Рішення № 3042892, 16.02.2009, Господарський суд Сумської області

Дата ухвалення
16.02.2009
Номер справи
9/778-08
Номер документу
3042892
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

16.02.09

Справа № 9/778-08.

За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІТО – ЛЕК», м. Харків

До відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «Вітафарм» ,смт. Велика Писарівка Сумської області.

Про стягнення 54 558 грн. 49 коп.

за участю представників сторін:

Від позивача – не з’явився

Від відповідача – не з’явився

Суддя Лущик М.С.

При секретарі с/з Сидорук А.І.

Суть спору: позивач згідно позовної заяви, просить суд стягнути з відповідача заборгованість за отриманий по договору поставки № 177 від 02.01.2008 року товар в сумі 45 057 грн. 20 коп., штраф у розмірі 20 % від вартості отриманого товару, за яким допущено про строчка платежу за період з 07.08.2008 року по 15.12.20008 року в сумі 9 501 грн. 29 коп., державне мито в сумі 545 грн. 58 коп. та 118 грн. 00 коп. – витрат на інформаційно технічне забезпечення судового процесу.

13.01.2009 року позивачем було подано заяву про уточнення позовних вимог № 5 від 12.01.2009, згідно якої просить суд по позовних вимогам в сумі 1 300 грн. 00 коп. ( основного боргу) провадження у справі припинити на підставі п. 1-1 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України в іншій частині позовні вимоги підтримує в повному обсязі.

07.02.2009 року позивачем подано уточнення розміру позовних вимог № 67 від 02.02.2009 року згідно якої просить суд у зв’язку зі сплатою відповідачем частини боргу провадження по справі в частині стягнення 3 700 грн. 00 коп. основного боргу, провадження по справі припинити на підставі п. 1-1 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України, в іншій частині позовні вимоги підтримує в повному обсязі.

Відповідач в судове засідання не з’явився, відзив на позов не подав.

Згідно ст. 75 Господарського процесуального кодексу України справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши матеріали справи суд встановив:

02.01.2008 року між позивачем - Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІТО – ЛЕК» та відповідачем - Товариством з обмеженою відповідальністю «Вітафарм» було укладено договір № 177.

Згідно умов договору позивач зобов’язувався поставити , а відповідач прийняти і своєчасно оплатити товар ( медичні препарати) в асортименті та кількості відповідно до накладних.

На виконання умов договору позивачем було постав лен відповідачеві товар на загальну суму 47 506 грн. 47 коп., що підтверджується відповідними накладними підписаними одержувачем та затверджених фірмовою печаткою відповідача, якою відповідно до Національного стандарту України: ДСТУ 4163-2003 „Вимоги до оформлення документів" (п.5.26), затв. наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003р. № 55, засвідчується підпис відповідальної особи на документах, які посвідчують права посадових осіб.

Відповідно до ст.692 ЦК України, покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

Згідно ч. 1 ст.530 ЦК України, якщо у зобов'язанні встановлений строк його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк.

Отже, згідно п.3.5 Договору розрахунки за товар здійснюються по сумам, вказаним у видаткових накладних, шляхом попередньої оплати чи за домовленістю сторін шляхом відстрочення платежу протягом 45 (сорока п'яти) календарних днів з моменту отримання товару покупцем. Датою поставки вважається лата отримання товару покупцем, про що покупцем робиться відмітка у видатковій накладній. Якщо дата отримання товару не вказана покупцем у видатковій накладній, датою отримання товару вважається дата виписки видаткової накладної.

Відповідно до статті 526 Цивільного кодексу України зобов'язання повинні виконуватися належним чином і у встановлений строк відповідно до умов договору та вимог закону. Згідно із статтею 599 названого кодексу зобов'язання припиняється виконанням, поведеним належним чином. Таким є виконання з додержанням визначених законодавством певних умов, якими щодо кредитних договорів є, зокрема, повернення, строковість та платність.

Як вбачається з матеріалів справи, на момент звернення позивача до суду, заборгованість відповідача складала 45 057 грн. 20 коп.

Під час провадження справи відповідачем було сплачено позивачеві суму заборгованості за отриманий товар в розмірі 3 700 грн. 00 коп. , тому провадження по справі в цій частині підлягає припиненню на підстав п. 1.1 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України.

Пунктом 1 ст.193 Господарського Кодексу України встановлено, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Стаття 629 Цивільного кодексу України встановлює обов’язковість договору для виконання сторонами.

Згідно пункту 2 ст.193 ГК України кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов'язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.

Згідно ст. 610 Цивільного процесуального кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Згідно частини 1 статті 230 ГК України штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

Відповідно до ч. 2 ст. 549 Цивільного кодексу України та ч. 4 ст. 231 Господарського кодексу України штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов’язання.

Згідно до ст. 199 Господарського кодексу України виконання господарських зобов'язань забезпечується заходами захисту прав та відповідальності учасників господарських відносин, передбаченими цим Кодексом та іншими законами. За погодженням сторін можуть застосовуватися передбачені законом або такі, що йому не суперечать, види забезпечення виконання зобов'язань, які звичайно застосовуються у господарському (діловому) обігу. До відносин щодо забезпечення виконання зобов'язань учасників господарських відносин застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України.

Згідно ст. 546, 548 Цивільного кодексу України виконання зобов’язання може забезпечуватися неустойкою (штрафом, пенею), якщо це встановлено договором або законом.

Пунктом 7.2 договору передбачено, що за прострочення платежу понад 30 календарних днів з моменту виникнення прострочення зобов’язання, оговореного в п. 3.5 даного Договору ( тобто, відстрочення платежу 45 календарних днів + 30 календарних днів), з відповідача стягується штрафна санкція у вигляді штрафу у розмірі 20 % від вартості отриманого товару, за яким допущена про строчка платежу.

Згідно розрахунку позивача розмір штрафу становить 9 501 грн. 29 коп.

Оскільки відповідач не подав ні доказів погашення заборгованості в повному обсязі, ні аргументованих заперечень вимогам позивача, вимоги позивача в частині стягнення 41 357 грн. 20 коп. – основного боргу, штрафу у розмірі 20 % від вартості отриманого товару, за яким допущено про строчка платежу за період з 07.08.2008 року по 15.12.20008 року в сумі 9 501 грн. 29 коп. визнаються судом правомірними, обґрунтованими та підлягають задоволенню, в іншій частині позову суд відмовляє позивачу.

Відповідно до ст.49 ГПК України витрати по сплаті держмита та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу покладаються на відповідача.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 49, 82-85 ГПК України, суд –

В И Р І Ш И В :

1. Позов задовольнити частково .

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Вітафарм» (Сумська область, смт. Велика Писарівка, вул. Коцюбинського, 2-А , код 01979606) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІТО – ЛЕК» (61002,м. Харків, вул. Гіршмана, 16, код 21194014) 41 357 грн. 20 коп. заборгованості за отриманий товар, 9 501 грн. 29 коп. – пені, 545 грн. 58 коп. – державного мита та 118 грн. 00 коп. – витрат на інформаційно – технічне забезпечення судового процесу.

3. В іншій частині провадження по справі припинити на підставі п. 1.1 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України.

4. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

СУДДЯ М.С. Лущик

Часті запитання

Який тип судового документу № 3042892 ?

Документ № 3042892 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 3042892 ?

Дата ухвалення - 16.02.2009

Яка форма судочинства по судовому документу № 3042892 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 3042892 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 3042892, Господарський суд Сумської області

Судове рішення № 3042892, Господарський суд Сумської області було прийнято 16.02.2009. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 3042892 відноситься до справи № 9/778-08

Це рішення відноситься до справи № 9/778-08. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 3042749
Наступний документ : 3042893