Рішення № 29427840, 04.02.2013, Господарський суд Харківської області

Дата ухвалення
04.02.2013
Номер справи
5023/5339/12
Номер документу
29427840
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

____________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" лютого 2013 р.Справа № 5023/5339/12

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Бринцева О.В.

при секретарі судового засідання Невзгляд Н.О.

розглянувши справу

за позовом Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" в особі Харківської Обласної Дирекції, м. Харків до Приватного підприємства "Бост - Плюс", м. Харків; 3-я особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Фізична особа-підприємець Співак Владислав В"ячеславович, м. Харків про стягнення коштів за участю представників:

позивача - Каламайка Д.Ю., за довіреністю № 429/12 від 10.10.2012 р.;

відповідача - не з"явився;

3-ої особи - не з"явився

ВСТАНОВИВ:

22.11.2012р. позивач - ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" в особі Харківської Обласної Дирекції звернувся до господарського суду Харківської області із позовною заявою до ПП "Бост - Плюс". У позовній заяві позивач просить суд стягнути з ПП "Бост - Плюс" на користь позивача суму заборгованості, яка виникла у зв'язку з неналежним виконанням позичальником умов Кредитного договору за № 010-2/07-01-0228-08 від 13.03.2008 р., укладеного у відповідності до Генеральної кредитної угоди № 07-01-56-8 від 13.03.2008 року у розмірі 661531,38 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на 08.10.2012 р. складає 5287620,32 грн.; стягнути з ПП "Бост - Плюс" на користь позивача суму заборгованості, яка виникла у зв'язку з неналежним виконанням позичальником умов Кредитного договору за № 010-2/07-01-0754-08 від 26.09.2008 р. у розмірі 135578,33 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на 08.10.2012 р. складає 1083677,59 грн. та стягнути з ПП "Бост - Плюс" на користь позивача суму судового збору у розмірі 64380,00 грн. В обґрунтування позовних вимог посилається на ст.ст. 15, 526, 530, 533, 553, 554, 549, 612, 1054 ЦК України.

Представник позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримує в повному обсязі, просить суд задовольнити позов.

Відповідач та третя особа правом на участь своїх повноважних представників в судовому засіданні не скористались, витребуваних судом документів не надали, про причини неявки суд не повідомили. Про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, про що свідчить відмітки на ухвалах суду, поштові повідомлення про вручення відповідних відправлень 3-ій особі та інформація з Єдиного державного реєстру щодо належної юридичної адреси відповідача.

Ухвала від 09.01.2013р., направлена на адресу відповідача, повернулась до господарського суду з відміткою пошти "за закінченням терміну зберігання".

Вищий господарський суд України у п. 4 Інформаційного листа від 02.06.2006р. № 01-8/1228 "Про деякі питання практики застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у 2005 році" зазначив, що до повноважень господарських судів не віднесено установлення фактичного місцезнаходження юридичних осіб або місця проживання фізичних осіб - учасників судового процесу на час вчинення тих чи інших процесуальних дій. Тому примірники повідомлень про вручення рекомендованої кореспонденції, повернуті органами зв'язку з позначками "в зв'язку з закінченням терміну зберігання", "адресат вибув", "адресат відсутній" і т. п., з урахуванням конкретних обставин справи можуть вважатися належними доказами виконання господарським судом обов'язку щодо повідомлення учасників судового процесу про вчинення цим судом певних процесуальних дій.

Відповідно до статті 33 Господарського процесуального кодексу України, обов'язок доказування та надання доказів покладений на сторони, тому суд, відповідно до статті 75 Господарського процесуального кодексу України, розглядає справу за наявними в ній матеріалами.

З'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, всебічно та повно дослідивши надані докази, суд встановив наступне.

13 березня 2008 року між Відкритим акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" в особі Харківської обласної дирекції (правонаступником за всіма правами та обов'язками якого на теперішній час є Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" в особі Харківської обласної Дирекції "Райффайзен Банк Аваль" - позивач по справі) та Фізичною особою - підприємцем Співак Владиславом В'ячеславовичем (3-я особа на стороні відповідача) було укладено Генеральну кредитну угоду № 07-01-56-8.

У відповідності до п. 1.1. Генеральної кредитної угоди позивач на підставі цієї угоди, зобов'язується надавати відповідачу кредитні кошти у порядку та на умовах, визначених у кредитних договорах, укладених в рамках цієї Генеральної кредитної угоди.

В п. 1.2. Угоди сторони передбачила, що загальна суму наданих позивачем кредитних коштів в рамках Угоди не може перевищувати суму 440000,00 дол. США.

Термін дії Генеральної кредитної угоди встановлено в п. 1.3. і зазначено, що Угода є чинною до "13" березня 2023р.

На виконання п.1.1. Угоди між позивачем та третьою особою був укладений кредитний договір № 010-2/07-01-0228-08 від 13.03.2008р., відповідно до п. 2 частини 1 якого позивач у відповідності до умов Генеральної кредитної угоди надав відповідачу кредит за рахунок банківських коштів у сумі 440000,00 дол. США, із сплатою 13,25% річних строком до 13.03.2023р.

У відповідності до п. 4 ч. 1 кредитного договору повернення кредиту та сплати процентів відбувається шляхом сплати позичальником Платежів, що зменшуються згідно з Графіком погашення кредитної заборгованості та сплати страхових платежів.

Пунктом 4 ч. 1 кредитного договору сторони договору також передбачили, що щомісячне погашення Кредиту відбувається рівними частинами та з нарахуванням процентів на залишок заборгованості по Кредиту.

Сума Кредиту та процентів щомісяця погашається рівними частинами протягом всього строку дії Кредитного договору.

У відповідності до п. 1.9.1. ч. 2 кредитного договору № 010-2/07-01-0228-08 банк має право вимагати дострокового виконання боргових зобов'язань в цілому у випадку невиконання позичальником та/або поручителем, та/або майновим поручителем своїх боргових та інших зобов'язань за цим договором та/або договором іпотеки, та/або договором поруки.

При цьому, виконання боргових зобов'язань повинно бути проведено позичальником протягом 30 календарних днів з дати одержання позичальником відповідної вимоги.

Додатковим договором № 1 від 26.09.2008р. та додатковою угодою № 2 від 30.06.2009р. сторони викладали Додаток № 1 "Графік погашення кредитної заборгованості та сплати страхових платежів" до Кредитного договору в новій редакції.

Крім того, сторони внесли зміни в п. 1.9. договору і зазначили, що у випадку, якщо письмове повідомлення Кредитора містить вимогу про дострокове, повне або часткове погашення боргових зобов'язань Позичальника за цим Договором, строк виконання зазначених в такому повідомленні зобов'язань Позичальника вважається таким, що закінчився на 31 (тридцять перший) календарний день з дня направлення Кредитором Позичальнику відповідного повідомлення. У разі невиконання Позичальником цієї вимоги Кредитор має праве звернути стягнення за Договором забезпечення, пред'явити вимогу Поручителю та вжити інші заходи для стягнення заборгованості Позичальника за цим Договором, які не суперечать чинному законодавству України.

Згідно до ч. 2 розділу 4 кредитного договору за невиконання або неналежне виконання прийнятих на себе зобов'язань стосовно повернення кредиту, сплати процентів за користування кредитними коштами, у визначені договором строки, позичальник зобов'язаний сплатити банку пеню від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на час виникнення заборгованості, за кожний день прострочення. Зазначена пеня сплачується додатково до прострочених сум, що підлягають сплаті згідно договору.

Так, у відповідності до умов кредитного договору позивачем був наданий відповідачу кредит в сумі 440000,00 дол. США, що підтверджується меморіальним валютним ордером від 13.03.2008р. (т. І, а.с. 78).

Відповідач свої зобов'язання за договором щодо своєчасного повернення кредитних коштів, сплати відсотків виконав не в повному обсязі, в зв'язку з чим станом на 08.10.2012р. у третьої особи - ФОП Співак В.В. утворилась заборгованість перед позивачем за кредитним договором № 010-2/07-01-0228-08 від 13.03.2008р. в сумі 661531,38 дол. США (що за офіційним курсом НБУ станом на 08.10.2012р. складає 5194890,81 грн.), з яких: 437926,75 доларів США - сума заборгованості за кредитом; 193486,56 доларів США - прострочена сума заборгованості за відсотками; 45306,02 доларів США - сума пені, нарахована за порушення строку погашення кредиту за період з 08.10.2011р. по 07.11.2012р.; 24812,05 доларів США - сума пені, нарахована за порушення строку погашення відсотків за період з 08.10.2011р. по 07.10.2012р.

26 вересня 2008 року між Відкритим акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" в особі Харківської обласної дирекції "Райффайзен Банк Аваль" (правонаступником за всіма правами та обов'язками якого на теперішній час є Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" в особі Харківської обласної Дирекції "Райффайзен Банк Аваль" - позивач по справі) та Фізичною особою-підприємцем Співак В.В. (3-я особа) був укладений кредитний договір № 010-2/07-01-0754-08, відповідно до п. 1.1 ст. 1 якого позивач надав 3-ій особі кредит за рахунок банківських коштів у сумі 95200,00 дол. США, із сплатою 16,55 % річних строком до 26.09.2018р.

У відповідності до п. 1.3.2. даного договору розмір та сплата позичальником щомісячного платежу визначається Графіком повернення Кредиту та сплати інших платежів (Додаток № 1 договору).

У відповідності до ст. 5 цього кредитного договору позичальник здійснює погашення нарахованих процентів та частини кредиту щомісячно однаковими платежами в розмірах та строки сплати яких визначаються Графіком погашення кредиту та інших платежів.

Додатковою угодою № 2 від 30.06.2009р. сторонами були внесені зміни до п. 7.2. та 7.3. кредитного договору щодо дострокового погашення кредиту на вимогу кредитора.

Додатковою угодою № 2 від 30.06.2009р. до кредитного договору № 010-2/07-01-0754-08 сторони в п. 7.3. зазначили, що у випадку, якщо письмове повідомлення Кредитора містить вимогу про дострокове, повне або часткове погашення боргових зобов'язань Позичальника за цим Договором, строк виконання зазначених в такому повідомленні зобов'язань Позичальника вважається таким, що закінчився на 31 (тридцять перший) календарний день з дня направлення Кредитором Позичальнику відповідного повідомлення. У разі невиконання Позичальником цієї вимоги Кредитор має праве звернути стягнення за Договором забезпечення, пред'явити вимогу Поручителю та вжити інші заходи для стягнення заборгованості Позичальника за цим Договором, які не суперечать чинному законодавству України.

У відповідності до умов кредитного договору № 010-2/07-01-0754-08 позивачем був наданий відповідачу кредит в сумі 95200,00 дол. США, що підтверджується меморіальним валютним ордером від 30.09.2008р. (т. І, а.с. 81).

Відповідач свої зобов'язання за договором щодо своєчасного повернення кредитних коштів, сплати відсотків за кредитним договором № 010-2/07-01-0754-08 виконав не в повному обсязі, в зв'язку з чим станом на 08.10.2012р. у третьої особи - ФОП Співак В.В. утворилась заборгованість перед позивачем за кредитним договором № 010-2/07-01-0754-08 від 26.09.2008р. в сумі 135578,33 дол. США (що за офіційним курсом НБУ станом на 08.10.2012р. складає 135578,33 грн.), з яких: 95200,00 доларів США - сума заборгованості за кредитом; 39 176,17 доларів США - прострочена сума заборгованості за відсотками; 279,24 доларів США - сума пені, нарахована за порушення строку погашення кредиту за період з 08.10.2011р. по 07.11.2012р.; 922,92 доларів США - сума пені, нарахована за порушення строку погашення відсотків за період з 08.10.2011р. по 07.10.2012р.

13 березня 2008 року між позивачем та Приватним підприємством "БОСТ-ПЛЮС" (відповідач по справі) був укладений договір поруки № 07-01-56/2-08, відповідно до умов якого відповідач на добровільних засадах взяв на себе зобов'язання перед банком відповідати по зобов'язанням боржника - ФОП Співак В.В., які виникають з умов Генеральної кредитної угоди № 07-01-56-08 від 13.03.2008р. та будь-якого з кредитних договорів, укладених у відповідності до Угоди, а також усіх додаткових договорів до них і до Угоди, які можуть бути укладені у майбутньому, що укладено між позивачем та третьою особою, а саме: повернути кредитні кошти, що не повинні перевищувати суму 440000,00 дол. США, з кінцевим терміном повернення до 13.03.2023р., сплатити проценти за користування ними, комісійну винагороду, неустойку, в розмірі, строки та у порядку, передбачених Угодою та кожним з Кредитних Договорів, а також виконати інші умови Угоди та кожного з Кредитних договорів в повному обсязі.

26 вересня 2008 року між позивачем та Приватним підприємством "БОСТ-ПЛЮС" був укладений договір поруки № 010-2/07-01-0754/2-08, відповідно до умов якого відповідач на добровільних засадах взяв на себе зобов'язання перед банком відповідати по зобов'язанням боржника - ФОП Співак В.В., які виникають з умов Кредитного договору № 010-2/07-1-0754-08 від 26.09.2008р., в тому числі усіх додаткових договорів до нього, що укладені або можуть бути укладені у майбутньому, а саме: повернути кредитні кошти в сумі 95200,00 дол. США, з кінцевим терміном повернення, встановленим Кредитним договором по 26.09.2018р., сплатити проценти за користування ними, комісійну винагороду, неустойку, в розмірі, строки та у порядку, передбачених Кредитним договором, а також виконати інші умови Кредитного договору в повному обсязі.

Розділом 3 у пунктах 3.1. договорів поруки позивач та відповідач встановили, що у випадку невиконання або неналежного виконання боржником (3-ю особою) взятих на себе зобов'язань за Угодою та Кредитним договором поручитель і боржник несуть солідарну відповідальність перед банком на всю суму заборгованості, встановлену на момент подання позовної вимоги, у відповідності до ч.ч. 1, 2 ст. 554 Цивільного кодексу України.

29.04.2010р. позивач звернувся до відповідача та третьої особи з письмовими вимогами щодо необхідності погашення сум заборгованості перед позивачем, що виникли за Кредитним договором № 010-2/07-01-0228-08 від 13.03.2008р. та Кредитним договором № 10-2/07-01-0754-08 від 26.09.2008р. та повідомив, що у разі невиконання порушеного позичальником зобов'язання щодо погашення заборгованості за кредитними договорами, буде змушений направити до суду позовну заяву про стягнення заборгованості з ПП "БОСТ-ПЛЮС", як поручителя.

В матеріалах справи наявне повідомлення ліквідатора банкрута - фізичної особи Співака В.В. від 16.01.2012р., з якого вбачається, що ліквідатор розглянув заяву позивача щодо грошової вимоги за вищезазначеними Генеральною кредитною угодою та Кредитним договором і зазначає, що заявлені вимоги підлягають задоволенню відповідно до черговості, встановленої ч. 1 ст. 49 ЗУ "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Станом на момент розгляду справи заборгованість перед позивачем за Кредитним договором № 010-2/07-01-0228-08 від 13.03.2008р. та Кредитним договором № 10-2/07-01-0754-08 від 26.09.2008р. є непогашеною ані відповідачем, а ні третьою особою.

Такі обставини, на думку позивача, свідчать про порушення його прав та охоронюваних законом інтересів і є підставою для їх захисту у судовому порядку.

Надаючи правову кваліфікацію викладеним обставинам з урахуванням фактичних та правових підстав позовних вимог і заперечень проти них суд виходить з наступного.

Частина 1 ст. 1054 Цивільного кодексу України зазначає, що за кредитним договором банк або фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірах та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Відповідно до статті 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу.

Частиною 1 статті 530 Цивільного кодексу України передбачено, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Пунктом 1 частини 1 статті 1049 Цивільного кодексу України передбачено, що позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Відповідно до частини 1 статті 1050 Цивільного кодексу України якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов'язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу. Якщо позичальник своєчасно не повернув речі, визначені родовими ознаками, він зобов'язаний сплатити неустойку відповідно до статей 549-552 цього Кодексу, яка нараховується від дня, коли речі мали бути повернуті, до дня їх фактичного повернення позикодавцеві, незалежно від сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу.

Згідно зі ст.ст. 610, 611 Цивільного кодексу України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання), а у разі порушення зобов'язання, настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.

Третя особа на стороні відповідача не скористалась своїми правами, наданими йому статтею 22 Господарського процесуального кодексу України, на участь його представника в судовому засіданні, на спростування позовних вимог позивача, не надав суду жодного доказу належного виконання договірних зобов'язань.

Навпаки, матеріали справи свідчать, що заявлений позивачем розмір заборгованості за Кредитним договором № 010-2/07-01-0228-08 від 13.03.2008р., укладеним в межах Генеральної кредитної Угоди № 07-01-56-08 та Кредитним договором № 10-2/07-01-0754-08 від 26.09.2008р. був визнаний ФОП Співак В.В., про що свідчить повідомлення ліквідатора боржника від 16.01.2012р.

Таким чином, виходячи із умов зазначених кредитних договорів, враховуючи невиконання третьою особою своїх зобов'язань за цими договорами в терміни в них встановлені, з урахуванням додаткових договорів, нараховані позивачем суми боргу у розмірі 661531,38 доларів США (що за офіційним курсом НБУ станом на 08.10.2012р. складає 5287620,32 грн.) за Кредитним договором № 010-2/07-01-0228-08 від 13.03.2008р., укладеним у відповідності до Генеральної кредитної угоди № 07-01-56-8 від 13.03.2008 року, та у розмірі 135578,33 доларів США (що за офіційним курсом НБУ станом на 08.10.2012р. складає 1083677,59 грн.) за Кредитним договором № 010-2/07-01-0754-08 від 26.09.2008р. обґрунтовані, вони підтверджуються доданими до матеріалів справи доказами.

Згідно ст. 553 Цивільного кодексу України, за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку.

Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником.

Відповідно до ст. 554 Цивільного кодексу України, у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.

Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Особи, які спільно дали поруку, відповідають перед кредитором солідарно, якщо інше не встановлено договором поруки.

Частина перша ст. 543 Цивільного кодексу України передбачає, що у разі солідарного обов'язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов'язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо.

Отже, враховуючи вищевикладене, відповідач - ПП "ПОСТ-ПЛЮС" визнається судом таким, що прострочив виконання зобов'язання по визначеним Кредитним договорам у відповідності до умов договорів поруки № 07-01-56/2-08 від 13.08.2008р. та № 010-2/07-01-0754/2-08 від 26.09.2008р.

Згідно ст.43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Відповідно до вимог ст. 32 ГПК України: доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Відповідно до ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідач, в порушення домовленості сторін, кредитні кошти не повернув, відсотки за користування ними не сплатив, та не надав суду жодних з доказів, які б спростовували суму заявленого боргу. Окрім того, правом на участь у судовому засіданні у відповідності до положень ст. 22 ГПК України відповідач не скористався, вимоги ухвали суду щодо проведення звірки взаємних розрахунків не виконав та не з'явився для проведення відповідної звірки до позивача.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги позивача про стягнення з ПП "БОСТ-ПЛЮС" заборгованості, яка виникла у зв'язку з неналежним виконанням позичальником умов Кредитного договору за № 010-2/07-01-0228-08 від 13.03.2008р., укладеного у відповідності до Генеральної кредитної угоди № 07-01-56-8 від 13.03.2008 року у розмірі 661531,38 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на 08.10.2012р. складає 5287620,32 гривень та про стягнення заборгованості, яка виникла у зв'язку з неналежним виконанням позичальником умов Кредитного договору за № 010-2/07-01-0754-08 від 26.09.2008р. у розмірі 135578,33 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на 08.10.2012р. складає 1083677,59 гривень правомірні та обґрунтовані, не спростовані відповідачем, та підтверджені належними доказами, тому підлягають задоволенню судом.

Вирішуючи питання розподілу судового збору суд керується ст. 49 ГПК України та у зв'язку із задоволенням позовних вимог судовий збір покладається на відповідача.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 6, 8, 19, 124, 129 Конституції України, ст.ст. 526, 530, 543, 553, 554, 610, 611, 1054 Цивільного кодексу України, статтями 1, 4, 12, 22, 33, 43, 44, 47, 49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з Приватного підприємства "БОСТ-ПЛЮС" (61022, Харківська обл., місто Харків, Дзержинський район, вул. Анрі Барбюса, буд. 3А, кв. 2, ідент. код 32562617) на користь Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" в особі Харківської обласної дирекції "Райффайзен Банк Аваль" (61166, м. Харків, вул. Новгородська, 11, код. ЄДРПОУ 23321095) суму заборгованості, яка виникла у зв'язку з неналежним виконанням позичальником умов Кредитного договору за №010-2/07-01-0228-08 від 13.03.2008р., укладеного у відповідності до Генеральної кредитної угоди № 07-01-56-8 від 13.03.2008 року, у розмірі 661531,38 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на 08.10.2012р. складає 5287620,32 гривень.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Стягнути з Приватного підприємства "БОСТ-ПЛЮС" (61022, Харківська обл., місто Харків, Дзержинський район, вул. Анрі Барбюса, буд. 3А, кв. 2, ідент. код 32562617) на користь Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" в особі Харківської обласної дирекції "Райффайзен Банк Аваль" (61166, м. Харків, вул. Новгородська, 11, код. ЄДРПОУ 23321095) суму заборгованості, яка виникла у зв'язку з неналежним виконанням позичальником умов Кредитного договору за №010-2/07-01-0754-08 від 26.09.2008р. у розмірі 135578,33 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на 08.10.2012р. складає 1083677,59 гривень.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Стягнути з Приватного підприємства "БОСТ-ПЛЮС" (61022, Харківська обл., місто Харків, Дзержинський район, вул. Анрі Барбюса, буд. 3А, кв. 2, ідент. код 32562617) на користь Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" в особі Харківської обласної дирекції "Райффайзен Банк Аваль" (61166, м. Харків, вул. Новгородська, 11, код. ЄДРПОУ 23321095) 64380,00 грн. судового збору.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Повне рішення складено 07.02.2013 р.

Суддя Бринцев О.В.

Справа № 5023/5339/12

Часті запитання

Який тип судового документу № 29427840 ?

Документ № 29427840 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 29427840 ?

Дата ухвалення - 04.02.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 29427840 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 29427840 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 29427840, Господарський суд Харківської області

Судове рішення № 29427840, Господарський суд Харківської області було прийнято 04.02.2013. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити важливі відомості.

Судове рішення № 29427840 відноситься до справи № 5023/5339/12

Це рішення відноситься до справи № 5023/5339/12. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 29427834
Наступний документ : 29427842