Ухвала суду № 30178047, 21.03.2013, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
21.03.2013
Номер справи
5011-2/1240-2012
Номер документу
30178047
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

УХВАЛА

Справа № 5011-2/1240-2012

21.03.13

За позовом

Відкритого акціонерного товариства Національна акціонерна компанія «Оранта»

До

1) Товариства з обмеженою відповідальністю «Мегсифарм»;

2) Приватного акціонерного товариства «Страхова група «ТАС»

Про

відшкодування шкоди в порядку регресу 30 714,44 грн.

За скаргою Відкритого акціонерного товариства Національна акціонерна

компанія «Оранта»

На бездіяльність Відділу державної виконавчої служби Святошинського районного

управління юстиції м. Києва

Суддя Домнічева І.О.

Представники: не викликались

Обставини справи:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 12.06.2012р. по справі №5011-2/1240-2012 позовні вимоги задоволено повністю, стягнуто з Приватного акціонерного товариства «Страхова група «ТАС» 24 990 грн. виплаченого страхового відшкодування в порядку регресу і 1309 грн. 49 коп. судового збору, та з Товариства з обмеженою відповідальністю «Мегсифарм» 5 724 грн. 44 коп. виплаченого страхового відшкодування в порядку регресу і 300 грн. 01 коп. судового збору, все на користь позивача по справі, Відкритого акціонерного товариства Національна акціонерна страхова компанія «Оранта»; крім того позивачу було повернуто з державного бюджету України 50 коп. надлишково сплаченого судового збору.

На виконання рішення суду, 03.07.2012р. було видано два накази – про стягнення з Приватного акціонерного товариства «Страхова група «ТАС» 24 990 грн. виплаченого страхового відшкодування в порядку регресу і 1309 грн. 49 коп. судового збору, та другий наказ - про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Мегсифарм» 5 724 грн. 44 коп. виплаченого страхового відшкодування в порядку регресу і 300 грн. 01 коп. судового збору

19.03.2013р. від позивача через відділ діловодства суду надійшла скарга на бездіяльність ВДВС Святошинського РУЮ у м. Києві, в якій він просить суд:

1) витребувати належним чином засвідчені копії документів вико навчого провадження № 33581997;

2) визнати противоправну (неправомірну) бездіяльність відділу державної виконавчої служби Святошинського районного управлін ня юстиції у м. Києві;

3) зобов'язати відділ державної виконавчої служби Святошинського районного управління юс тиції у м. Києві:

- накласти арешт на рахунки та майно боржника та оголошення заборони на його відчуження;

- накласти арешт на касу боржника;

- скласти акт про пору шення на посадову особу боржника за невиконання вимог та на класти штраф;

- звернутися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду керівника боржника - юридичної особи за межі України - до виконання зо бов'язань за рішенням;

- звернутися до пра воохоронних органів з поданням (повідомленням) про притягнення особи до кримінальної або іншої відповідальності відповідно до закону;

- вчинити дії щодо примусового виконання рішення відповідно до вимог діючого за конодавства.

Відповідно до ст. 1212 ГПК України, скарги на дії чи бездіяльність органів Державної виконавчої служби щодо виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів можуть бути подані стягувачем, боржником або прокурором протягом десяти днів з дня вчинення оскаржуваної дії, або з дня, коли зазначеним особам стало про неї відомо, або з дня, коли дія мала бути вчинена.

Таким чином, з наведеного вбачається, що скарга на дії (бездіяльність) органів державної виконавчої служби може бути подана впродовж 10 днів.

Перебіг цього строку починається з:

- дня вчинення оскаржуваної дії, або

- дня, коли скаржнику стало відомо про вчинення оскаржуваної дії, або

- дня, коли дія мала бути вчинена.

За таких обставин, з наведеного вище можна зробити висновок, що скарга на дії органів державної виконавчої служби подається впродовж 10 днів з дати вчинення оскаржуваної дії або з дня, коли скаржнику стало про неї відомо. Скарга на бездіяльність органів державної виконавчої служби подається впродовж 10 днів з дня, коли виконавча дія мала бути вчинена.

Згідно ст. 32 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Відповідно до ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Так, за заявою позивача по справі, Відкритого акціонерного товариства Національна акціонерна страхова компанія «Оранта», Відділом державної виконавчої служби Святошинського районного управління юстиції м. Києва було постановою від 26.07.2012р. відкрито виконавче провадження ВП № 33581997 по виконанню наказу Господарського суду міста Києва від 03.07.2012р. по справі № 5011-2/1240-2012 про стягнення з Приватного акціонерного товариства «Страхова група «ТАС» 24 990 грн. виплаченого страхового відшкодування в порядку регресу і 1309 грн. 49 коп. судового збору.

Подану скаргу позивач мотивує тим, що оскільки ніяких документів по даному виконавчому провадженню, після отримання ним постанови про відкриття ВП № 33581997, до позивача не поступало, то тільки після ознайомлення 13.03.2013р. з матеріалами виконавчого провадження позивач дізнався про бездіяльність державного виконавця в межах даного виконавчого провадження, а отже про порушення його прав як стягувача по виконавчому провадженню, що і стало підставою для подання до суду даної скарги про визнання противоправною (неправомірною) бездіяльності ВДВС Святошинського РУЮ у м. Києві та про зобов'язання його вчинити передбачені законом дії по виконанню рішення суду (повний перелік наведено вище в ухвалі).

Разом з тим, як зазначалось вище, відповідно до приписів ст. 121-2 ГПК України, скарга на дії органів державної виконавчої служби подається впродовж 10 днів з дати вчинення оскаржуваної дії або з дня, коли скаржнику стало про неї відомо, а скарга на бездіяльність органів державної виконавчої служби подається впродовж 10 днів з дня, коли виконавча дія мала бути вчинена.

Встановлений у частині першій статті 121-2 ГПК України десятиденний строк для подання скарги є процесуальним і тому відповідно до вимог статті 53 ГПК може бути відновлений за наявності поважних причин його пропуску та на підставі заяви скаржника, яка подається одночасно зі скаргою або викладається в останній у вигляді клопотання.

Скарга, пропущений строк подання якої не відновлений, залишається без розгляду, про що з посиланням на статті 53 і 121-2 ГПК судом без виклику сторін виноситься ухвала.

Якщо ж скаргу було подано з пропуском згаданого строку без заяви про його відновлення, суд без виклику сторін виносить ухвалу про залишення скарги без розгляду, що не перешкоджає повторному поданню скарги із заявою про відновлення строку такого подання (п. 9.7 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012р. № 9 «Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України»).

При цьому у вирішенні питання про відновлення пропущеного строку подання скарги на бездіяльність органу Державної виконавчої служби у вигляді невжиття заходів з примусового виконання судового рішення, поданої більш як через десять днів після закінчення визначеного законом строку здійснення виконавчого провадження, господарський суд має, як правило, виходити з неможливості такого відновлення. Наведене ґрунтується на тому, що стягувач, який подав до відповідного органу заяву про відкриття виконавчого провадження та не отримав у визначений законом строк задоволення своїх вимог, вважається обізнаним про ймовірність порушення його прав у виконавчому провадженні незалежно від того, чи отримав він від державного виконавця певні процесуальні документи та чи ознайомлений він з матеріалами виконавчого провадження (п. 9.7 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012р. № 9 «Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України»).

В даному випадку скаржником є позивач (стягувач), якому було відомо про існування виконавчого провадження (постанова ВДВС Святошинського РУБ м. Києва від 26.07.2012р. ВП № 33581997) по примусовому виконанню наказу Господарського суду міста Києва від 03.07.2012р. по справі № 5011-2/1240-2012 про стягнення з Приватного акціонерного товариства «Страхова група «ТАС» 24 990 грн. виплаченого страхового відшкодування в порядку регресу і 1309 грн. 49 коп. судового збору, оскільки дане виконавче провадження було відкрито за поданою позивачем заявою 25.07.2012р., що вбачається з тексту вказаної постанови, та вчасне отримання позивачем вказаної постанови від 26.07.2012р. ВП № 33581997 також в скарзі не заперечується.

Проте позивачем в поданій скарзі не обґрунтовано, враховуючи його обізнаність з існуванням виконавчого провадження ВП № 33581997 та з положеннями законодавства, що регулюють строки та порядок вчинення виконавчих дій, з яких підстав скаржник не цікавився ходом виконавчого провадження ВП № 33581997 після його відкриття 26.07.2012р. та отримання постанови про відкриття, та лише 13.03.2013р., тобто майже через 7 місяців від відкриття ВП № 33581997, звернувся до ВДВС Святошинського РУЮ в м. Києві про отримання інформації.

Крім того, ще від часу подання позивачем заяви від 25.07.2012р. про відкриття виконавчого провадження та з часу винесення ВДВС Святошинського РУЮ в м. Києві постанови від 26.07.2012р. про відкриття виконавчого провадження ВП № 33581997, у позивача був в наявності індикатор для доступу до інформації по даному виконавчому провадженні у Єдиному державному реєстрі виконавчих проваджень (пункт 6 вказаної постанови про відкриття ВП № 33581997), і отже позивач не був позбавлений пара та можливості (в матеріалах справи відсутні докази протилежного) за допомогою даного індикатора доступу через електронну базу слідкувати за ходом виконавчих дій у ВП № 33581997.

Враховуючи вищенаведене, судом відхиляється посилання скаржника, що встановлений ст. 121-2 ГПК 10ти денного строк на оскарження бездіяльності ВДВС Святошинського РУЮ у м. Києві, необхідно обраховувати з 13.03.2013р.

При цьому, скаржником (позивачем) не заявлялось клопотання про поновлення встановленого ст. 121-2 ГПК 10ти денного строку на подання скарги.

Враховуючи вищенаведене, оскільки скаргу подано з пропущенням встановленого ст. 121-2 ГПК України строку, а клопотання про поновлення даного строку скаржником не заявлялось, дана скарга залишається судом без розгляду.

Керуючись ст. ст. 32, 33, 86, 1212 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

Скаргу Відкритого акціонерного товариства Національна акціонерна страхова компанія «Оранта» на бездіяльність ВДВС Святошинського РУЮ у м. Києві у виконавчому провадженні ВП № 33581997 по виконанню наказу Господарського суду міста Києва від 03.07.2012р. по справі № 5011-2/1240-2012 про стягнення з Приватного акціонерного товариства «Страхова група «ТАС» 24 990 грн. виплаченого страхового відшкодування в порядку регресу і 1309 грн. 49 коп. судового збору, залишити без розгляду та повернути скаржнику. Дана ухвала набирає законної сили з моменту прийняття та може бути оскаржена у порядку, передбаченому ст. 106 ГПК України.

Залишення скарги без розгляду в зв’язку з пропуском встановленого ст. 121-2 ГПК України 10ти денного строку на подання скарги, без заяви про його відновлення, не перешкоджає повторному поданню скарги із заявою про відновлення строку такого подання.

Суддя І.О.Домнічева

Часті запитання

Який тип судового документу № 30178047 ?

Документ № 30178047 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 30178047 ?

Дата ухвалення - 21.03.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 30178047 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 30178047 ?

В Господарський суд м. Києва
Попередній документ : 30178046
Наступний документ : 30178049