Постанова № 28688479, 19.12.2012, Тернопільський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
19.12.2012
Номер справи
2-а/1970/3884/12
Номер документу
28688479
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 2-а/1970/3884/12

"19" грудня 2012 р., Тернопільський окружний адміністративний суд в складі:

Головуючої Подлісної І.М.

секретаря Субтельної Л.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі адміністративну справу за адміністративним позовом Прокурора міста Тернополя в інтересах держави в особі Тернопільської об'єднаної державної податкової інспекції Тернопільської області Державної податкової служби до Товариства з обмеженою відповідальністю «Аква Клін» про стягнення заборгованості

в с т а н о в и в:

Прокурор міста Тернополя в інтересах держави в особі Тернопільської об'єднаної державної податкової інспекції Тернопільської області Державної податкової служби звернувся до адміністративного суду з адміністративним позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Аква Клін» про стягнення заборгованості на загальну суму 35 643, 30 грн.

Прокурор в судовому засіданні заявив письмове клопотання про зменшення позовних вимог, оскільки при пред'явленні позову було помилково обраховано та складено структуру суми податкової заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю «Аква Клін», в результаті чого повторно включено пеню у розмірі 711, 24 грн., до загальної суми фактичної суми боргу, яка складає 35 643, 30 грн.

Представник позивача Тернопільської об'єднаної державної податкової інспекції Тернопільської області Державної податкової служби в судовому засіданні проти клопотання не заперечив, просив позов задовольнити.

Представник відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «Аква Клін» в судове засідання повторно не з'явився з невідомих на те суду причин, хоча про день, час та місце судового розгляду був повідомлений належним чином, заперечень проти позову суду не надав.

Суд, заслухавши пояснення представника позивача, думку прокурора, проаналізувавши та дослідивши матеріали справи, вважає що даний позов підлягає до задоволення, виходячи з наступних міркувань.

Органи державної податкової служби мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини (пп. 20.1.18. п. 20.1. ст. 20 Податкового кодексу України), в свою чергу до обов'язків платника податку належить сплата податків та зборів в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи (пп. 16.1.4. п. 16.1. ст. 16).

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аква Клін» зареєстроване органами державної реєстрації як суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа та знаходить на обліку в Тернопільській об'єднаній державній податковій інспекції Тернопільської області Державної податкової служби, як платник податків.

Так, на момент пред'явлення даного адміністративного позову податковий борг відповідача складає 35 643, 30 грн., а саме: по податку на додану вартість - 35 643, 30 грн.,

У відповідності до п. 6.1 ст. 6 Податкового кодексу України, податком є обов'язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку відповідно до цього Кодексу.

Платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремленні підрозділи, які мають, одержують (передають) об'єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об'єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов'язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом.

Виконанням податкового обов'язку згідно п. 38.1 ст. 38 Податкового кодексу України визнається сплата в повному обсязі платником відповідних сум податкових зобов'язань у встановлений податковим законодавством строк.

Строком сплати податкову та збору визнається період, що розпочався з моменту виникнення податкового обов'язку платника податку із сплати конкретного виду податку і завершується останнім днем строку, протягом якого такий податок чи збір повинен бути сплачений у порядку. визначеному податковим законодавством. Податок чи збір, що не був сплачений у визначений строк, вважається не сплаченим своєчасно (п. 31.1 ст. 31 Податкового кодексу України).

Відповідно до п.14.1.175 ст. 14 Податкового кодексу України податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Пп. 41.1.1 п. 41. 1 ст. 41 Податкового кодексу України, контролюючими органами є органи державної податкової служби - щодо податків, які справляються до бюджетів та державних цільових фондів, крім зазначених у підпункті 41.1.2 цього пункту, а також стосовно законодавства, контроль за дотриманням якого покладається на органи державної податкової служби.

Органи державної податкової служби мають право звертатися до суду щодо стягнення котів платника податків, який має податковий борг (ст. 20 Податкового кодексу України).

Згідно пп. 102.4 п. 102.1 ст. 102 Податкового кодексу України податковий борг, що виник у зв'язку із відмовою у самостійному погашенні такого грошового зобов'язання, може бути стягнутий протягом наступних 1095 календарних днів з дня виникнення податного боргу.

У відповідності до наданих суду матеріалів справи за відповідачем - Товариством з обмеженою відповідальністю «Аква Клін» числиться заборгованість перед бюджетами та державними цільовими фондами по податку на додану вартість на загальну суму 35 643, 30 грн.

Дана заборгованість виникла внаслідок несплати узгоджених податкових зобов'язань у відповідності до:

По податку на додану вартість:

- декларацій з податку на додану вартість за 2011 - 2012 роки;

- копії податкового повідомлення - рішення форми «Ш» від 29 листопада 2011 року №0006301602 та корінця податкового повідомлення - рішення форми «Ш» від 29 листопада 2011 року №0006301602;

- копії корінця податкового повідомлення - рішення форми «Ш» №0002301602 від 03 червня 2011 року;

- копії корінця податкового повідомлення - рішення форми «Ш» №0000831602 від 02 лютого 2012 року.

Таким чином у відповідності до вищевказаного за відповідачем станом на момент подання адміністративного позову залишається заборгованість перед бюджетами та державними цільовими фондами в розмірі 35 643,30 грн., що підтверджується: довідкою про наявність податкового боргу від 01.11.2012 року; вищевказаними деклараціями з податку на додану вартість, вищезазначеними корінцями податкових повідомлень - рішень, розрахунками штрафних санкцій та зворотнім боком облікової картки платника.

Вищевказана заборгованість у добровільному порядку відповідачем не сплачена, а тому позивач просить стягнути її в судовому порядку.

Відповідно до вимог пункту 95.1 статті 95 Податкового кодексу України, орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

В частині 1 пункту 95.3 статті 95 Податкового кодексу України зазначено, що стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам державної виконавчої служби. У розмірі суми податкового боргу або його частини.

Відповідно до вимог пункту 95.4 статті 95 Податкового кодексу України орган державної податкової служби на підставі рішення суду здійснює стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу за рахунок готівки, що належить такому платнику податків.

Виходячи з вищенаведеного, суд приходить до висновку, що вимоги позивача є обґрунтованими, відповідають дійсним обставинам та матеріалам справи, ґрунтуються на вимогах чинного законодавства, належним чином не запереченні відповідачем, а тому підлягають до задоволення в повному обсязі.

Судові витрати по справі згідно ч. 4 ст. 94 КАС України з відповідача не стягуються.

керуючись ст. ст. 2, 6, 7, 72, 86, 160 -163 КАС України, Податковим кодексом України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Позов задовольнити. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Аква Клін» (46016, вул. В. Симоненка, 10/89, м. Тернопіль, ідентифікаційний код 31321712) заборгованість перед бюджетами та державними цільовими фондами шляхом стягнення коштів з рахунків у банках, обслуговуючих Товариство з обмеженою відповідальністю «Аква Клін» (46016, вул. В. Симоненка, 10/89, м. Тернопіль, ідентифікаційний код 31321712) та за рахунок готівки, що належить відповідачу на загальну суму 35 643 (тридцять п'ять тисяч шістсот сорок три) гривни 30 копійок, зокрема:

- По податку на додану вартість на суму 31 105 ( тридцять одну тисячу сто п'ять) гривень 00 копійок, які перерахувати на р/р31110029700002 код платежу 14010100 УДКС у м. Тернополі, код 37977726, банк одержувача ГУДКСУ в Тернопільській області, МФО 838012;

- По штрафних санкціях на суму 3 827 (три тисячі вісімсот двадцять сім) гривень 60 копійок, які перерахувати на р/р31110029700002 код платежу 14010100 УДКС у м. Тернополі, код 37977726, банк одержувача ГУДКСУ в Тернопільській області, МФО 838012;

- Пеня на суму 711 (сімсот одинадцять) гривень 24 копійки, які перерахувати на р/р31110029700002 код платежу 14010100 УДКС у м. Тернополі, код 37977726, банк одержувача ГУДКСУ в Тернопільській області, МФО 838012.

Постанова суду набирає законної сили закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо воно не скасоване, набирає законної сили після набрання законної сили рішення за наслідками апеляційного розгляду.

Апеляційна скарга може бути подана до Львівського апеляційного адміністративного суду у порядок і строки, передбачені статтями 186 і 254 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий суддя Подлісна І.М.

копія вірна

Суддя Подлісна І.М.

Часті запитання

Який тип судового документу № 28688479 ?

Документ № 28688479 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 28688479 ?

Дата ухвалення - 19.12.2012

Яка форма судочинства по судовому документу № 28688479 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 28688479 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 28688479, Тернопільський окружний адміністративний суд

Судове рішення № 28688479, Тернопільський окружний адміністративний суд було прийнято 19.12.2012. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Постанова. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові дані.

Судове рішення № 28688479 відноситься до справи № 2-а/1970/3884/12

Це рішення відноситься до справи № 2-а/1970/3884/12. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 28688410
Наступний документ : 28688504