення - 18.04.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 30762379 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 30762379 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 30762379, Луганський окружний адміністративний суд

Судове рішення № 30762379, Луганський окружний адміністративний суд було прийнято 18.04.2013. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Постанова. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 30762379 відноситься до справи № 812/2705/13-а

Це рішення відноситься до справи № 812/2705/13-а. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 30762040
Наступний документ : 30763699