Постанова № 29951744, 07.03.2013, Харківський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
07.03.2013
Номер справи
820/447/13-а
Номер документу
29951744
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

Харківський окружний адміністративний суд 61004, м. Харків, вул. Мар'їнська, 18-Б-3, inbox@adm.hr.court.gov.ua П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Харків

07 березня 2013 р. № 2-а- 820/447/13-а

Харківський окружний адміністративний суд у складі судді Білової О.В., розглянувши в порядку скороченого провадження адміністративну справу за позовом Основ'янської міжрайонної державної податкової інспекції м. Харкова Харківської області Державної податкової служби до Товариства з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРСТРОЙСОЮЗ" про стягнення податкового боргу,-

В С Т А Н О В И В:

Основ'янська міжрайонна державна податкова інспекція м. Харкова Харківської області Державної податкової служби звернулася до суду з адміністративним позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРСТРОЙСОЮЗ", в якому просить суд, з урахуванням уточнень, стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРСТРОЙСОЮЗ" на користь держави податковий борг у розмірі 900,00 грн.

Позивач обґрунтовує свої вимоги наступним. Товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРСТРОЙСОЮЗ" перебуває на обліку у Основ'янській міжрайонній державній податковій інспекції м. Харкова Харківської області Державної податкової служби як платник податків з 16.04.2009 року. Відповідач має заборгованість перед бюджетом у сумі 900 грн., яка складається з сум самостійно узгоджених податкових зобов'язань з податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів. На момент подачі позовної заяви до суду сума заборгованості сплачена не була.

Копія ухвали про відкриття скороченого провадження надсилалась відповідачеві за адресою його реєстрації як юридичної особи разом з інформацією про права та обов'язки.

04.03.2013 року до суду повернувся конверт з поштовою відміткою "за закінченням терміну зберігання".

Відповідно до абз.4 ч.4 ст. 33 КАС України у разі відсутності осіб, які беруть участь у справі, за адресою реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності, вважається, що судовий виклик або судове повідомлення вручене їм належним чином.

Таким чином, відповідач є належним чином повідомленим про наслідки неподання заперечень проти позову та необхідних документів або заяви про визнання позову до суду, з огляду на що суд, оцінивши повідомлені позивачем обставини, дослідивши матеріали справи, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення позову, виходячи з наступного.

З матеріалів справи вбачається, що Товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРСТРОЙСОЮЗ" зареєстровано як юридична особа, що підтверджується Спеціальним витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців(а.с. 18-20).

Відповідач знаходиться на обліку як платник податків у Основ'янській міжрайонній державній податковій інспекції м. Харкова Харківської області Державної податкової служби, що підтверджується довідкою про реєстрацію платника податків (а.с. 11).

На момент розгляду справи судом, заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРСТРОЙСОЮЗ" перед бюджетом складає 900,00 грн., що підтверджується даними розшифровки сум заборгованості по платежам перед бюджетом (а.с. 4).

Щодо підстав виникнення заборгованості з податку на прибуток судом встановлено наступне.

Порядок сплати податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів регулювався Законом України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів".

Відповідно до ч.1 ст.6 Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів", податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів обчислюється юридичними особами на підставі звітних даних про кількість транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів станом на 1 січня поточного року.

Згідно ч.2 ст. 6 Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" юридичні особи на основі бухгалтерського звіту (балансу) у строки, визначені законом для річного звітного періоду, подають відповідному органу державної податкової служби за місцем реєстрації транспортних засобів розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів на поточний рік за формою, затвердженою центральним податковим органом України.

Згідно ч.1 ст.5 Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів сплачується: юридичними особами - щоквартально рівними частинами до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

Відповідно до абз. 1,2 п. 5.1 ст. 5 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", чинного на час виникнення спірних правовідносин щодо узгодження суми податкових зобов'язань з податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, податкове зобов'язання, самостійно визначене платником податків у податковій декларації, вважається узгодженим з дня подання такої податкової декларації. Зазначене податкове зобов'язання не може бути оскаржене платником податків в адміністративному або судовому порядку. Якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 15 цього Закону) платник податків самостійно виявляє помилки у показниках раніше поданої податкової декларації, такий платник податків має право надати уточнюючий розрахунок.

19.01.2010 Товариством з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРСТРОЙСОЮЗ" до податкового органу був наданий Розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів №177, яким відповідач самостійно визначив суму податкового зобов'язання по податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів у розмірі 900,00 грн. на рік, тобто по 225,00 грн. за кожний квартал 2010 року (а.с.8-9).

Згідно абз. 1 п.п. 6.2.1 п. 6.2 ст. 6 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» у разі коли платник податків не сплачує узгоджену суму податкового зобов'язання в установлені строки, податковий орган надсилає такому платнику податків податкові вимоги.

Відповідно до п. п. 6.2.2 п. 6.2 ст. 6 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» податкові вимоги мають містити крім відомостей, передбачених підпунктом 6.2.3 цієї статті, посилання на підстави їх виставлення; суму податкового боргу, належного до сплати, пені та штрафних санкцій; перелік запропонованих заходів із забезпечення сплати суми податкового боргу.

Відповідно до п.п. 6.2.3 п.6.2 ст. 6 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» податкові вимоги надсилаються:

а) перша податкова вимога - не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати узгодженої суми податкового зобов'язання. Перша податкова вимога містить повідомлення про факт узгодження податкового зобов'язання та виникнення права податкової застави на активи платника податків. обов'язок погасити суму податкового боргу та можливі наслідки непогашення його у строк;

б) друга податкова вимога - не раніше тридцятого календарного дня від дня направлення (вручення) першої податкової вимоги, у разі непогашення платником податків суми податкового боргу у встановлені строки. Друга податкова вимога додатково до відомостей, викладених у першій податковій вимозі, може містити повідомлення про дату та час проведення опису активів платника податків, що перебувають у податковій заставі, а також про дату та час проведення публічних торгів з їх продажу.

Судом встановлено, що в зв'язку з несплатою податкової заборгованості позивачем направлено відповідачу першу податкову вимогу №1/325 від 15.04.2009 р. та другу податкову вимогу №2/3422 від 18.05.2009р. (а.с.10) про сплату боргу. Перша податкова вимога отримана позивачем, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення, та надано докази надсилання другої податкової вимоги на адресу відповідача.

Згідно Витягу про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, всі активи платника податків знаходяться в податковій заставі з 16.04.2009 року.

Таким чином, судом встановлено, що податковим органом були вжиті всі можливі заходи з погашення податкового боргу Товариства з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРСТРОЙСОЮЗ". Загальна заборгованість відповідача по податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів складає 900 грн., інформація про відкриті розрахункові рахунки відповідача в податковому органі відсутня, що підтверджується довідкою від 16.11.2012 р. (а.с. 11)

На момент розгляду справи судом сума заборгованості відповідачем не погашена, відповідачем до суду не надано належних доказів на спростування вимог позивача.

З огляду на наведене, суд приходить до висновку про те, що позовні вимоги є обґрунтованими та позов підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 2, 8-14, 17, 50, 70, 71, 86, 94, 159, 160-163, 167, 186 КАС України, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов Основ'янської міжрайонної державної податкової інспекції м. Харкова Харківської області Державної податкової служби до Товариства з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРСТРОЙСОЮЗ" про стягнення податкового боргу - задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРСТРОЙСОЮЗ" (код 23234739, 61080, м. Харків, вул. Уссурійська, буд.17) на користь державного бюджету (у відділення Держказначейства у Червонозаводському районі в установі банку ГУДКУ у Харківській області код 37999628, МФО 851011, розрахунковий рахунок 33212807700011 код платежу 12010100) податковий борг у розмірі 900,00 (дев'ятсот) грн.

Постанова суду підлягає негайному виконанню.

Постанова може бути оскаржена до Харківського апеляційного адміністративного суду через Харківський окружний адміністративний суд шляхом подачі апеляційної скарги у десятиденний строк з дня отримання копії постанови.

Постанова, крім випадків її оскарження в апеляційному порядку, є остаточною.

Суддя Білова О.В.

Попередній документ : 29951743
Наступний документ : 29951754