Постанова № 29951739, 15.03.2013, Харківський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
15.03.2013
Номер справи
820/1637/13-а
Номер документу
29951739
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

Харківський окружний адміністративний суд 61004, м. Харків, вул. Мар'їнська, 18-Б-3, inbox@adm.hr.court.gov.ua П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Харків

15 березня 2013 р. №820/1637/13-а

Суддя Харківського окружного адміністративного суду Волошин Д.А., розглянувши в порядку скороченого провадження адміністративну справу за адміністративним позовом Дергачівської міжрайонної державної податкової інспекції Харківської області Державної податкової служби до Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 про стягнення податкового боргу,-

В С Т А Н О В И В:

До Харківського окружного адміністративного суду звернувся позивач, Дергачівська міжрайонна державна податкова інспекція Харківської області Державної податкової служби , з адміністративним позовом до Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1, в якому просить суд стягнути з фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 на користь Держави (р/р 33211800700257, МФО 851011, отримувач УДКСУ в Дергачівському р-ні, код отримувача 37981703 ) суму податкового боргу в розмірі 510 гривень.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що на теперішній час за Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 лічиться заборгованість перед бюджетом у загальній сумі 510,00 грн., що виникла внаслідок несплати в установлений строк зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб. Наведені обставини свідчать про невиконання відповідачем свого податкового обов'язку, щодо сплати податків та зборів в строки та у розмірах, встановлених чинним законодавством України.

Відповідачу було направлено, за адресою, внесеною до відповідного державного реєстру, ухвалу про відкриття скороченого провадження та запропоновано надати заперечення на позов. Зазначену ухвалу відповідач отримав, згідно поштового повідомлення про вручення 02.03.2013 року, однак клопотань та заперечень не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 183-2 КАС України, суддя розглядає справу в порядку скороченого провадження одноособово, без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі.

Дослідивши матеріали справи, проаналізувавши докази у їх сукупності, суд вважає, що позов підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що згідно довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Фізична особа-підприємець ОСОБА_1 зареєстрована за адресою:62220, АДРЕСА_1. Перебуває на обліку у Дергачівській міжрайонній державній податковій інспекції Харківської області Державної податкової служби, згідно довідки про взяття на облік платника податків від 26.01.2005 року №149.

Згідно з п.п. 16.1.4. ст. 16 Податкового кодексу України платник податків зобов'язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до п.п. 36.1. ст. 36 Податкового кодексу України податковим обов'язком визнається обов'язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені цим Кодексом, законами з питань митної справи.

Як вбачається з матеріалів справи, Дергачівською міжрайонною державною податковою інспекцією Харківської області Державної податкової служби проведено документальну позапланову виїзну перевірку дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 за період з 21.01.2009 року по 20.01.2012 року.

За результатами даної перевірки складений акт № 21/17-205/15/НОМЕР_1 від 23.03.2012 року, в якому відображено висновок про порушення позивачем вимог п.п.19.2 "б" п.19.2 ст. 19 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" чинного на момент скоєння порушення, п.п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу України, а саме: не надання до податкової інспекції звітів за формою №1ДФ за 1-й, 2-й, 3-й, 4-й квартали 2009 року, 1-й, 4-й квартали 2010 року, 2-й, 4-й квартали 2011 року з відображенням виплат фізичним особам за придбаний товар.

Щодо встановлених в акті порушень суд зазначає, що відповідач, не подаючи податкові звіти за формою №1ДФ за 1-й, 2-й, 3-й, 4-й квартали 2009 року, 1-й, 4-й квартали 2010 року з відображенням виплат фізичним особам за придбаний товар, відповідно порушує вимоги Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (чинного на момент виникнення спірних правовідносин) від 22.05.2003 року № 889-ІУ.

Відповідно до пункту 1.15 ст. 1 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" податковий агент - фізична особа, яка незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками зобов'язана нараховувати, утримувати та сплачувати цей податок до бюджету від імені та за рахунок платника податку, вести податковий облік та подавати податкову звітність податковим органам відповідно до закону, а також нести відповідальність за порушення норм цього Закону. Податковим агентом, зокрема, є фізична особа, що є суб'єктом підприємницької діяльності, яка використовує найману працю інших фізичних осіб, щодо виплати заробітної плати (інших виплат та винагород) таким іншим фізичним особам.

Відповідно до підпункту «б» пункту 19.2 ст. 19 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" особи, які відповідно до цього Закону мають статус податкових агентів, зобов'язані надавати у строки, встановлені законом для податкового кварталу, якщо інше не визначено нормами цього Закону, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також сум утриманого з них податку податковому органу за місцем свого розташування. У разі коли зазначена особа протягом звітного кварталу не виплачує такі доходи або виплачує доходи не всім платникам податку, зазначена звітність не подається або подається стосовно платників податку, які фактично отримали такі доходи. Запровадження інших форм звітності із зазначених питань не припускається.

Згідно з підпунктом 20.3.2 пункту 20.3 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" у разі, коли податковий агент до або під час виплати доходу на користь платника податку не здійснює нарахування, утримання або сплату (перерахування) цього податку, відповідальність за погашення суми податкового зобов'язання або податкового боргу, що виникає внаслідок таких дій, покладається на такого податкового агента. При цьому платник податку - отримувач таких доходів звільняється від обов'язків погашення такої суми податкових зобов'язань або податкового боргу.

Крім того, не подаючи податкові звіти за формою №1ДФ за 2-й, 4-й квартали 2011 року з відображенням виплат фізичним особам за придбаний товар відповідач порушує вимоги Податкового кодексу.

Згідно з п. 176.2. ст. 176 Податкового кодексу України особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов'язані: а) своєчасно та повністю нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) до бюджету податок з доходу, що виплачується на користь платника податку та оподатковується до або під час такої виплати за її рахунок; б) подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до органу державної податкової служби за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності з зазначених питань не допускається.

Відповідно п.119.2. ст.119 Податкового кодексу України, неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку - тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510,00 гривень. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 1020 гривень.

Підпунктом 54.3.5 пункту 54.3 статті 54 Податкового кодексу України передбачено, що контролюючий орган зобов'язаний самостійно визначити суму грошових зобов'язань платника податків, якщо дані перевірок щодо утримання податків у джерела виплати, в тому числі податкового агента, свідчать про порушення правил нарахування, утримання та сплати до відповідних бюджетів податків і зборів, передбачених цим Кодексом, у тому числі податку на доходи фізичних осіб таким податковим агентом.

У зв'язку з цим, на підставі зазначених положень статті 54 Податкового кодексу України та акту перевірки від № 21/17-205/15/НОМЕР_1 від 23.03.2012 року відповідачем було прийнято податкове повідомлення - рішення від №0000051721 від 06.04.2012 року за яким визначено суму податкового зобов'язання за платежем податок з доходів фізичних осіб у розмірі: за основним платежем - 00 грн., за штрафними (фінансовими) санкціями -510,00 грн.

Податкове повідомлення -рішення було отримано відповідачем 06.04.2012 року, що підтверджується корінцем податкового повідомлення -рішення.

Відповідно до п.п. 57.3. ст.57 Податкового кодексу України у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

Згідно з п.п.59.1 ст.59 Податкового кодексу України у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Податкова вимога може не надсилатися, якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

У зв'язку з непогашенням Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 узгодженої суми податкового зобов'язання протягом граничного строку її сплати Дергачівською міжрайонною державною податковою інспекцією Харківської області Державної податкової служби винесено податкову вимогу №24 від 30.04.2012 року, яка була отримана відповідачем 24.06.2012 року, згідно поштового повідомлення про вручення.

Сторонами доказів щодо оскарження та скасування податкового повідомлення - рішення та податкової вимоги до суду не подано.

Таким чином, відповідно до облікової картки платника за Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 рахується заборгованість в розмірі 510,00 грн. з податку на доходи фізичних осіб у сумі 510,00 грн.

Згідно п.п. 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України податковий борг - сума грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Відповідно до п. п. 20.1.28 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право застосовувати до платників податків фінансові (штрафні) санкції, стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми грошових зобов'язань та/або податкового боргу у випадках, порядку та розмірі, встановлених цим Кодексом.

Згідно п. 87.11. ст. 87 Податкового кодексу України орган стягнення звертається до суду з позовом про стягнення суми податкового боргу платника податку - фізичної особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених ст. 72 цього Кодексу.

Відповідач доказів на спростування вимог позивача суду не надав, податковий борг в сумі 510,00 грн. не сплатив.

З огляду на викладене, суд вважає вимоги позивача про стягнення заборгованості в сумі 510,00 грн. з Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 на користь Державного бюджету України обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 94 КАС України у справах, в яких позивачем є суб'єкт владних повноважень, а відповідачем -фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються.

Керуючись ст. 19 Конституції України, ст.ст. 8-14, 71, 94, 159, 160, 161, п. 4 ч. 2 ст. 162, 163, 167, 183-2, 185, 186 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

1.Адміністративний позов Дергачівської міжрайонної державної податкової інспекції Харківської області Державної податкової служби до Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 про стягнення податкового боргу - задовольнити.

2.Стягнути з Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (62220, АДРЕСА_1, код НОМЕР_1) на користь на користь Державного бюджету України (р/р 33211800700257, МФО 851011, отримувач УДКСУ в Дергачівському р-ні, код отримувача 37981703 ) суму податкового боргу в розмірі 510.00 гривень (п'ятсот десять грн. 00 коп).

3.Постанова суду підлягає негайному виконанню.

4.Постанова може бути оскаржена в Харківський апеляційний адміністративний суд через Харківський окружний адміністративний суд шляхом подачі апеляційної скарги у десятиденний строк з дня отримання копії постанови.

5.Постанова набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.

6.Постанова, крім випадків її оскарження в апеляційному порядку, є остаточною.

Суддя Волошин Д.А.

Попередній документ : 29951736
Наступний документ : 29951743