Постанова № 29071433, 29.01.2013, Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
29.01.2013
Номер справи
2а/0470/12520/12
Номер документу
29071433
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2013 р. Справа № 2а/0470/12520/12 Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Коренева А.О. розглянувши у письмовому провадженні у місті Дніпропетровську в приміщенні Дніпропетровського окружного адміністративного суду адміністративну справу за позовом Державної податкової інспекції у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Державна податкова інспекція до Товариства з обмеженою відповідальністю «Тута» про стягнення заборгованості, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач, ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ДПС, звернувся до суду з позовом до ТОВ «Тута» про стягнення заборгованості в розмірі 11 100,60 грн. На обґрунтування позовних вимог суб'єктом владних повноважень зазначено, що спірна сума заборгованості виникла внаслідок не сплати відповідачем частини суми податку на додану вартість в розмірі 10 929,60 грн., самостійно визначеної останнім в податковій декларації з податку на додану вартість за лютий 2011р., тасум штрафних санкцій, визначених податковим органом податковими повідомленнями-рішеннями № 0019071502 в розмірі 1 грн. та №0019041502 в розмірі 170 грн.Наявність податкового боргу підтверджується податковою вимогою та даними облікової картки платника податків - відповідача. В судове засідання представник позивача не з'явився, направив до суду заяву про розгляд справи в порядку письмового провадження та підтримання позову в повному обсязі, оскільки означену суму податкового боргу відповідачем не сплачено.

Відповідач, ТОВ «Тута», в судове засідання не прибув, про дату час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином - виклик направлений засобами поштового зв'язку за адресою місцезнаходження відповідача, що значиться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Проте, конверти повернуті на адресу суду з відміткою «за закінченням терміну зберігання». Відповідно до ст.35 КАС України в разі повернення поштового відправлення із повісткою, яка не вручена адресату з незалежних від суду причин, вважається, що така повістка вручена належним чином.

З огляду на викладене, враховуючи, що матеріали справи містять докази, які в своїй сукупності повно та всебічно висвітлюють обставини спірних правовідносин, а також зважаючи на приписи ст.41, ч.4 ст.122, ч.4, ч.6 ст.128 КАС України, суд вважає за можливе здійснити розгляд та вирішення справи в порядку письмового провадження за наявними у справі документами, фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального засобу не здійснюється.

Вивчивши доводи позову, дослідивши зібрані по справі докази в їх сукупності, проаналізувавши зміст норм матеріального і процесуального права, суд при винесенні постанови виходить з наступних підстав та мотивів.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Відповідач пройшов передбачену чинним законодавством процедуру державної реєстрації, набув правового статусу юридичної особи за ідентифікаційним кодом 35680384, на обліку як платник податків, зборів (обов'язкових платежів) перебуває в ДПІ, є платником податку на додану вартість, що підтверджується Свідоцтвом №100115653 про реєстрацію платника податку на додану вартість, копія якого наявна в матеріалах справи (а.с.28).

Судом встановлено, що відповідачем до позивача подана податкова декларація з ПДВ за лютий 2011р., за даними якої сума ПДВ, що підлягає нарахування до сплати в бюджет за підсумками поточного звітного періоду дорівнює 21 187 грн. (а.с.3-4). За приписами ст.203 ПК України платник податку зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого пунктом 203.1 цієї статті для подання податкової декларації.Між тим, як вбачається з даних облікової картки платника - відповідача, зворотній бік якої наявний в матеріалах справи (а.с.17) відповідачем не здійснювалась сплата зазначеної суми, а у зв'язку із наявною на рахунку переплатою, означена сума була частково погашена в розмірі 10 257,40 грн.. Таким чином, враховуючи положення пп.14.1.175 п.14.1 ст.14 ПКУкраїни, сума узгодженого грошового зобов'язання в розмірі 10 929 грн. набула статусу податкового боргу.

Також судом встановлено, що позивачем відносно Відповідача проведена невиїзна документальна перевірка своєчасності подання податкової звітності, якою встановлений факт несвоєчасного подання декларації з податку на додану вартість за січень 2011р., граничний строк подання якої - 21.02.11, дата фактичного подання 21.03.11. За результатами перевірки складений акт від 08.04.11 №853/152/35680384, з посиланням на який, враховуючи положення п.120.1 ст. 120 ПК України та п.7 підрозділу 10Перехідних положень ПК України, ДПІ винесено податкове повідомлення-рішення від 08.04.11 №0019071502 про визначення штрафної санкції в розмірі 1 грн., яке отримано відповідачем 08.04.11 (а.с.8).

Крім того, 08.04.11 позивачем відносно відповідача проведена невиїзна документальна перевірка своєчасності подання податкової звітності, якою встановлений факт несвоєчасного подання декларації з податку на додану вартість за грудень 2010р., граничний строк подання якої - 20.01.11, дата фактичного подання 14.02.11. За результатами перевірки складений акт від 08.04.11 №854/152/35680384, з посиланням на який, враховуючи положення п.120.1 ст. 120 ПК України, ДПІ винесено податкове повідомлення-рішення від 08.04.11 №0019041502 про визначення штрафної санкції в розмірі 170 грн., яке отримано відповідачем 08.04.11 (а.с.12).

За змістом пп.14.1.39 п.14.1 ст.14 ПКУкраїни, положення якого надають визначення поняттю «грошове зобов'язання платника податків», штрафні (фінансові) санкції є грошовим зобов'язанням. У разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу (п.57.3 ст.57 ПКУ).

Доказів оскарження Відповідачем наведених вище повідомлень-рішень в адміністративному або судовому порядку до суду не надано, а судом на виконання вимог ст.11 КАС України ознак існування таких доказів не виявлено. Між тим, як вбачається з матеріалів справи, сума грошового зобов'язання, визначена цими рішеннями не сплачена платником у встановлений строк. Таким чином, враховуючи положення пп.14.1.175 п.14.1 ст.14 ПКУ, сума узгодженого грошового зобов'язання в розмірі 171 грн. набула статусу податкового боргу.

У разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення (п.59.1 ст.59 ПКУ). Матеріалами справи підтверджено, що Позивачем з урахуванням зазначених положень закону на адресу відповідача направлена податкова вимога від 31.03.11 №626 на суму 10 929,60 грн., яка отримана відповідачем (а.с.16). Судовим оглядом зазначеної податкової вимоги установлено, що вона за змістом, формою та підставами винесення узгоджується з компетенцією органів державної податкової служби України, встановленою ПКУ та Порядком направлення органами державної податкової служби податкових вимог платникам податків, затвердженим Наказом ДПА України від 24.12.10 №1037, дані зазначеної податкової вимоги відповідають даним облікової картки платника відповідача.

В матеріалах справи відсутні докази сплати Відповідачем суми податкового боргу в розмірі 11 100,60 грн., яка структурно складається з суми податкового зобов'язання з ПДВ в розмірі 10 929,60 грн., що самостійно визначена платником, та штрафних санкцій з ПДВ в розмірі 171 грн., що визначені пізніше дати надіслання податкової вимоги від 31.03.11 №626.

Положеннями ст.95 ПК України передбачено, що орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового

боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі. Стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги. Стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Оскільки судом встановлено, що визначені законом строки оплати грошового зобов'язання з податку на додану вартість в розмірі 11 100,60 грн. спливли, однак відповідач доказів оплати спірної суми заборгованості або доказів відсутності в нього такого обов'язку до суду не подав, а судом існування таких доказів не виявлено, суд доходить висновку, що вимога позивача про стягнення заборгованості в розмірі 11 100,60 грн. підлягає задоволенню, адже доведена матеріалами справи.

Керуючись ст.ст. 2, 8-12, 69, 71, 128, 158-163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Тута» (код ЄДРПОУ 35680384) заборгованість зі сплати податку на додану вартість в розмірі 11 100 грн. (одинадцять тисяч сто гривень) 60 коп. на користь Державного бюджету на розрахунковий рахунок згідно з бюджетною класифікацією.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку відповідно до ст.186 Кодексу адміністративного судочинства України.

Постанова набирає законної сили згідно зі ст.254 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя А.О. Коренев

Попередній документ : 29071260
Наступний документ : 29071552