Рішення № 307160, 23.11.2006, Господарський суд Донецької області

Дата ухвалення
23.11.2006
Номер справи
25/313
Номер документу
307160
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

23.11.06 р. Справа № 25/313

Суддя господарського суду Донецької області І.А.Бойко

при секретарі судового засідання О.М. Якименко

розглянув у відкритому судовому засіданні господарського суду справу

за позовом комунальної медичної установи “Міська лікарня № 5” м. Макіївка Донецької обалсті

до відповідача Управління праці та соціального захисту населення Червоногвардійської районної адміністрації м. Макіївка Донецької області

про стягнення 8555грн.72коп.

за участю:

представників сторін:

від позивача: не з’явився;

від відповідача: не з’явився

Позивач – комунальна медична установа “Міська лікарня № 5” м. Макіївка Донецької області, звернувся до господарського суду з позовом до Управління праці та соціального захисту населення Червоногвардійської районної адміністрації м. Макіївка Донецької області про стягнення 8555грн.72коп., у тому числі основний борг в сумі 6370грн.76коп., пеня в сумі 1739грн.01коп., штраф в сумі 445грн.95коп.

В обґрунтування своїх вимог позивач посилається на договір щодо обслуговування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи № б/н від 03.01.2005, відповідь на претензію № 01-01/2771 від 23.11.2005, звіти по використанню фактичних коштів, виділених на харчування Чорнобильському відділенню міської лікарні № 5 за червень 2005р., за липень 2005р. та серпень 2005р.

Ухвалою від 04.10.2006 у зв’язку з хворобою судді Бойко І.А. розгляд справи № 25/313 був перенесений на 14.11.2006 на 09год.50хв.

Ухвалою від 14.11.2006 розгляд справи був відкладений на 23.11.2006 у зв’язку з неявкою представників сторін у судове засідання з метою надання витребуваних документів.

В засідання суду 23.11.2006 представники сторін також не з’явилися, документи, витребувані ухвалами суду від 25.09.2006, 04.10.2006 та 14.11.2006, не представили. Про час, дату та місце слухання справи були повідомлені належним чином.

Стаття 75 Господарського процесуального кодексу України передбачає, якщо відзив на позовну заяву і витребувані господарським судом документи не подано, справу може бути розглянуто за наявними в ній матеріалами.

З огляду на ст. 75 Господарського процесуального кодексу України справа розглянута за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши матеріали справи, господарським судом ВСТАНОВЛЕНО.

Позивач звернувся до суду з вимогами про стягнення основного боргу в сумі 6370грн. 76коп., який складається з наступних сум: за червень 2005р. – 2603грн.73коп., липень 2005 р. – 2603грн.73коп. та серпень 2005р. – 1703грн.07коп. Перелічені суми відображені в звітах по використанню фактичних коштів, виділених на харчування Чорнобильському відділенню міської лікарні № 5 за червень 2005р., за липень 2005р. та серпень 2005р., доданих до позовної заяви. Вказана у позовній заяві сума 6370грн.76коп. не відповідає результатам підрахування сум, зазначених в звітах. Так, при підсумовуванні 2603грн.73коп. (червень 2005р.) + 2603грн.73коп. (липень 2005р.) + 1703грн.07коп. (серпень 2005р.) результат становить 6910грн.53коп. Ця сума перевищує суму, заявлену в позовній заяві. Уточнень позовних вимог згідно ст. 22 Господарського процесуального кодексу України позивач до суду не направив. Суд за своєю ініціативою не може збільшити позовні вимоги, оскільки не наділений такими повноваженнями відповідно до господарського процесуального законодавства. Тому, суд розглядає позовні вимоги, виходячи із заявлених в позові сум.

03.01.2005 між міською лікарнею № 5 та Управлінням праці та соціального захисту населення Червоногвардійської районної адміністрації (Управління) був укладений договір щодо обслуговування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи № б/н від 03.01.2005.

Відповідно до п. п. 1.1. та 1.2. зазначеного договору на підставі Закону України від 21.05.1992 № 258 “Про норми харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” міська лікарня № 5 взяла на себе зобов’язання на додаткове харчування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи в стаціонарах спеціалізованих диспансерів та центрів. Розмір фінансування послуг міської лікарні № 5 здійснюється в межах бюджетних призначень.

Розділ 2 цього договору закріплює права та обов’язки сторін.

Так, на обов’язок лікарні щомісячно до 15 числа надавати Управлінню на оплату за харчування постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи є кореспондуючий обов’язок Управління вимагати від міської лікарні № 5 надання у встановлений термін розрахунків по харчуванню осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та вживати заходи до своєчасного надходження запланованих на вказані цілі коштів державного бюджету.

Міська лікарня № 5 свої зобов’язання за даним договором виконала належним чином, підготовила та надала Управлінню звіти по використанню фактичних коштів, виділених на харчування Чорнобильському відділенню міської лікарні № 5 за червень 2005р. на суму 2603грн.73коп., за липень 2005р. на суму 2603грн.73коп. та серпень 2005р. на суму 1703грн.07коп. Загальна сума за звітами, як позивач вказав в позовній заяві, складає 6370грн.76коп.

У відповідності до п. 3.2. договору № б/н від 03.01.2005 Управління зобов’язано щомісяця перераховувати міській лікарні № 5 бюджетні кошти, призначені для відшкодування витрат на харчування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Згідно ст. 193 Господарського кодексу України суб’єкти господарювання та учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов’язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору.

Аналогічне положення закріплено в ст. 526 Цивільного кодексу України. Так, зобов’язання повинно виконуватися належним чином відповідно умовам договору та вимогам цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а у разі відсутності таких умов і вимог – згідно звичаїв ділового обігу або іншим вимогам, які звичайно ставляться.

В порушення обов’язків за договором та вимог зазначених статей Цивільного та Господарського кодексів України відповідач зобов’язання по щомісячному перерахуванню на користь позивача бюджетних коштів, призначених для відшкодування витрат на харчування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, не виконав, внаслідок чого за ним утворилася заборгованість в сумі 6370грн.76коп. за червень-серпень 2005р. Пункт 6.2. даного договору передбачає досудовий порядок врегулювання суперечок.

На виконання цього пункту договору позивачем на адресу відповідача була направлена претензія на суму 6370грн.76коп.

У відповіді на претензію (вих. № 01-01/2771 від 23.11.2005) відповідач претензійні вимоги відхилив повністю, посилаючись на те, що затверджена на 2005 рік сума на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, є недостатньою, тому Управління не має можливості відшкодувати витрати на додаткове харчування.

Викладені у відповіді на претензію доводи не звільняють Управління від виконання своїх зобов’язань за договором, оскільки сторони в договорі узгодили взаємні права та обов’язки, підстави для звільнення від виконання обов’язків за цим договором відсутні. Тому, вимоги позивача в частині стягнення боргу в сумі 6370грн.76коп. підлягають задоволенню.

Крім того, позивач згідно ст. 231 Господарського кодексу України просить стягнути з відповідача пеню за 273 дня в сумі 1739грн.01коп. та штраф в розмірі 7% від суми боргу, який становить 445грн.95коп.

Вимоги позивача в частині стягнення штрафних санкцій підлягають частковому задоволенню, з огляду на наступне.

Частина 2 ст. 231 Господарського кодексу України передбачає, у разі якщо порушено господарське зобов'язання, в якому хоча б одна сторона є суб'єктом господарювання, що належить до державного сектора економіки, або порушення пов'язане з виконанням державного контракту, або виконання зобов'язання фінансується за рахунок Державного бюджету України чи за рахунок державного кредиту, штрафні санкції застосовуються, якщо інше не передбачено законом чи договором, у таких розмірах:

за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

В свою чергу, ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України закріплює, що нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов’язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов’язання мало бути виконано.

Позивач при розрахунку пені в розмірі 0,1% від суми боргу за 273 дня згідно ч. 2 ст. 231 Господарського кодексу України не врахував ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України.

Тому, вимоги позивача в частині стягнення пені підлягають задоволенню в сумі 1159грн.34коп. (6,37 х 182 дня = 1159,34грн).

Штраф в розмірі 7%, який складає 445грн.95коп., підлягає стягненню з відповідача.

Дослідивши матеріали господарської справи, суд дійшов висновку про часткове задоволення позовних вимог.

Витрати по сплаті державного мита та на інформаційно-технічне забезпечення судового у відповідності до ст.ст. 44, 49 Господарського процесуального кодексу України покладаються на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

На підставі вищенаведеного, згідно ст. ст. 509, 526 Цивільного кодексу України, ст. ст. 173, 193, 230, 231, 232 Господарського кодексу України, керуючись ст.ст. 43, 44, 49, 75, 77, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В :

Позовні вимоги комунальної медичної установи “Міська лікарня № 5” м. Макіївка Донецької області до Управління праці та соціального захисту населення Червоногвардійської районної адміністрації м. Макіївка Донецької області про стягнення 8555грн.72коп., у тому числі основний борг в сумі 6370грн.76коп., пеня в сумі 1739грн.01коп., штраф в сумі 445грн.95коп., задовольнити частково в сумі 7976грн.05коп., у тому числі основний борг в сумі 6370грн.76коп., пеня в сумі 1159грн.34коп., штраф в сумі 445грн.95коп.

В частині стягнення пені в сумі 579грн.67коп. відмовити.

Стягнути з Управління праці та соціального захисту населення Червоногвардійської районної адміністрації (86114, м. Макіївка Донецької області, вул. Малиновського, 10; ЄДРПОУ 25968866) на користь комунальної медичної установи “Міська лікарня № 5” (86114, м. Макіївка Донецької області, вул. Лікарняна, 1; ЗКПО 19377032) основний борг в сумі 6370грн.76коп., пеню в сумі 1159грн.34коп., штраф в розмірі 445грн.95коп., держмито в сумі 95грн.08коп. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у сумі 110грн.00коп.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття.

Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Суддя Бойко І.А.

Вик. Тимошенко О.О.

Тел. 3056827

Надруковано 3 примірники:

1 прим.. – до справи

1 прим.. – позивачу

1 прим.. – відповідачу

Часті запитання

Який тип судового документу № 307160 ?

Документ № 307160 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 307160 ?

Дата ухвалення - 23.11.2006

Яка форма судочинства по судовому документу № 307160 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 307160 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 307160, Господарський суд Донецької області

Судове рішення № 307160, Господарський суд Донецької області було прийнято 23.11.2006. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 307160 відноситься до справи № 25/313

Це рішення відноситься до справи № 25/313. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 307159
Наступний документ : 307161