Рішення № 29857860, 05.03.2013, Господарський суд Черкаської області

Дата ухвалення
05.03.2013
Номер справи
925/260/13-г
Номер документу
29857860
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2013 року Справа № 925/260/13-г

Господарський суд Черкаської області в складі головуючого -судді Довганя К.І., при секретарі Сахно І.В. за участю представників сторін: позивача : Максименко Ю.В. - директор за посадою, відповідача : Кирман О.Д. за довіреністю, Таран Л.А. директор за посадою, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси справу за позовом приватного підприємства "Укрпромспецкомплект-3" до товариства з обмеженою відповідальністю "Черкасибудінвест" про стягнення 84916,02 грн.,-

ВСТАНОВИВ:

Заявлено позов про стягнення 84916,02 грн. заборгованості за надані послуги, а саме: 82284,56 грн. основного боргу, 2631,46 грн. пені відповідно умов укладеного між сторонами договору № 01/04 від 01.04.2012р. В обґрунтування заявлених вимог позивач послався на те, що на виконання укладеного між приватним підприємством "Укрпромспецкомплект-3" (позивач) та товариством з обмеженою відповідальністю "Черкасибудінвест" (відповідач) договору № 01/04 від 01.04.2012р. позивач надав відповідачу послуги автомобілями та механізмами, за які останній повного розрахунку не провів.

Представник позивач в судовому засіданні позов підтримав, з підстав викладених у ньому.

Представники відповідача у судовому засіданні проти заявлених позовних вимог не заперечували. Заявили усне клопотання про розстрочення виконання рішення на 6 місяців у зв'язку з тяжким фінансовим становищем підприємства.

Суд, заслухавши пояснення представників сторін, оцінивши наявні у справі докази, встановив наступне.

01.04.2012р. сторони уклали договір № 01/04 на послуги автомобілями та механізмами.

Відповідно п.1.1 Договору відповідач доручає, а позивач зобов'язується виконати, відповідно до умов цього договору надати послуги:

- автокрана грузопідйомністю 10 тон;

- автомобіля самоскид;

- екскаваторів 0,65 м 3 та 0,25 м 3;

- бульдозера 108 к.с;

- гідромолота;

- автомобілів;

- компресорів пересувних подачею 2,2 мЗ/хв., та 5 мЗ/хв.;

- катка самохідного масою 8 тон.

Відповідно п.1.2 Договору об'єм, характер і вартість робіт визначаються актами здачі - прийняття робіт.

Відповідно п. 2.2. Договору розрахунки здійснюються Замовником протягом 3 (трьох) банківських днів після підписання повноважними особами актів виконаних робіт.

У відповідності до п. 6.2 Договору при порушені термінів перерахування коштів за виконані роботи (послуги) відповідач сплачує пеню в розмірі подвійної ставки НБУ від неперерахованої суми за кожен день прострочення.

На підставі укладеного сторонами договору № 01/04 від 01.04.2012р. позивач свої зобов'язання виконав належним чином, протягом квітня 2012 року надав відповідачу передбачені договором послуги, що підтверджується актами прийому-передачі послуг: № У-2704/56 від 13.04.2012 року на суму 40000,00 грн.; № У-2704/100 від 28.04.2012 року на суму 50000,00 грн.; № У-2704/101 від 28.04.2012 року на суму 58000,00 грн.; № У-2704/102 від 28.04.2012 року на суму 38400,00 грн.; № У-2704/103 від 28.04.2012 року на суму 54600,00 грн.; № У-2704/104 від 28.04.2012 року на суму 58600,00 грн.; № У-2704/105 від 28.04.2012 року на суму 59400,00 грн.; № У-2704/106 від 28.04.2012 року на суму 52034,56 грн.; № У-2704/107 від 28.04.2012 року на суму 59800,00 грн.; № У-2704/108 від 28.04.2012 року на суму 50200,00 грн.; № У-2704/109 від 28.04.2012 року на суму 57600,00 грн.; № У-2704/110 від 28.04.2012 року на суму 54400,00 грн.; № У-2704/111 від 28.04.2012 року на суму 58000,00 грн.; № У-2704/112 від 28.04.2012 року на суму 59600,00 грн.; № У-2704/113 від 28.04.2012 року на суму 33600,00 грн., які підписані відповідачем. Всього за квітень 2012 року надано послуг на суму 784234,56 грн..

09.01.2013р. позивач направив відповідачу претензію з вимогою про оплату боргу в сумі 784234,56 грн.. Однак відповіді на претензію відповідач не надав.

Заборгованість за надані послуги відповідач сплатив лише в сумі 701950 грн.

Ст.ст. 173, 174, 181, 193 ГК України, ст.ст. ст.ст. 525, 526, 530, 546, 549, 901,903 ЦК України містять такі положення:

„Господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта ( виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Господарські зобов'язання можуть виникати:

- з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

Господарський договір за загальним правилом викладається у формі єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печатками. Допускається укладення господарських договорів у спрощений спосіб, тобто шляхом обміну листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами тощо, а також шляхом підтвердження прийняття до виконання замовлень, якщо законом не встановлено спеціальні вимоги до форми та порядку укладання даного виду договорів.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Якщо у зобов'язанні встановлений строк ( термін ) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк ( термін ).

Виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком.

Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.

За договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

Оцінивши фактичні обставини справи та приписи наведеного вище законодавства суд приходить до наступних висновків.

Господарські зобов'язання між сторонами виникли з моменту укладення договору № 01/04 від 01.04.2012р.. Свої зобов'язання за цим договором позивач виконав належним чином та надав відповідачу послуги автомобілями та механізмами протягом квітня 2012 року на суму 784234,56 грн..

Факт виконання сторонами умов вище вказаного договору підтверджується наданими позивачем актами здачі - приймання виконаних робіт.

Підписані відповідачем акти здачі - приймання виконаних робіт свідчать про виникнення у нього зобов'язання щодо оплати вартості наданих послуг на умовах вищевказаного договору. Однак відповідач в порушення даних умов договору та ст.ст. 525, 526, 530 ЦК України свої зобов'язання щодо оплати наданих послуг належним чином не виконав, в зв'язку з чим заборгував позивачу на час розгляду справи 82284,56 грн.

Виходячи з викладеного, вимога позивача про стягнення з відповідача заборгованості за надані послуги є обґрунтованою та такою, що підлягає до задоволення.

Крім того, у відповідності до ст. 549 ЦК України та п. 6.2 Договору відповідач зобов'язаний сплатити позивачу пеню в розмірі 2631,46 грн. Розрахунок зроблено вірно, а тому він підлягає до стягнення у заявленій сумі.

Як зазначалось вище, у зв'язку з тяжким фінансовим становищем відповідача представниками останнього було заявлено усне клопотання про розстрочку виконання рішення.

Представник позивач в судовому засіданні проти розстрочення виконання рішення не заперечував.

За таких обставин суд вважає за можливе задовольнити клопотання представників відповідача та розстрочити виконання даного рішення на 6 місяців.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України з відповідача підлягає стягненню на користь позивача 1720,50 грн. судового збору.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 49,82-85, 121 ГПК України суд, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Черкасибудінвест", вул. Невського, буд. 23, кв.79, м. Черкаси, 18000, код 37787451 на користь приватного підприємства "Укрпромспецкомплект-3", вул. Р. Люксембург, буд. 189/1, кв. 70, м. Черкаси, код 31489369 - 82284,56 грн. боргу, 2631,46 грн. пені, 1720,50 грн. судового збору.

Розстрочити виконання рішення на шість місяців рівними частинами, а саме:

до 30 квітня 2013 року - 14439,42 грн. ;

до 31 травня 2013 року - 14439,42 грн.;

до 30 червня 2012 року - 14439,42 грн..;

до 31 липня 2012 року - 14439,42 грн.;

до 31 серпня 2012 року - 14439,42 грн.;

до 30 вересня 2012 року - 14439,42 грн..

Рішення може бути оскаржене до Київського апеляційного господарського суду.

Повне рішення складено 12.03.2013 р.

Суддя К.І.Довгань

Попередній документ : 29857849
Наступний документ : 29857887