Рішення № 29366918, 15.02.2013, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Дата ухвалення
15.02.2013
Номер справи
812/8458/12
Номер документу
29366918
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Провадження № 2/333/238/13

Справа 812/8458/12

рішення

Іменем України

08 лютого 2013 року м. Запоріжжя

Комунарський районний суд м. Запоріжжя у складі:

головуючого судді Холода Р.С.,

при секретарі Жанжаровій О.О.,

за участі відповідача ОСОБА_1,

представника відповідача ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, цивільну справу за позовом публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором та судових витрат, -

встановив:

Позивач ПАТ «Дельта Банк» звернувся до суду із зазначеним позовом, в якому просить стягнути із відповідача заборгованість за кредитним договором в сумі 8 067,04 гривень та судові витрати, посилаючись на те, що 20.03.2008 року між товариством з обмеженою відповідальністю «Комерційний банк «Дельта»», правонаступником якого є позивач, та ОСОБА_1 було укладено кредитний договір №001-07220-200308, згідно вимог якого відповідач отримала кредит шляхом відкриття відновлюваної відкличної кредитної лінії, ліміт якої розраховується банком (позивачем) самостійно. Кредитні кошти використовуються для розрахунків за товари чи послуги, які придбані держателем (відповідачем) у суб'єктів господарювання, зняття готівки, виконання держателем своїх зобов'язань перед банком за договором та вчинення інших операцій, передбачених договором. Згідно умов кредитного договору відповідач повинна щомісячно здійснювати погашення частини суми заборгованості за кредитною лінією, яка виникла за попередній звітній місяць, сплачувати проценти за користуванням кредитною лінією та всю суму пені, яка нарахована за попередній звітній місяць у разі порушення строків сплати заборгованості за кредитною лінією. Однак ОСОБА_1 порушила вимоги кредитного договору, а саме, не виконала в обумовлені строки зобов'язання щодо сплати кредиту, відсотків та комісії по ньому, тому позивач змушений звернутися до суду за захистом своїх порушених прав.

Представник позивача в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений судом своєчасно та належним чином, надав суду заяву, в якій просив на підставі ч.2 ст.158 Цивільно-процесуального кодексу України розглядати справу за його відсутності, позовні вимоги підтримав повністю, проти винесення заочного рішення не заперечував.

Відповідач у судовому засіданні не заперечувала проти того, що вона отримувала кредит у позивача, певний час сплачувала грошові суми по кредиту за sms-повідомленнями, які поступали їй на мобільний телефон. Однак, у зв'язку з тяжким матеріальним станом з серпня 2010 року перестала сплачувати будь-які грошові кошти за кредитом. Незважаючи на неповне погашення по кредитному договору, вона вважає, що необхідно застосувати позовну давність та з цього приводу подала відповідну заяву.

Представник відповідача ОСОБА_2 підтримав заяву відповідача про застосування строку позовної давності та зазначив, що за змістом п. 1.4. кредитного договору кредитування рахунку відповідача було здійснено протягом 364 днів. Умовами кредитного договору передбачено відкриття наступної кредитної лінії після закінчення строку дії першої кредитної лінії. Наступна кредитна лінія ОСОБА_1 не надавалась, таким чином строк дії кредитного договору закінчився 27.03.2009 року. Враховуючи, що банком позов подано у жовтні 2012 року, тобто сплив строк позовної давності за ст. 257 ЦК України для наявних правовідносин, встановлений у 3 роки. Також, представник відповідача зазначив, що строк позовної давності необхідно рахувати з моменту, коли відповідач сплачував за тіло кредиту, а не з дати останнього погашення по кредиту. Крім того, ОСОБА_2 заперечував проти нарахування будь-яких комісій по кредитному договору, так як вони не були передбачені кредитним договором.

Суд, вислухавши пояснення сторін, вивчивши матеріали справи, дослідивши письмові докази, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 11 ЦПК України суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненням фізичних чи юридичних осіб в межах заявлених ними вимог і на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі.

Згідно ст. 60 ЦПК України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі.

Відповідно до ст. 57 ЦПК України доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно ст. 58 ЦПК України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Судом встановлені такі факти та відповідні їм правовідносини.

20.03.2008 року між ТОВ «Комерційний банк «Дельта»», правонаступником якого є позивач та ОСОБА_1 (позичальник) було укладено кредитний договір №001-07220-200308 (а.с.5-6), згідно вимог якого, відповідач отримала кредит шляхом відкриття відновлюваної відкличної кредитної лінії, ліміт якої було встановлено у розмірі 3 000 грн.

Згідно п.1.2. кредитного договору №001-07220-200308 від 20.03.2008 року банк, відповідно до наданого Держателем пакету документів, а також відповідно вимогам банку та чинного законодавства України, відкриває держателю картковий рахунок НОМЕР_2 в національній валюті гривні, оформлює та надає в користування держателю картку платіжної системи «Visa», а також пін-код до картки, здійснює обслуговування держателя на умовах, викладених в Тарифному пакеті «Visa», що міститься в додатку № 1 до цього договору та згідно умовами цього договору, умовами надання картки і правил.

Відповідно до п.1.5. вказаного кредитного договору кошти кредитної лінії використовуються для розрахунків за товари чи послуги, які придбані держателем (відповідачем) у суб'єктів господарювання, зняття готівки, виконання держателем своїх зобов'язань перед банком за договором та вчинення інших операцій, які не заборонені діючим законодавством.

Згідно п.2.3. кредитного договору №001-07220-200308 від 20.03.2008 року держатель (відповідач) сплачує банку (позивачу) проценти за користування кредитною лінією та/або Овердрафтом за ставками, які зазначені в тарифах.

Відповідно до п.2.4. зазначеного кредитного договору проценти за користування кредитною лінією та/або овердрафтом нараховуються банком в валюті рахунку щомісячно, - в останній робочий день поточного місяця, за період з дати останнього нарахування, тобто з дати, що слідує за останнім робочим днем попереднього місяця, по останній робочий день поточного місяця, включаючи його. Нарахування процентів на використану кредитну лінію та/або овердрафтом у періоді нарахування з використанням методу: фактична кількість днів у місяці (28-30-31) та фактична кількість днів у році (365-366 днів). При нарахуванні процентів не враховується день виникнення та враховується день повернення заборгованості за кредитною лінією та/або овердрафтом по рахунку.

Згідно п. 3.7. кредитного договору №001-07220-200308 від 20.03.2008 року у разі порушення держателем (відповідачем) строків сплати заборгованості за кредитною лінією та/або овердрафтом та процентів за користування кредитною лінією та/або овердрафтом, держатель сплачує банку пеню в розмірі, в строки та порядку, які визначені правилами та тарифами.

Відповідно до п.3.3. вказаного кредитного договору держатель (відповідач) зобов'язаний здійснювати оплату вартості послуг, які надаються банком при здійсненні розрахунково-касового обслуговування рахунку, в розмірі, строки та порядку, визначені правилами та тарифами.

Однак ОСОБА_1 вимоги кредитного договору не виконує, в обумовлені строки кредит та відсотки по ньому не сплачує. Станом на 06.08.2012 року у ОСОБА_1 виникла заборгованість за кредитним договором №001-07220-200308 від 20.03.2008 року у розмірі 8 067,04 грн., а саме: 3 149,36 грн. - заборгованість по тілу кредиту; 1 901,84 грн. - заборгованість за відсотками, 3 015,84 грн. - заборгованість за комісіями (а.с.14).

Згідно ст.514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі та на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

На підставі ч.1 ст.516 Цивільного кодексу України заміна кредитора у зобов'язані здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

Статтею 526 Цивільного кодексу України встановлено, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ч.1 ст.1054 Цивільного кодексу України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Частиною 2 ст.1054 Цивільного кодексу України передбачено, що до відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 глави 71 Цивільного кодексу України, тобто норми про договір позики.

На підставі ч.1 ст.1049 Цивільного кодексу України позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику у строк та в порядку, що встановлені договором.

Згідно ч.1 ст.1048 Цивільного кодексу України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором.

Частиною 1 ст.1056-1 Цивільного кодексу України передбачено, що розмір процентів та порядок їх сплати за договором визначаються в договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозиції, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів.

Згідно ст.ст.610, 612 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання. Боржник вважається таким, що прострочив виконання, якщо він не виконав його у строк, передбачений умовами договору або встановлений законом. Боржник, який прострочив зобов'язання, відповідає перед кредитором за завдані простроченням збитки і за неможливості виконання, що випадково настала після прострочення.

Відповідно до ч.1 ст.1050 Цивільного кодексу України якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов'язаний сплатити грошову суму відповідно до ст.625 Цивільного кодексу України, на підставі ч.2 якої боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший процентів не встановлений договором або законом.

На підставі ст.617 Цивільного кодексу України особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили. Не вважається випадком, зокрема, відсутність у боржника відповідних коштів.

Згідно ч.1 ст.625 Цивільного кодексу України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Таким чином, суд приходить до висновку, що в ході судового розгляду справи встановлено, що на підставі кредитного договору №001-07220-200308 від 20.03.2008 року ТОВ «Комерційний банк «Дельта»», правонаступником якого є позивач, надав відповідачу ОСОБА_1 кредит. Однак, остання порушила вимоги кредитного договору, а саме, не виконала в обумовлені строки зобов'язання щодо сплати кредиту, відсотків та комісії по ньому, тому є підстави для стягнення з ОСОБА_1 на користь позивача суми заборгованості по несплаченому кредиту, несплачених відсотках та комісії відповідно до приведеного позивачем розрахунку, який суд визнає належним доказом по справі.

Твердження представника відповідача щодо відсутності права позивача нараховувати комісію, так як це не передбачено кредитним договором, спростовується умовами кредитного договору №001-07220-200308 від 20.03.2008 року та Тарифами на обслуговування платіжних карток, які затверджені рішенням Тарифного комітету ТОВ «Комерційний банк «Дельта»» та є додатком № 1 до зазначеного кредитного договору відповідно до п.1.2.

Так, п.п. 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. Тарифів передбачено нарахування комісій, а саме: плата за обслуговування кредитного залишку (2,99% від суми використання кредитних коштів), плата за обслуговування кредитного ліміту, плата за відкриття карткового рахунку, закриття карткового рахунку (а.с. 7).

Також, на думку суду, не підлягає задоволенню заява відповідача щодо застосування позовної давності.

За змістом ст.ст. 256, 257, 261 ЦК України позовна давність - це строк, в межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Загальна позовна давність встановлюється у три роки. Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Матеріали справи, а саме: розрахунок заборгованості по кредитному договору (а.с. 14) та копія квитанції № 5132145 від 18.08.2010 року (а.с. 53), надана у судовому засіданні відповідачем, свідчать, що останній раз на виконання умов кредитного договору №001-07220-200308 від 20.03.2008 року ОСОБА_1 грошові кошти перераховувала 18.08.2010 року. Даний факт не оспорюється і відповідачем.

Таким чином, ОСОБА_1 сплатила за кредит після 27.03.2009 року, тобто тієї дати, з якої вона та її представник вважають, що закінчився строк дії кредитного договору.

Як закріплено у ч.1 ст.264 ЦК України перебіг позовної давності переривається вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов'язку.

Сплата відповідачем грошових коштів за кредитним договором 18.08.2010 року свідчить про визнання ОСОБА_1 свого боргу.

Відповідно до ч.3 ст. 264 ЦК України після переривання перебіг позовної давності починається заново, тобто, суд вважає, що перебіг позовної давності розпочався з 19.08.2010 року і, враховуючи дату подання позову (01.10.2012 року), строки позовної давності ще не спливли.

Таким чином, на думку суду, позов є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.88 Цивільно-процесуального кодексу України, так як судове рішення ухвалюється у повному обсязі на користь позивача, понесені ним і документально підтверджені судові витрати підлягають стягненню з відповідача.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 256, 257, 261, 264, 514, 516, 526, 610, 612, 625, 1048, 1049, 1050, 1054, 1056-1 ЦК України, ч.4 ст.169, ст.ст. 10, 57, 58, 60, 88, 209, 214, 215 ЦПК України, суд, -

вирішив:

Позов публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором та судових витрат - задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована: АДРЕСА_1 ідентифікаційний номер НОМЕР_1, на користь публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» (01133, м. Київ, вул. Щорса, 36-б, код ЄДРПОУ 34047020) 8 067 (вісім тисяч шістдесят сім) грн. 04 (чотири) коп. заборгованості за кредитним договором №001-07220-200308 від 20.03.2008 року.

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована: АДРЕСА_1 ідентифікаційний номер НОМЕР_1, на користь публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» (01133, м. Київ, вул. Щорса, 36-б, код ЄДРПОУ 34047020) 214 (двісті чотирнадцять) грн. 60 (шістдесят) коп. витрат по сплаті позивачем судового збору.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом десяти днів з дня його проголошення до Апеляційного суду Запорізької області через Комунарський районний суд м. Запоріжжя.

Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя Р.С. Холод

Часті запитання

Який тип судового документу № 29366918 ?

Документ № 29366918 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 29366918 ?

Дата ухвалення - 15.02.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 29366918 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 29366918 ?

В Комунарський районний суд м. Запоріжжя
Попередній документ : 29366896
Наступний документ : 29366923