Ухвала суду № 30652068, 06.03.2013, Черкаський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
06.03.2013
Номер справи
823/641/13-а
Номер документу
30652068
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

У Х В А Л А

про відкриття провадження в адміністративній справі

м. Черкаси

06 березня 2013 року справа № 823/641/13-а

Суддя Черкаського окружного адміністративного суду Чубар Т.М., перевіривши матеріали адміністративного позову,

поданогоуправлінням Пенсійного фонду України в м. Черкасах Черкаської областідоприватного підприємства «Універсалагросервіс» простягнення заборгованості зі сплати єдиного внеску, ВСТАНОВИВ:

До Черкаського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом звернулося управління Пенсійного фонду України в м. Черкасах Черкаської області, в якому просить стягнути з приватного підприємства «Універсалагросервіс» заборгованість зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в розмірі 747 грн. 74 коп.

Даний спір виник з публічно-правових відносин і відповідно до статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України належить до компетенції адміністративних судів та має розглядатися у порядку адміністративного судочинства.

Згідно статей 18-19 Кодексу адміністративного судочинства України справа підсудна Черкаському окружному адміністративному суду.

Підстав для повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження у справі немає.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 104-107 Кодексу адміністративного судочинства України,

УХВАЛИВ:

1. Відкрити провадження в адміністративній справі за позовом управління Пенсійного фонду України в м. Черкасах Черкаської області до приватного підприємства «Універсалагросервіс» про стягнення заборгованості зі сплати єдиного внеску.

2. Справу призначити до судового розгляду Черкаського окружного адміністративного суду на 08 год. 45 хв. 18 березня 2013 року. Судове засідання відбудеться в приміщенні адміністративного суду, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 117.

3. Відповідачу в разі невизнання адміністративного позову подати до 18 березня 2013 року письмові заперечення проти позову та докази на обґрунтування цих заперечень.

4. Копію ухвали направити особам, які беруть участь у справі.

5. В судове засідання викликати осіб, які беруть участь у справі.

Особи, які беруть участь у справі, у разі неможливості прибуття до суду з поважних причин, зобов'язані завчасно повідомити про це суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 40 Кодексу адміністративного судочинства України.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

СуддяТ.М. Чубар

Інформація про права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі

Особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки.

Особи, які беруть участь у справі, мають право: 1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів; 2) знайомитися з матеріалами справи; 3) заявляти клопотання і відводи; 4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення; 5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів; 6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам; 7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 8) знайомитися з технічним записом, журналом судового засідання, протоколом про вчинення окремої процесуальної дії і подавати письмові зауваження до них; 9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень; 10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів; 11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм КАС України.

Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них (стаття 49 КАС України).

Окрім того, позивач має право в будь-який час до закінчення судового розгляду збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову; до початку судового розгляду справи по суті позивач має право змінити предмет або підставу позову шляхом подання письмової заяви. Відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу (стаття 51 КАС України).

Учасники судового процесу мають право заявляти відводи якщо суддя брав участь у розгляді цієї справи або пов'язаної з нею справи як представник, секретар судового засідання, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, якщо він прямо чи опосередковано заінтересований в результаті розгляду справи, якщо він є членом сім'ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім'ї або близький родич цих осіб) сторони або інших осіб, які беруть участь у справі, за наявності інших обставин, що викликають сумнів у його неупередженості судді. Відвід секретарю судового засідання може бути заявлений із вказаних підстав. Відвід повинен бути вмотивованим і заявлений до початку судового розгляду адміністративної справи по суті у письмовій формі з обґрунтуванням підстав для відводу. Заяви про відвід, подані після початку розгляду, судом не розглядаються (статті 27, 30 КАС України).

Особи, які беруть участь у справі дають пояснення, показання, відповідають на питання та задають питання стоячи і лише після надання їм слова головуючим у судовому засіданні. Постанову суду особи, присутні в залі, заслуховують стоячи. Відступ від цих правил допускається з дозволу головуючого в судовому засіданні. Учасники адміністративного процесу, а також інші особи, присутні в залі судового засідання, зобов'язані додержуватися в судовому засіданні встановленого порядку та утримуватись від будь-яких дій, що свідчать про явну зневагу до суду або встановлених в суді правил. За неповагу до суду винні особи притягуються до відповідальності, встановленої законом. Учасники адміністративного процесу звертаються до судді "Ваша честь". Документи та інші матеріали передаються головуючому в судовому засіданні через секретаря судового засідання або судового розпорядника (стаття 134 КАС України).

Попередній документ : 30652067
Наступний документ : 30652077