Постанова № 29060754, 31.01.2013, Господарський суд Львівської області

Дата ухвалення
31.01.2013
Номер справи
914/209/13-г
Номер документу
29060754
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128

ПОСТАНОВА

про визнання банкрутом

31.01.13 Справа№ 914/209/13-г

Господарський суд Львівської області розглянув у відкритому судовому засіданні матеріали справи:

за заявою:Товариства з обмеженою відповідальністю «Ламінарія» (м. Львів)про банкрутство:Товариства з обмеженою відповідальністю «Ламінарія» (вул. Любінська, 94, м. Львів, 79054; код ЄДРПОУ 13834675) Суддя : Цікало А. І. При секретарі : Герасименко В. С.Представники:

Заявника (боржника):не з'явивсяПрисутні особи: Арбітражний керуючий:Надлонок А. І. (ліцензія на право провадження діяльності арбітражного керуючого серії АВ № 470296 видана 23.03.2010 р.)Кредитор:Публічне акціонерне товариство «Універсал Банк» (м. Київ) - Шляхетко І. П. - представник (довіреність від 11.06.2012 р. № 2897/3ГО)

ВСТАНОВИВ:

16.01.2013 р. до господарського суду Львівської області за вх. № 226 від Товариства з обмеженою відповідальністю «Ламінарія» (м. Львів) поступила заява про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Ламінарія» (вул. Любінська, 94, м. Львів, 79054; код ЄДРПОУ 13834675).

Ухвалою суду від 18.01.2013 р. прийнято заяву до розгляду, порушено провадження у справі, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та призначено підготовче судове засідання на 31.01.2013 р.

31.01.2013 р. до суду за вх. № 2815/13 від заявника (боржника) поступила довідка про відкриті у боржника рахунки та залишок коштів на таких. До зазначеної довідки долучено копію виписки по особовому рахунку за 15.01.2013 р.

31.01.2013 р. до суму за вх. № 2816/13 від заявника (боржника) поступила довідка, в якій повідомляється, що згідно інвентаризаційного опису товарно-матеріальних цінностей від 30.10.2012 р. на балансі ТзОВ «Ламінарія» обліковується майно на загальну суму 6 559 грн. 31 коп. До зазначеної довідки долучено копію інвентаризаційного опису товарно-матеріальних цінностей № 1 від 30.10.2012 р.

31.01.2013 р. до суду за вх. № 2817/13 від заявника (боржника) поступила довідка про кредиторську заборгованість ТзОВ «Ламінарія». До зазначеної довідки долучено копію податкової вимоги від 03.12.2012 р. № 737, копію податкового повідомлення-рішення від 04.12.2012 № 0024581501 та копію податкового повідомлення-рішення від 26.12.2012 р. № 0025731501.

З матеріалів справи вбачається, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Ламінарія» зареєстроване виконавчим комітетом Львівської міської ради 20.03.1997 р., ідентифікаційний код юридичної особи 138346753.

Рішення учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Ламінарія» про ліквідацію підприємства прийнято 17.10.2012 р. (копію протоколу загальних зборів учасників ТзОВ «Ламінарія» від 17.10.2012 р. долучено до матеріалів справи).

Як вбачається з проміжного ліквідаційного балансу ТзОВ «Ламінарія» станом на 14.01.2013 р., затвердженого протоколом загальних зборів учасників ТзОВ «Ламінарія» № 1/14 від 14.01.2013 р., загальна вартість усіх активів товариства становить 20 183 грн., розмір зобов'язань перед кредиторами становить 593 728 грн.

Згідно з ч. 1 ст. 51 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», якщо вартості майна боржника - юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, така юридична особа ліквідується в порядку, передбаченому цим Законом.

Суд зазначає, що 19.01.2013 р. набрав чинності Закон України № 4212-VI від 22.12.2011 р. «Про внесення змін до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», яким Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» викладено в новій редакції.

Відповідно до абз. 3 п. 11 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» із змінами та доповненнями, положення цього Закону, що регулюють ліквідаційну процедуру, застосовуються господарськими судами під час розгляду справ про банкрутство, провадження у яких порушено до набрання чинності цим Законом, якщо на момент набрання ним чинності господарським судом не було прийнято постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Відтак при прийнятті у даній справі постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури застосовуються норми Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» у новій редакції.

Відповідно до ч. 1 ст. 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», якщо вартості майна боржника - юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, така юридична особа ліквідується в порядку, передбаченому цим Законом. У разі виявлення зазначених обставин ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов'язаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство такої юридичної особи. Обов'язковою умовою звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство є дотримання боржником порядку ліквідації юридичної особи відповідно до законодавства України.

Відповідне правило передбачено ч. 3 ст. 110 Цивільного кодексу України, яка містить загальні положення про ліквідацію юридичної особи.

Спрощена процедура банкрутства, яка передбачена ст. 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (банкрутство боржника, що ліквідується власником), випливає з процедури добровільної ліквідації юридичної особи, тобто ліквідації юридичної особи за рішенням її учасників (власників) або органу, уповноваженого на це установчими документами.

У зв'язку з чим необхідними передумовами для звернення із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство боржника в порядку ст. 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» є дотримання вимог цивільного та господарського законодавства щодо добровільної ліквідації юридичної особи.

Згідно ч.1 ст. 105 Цивільного кодексу України, учасники юридичної особи або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов'язані негайно письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до єдиного державного реєстру відомості про те, що юридична особа перебуває у процесі припинення.

Відповідно до абз. 3 ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», державний реєстратор - посадова особа, яка відповідно до цього Закону від імені держави здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

До матеріалів справи долучено копію опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи» підписаного державним реєстратором Василаш Г. Я., згідно якого ТзОВ «Ламінарія» передало державному реєстратору рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи (примірник оригіналу) та документ, що засвідчує повноваження уповноваженої особи (примірник оригіналу).

До матеріалів справи долучено копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 15551255 станом на 09.01.2013 р., з якого вбачається, що державним реєстратором внесено до єдиного державного реєстру відомості про те, що ТзОВ «Ламінарія» перебуває у процесі припинення підприємницької діяльності.

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку, що боржник належно, відповідно до ч.1 ст. 105 Цивільного кодексу України, письмово повідомив орган, що здійснює державну реєстрацію, про прийняття рішення щодо припинення юридичної особи.

Згідно із ч. 3 ст. 60 Господарського кодексу України, ліквідаційна комісія або інший орган, який проводить ліквідацію суб'єкта господарювання, вміщує в друкованих органах відповідно до закону повідомлення про його ліквідацію та про порядок і строки заяви кредиторами претензій, а явних (відомих) кредиторів повідомляє персонально у письмовій формі у встановлені цим Кодексом чи спеціальним законом строки.

Відповідно до ч. 2 ст. 105 Цивільного кодексу України, після внесення запису про прийняття рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців повідомлення про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо прийняття рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи публікується у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.

Згідно з ч. 1 ст. 22 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», інформація про проведення державної реєстрації юридичної особи, про прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом рішення щодо припинення юридичної особи тощо підлягає обов'язковому опублікуванню в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації. Відповідно до ст. 1 цього Закону, спеціалізований друкований засіб масової інформації - видання спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації, в якому відповідно до цього Закону публікуються відомості з Єдиного державного реєстру.

Бюлетень державної реєстрації є єдиним спеціалізованим друкованим засобом масової інформації, в якому обов'язково розміщуються відомості про реєстраційні дії, зокрема, відомості про прийняття засновниками (учасниками) рішення щодо припинення юридичної особи. Таке повідомлення здійснюється за встановленою спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації формою і містить всі передбачені законом обов'язкові реквізити.

Листом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 14.08.2009 р. № 9786 визначено, що публікація у Бюлетені державної реєстрації повідомлення про припинення юридичної особи і порядок та строк заявлення кредиторами вимог до неї є належним виконанням вимог ст. 105 Цивільного кодексу України.

До матеріалів справи долучено копію Бюлетеня державної реєстрації № 228 (28) 2012 рік, в якому опубліковано відомості про дату внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про перебування ТзОВ «Ламінарія» в стані припинення підприємницької діяльності (18.10.2012 р.), про ліквідатора (Магель О. П.), а також про строк заявлення кредиторами вимог - до 19.12.2012 р.

Також, до матеріалів справи долучено копії повідомлень явних (відомих) кредиторів про ліквідацію підприємства та докази направлення зазначених повідомлень кредиторам.

Враховуючи наведене, суд вважає, що боржником належно, відповідно до ч. 3 ст. 60 Господарського кодексу України та ст. 105 Цивільного кодексу України, поміщено в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи, а явних (відомих) кредиторів повідомлено персонально у письмовій формі.

Відповідно до ч. 5 ст. 60 Господарського кодексу України, ліквідаційна комісія оцінює наявне майно суб'єкта господарювання, який ліквідується, і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його власнику або органу, який призначив ліквідаційну комісію.

До матеріалів справи долучено проміжний ліквідаційний баланс ТзОВ «Ламінарія» станом на 14.01.2013 р., затверджений загальними зборами учасників ТзОВ «Ламінарія» (протокол загальних зборів учасників ТзОВ «Ламінарія» від 14.01.2013 р. № 1/14, копію долучено до матеріалів справи).

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку, що боржником дотримано вимоги цивільного та господарського законодавства щодо добровільної ліквідації юридичної особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», за результатами розгляду заяви про порушення справи про банкрутство юридичної особи, майна якої недостатньо для задоволення вимог кредиторів, господарський суд визнає боржника, який ліквідується, банкрутом, відкриває ліквідаційну процедуру, призначає ліквідатора в порядку, встановленому цим Законом для призначення розпорядника майна.

Згідно з ч. 1 ст. 40 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», у постанові про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури господарський суд призначає ліквідатора банкрута з урахуванням вимог, установлених цим Законом, з числа арбітражних керуючих, якщо інше не передбачено цим Законом.

У заяві про порушення справи про банкрутство, заявник (боржник) просить суд призначити ліквідатором у даній справі арбітражного керуючого Надлонка Андрія Івановича.

До матеріалів справи долучено заяву арбітражного керуючого Надлонка Андрія Івановича на участь у даній справі, копію ліцензії виданої Надлонку Андрію Івановичу на право провадження діяльності арбітражного керуючого серії АВ № 470296 та копію свідоцтва арбітражного керуючого № 0291, котре засвідчує, що Надлонок Андрій Іванович успішно склав іспит за програмою підготовки арбітражних керуючих.

Розглянувши заяву арбітражного керуючого Надлонка Андрія Івановича про участь у даній справі та додані до неї документи, суд дійшов висновку, що арбітражний керуючий Надлонок Андрій Іванович здатний належним чином виконувати, передбачені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», обов'язки ліквідатора у даній справі, а тому вважає за доцільне призначити ліквідатором ТзОВ ««Ламінарія» арбітражного керуючого Надлонка Андрія Івановича.

Відповідно до ч. 1 ст. 38 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури: господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу за виключенням укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу в процедурі ліквідації тощо; строк виконання всіх грошових зобов'язань банкрута вважається таким, що настав; у банкрута не виникає жодних додаткових зобов'язань (у тому числі зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)), крім витрат, безпосередньо пов'язаних із здійсненням ліквідаційної процедури; припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута; відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю; продаж майна банкрута допускається в порядку, передбаченому цим Законом; скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається; вимоги за зобов'язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть пред'являтися тільки в межах ліквідаційної процедури протягом двох місяців з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає. Кредитори, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі; виконання зобов'язань боржника, визнаного банкрутом, здійснюється у випадках і порядку, передбачених цим розділом.

Згідно з ч. 2 ст. 38 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та, розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, керівник банкрута звільняється з роботи у зв'язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (власників) майна банкрута.

Відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута; аналізує фінансове становище банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу; пред'являє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, що звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується згідно з цим Законом позачергово за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута; з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю. Виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадиться ліквідатором у першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута, або отриманого для цієї мети кредиту; заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог поточних кредиторів за зобов'язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство і є неоплаченими; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових документів підлягають обов'язковому зберіганню; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Законом; повідомляє про своє призначення державний орган з питань банкрутства в десятиденний строк з дня прийняття рішення господарським судом та надає державному органу з питань банкрутства відповідну інформацію для ведення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство; у разі провадження банкрутом діяльності, пов'язаної з державною таємницею, вживає заходів з ліквідації режимно-секретного органу. Для цього за погодженням із Службою безпеки України визначає склад ліквідаційної комісії режимно-секретного органу, яка формується в установленому законодавством порядку; веде реєстр вимог кредиторів; здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.

Згідно з ч. 3 ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», з дня призначення ліквідатора до нього переходять права керівника (органів управління) юридичної особи - банкрута.

Відповідно до ч. 6 ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», протягом п'ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов'язані передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов'язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до законів України.

Враховуючи наведене, керуючись ст. ст. 2, 4, 9, 7, 37-48, 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Ламінарія» (вул. Любінська, 94, м. Львів, 79054; код ЄДРПОУ 13834675) визнати банкрутом і відкрити ліквідаційну процедуру.

2. Скасувати всі арешти, накладені на майно боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Ламінарія» (код ЄДРПОУ 13834675) чи інші обмеження щодо розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Ламінарія» (код ЄДРПОУ 13834675). Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Ламінарія» (код ЄДРПОУ 13834675) не допускається.

3. Призначити ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «Ламінарія» (вул. Любінська, 94, м. Львів, 79054; код ЄДРПОУ 13834675) арбітражного керуючого Надлонка Андрія Івановича (ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів 2657912357; ліцензія на право провадження діяльності арбітражного керуючого серії АВ № 470296 видана 23.03.2010 р.; адреса: вул. Зубрівська, буд. 25-А, кв. 33, м. Львів, 79066).

З дня призначення ліквідатора до нього переходять права керівника (органів управління) юридичної особи - банкрута. Протягом п'ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов'язані передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов'язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до законів України.

4. Зобов'язати ліквідатора - арбітражного керуючого Надлонка Андрія Івановича:

4.1. Подати до офіційних друкованих органів оголошення про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю «Ламінарія» (вул. Любінська, 94, м. Львів, 79054; код ЄДРПОУ 13834675) банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, яке повинно містити найменування та інші реквізити боржника, визнаного банкрутом, найменування та адресу господарського суду, в провадженні якого знаходиться справа про банкрутство, номер справи, дату прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, відомості про ліквідатора.

4.2. Відповідно до ст.ст. 37-48, 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» здійснити ліквідаційну процедуру та подати звіт про виконану роботу і ліквідаційний баланс банкрута на затвердження суду у строк, встановлений ст. 37 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

4.3. Надати суду висновок органів державної податкової служби щодо наявності ознак фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства.

4.4. Скласти і надати суду реєстр вимог кредиторів.

4.5. Надати суду документально підтвердженні відомості про фінансове становище боржника, пропозиції щодо можливості введення процедури санації.

4.6. Надати суду відомості про майно боржника (довідки БТІ, ДАІ, управління земельних ресурсів, тощо).

4.7. Надати суду аудиторський висновок щодо фінансового-господарського стану боржника, станом на час звернення з позовом до суду.

4.8. Надати суду висновок щодо наявності ознак фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства.

4.9. Надати суду докази публікації оголошення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

4.10. Повідомити усіх виявлених кредиторів про місце, дату та час розгляду справи.

4.11. Представити суду докази повідомлення всіх кредитів про місце, дату та час розгляду справи.

5. Судове засідання призначити на 19.03.2013 р. о 10 год. 40 хв., яке відбудеться в приміщенні господарського суду Львівської області (м. Львів, вул. Личаківська, 128, каб. 501).

6. Участь у судовому засіданні ліквідатора визнати обов'язковою.

7. Копію постанови надіслати банкруту, ліквідатору, державному органу з питань банкрутства, Залізничному ВДВС Львівського МУЮ та державному реєстратору.

Клопотання, пояснення та інші документи подавати за 3 дні до початку судового засідання. Посилання на номер справи - обов'язкове.

Суддя Цікало А.І.

Попередній документ : 29060740
Наступний документ : 29068954