Рішення № 29078167, 05.02.2013, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Дата ухвалення
05.02.2013
Номер справи
812/9592/12
Номер документу
29078167
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 2/812/4074/12

812/9592/12

ЗАОЧНЕ рішення

Іменем України

16 січня 2013 року м. Запоріжжя

Комунарський районний суд м. Запоріжжя у складі:

головуючого судді Холода Р.С.,

при секретарі Жанжаровій О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, цивільну справу за позовом публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором та судових витрат, -

в с т а н о в и в:

Позивач ПАТ «Дельта Банк» звернувся до суду із зазначеним позовом, в якому просить стягнути з відповідача заборгованість за кредитним договором в сумі 6 070,81 гривень та судові витрати, посилаючись на те, що 16.03.2008 року між товариством з обмеженою відповідальністю «Комерційний банк «Дельта»», правонаступником якого є позивач, та ОСОБА_1 було укладено кредитний договір № 005-07022-160308, згідно вимог якого відповідач отримав кредит шляхом відкриття відновлюваної відкличної кредитної лінії, ліміт якої розраховується банком (позивачем) самостійно. Кредитні кошти використовуються для розрахунків за товари чи послуги, які придбані держателем (відповідачем) у субєктів господарювання, зняття готівки, виконання держателем своїх зобовязань перед банком за договором та вчинення інших операцій, передбачених договором. Згідно умов кредитного договору відповідач повинен щомісячно здійснювати погашення частини суми заборгованості за кредитною лінією, яка виникла за попередній звітній місяць, сплачувати проценти за користуванням кредитною лінією та всю суму пені, яка нарахована за попередній звітній місяць у разі порушення строків сплати заборгованості за кредитною лінією. Однак ОСОБА_1 порушив вимоги кредитного договору, а саме, не виконав в обумовлені строки зобовязання щодо сплати кредиту, відсотків та комісії по ньому, тому позивач змушений звернутися до суду за захистом своїх порушених прав.

Представник позивача в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду справи був повідомлений судом своєчасно та належним чином, надав суду заяву, в якій просив на підставі ч.2 ст.158 Цивільно-процесуального кодексу України розглядати справу за його відсутності, позовні вимоги підтримав повністю, проти винесення заочного рішення не заперечував.

Відповідач, повідомлений судом належним чином про час та місце розгляду справи, повторно у судове засідання не зявився і не повідомив суд про причини неявки. Оскільки суд не має відомостей про причину неявки відповідача, повідомленого належним чином, відповідно до вимог ч.4 ст.169 Цивільно-процесуального кодексу України суд вирішує справу на підставі наявних у ній даних чи доказів (постановляє заочне рішення).

Суд, вивчивши матеріали справи, дослідивши письмові докази, приходить до наступних висновків.

Судом встановлені такі факти та відповідні їм правовідносини.

16.03.2008 року між ТОВ «Комерційний банк «Дельта»», правонаступником якого є позивач та ОСОБА_1 (позичальник) було укладено кредитний договір № 005-07022-160308 (а.с.5-6), згідно умов якого, відповідач отримав кредит шляхом відкриття відновлюваної відкличної кредитної лінії, ліміт якої було встановлено у розмірі 3 000 грн.

Відповідно до п.1.5. вказаного кредитного договору кошти кредитної лінії використовуються для розрахунків за товари чи послуги, які придбані держателем (відповідачем) у субєктів господарювання, зняття готівки, виконання держателем своїх зобовязань перед банком за договором та вчинення інших операцій, які не заборонені діючим законодавством.

Згідно п.2.3. кредитного договору № 005-07022-160308 від 16.03.2008 року держатель (відповідач) сплачує банку (позивачу) проценти за користування кредитною лінією та/або Овердрафтом за ставками, які зазначені в тарифах.

Відповідно до п.2.4. зазначеного кредитного договору проценти за користування кредитною лінією та/або овердрафтом нараховуються банком в валюті рахунку щомісячно, - в останній робочий день поточного місяця, за період з дати останнього нарахування, тобто з дати, що слідує за останнім робочим днем попереднього місяця, по останній робочий день поточного місяця, включаючи його. Нарахування процентів на використану кредитну лінію та/або овердрафтом у періоді нарахування з використанням методу: фактична кількість днів у місяці (28-30-31) та фактична кількість днів у році (365-366 днів). При нарахуванні процентів не враховується день виникнення та враховується день повернення заборгованості за кредитною лінією та/або овердрафтом по рахунку.

Згідно п. 3.7. кредитного договору № 005-07022-160308 від 16.03.2008 року у разі порушення держателем (відповідачем) строків сплати заборгованості за кредитною лінією та/або овердрафтом та процентів за користування кредитною лінією та/або овердрафтом, держатель сплачує банку пеню в розмірі, в строки та порядку, які визначені правилами та тарифами.

Відповідно до п.3.3. вказаного кредитного договору держатель (відповідач) зобовязаний здійснювати оплату вартості послуг, які надаються банком при здійсненні розрахунково-касового обслуговування рахунку, в розмірі, строки та порядку, визначені правилами та тарифами.

Однак ОСОБА_1 вимоги кредитного договору не виконує, в обумовлені строки кредит, відсотки та комісію по ньому не сплачує. Станом на 25.09.2012 року у ОСОБА_1 виникла заборгованість за кредитним договором № 005-07022-160308 від 16.03.2008 року в розмірі 6 070,81 грн., а саме: 2 269,25 грн. заборгованість по тілу кредиту; 1 489,36 грн. заборгованість за відсотками; 2 312,20 грн. заборгованість за комісіями (а.с.13).

Згідно ст.514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобовязанні в обсязі та на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

На підставі ч.1 ст.516 Цивільного кодексу України заміна кредитора у зобовязані здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

Статтею 526 Цивільного кодексу України встановлено, що зобовязання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ч.1 ст.1054 Цивільного кодексу України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Частиною 2 ст.1054 Цивільного кодексу України передбачено, що до відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 глави 71 Цивільного кодексу України, тобто норми про договір позики.

На підставі ч.1 ст.1049 Цивільного кодексу України позичальник зобовязаний повернути позикодавцеві позику у строк та в порядку, що встановлені договором.

Згідно ч.1 ст.1048 Цивільного кодексу України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором.

Частиною 1 ст.1056-1 Цивільного кодексу України передбачено, що розмір процентів та порядок їх сплати за договором визначаються в договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозиції, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів.

Згідно ст.ст.610, 612 Цивільного кодексу України порушенням зобовязання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобовязання. Боржник вважається таким, що прострочив виконання, якщо він не виконав його у строк, передбачений умовами договору або встановлений законом. Боржник, який прострочив зобовязання, відповідає перед кредитором за завдані простроченням збитки і за неможливості виконання, що випадково настала після прострочення.

Відповідно до ч.1 ст.1050 Цивільного кодексу України якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобовязаний сплатити грошову суму відповідно до ст.625 Цивільного кодексу України, на підставі ч.2 якої боржник, який прострочив виконання грошового зобовязання, на вимогу кредитора зобовязаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший процентів не встановлений договором або законом.

На підставі ст.617 Цивільного кодексу України особа, яка порушила зобовязання, звільняється від відповідальності за порушення зобовязання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили. Не вважається випадком, зокрема, відсутність у боржника відповідних коштів.

Згідно ч.1 ст.625 Цивільного кодексу України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобовязання.

Таким чином, суд приходить до висновку, що в ході судового розгляду справи встановлено, що на підставі кредитного договору № 005-07022-160308 від 16.03.2008 року ТОВ «Комерційний банк «Дельта»», правонаступником якого є позивач, надав відповідачу ОСОБА_1 кредит. Однак останній порушив вимоги кредитного договору, а саме, не виконав в обумовлені строки зобовязання щодо сплати кредиту та відсотків по ньому, тому є підстави для стягнення з ОСОБА_1 на користь позивача суми заборгованості по несплаченому кредиту, несплачених відсотках та комісіях відповідно до приведеного позивачем розрахунку, який суд визнає належним доказом по справі.

Враховуючи викладене, суд вважає позов обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.88 Цивільно-процесуального кодексу України, так як судове рішення ухвалюється у повному обсязі на користь позивача, понесені ним і документально підтверджені судові витрати підлягають стягненню з відповідача.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 514, 516, 526, 610, 612, 625, 1048, 1049, 1050, 1054, 1056-1 ЦК України, ч.4 ст.169, ст.ст. 10, 57, 58, 60, 88, 209, 214, 215, 224-233 ЦПК України, суд,

в и р і ш и в:

Позов публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором та судових витрат задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, на користь публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» (01133, м. Київ, вул. Щорса, 36-б, код ЄДРПОУ 34047020) 6 070 (шість тисяч сімдесят) грн. 81 (вісімдесят одну) коп. заборгованості за кредитним договором № 005-07022-160308 від 16.03.2008 року.

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, на користь публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» (01133, м. Київ, вул. Щорса, 36-б, код ЄДРПОУ 34047020) 214 (двісті чотирнадцять) грн. 60 (шістдесят) коп. витрат по сплаті позивачем судового збору.

Копію заочного рішення надіслати відповідачу не пізніше трьох днів з дня його проголошення.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом десяти днів з дня його проголошення до Апеляційного суду Запорізької області через Комунарський районний суд м. Запоріжжя.

Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя Р.С. Холод

Часті запитання

Який тип судового документу № 29078167 ?

Документ № 29078167 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 29078167 ?

Дата ухвалення - 05.02.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 29078167 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 29078167 ?

В Комунарський районний суд м. Запоріжжя
Попередній документ : 29078121
Наступний документ : 29078168