Рішення № 28836102, 25.01.2013, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Дата ухвалення
25.01.2013
Номер справи
812/5757/12
Номер документу
28836102
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 812/5757/12

Провадження № 2/812/2889/12

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2012 року м. Запоріжжя

Комунарський районний суд м. Запоріжжя у складі:

головуючого судді Дмитрієвої М.М.,

при секретарі Старченко А.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду м. Запоріжжя, цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта банк»до ОСОБА_2, ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк»звернувся до Комунарського районного суду м. Запоріжжя з позовом до ОСОБА_2, ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за кредитним договором, в якому зазначило наступне.

16.08.2007 року між ТОВ «Український промисловий банк»та громадянином ОСОБА_2 був укладений кредитний договір № 066-05/К07, згідно з умовами якого Банк надав Позичальнику кредитні кошти у розмірі 10 000 (десять тисяч) гривень на споживчі цілі, з розрахунку 19,50 % річних за весь час фактичного користування кредитом на строк з 16.08.2007 року по 15.08.2009 року.

30.06.2010 року між ТОВ «Укрпромбанк», АТ «Дельта Банк»та Національним банком України було укладено Договір про передачу активів та кредитних зобов'язань ТОВ «Укрпромбанку»на користь АТ «Дельта Банку»відповідно до пункту 4.1 Укрпромбанк передає (відступає) Дельта Банку права вимоги за кредитними та забезпечувальними договорами, що забезпечують виконання кредитних зобов'язань перед Національним Банком, внаслідок чого Дельта Банк замінює Укрпромбанк як кредитора у зазначених зобов'язаннях, а згідно з пунктом 4.2 в наслідок передачі Укрпромбанком Дельта Банку прав вимоги до боржників, Дельта Банку переходить право вимагати від боржників повного, належного та реального виконання обов'язків за кредитними та забезпечувальними договорами.

Отже, відповідно до вищевказаного договору про передачу активів та кредитних зобов'язань АТ «Дельта Банк» набув права вимоги по кредитному договору №066-05/К-07 від 16.08.2007 року.

Відповідно до пункту 2.4, 2.5 Договору, повернення кредиту здійснюється щомісячно частками у розмірі не менше як 416, 67 грн. по десяте число включно кожного місяця, починаючи з місяця, наступного за місяцем отримання кредиту. Шляхом перерахування коштів на позичковий рахунок Позичальника та/або шляхом внесення готівки до каси банку.

Згідно із пунктом 1.5, 2.6, 2.7 Договору, проценти за користуванням кредитом нараховуються у валюті кредиту за період з дня його надання до дня його повернення. Проценти нараховуються щомісячно на фактичну заборгованість по кредиту за період з першого по останній день кожного календарного місяця. Нараховані проценти сплачуються позичальником у валюті кредиту по десяте число включно кожного наступного місяця, за місяцем нарахування процентів та одночасно з остаточним поверненням кредиту шляхом внесення готівкових коштів у касу банку або шляхом безготівкового перерахування з поточного рахунку позичальника.

Відповідно до пункту 6.2. Договору, Банк має право вимагати повного виконання кредиту, сплати процентів, комісій, штрафних санкцій та інших платежів передбачених цим договором, а також відшкодування збитків завданих банку внаслідок невиконання або неналежного виконання позичальником та/або його поручителями умов цього договору та договорів, укладених у забезпечення виконання позичальником зобов'язань за цим договором, а позичальник зобов'язаний протягом 30 календарних днів з дати надіслання банком відповідної вимоги повернути суму заборгованості по кредиту, що залишилась, сплатити проценти, комісії, штрафні санкції, інші платежі за цим договором, а також відшкодувати збитки, завдані банку, у випадках передбачених у п.п. а-ж, в тому числі і у випадку порушення позичальником строків платежів, що встановлені договором.

Виконання позичальником зобов'язань за кредитним договором забезпечується порукою відповідно до укладеного договору поруки № 066-05/П-07 від 16.08.2007 року між ТОВ «Український промисловий банк»та громадянкою ОСОБА_3 (поручитель), ОСОБА_2 (боржник), згідно з яким поручитель поручається перед кредитором за виконання боржником зобов'язань за кредитним договором 066-05/К-07 від 16.08.2007 року. Відповідальність поручителя настає у випадку невиконання (неналежного виконання) боржником зобов'язань за договором. Поручитель та Боржник несуть перед Кредитором солідарну відповідальність, а Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник.

Позичальник ОСОБА_2 умови кредитного договору належним чином не виконує, про що неодноразово повідомлявся Банком, в тому числі й шляхом направлення письмової вимоги про виконання зобов'язань згідно умов кредитного договору. Однак зобов'язання ОСОБА_2 не виконуються, у зв'язку з чим, станом на 22.05.2012 року за відповідачем ОСОБА_2 виникла заборгованість у розмірі 4841 гривні 81 копійки, що складається з суми заборгованості за кредитом 2913 гривень 61 копійки та суми заборгованості за відсотками 1928 гривень 20 копійок.

Представник позивача ПАТ «Дельта банк»до судового засідання не з'явився, причину неявки суду не сповістив, про час та місце розгляду справи завчасно повідомлявся, у встановленому законом порядку.

Відповідач по справі ОСОБА_2 в судове засідання не з'явився, хоча був завчасно та належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, на адресу суду надав заяву в якій проти позову не заперечує, позов визнає, бути присутнім в судовому засіданні не має можливості, просить суд розглянути справу без його участі.

Відповідач ОСОБА_3 до судового засідання не з'явилась, причину неявки суду не сповістила, про час та місце розгляду справи завчасно повідомлялась, у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.5 ст. 74 ЦПК України, у разі відсутності осіб, які беруть участь у справі за адресою, вважається, що судовий виклик або судове повідомлення вручене їм належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.197 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, чи в разі, якщо відповідно до положень Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності осіб, які беруть участь у справі, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального засобу не здійснюється.

У зв'язку з чим, на підставі ст.ст. 197, 224 ЦПК України, суд вважає за можливе розглянути справу у відсутності сторін, на підставі наявних у справі доказів, без фіксації судового процесу.

У відповідності зі ст. ст. 10, 11 ЦПК України, суд розглядає справи на принципах змагальності і диспозитивності, у межах заявлених позовних вимог на підставі доказів, наданих сторонами.

Вивчивши надані письмові докази у сукупності, повно та всебічно дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що заявлений позов є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі з наступних підстав.

Судом встановлені такі факти та відповідні їм правовідносини.

16.08.2007 року між ТОВ «Український промисловий банк»та громадянином ОСОБА_2 був укладений кредитний договір № 066-05/К07, згідно з умовами якого Банк надав Позичальнику кредитні кошти у розмірі 10 000 (десять тисяч) гривень на споживчі цілі, з розрахунку 19,50 % річних за весь час фактичного користування кредитом на строк з 16.08.2007 року по 15.08.2009 року.

30.06.2010 року між ТОВ«Укрпромбанк»та ПАТ «Дельта Банк»було укладено договір про передачу активів та кредитних зобовязань. Відповідно до п. 4.2 якого «Укрпромбанк»передає (відступає) «Дельта Банку»права вимоги до боржників до «Дельта Банку»перейшло право вимагати від боржників повного, належного та реального виконання обов'язків за кредитними та забезпечувальними договорами.

Відповідно до ст. 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні у обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно із ст. 512 ЦК України, кредитор у забов`язанні може бути змінено іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правонаступництвом, відступлення права вимоги.

Выдповідно до ст.516 ЦК України заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника.

Виконання позичальником зобов'язань за кредитним договором забезпечується порукою відповідно до укладеного договору поруки № 066-05/П-07 від 16.08.2007 року між ТОВ «Український промисловий банк»та громадянкою ОСОБА_3 (поручитель), ОСОБА_2 (боржник), згідно з яким поручитель поручається перед кредитором за виконання боржником зобов'язань за кредитним договором 066-05/К-07 від 16.08.2007 року. Відповідальність поручителя настає у випадку невиконання (неналежного виконання) боржником зобов'язань за договором. Поручитель та Боржник несуть перед Кредитором солідарну відповідальність, а Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник.

Відповідно до ст. 610 ЦК України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Статтею 553 ЦК України передбачено, що за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником.

Відповідно до ст. 554 ЦК України, у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

В результаті систематичного не виконання позивачем умов договору № № 066-05/К07 від 16.08.2007 року виникла заборгованість, про яку ПАТ «Дельта Банк»неодноразово повідомляв ОСОБА_2

Однак на даний час кредитна заборгованість Позичальником погашена не була. Таким чином, станом на 22.05.2012 року за відповідачем ОСОБА_2 виникла заборгованість у розмірі 4841 гривні 81 копійки, що складається з суми заборгованості за кредитом 2913 гривень 61 копійки та суми заборгованості за відсотками 1928 гривень 20 копійок.

Відповідно до ч. 1 ст. 625 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Відповідно до ст.629 ЦК України, договір є обов'язковим для виконання.

При вищевикладених обставинах, приймаючи до уваги встановлені судом обставини, дослідивши та оцінивши зібрані у справі докази, які свідчать про наявність підстав для задоволення позовної заяви, суд вважає позовні вимоги ПАТ «Дельта банк»законними, обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню в повному обсязі, солідарному стягненню з відповідачів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на корить ПАТ «Дельта банк»підлягає заборгованість за кредитним договором в розмірі 4841 гривні 81 копійки.

Також, відповідно до ст. 88 ЦПК України з відповідачів підлягає стягненню понесені позивачем, судові витрати на оплату судового збору в розмірі 214 ,60 гривень.

На підставі ст.ст. 516, 525, 526, 530, 553-554, 610-612, 625, 629 ЦК України, керуючись ст.ст. 10, 11, 88, 209, 212, 214-216 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Позов Публічного акціонерного товариства «Дельта банк»до ОСОБА_2, ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за кредитним договором - задовольнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, паспорт серії НОМЕР_4 виданий Комунарським РВ УМВС України в Запорізькій області 25.04.2002 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1) ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2, паспорт серії НОМЕР_5 виданий Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області 13.09.1996 року, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2) на користь Публічного акціонерного товариства «Дельта банк»(р/р № 373980009, МФО 380236, ЄДРПОУ 34047020) заборгованість за кредитним договором в розмірі 4841(чотири тисячі вісімсот сорок одна) гривня 81 копійок.

Стягнути солідарно з ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, паспорт серії НОМЕР_4 виданий Комунарським РВ УМВС України в Запорізькій області 25.04.2002 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1) ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2, паспорт серії НОМЕР_5 виданий Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області 13.09.1996 року, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2) на користь Публічного акціонерного товариства «Дельта банк»(р/р № НОМЕР_3, МФО 380236, ЄДРПОУ 34047020) судовий збір в розмірі 214 (двісті чотирнадцять) гривень 60 копійок.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом десяти днів з дня його проголошення до апеляційного суду Запорізької області через Комунарський районний суд м. Запоріжжя. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя М.М. Дмитрієва

Часті запитання

Який тип судового документу № 28836102 ?

Документ № 28836102 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 28836102 ?

Дата ухвалення - 25.01.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 28836102 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 28836102 ?

В Комунарський районний суд м. Запоріжжя
Попередній документ : 28836101
Наступний документ : 28836103